1 / 54

CUDZE CHWALIMY A CZYSWOJE ZNAMY?

CUDZE CHWALIMY A CZYSWOJE ZNAMY?. Polska z historią, kulturą i przyrodą w tle. Przełom Dunajca. Przełom Dunajca. Przełom Dunajca – widok z Sokolicy. Przełom Dunajca – wapienie pienińskie. Skalne ściany przełomu zbudowane są z tzw. wapieni pienińskich.

halima
Download Presentation

CUDZE CHWALIMY A CZYSWOJE ZNAMY?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CUDZE CHWALIMYA CZYSWOJE ZNAMY? Polska z historią, kulturą i przyrodą w tle. Przełom Dunajca

 2. Przełom Dunajca

 3. Przełom Dunajca – widok z Sokolicy

 4. Przełom Dunajca – wapienie pienińskie Skalne ściany przełomu zbudowane są z tzw. wapieni pienińskich. Są to białe, bogate w szczątki mikroorganizmów wapienie rogowcowe Tworzyły się w głębszych partiach zbiornika morskiego na przełomie jury i kredy oraz we wczesnej kredzie (ok. 145-120 mln lat temu).

 5. Przełom Dunajca – geneza Przełom Pieniński to przełom typu antecedentno-strukturalny Inna teoria to przełom typu regresyjnego Przełom tworzył się od miocenu po pliocen

 6. Historia Ziemi

 7. Jezioro Czorsztyńskie – Przełom Czorsztyński Zbiornik Czorsztyński powstał w wyniku budowy zapory  ziemno-betonowej na rzece Dunajec . Jest położony między dwoma pasmami górskimi – Pieninami i Gorcami.

 8. Jezioro Czorsztyńskie – Przełom Czorsztyński W 1997 roku zapora spełniła ona swoje zadanie, doskonale sprawdzając się podczas powodzi. Na zaporze dostępne są miejsca, w których turyści mogą odpocząć i podziwiać piękne krajobrazy. Widoczne stąd są zamki w Czorsztynie i Niedzicy.

 9. Przełom Dunajca Początek spływu – Sromowcach Wyżnych (Kątach), Spływ kończy się: w Szczawnicy po 18 km (czas trwania 2 godz. 15 min) lub w Krościenku po 23 km (czas trwania 2 godz. 45 min).

 10. Przełom Dunajca Początki spływów sięgają pierwszej połowy XIX wieku

 11. Przełom Dunajca – Pienińska Droga – pod Wylizaną

 12. Pienińska Droga Pierwszy odcinek do Leśnego Potoku wybudował w latach 1870-75 Józef Szalaj, po jego śmierci budowę kontynuowała krakowska Akademia Umiejętności. Droga Pienińska została dostosowana do ruchu turystycznego. W czerwcu 2007 r. droga na całej długości została pokryta nawierzchnią betonową. Droga jest zamknięta dla ruchu pojazdów samochodowych.

 13. Pienińska Droga Józef Szalay ur. 1802 w Drohobyczu, zm. 1876 wSzczawnicy – polski wydawca pochodzenia węgierskiego, urzędnik galicyjski, twórca uzdrowiska w Szczawnicy

 14. Przełom Dunajca - Pienińska Droga Prowadzą nią szlaki turystyki pieszej i rowerowej. Licząca 9 km trasa jest doskonale przygotowana turystycznie Bezpłatny wstęp do Pawilonu Pienińskiego Parku Narodowego.

 15. Przełom Dunajca - Pienińska Droga

 16. Przełom Dunajca – Kotuńska Skała

 17. Pienińska Droga – Biała Skała

 18. Pienińska Droga – Biała Skała

 19. Biała Skała - Przetacznik Pokrzywolistny Veronica urticifolia Jacq. • Łodyga • Wzniesiona, o wysokości 10-70 cm • i cała równomiernie owłosiona • Liście • Liście podobne do liści pokrzywy. • Kwiaty • Zebrane w luźne grona. • Wyrastają na szypułkach. • Płatki korony bladoróżowe • Owoc • Okrągława, płytko wycięta • i ogruczolona torebka

 20. Schronisko PTTK "Orlica"

 21. Przełom Dunajca – Hukowa Skała turnia skalna 470 m n.p.m. Nazwa – od donośnego, głośnego echa odbijającego się od tutejszych skał

 22. Przełom Dunajca – Przełom Leśickiego Potoku Widok z Leśnicy. Po lewej stronie Sama Jedna, po prawej Wylizana, nad nią u góry Sokolica.

 23. Przełom Leśickiego Potoku - Wylizana

 24. Pieńińska Droga – Cukrowa Góra

 25. Przełom Dunajca – Pieńiński Potok

 26. Pieńińska Droga – Siedem Mnichów Skały przedstawiają zamienionych w kamień występnych zakonników z Czerwonego Klasztoru

 27. Pieńińska Droga – Przełęcz Limierz Przełęcz w słowackich Pieninach w północnym grzbiecie Grupy Golicy 677 m n.p.m

 28. Pieńińska Droga – Klejowa Góra Nie jest udostępniona turystycznie. Cały ten rejon to jeden z bardziej dzikich i trudno dostępnych zakątków Pienin, gdzie przyroda rządzi się swoimi prawami.

 29. Pieńińska Droga – Łysina i Facimiech Ściany Facimiecha są jedną z głównych atrakcji widokowych podczas spływu tratwami. Szczyt w Masywie Trzech Koron w Pieninach Właściwych – (668 m n.p.m.) Dunajec tworzy tutaj Przełom Pieniński

 30. Pieńińska Droga – Łysina i Facimiech

 31. Przełom Dunajca – Podskalnia Góra (po prawej) i Nowa Góra

 32. Pienińska Droga

 33. Przełom Dunajca – Spływ Tratwami

 34. Przełom Dunajca – Spływ Tratwami O Janicku "Idzie se Janicek popod zieleniny  Wszystkie góry kocho, najwięcyj Pieniny"

 35. Przełom Dunajca – Spływ Tratwami Powstanie Przełomu Dunajca jest przedmiotem sporów wielu naukowców. Najciekawsze są jednak podania ludowe na ten temat

 36. Przełom Dunajca – Spływ Tratwami

 37. Przełom Dunajca – Spływ Tratwami

 38. Przełom Dunajca – Aksamitka ( Haligowczyk)

 39. Przełom Dunajca – Sromowce Niżne

 40. Przełom Dunajca – Trzy Korony

 41. Przełom Dunajca – Zbójnicki Skok

 42. Przełom Dunajca – Świnia Skała

 43. Przełom Dunajca – Siedmiu Mnichów

 44. Przełom Dunajca – Facimiech

 45. Przełom Dunajca – Czertezik

 46. Przełom Dunajca – Głowa Cukru

 47. Przełom Dunajca – Szczawnica

 48. Przełom Dunajca – Krościenko

 49. Przełęcz Snozka – Organy Hasiora

 50. Przełęcz Snozka – Organy Hasiora Organy Hasiora - panorama

More Related