Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

115 Views Download Presentation
Download Presentation

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” WYCIECZKA PO BEZDROŻACH PUSZCZY ZIELONKI Wykonała : Marta Szmyra GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SKOKACH

 2. LOKALIZACJA PARKU NA MAPACH

 3. CELE WYCIECZKI • Poznanie walorów krajoznawczych Puszczy Zielonki • Obserwacja i rozpoznawanie ptaków • Zdobywanie umiejętności posługiwania się lornetką, kompasem i mapą • Budzenie szacunku do otaczającej nas przyrody • Pogłębianie wiedzy o najbliższym regionie

 4. TRASA-16,5km • Start - Annowo 1. Dworek w Annowie 2. Dziewicza Góra 3. Kościół w Kicinie 4. Uroczysko Maruszka 5.Tajemniczy Słup 6. Arboretum i Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Zielonce • Meta - Zielonka Odpoczynek. Zajęcia terenowe

 5. ANNOWO – dworek myśliwski z połowy XIX w., należący niegdyś do rodziny von Treskow

 6. NASTĘPNYM CELEM WYCIECZKI JEST...

 7. DZIEWICZA GÓRA –143 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie w Puszczy Zielonce,a zarazem drugi najwyższy szczyt w okolicach Poznania po Górze Moraskiej (154 m n.p.m.). W roku 1242 Dziewiczą Górę wraz z okolicznymi włościami Przemysł I nadał cysterkom z Owińsk. Od nich więc pochodzi pierwotna nazwa góry: Dziewcza Góra, przekształcona później na Dziewiczą Górę.

 8. DROGA NA DZIEWICZĄ GÓRĘ PRZYPOMINA GÓRSKĄ ŚCIEŻKĘ

 9. NA SZCZYCIE DZIEWICZEJ GÓRY • Wieża przeciwpożarowa będąca punktem widokowym stanęła tutaj pięć lat temu. • Jej istnienie jest skutkiem ogromnego pożaruz 1992 roku. Na szczęście częściej korzystają z niej turyści. • Ma ona 40m wysokości. • Taras widokowy znajduje się na wysokości30 metrów i ma 172 schody.

 10. KRAJOBRAZ PUSZCZY ZIELONKI Z WIEŻY

 11. CIEKAWOSTKI • W kilku partiach rosną wiekowe dęby o obwodach przeszło 4 m. • Stwierdzono tu występowanie ok. 700 gatunków roślin naczyniowych. • W lasach między Dziewiczą Górą a Czerwonakiem stwierdzono występowanie czerwca polskiego, owada żyjącego w korzeniach drzew, w średniowieczu hodowanego do produkcji czerwonego barwnika.

 12. KICIN –kościół św. Józefa z XVIII w. Całkowita długość kościoła wynosi 19,46 m., szerokość nawy głównej 8,69 m. Figura św. Józefa autorstwa J. Kaliszana

 13. Dobór barw, specyficzne rokokowe rzeźby - całość pozwala poczuć niepowtarzalną atmosferę drewnianej świątyni z połowy XVIII wieku.

 14. BŁĘKITNA ROKOKOWA AMBONA

 15. ŚCIENNE ORNAMENTY

 16. DZWONY W KICINIE Z XVIII w.

 17. RUSZAMY W DALSZĄ DROGĘ...DO MARUSZKI

 18. FIGURA MATKI BOSKIEJ W MARUSZCE Stoi ona w sąsiedztwie miejsca dawnej karczmy o nazwie Maruszka, od której nazwę przejęło to miejsce.

 19. Najcenniejszy pod  względem przyrodniczym fragment obszaru Parku, o powierzchni ok. 500 ha, położony między Pławnem a Ludwikowem. Rośnie w nim bór sosnowo-dębowy z domieszką grabów, buków, brzóz, olsz, świerków, jesionów, klonów, lip i jaworów, w wieku 110–150 lat. Najokazalszym drzewem uroczyska jest pomnikowy buk o obwodziepnia 440 cm. UROCZYSKO MARUSZKA

 20. Drzewostan ten, mało zdeformowany w przeszłości, ma charakter zbliżony do lasów rosnących tu w dawnych wiekach.

 21. W pobliżu skrzyżowania Traktu Poznańskiego i drogi do Ludwikowa odnaleźć można dwie mogiły. Legenda głosi, że w XIX wieku spotykała się tu para zakochanych: pruski oficeri skromna polska, wiejska dziewczyna, którą zwano Maruszka.Nie mogli się pobrać z powodu różnic narodowościowych, więc postanowili wspólnie odebrać sobie życie. Żołnierz najpierw zastrzelił dziewczynę, a później siebie. Pochowano ich początkowo na rozwidleniu szlaków, ale po przeciwnych stronach drogi, aby zaznaczyć, że ona była Polką, a on - Prusakiem. Kilka lat temu ktoś połączył oba groby, żeby już na zawsze byli razem.

 22. W DRODZE DO ZIELONKI Tajemniczy słup liczy prawdopodobnie ok. 200 lat. Być może to słup graniczny, pamiątkowy albo według niektórych pozostałośćpoŚwiatowidzie o czterech twarzach.

 23. JEZIORO CZARNE WIELKIE Długość 600 m, szerokość od 60 do 200 m. Lustro wody położone 95 m n.p.m., głębokość wynosi około 5 m. Jezioro posiada jeden dopływ z J. Czarnego Małego i jeden odpływ w kierunku jeziora Kociołek.

 24. Gągoł Perkoz dwuczuby Grzybień biały Żuraw Rosiczka okrągłolistna Widłak torfowy Kruszczyk błotny

 25. ZIELONKA Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwany potocznie „Bursą w Zielonce”,

 26. CZAS NA OGNISKO I PIECZONE KIEŁBASKI

 27. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ