1 / 30

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”. WYCIECZKA PO BEZDROŻACH PUSZCZY ZIELONKI. Wykonała : Marta Szmyra GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SKOKACH. LOKALIZACJA PARKU NA MAPACH. CELE WYCIECZKI. Poznanie walorów krajoznawczych Puszczy Zielonki

makala
Download Presentation

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” WYCIECZKA PO BEZDROŻACH PUSZCZY ZIELONKI Wykonała : Marta Szmyra GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SKOKACH

 2. LOKALIZACJA PARKU NA MAPACH

 3. CELE WYCIECZKI • Poznanie walorów krajoznawczych Puszczy Zielonki • Obserwacja i rozpoznawanie ptaków • Zdobywanie umiejętności posługiwania się lornetką, kompasem i mapą • Budzenie szacunku do otaczającej nas przyrody • Pogłębianie wiedzy o najbliższym regionie

 4. TRASA-16,5km • Start - Annowo 1. Dworek w Annowie 2. Dziewicza Góra 3. Kościół w Kicinie 4. Uroczysko Maruszka 5.Tajemniczy Słup 6. Arboretum i Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Zielonce • Meta - Zielonka Odpoczynek. Zajęcia terenowe

 5. ANNOWO – dworek myśliwski z połowy XIX w., należący niegdyś do rodziny von Treskow

 6. NASTĘPNYM CELEM WYCIECZKI JEST...

 7. DZIEWICZA GÓRA –143 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie w Puszczy Zielonce,a zarazem drugi najwyższy szczyt w okolicach Poznania po Górze Moraskiej (154 m n.p.m.). W roku 1242 Dziewiczą Górę wraz z okolicznymi włościami Przemysł I nadał cysterkom z Owińsk. Od nich więc pochodzi pierwotna nazwa góry: Dziewcza Góra, przekształcona później na Dziewiczą Górę.

 8. DROGA NA DZIEWICZĄ GÓRĘ PRZYPOMINA GÓRSKĄ ŚCIEŻKĘ

 9. NA SZCZYCIE DZIEWICZEJ GÓRY • Wieża przeciwpożarowa będąca punktem widokowym stanęła tutaj pięć lat temu. • Jej istnienie jest skutkiem ogromnego pożaruz 1992 roku. Na szczęście częściej korzystają z niej turyści. • Ma ona 40m wysokości. • Taras widokowy znajduje się na wysokości30 metrów i ma 172 schody.

 10. KRAJOBRAZ PUSZCZY ZIELONKI Z WIEŻY

 11. CIEKAWOSTKI • W kilku partiach rosną wiekowe dęby o obwodach przeszło 4 m. • Stwierdzono tu występowanie ok. 700 gatunków roślin naczyniowych. • W lasach między Dziewiczą Górą a Czerwonakiem stwierdzono występowanie czerwca polskiego, owada żyjącego w korzeniach drzew, w średniowieczu hodowanego do produkcji czerwonego barwnika.

 12. KICIN –kościół św. Józefa z XVIII w. Całkowita długość kościoła wynosi 19,46 m., szerokość nawy głównej 8,69 m. Figura św. Józefa autorstwa J. Kaliszana

 13. Dobór barw, specyficzne rokokowe rzeźby - całość pozwala poczuć niepowtarzalną atmosferę drewnianej świątyni z połowy XVIII wieku.

 14. BŁĘKITNA ROKOKOWA AMBONA

 15. ŚCIENNE ORNAMENTY

 16. DZWONY W KICINIE Z XVIII w.

 17. RUSZAMY W DALSZĄ DROGĘ...DO MARUSZKI

 18. FIGURA MATKI BOSKIEJ W MARUSZCE Stoi ona w sąsiedztwie miejsca dawnej karczmy o nazwie Maruszka, od której nazwę przejęło to miejsce.

 19. Najcenniejszy pod  względem przyrodniczym fragment obszaru Parku, o powierzchni ok. 500 ha, położony między Pławnem a Ludwikowem. Rośnie w nim bór sosnowo-dębowy z domieszką grabów, buków, brzóz, olsz, świerków, jesionów, klonów, lip i jaworów, w wieku 110–150 lat. Najokazalszym drzewem uroczyska jest pomnikowy buk o obwodziepnia 440 cm. UROCZYSKO MARUSZKA

 20. Drzewostan ten, mało zdeformowany w przeszłości, ma charakter zbliżony do lasów rosnących tu w dawnych wiekach.

 21. W pobliżu skrzyżowania Traktu Poznańskiego i drogi do Ludwikowa odnaleźć można dwie mogiły. Legenda głosi, że w XIX wieku spotykała się tu para zakochanych: pruski oficeri skromna polska, wiejska dziewczyna, którą zwano Maruszka.Nie mogli się pobrać z powodu różnic narodowościowych, więc postanowili wspólnie odebrać sobie życie. Żołnierz najpierw zastrzelił dziewczynę, a później siebie. Pochowano ich początkowo na rozwidleniu szlaków, ale po przeciwnych stronach drogi, aby zaznaczyć, że ona była Polką, a on - Prusakiem. Kilka lat temu ktoś połączył oba groby, żeby już na zawsze byli razem.

 22. W DRODZE DO ZIELONKI Tajemniczy słup liczy prawdopodobnie ok. 200 lat. Być może to słup graniczny, pamiątkowy albo według niektórych pozostałośćpoŚwiatowidzie o czterech twarzach.

 23. JEZIORO CZARNE WIELKIE Długość 600 m, szerokość od 60 do 200 m. Lustro wody położone 95 m n.p.m., głębokość wynosi około 5 m. Jezioro posiada jeden dopływ z J. Czarnego Małego i jeden odpływ w kierunku jeziora Kociołek.

 24. Gągoł Perkoz dwuczuby Grzybień biały Żuraw Rosiczka okrągłolistna Widłak torfowy Kruszczyk błotny

 25. ZIELONKA Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwany potocznie „Bursą w Zielonce”,

 26. CZAS NA OGNISKO I PIECZONE KIEŁBASKI

 27. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

More Related