1 / 41

CUDZE CHWALIMY A CZYSWOJE ZNAMY?

CUDZE CHWALIMY A CZYSWOJE ZNAMY?. Polska z historią, kulturą i przyrodą w tle. Przełom Dunajca. Strój góralski - region krościeńsko - szczawnicki. Strój góralski -. Strój góralski -. Strój góralski - Weselny strój panny młodej. Strój góralski - Strój pana młodego. Strój góralski -.

tahir
Download Presentation

CUDZE CHWALIMY A CZYSWOJE ZNAMY?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CUDZE CHWALIMYA CZYSWOJE ZNAMY? Polska z historią, kulturą i przyrodą w tle. Przełom Dunajca

 2. Strój góralski - region krościeńsko - szczawnicki

 3. Strój góralski -

 4. Strój góralski -

 5. Strój góralski - Weselny strój panny młodej

 6. Strój góralski - Strój pana młodego

 7. Strój góralski -

 8. Strój góralski - Końcówka góralskich portek tzw, smrecek

 9. Strój góralski - Górna część portek z różnymi ornamentami roślinnymi - tu dziewięciosił

 10. Strój góralski - Sercówka, czyli z pienińska parzenica. Górna część portek

 11. Strój góralski - Sercówka, czyli z pienińska parzenica. Górna część portek.

 12. Strój góralski - Sercówka, czyli z pienińska parzenica. Górna część portek

 13. Strój góralski - Górna część portek.

 14. Strój góralski - Góralski pas z czterama klamrami i cześcią górną na dutki.

 15. Strój góralski - Góralski pas - środkowa część.

 16. Strój góralski - Góralski pas - końcowa część.

 17. Strój góralski - Kierpce - buty góralki

 18. Strój góralski - Pienińskie kwiaty na tylnej części kamizelki

 19. Strój góralski - Przód męskiej kamizelki.

 20. Strój góralski - Kieszeń kamizelki

 21. Strój góralski - Kamizelka damska.

 22. Strój góralski - Damski gorset - część przednia.

 23. Strój góralski - Damski gorset - część tylna

 24. Strój góralski - Kłobuk - Kapelusz

 25. Strój góralski - Ciupaga

 26. Strój góralski - Ciupaga

 27. Strój góralski - Odzież zimowa - serdak damski część tylna

 28. Strój góralski - Odzież zimowa - serdak damski - przód.

 29. Strój góralski - Zimowa czapka górala

 30. Strój góralski - Serdak pieniński - przód.

 31. Strój góralski - Serdak pieniński - tył.

 32. Strój góralski - Wierzchnie okrycie górali pienińskich tzw. cucha.

 33. Strój góralski -

 34. Strój góralski -

 35. Strój góralski -

 36. Strój góralski -

 37. Strój góralski - Zapiąstki

 38. Strój góralski -

 39. Przełom Dunajca Źródła: • http:/Pienińskie stroje - Picasa Web Albums - Google • picasaweb.google.pl/sercepienin/PieninskieStroje

 40. SOBÓTKI

 41. DZIĘKUJĘ PAŃSTWU !

More Related