Stru n obsah 2 p edn ky
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Stručný obsah 2. přednášky. předmět účetnictví majetek podniku - aktiva struktura aktiv vlastnický pohled na majetek - pasiva struktura pasiv rozvaha. Majetek podniku podle druhů = AKTIVA (A). Jde o pohled na majetek podniku z hlediska druhů (formy) majetku Ptám se otázkou :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stru n obsah 2 p edn ky
Stručný obsah 2. přednášky

 • předmět účetnictví

 • majetek podniku - aktiva

 • struktura aktiv

 • vlastnický pohled na majetek - pasiva

 • struktura pasiv

 • rozvaha

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Majetek podniku podle druh aktiva a
Majetek podniku podle druhů = AKTIVA (A)

Jde o pohled na majetek podniku z hlediska druhů (formy) majetku

Ptám se otázkou:

* Co mám za majetek?

* Jaké druhy hospodářských prostředků mám?

Odpověď: auto,počítač,zboží, peníze,..

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Majetek podniku x aktiva
Majetek podniku x aktiva

* Majetek podniku - právní kategorie

* Aktiva - účetní kategorie:

a) výsledek minulých událostí (pořízení vyžadovalo námahu)

b) podnik ho má pod svou vládou

c) přinese efekt v budoucnosti

d) je ocenitelný

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Z kladn struktura aktiv
Základní struktura aktiv

* Dlouhodobá aktiva (neoběžná, fixní, stálá): pořízena jednorázově (slouží opakovaně více provozních cyklů) - nad 1r.

* Oběžná aktiva (krátkodobá): spotřebována v 1 provozním cyklu (přeměna v jiné aktivum)

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


I dlouhodob aktiva
I. Dlouhodobá aktiva

1. Hmotná aktiva (odpisy - účetní, daňové x neodpisovaná HA)

2. Nehmotná aktiva (odpisy, goodwill)

3. Finanční aktiva-Finanční investice, Investice (cenné papíry, majetek k investování)

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Ii ob n aktiva
II. Oběžná aktiva

1. Zásoby (materiál, nedokončené výrobky, výrobky, zboží)

2. Pohledávky (za odběrateli, za upisovateli, ostatní)

3. Krátkodobá finanční aktiva

(cenné papíry k obchodování)

4. Peníze (hotovost, v bance)

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Vlastnick pohled na aktiva pasiva p
Vlastnický pohled na aktiva = PASIVA (P)

Kladu si otázku:

* Kdo vlastní kolik aktiv podniku (v celkové sumě)?

* Kdo vložil kolik aktiv do podniku?

* Kdo dostane aktiva (majetek) v určité ceně při likvidaci podniku?

Odpověď: vlastník podniku nebo někdo cizí

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Z kladn struktura pasiv
Základní struktura pasiv

I. Vlastní kapitál - celková cena aktiv, která patří vlastníkovi podniku

II. Cizí kapitál - cena aktiv, která patří někomu jinému (bance-poskytla úvěr, zaměstnanci-nevyplacená mzda,dodavateli-neuhrazená faktura)

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


I vlastn kapit l
I. Vlastní kapitál

vlastní kapitál = vlastní zdroje

1. Základní kapitál (vložil vlastník)

2. Kapitálové fondy (vznikly z držení majetku, darů, ….)

3. Hospodářský výsledek (z činnosti podniku)

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Ad 3 hospod sk v sledek
ad 3. Hospodářský výsledek

1) běžného období (tohoto roku)

2) ve schvalovacím řízení

3) minulých let, a to v podobě:

* nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta)

* fondy ze zisku (zej. rezervní fond)

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Ii ciz kapit l dluhy z vazky ciz zdroje
II. Cizí kapitál (dluhy, závazky, cizí zdroje)

1. Rezervy (budoucí dluh)

2. Dlouhodobý CK (např. vydané dluhopisy splatné za 5 let)

3. Krátkodobý CK (např. dlužná mzda splatná příští měsíc)

* kriteriem doba splatnosti

* nad 1 rok, do 1 roku

* ode dne informace o závazku

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Rozvaha bilance i
Rozvaha (bilance) I.

= uspořádaný přehled aktiv a pasiv vymezené účetní jednotky k určitému dni. A to:

* jednotlivých položek a celkově (s uvedením ceny),

* v požadované struktuře - k využití pro analýzu a řízení (hledisko likvidity A)

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Rozvaha bilance ii
Rozvaha (bilance) II.

 • účetní jednotka

 • rozvahový den

 • aktiva = pasiva (A=P, A=VK+CK,VK=A-CK)

 • základní analýza rozvahy (likvidita, solventnost, věřitelské riziko)

 • optimální poměr vlastního a cizího kapitálu

Holínská, E.: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010