Download
cudze chwalicie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CUDZE CHWALICIE … PowerPoint Presentation
Download Presentation
CUDZE CHWALICIE …

CUDZE CHWALICIE …

124 Views Download Presentation
Download Presentation

CUDZE CHWALICIE …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CUDZE CHWALICIE…

  2. Polska jakiej nie znamy

  3. W pobliżu elektrowni Dolna Odra w województwie Zachodniopomorskim znajduje się niebywała ciekawostka, która zadziwi niemal każdego. Ten charakterystyczny kształt powstał w wyniku działania człowieka.

  4. Młode drzewka celowo nacinano i naginano pod kątem prostym. Ich pnie dążąc do osiągnięcia naturalnego pionu tworzyły łuk i dalej rosły prosto, w górę. Plantacja pochodzi sprzed 65 lat i została założona dla potrzeb stolarskich. Wygięte drewno miało być wykorzystywane przy produkcji poręczy foteli.

  5. KRZYWY LAS KOŁO GRYFINA