1 / 15

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” - spacerkiem po Suchedniowie.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” - spacerkiem po Suchedniowie. Początki osady. Suchedniów leży na terenach dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, którego początki sięgają II wieku p.n.e.

shaun
Download Presentation

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” - spacerkiem po Suchedniowie.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”- spacerkiem po Suchedniowie.

 2. Początki osady Suchedniów leży na terenach dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, którego początki sięgają II wieku p.n.e. Pierwsza wzmianka o Suchedniowie w źródłach historycznych pochodzi z roku 1224, a druga z 1510r. obydwie mówiły o powstaniu tego miasteczka. Z czasem nazwa Suchiniów przekształciła się w Suchedniów. Osada była własnością biskupów krakowskich, którzy rozwijali tu przemysł.

 3. Pierwsze miejsce, które odwiedzimy to: Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, wzniesiony w 1758 z fundacji biskupa Andrzeja Załuskiego, rozbudowany w 1852; posiada ołtarz wczesnobarokowy; znajduje się tu sztandar z okresu powstania styczniowego.

 4. Pójdziemy także do: S.S.P. nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie. Szkoła jest najstarszą placówką oświatową w mieście.Powstała w 1935 roku. Sześćdziesiąt lat później otrzymała imię Emilii Peck (1837 -1899) - patriotki, nauczycielki, założycielki pensji żeńskiej w Suchedniowie.W roku 2005 Szkoła Podstawowa Nr 1 uroczyście obchodziła swoje 70 – te urodziny.

 5. Następnie udamy się nad: Zalew rzeki Kamionki w Suchedniowie ma powierzchnię prawie 22 hektarów. Zbiornik znajduje się w centrum miasta i sąsiaduje z parkiem miejskim. Przypomina lekko zakrzywiony owal z wyspą, na środku której znajduje się rezerwat ptactwa wodnego i chronionych gatunków zwierząt. Przy zalewie działa Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 6. Miło spędzimy czas w: Ośrodku Sportu i Rekreacji , który daje nam możliwości na rozwijanie swoich pasji sportowych oraz na ciekawe spędzanie wolnego czasu. A mianowicie można tam: - można wynająć domek noclegowy, - zagrać w tenisa ziemnego, - zagrać w siatkówkę, - można polepszyć sylwetkę swojego ciała na siłowni, - wybrać się w cudowny rejs wkoło zalewu kajakami, łódkami i rowerkami, - dla młodszych miłośników plaży znajduje się również plac zabaw, - można łowić ryby, - napalić ognisko, - miło spędzić czas na świeżym powietrzu.

 7. Pogłębimy wiedzę w: Leśna klasa toobiektedukacyjnyusytuowanyw Leśnictwie Kruk, naobrzeżukompleksuleśnegow odległościokoło 2 km od drogi S-7. Umieszczonow nim 11 tablictematycznychprzybliżającychrodzimąfloręifaunęorazzgromadzonociekaweeksponatyprzyrodniczeznalezione w okolicznychlasach. Na terenieobiektuznajdujesięwiatazestołemiławkami, pozwalającanajednorazoweprzeprowadzeniezajęćdlagrupy 25 – 30 -osobowej.Nieopodalwiatyprzygotowanorównieżmiejscenaognisko. Ścieżkadydaktyczna„Na Kruku” została utworzonajesienią 2007 roku. Przebiegaona w kształciepętlio długości 2 km przezróżnowiekoweiróżnogatunkowedrzewostany. Na odcinku 500 metrówbiegniestarąprzedwojennąkolejkawąskotorową. Przewidywanyczasprzejściawynosiokoło 2 godziny.Na trasieumieszczono13 tablicprzedstawiającychzagadnieniazwiązanez gospodarkąleśnąiochronąlasu. Wędrującścieżkąmożnapogłębićswojąwiedzęprzyrodnicząiprzyodrobinieszczęściaspotkaćmieszkańcówlasu w ichnaturalnym środowisku.

 8. Teraz odwiedzimy: Cmentarz w Suchedniowie został założony z 1830 roku "na Borku” - placu przeznaczonym na ten cel przez Zarząd Górniczy staraniem ks. Jakuba Ladi. Tegoż roku teren cmentarza został ogrodzony i poświęcony. Grzebano tu mieszkańców Suchedniowa i okolicznych wiosek. Obecnie na terenie nekropolii znajduje się około sześćdziesiątzabytkowych XIX wiecznych nagrobków żeliwnych i kamiennych m.in. należących do miejscowych górników, urzędników i powstańców styczniowych. Na wielu nagrobkach znajdują się sygnatury zakładów metalurgicznych działających w tamtych czasach na tych terenach. Są niewątpliwie bardzo cenne i stanowią dokument historyczny a także świadectwo kultury i techniki jej mieszkańców. Znajduje się też tutaj zbiorowa mogiła poległych w czasie II wojny mieszkańców Suchedniowa i okolic.

 9. Pochylimy głowę przy: Miejscu upamiętniającym powstańców styczniowych 1863 roku znajdującym się u zbiegu ulic Bodzentyńskiej i dr Poziomskiego. Duży, drewniany krzyż z wizerunkiem Chrystusa został osadzony w kole młyńskim z czerwonego piaskowca, na którym umieszczone są trzy tabliczki z napisami tworzące zdanie: Tu było; 1863; powstanie. Obok krzyża w 2002 roku ustawiono obelisk z pamiątkową tablicą o treści: "Powstańcom 1863 roku ich rodzinom i społecznościom miast które w powstaniu uczestniczyły wieczna cześć i chwała. Kapituła Równość - Wolność - Niepodległość."  U góry znajduje się wykonany z metalu orzeł w koronie. W styczniu 2013 roku, z drugiej strony krzyża odsłonięto drugą pamiątkową tablicę o treści: "W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego wyrazy hołdu Tym, którzy Ojczyźnie życie oddali w ofierze składają mieszkańcy Suchedniowa, Bodzentyna, Szydłowca i Wąchocka.”

 10. Następnie zobaczymy: Pomnik harcerek i harcerzy Hufca Suchedniów przy ulicy Bodzentyńskiej. Pomnik jest wyrazem hołdu dla harcerzy i harcerek Hufca Suchedniów walczących o niepodległość Polski w latach 1939-1945. Został on odsłonięty w 55 rocznicę utworzenia Szarych Szeregów, staraniem harcerzy-seniorów, byłych członków tej organizacji. Kształt pomnikanawiązuje do harcerskiegonamiotu.

 11. Teraz przejdziemy do: Pomnika poległych w czasie II wojny światowej przy ulicy Bodzentyńskiej, w odległości kilkunastu metrów od pomnika poległych harcerzy Hufca Suchedniów. Kamienny obelisk posiada dwie pamiątkowe tablice. Pierwsza - ku czci żołnierzy Armii Krajowej poległych w czasie II wojny światowej. Druga zaś - dla upamiętnienia rocznicy 50 - lecia powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

 12. Przystaniemy w zadumie przy: Miejscu Pamięci nad Zalewem Suchedniowskim. Taką nazwę nosi pomnik mieszczący się na skarpie nad Zalewem w Suchedniowie.Pomnik to metalowa konstrukcja przedstawiająca orła z rozłożonymi skrzydłami. Głowę ma odwróconą w prawą stronę, a na niej znajduje się korona. Za orłem stoi wysoki metalowy krzyż. Pomnik stoi na podeście zrobionym z czerwonego kamienia. Całość otacza stalowy płotek, na którym widnieje data „1944”. Miejsce to upamiętnia trzydziestu trzech zakładników z kieleckiego więzienia, rozstrzelanych przez hitlerowców 6 lipca 1944 roku. Zamordowani to ludzie z przypadkowych łapanek w Kielcach, Starachowicach i Radomiu. Zostali rozstrzelani w odwecie za napad dokonany przez odział partyzancki na stacji kolejowej Suchedniów w maju tego samego roku.Po wojnie, w 1945 r. ich ciała zostały z honorami przeniesione na cmentarz parafialny do zbiorowej mogiły, gdzie znajdują się do dziś.

 13. Na koniec zajrzymy do: Starego młyna, gdyżjeszcze kilkadziesiąt lat temu niewielka rzeka Kamionka była bardzo pracowita. Działało przy niej kilka wodnych młynów. Dulęba, Ogonów, Jędrów, Krzyżka czy Baranów – to nazwy wciąż używane przez mieszkańców gminy Suchedniów, choć po dawnych budynkach i urządzeniach pozostały w większości tylko zarośnięte kanały – młynówki i gdzieniegdzie kamienne ruiny. Wyjątkami są dwa obiekty. Pierwszy - dawny młyn rodziny Herlingów – Grudzińskich w Suchedniowie ze zdewastowanego magazynu został przebudowany na piękny hotel – restaurację. Drugi - przy ulicy Koszykowej, pochodzi, według różnych danych, z końca XIX lub początku XX wieku.

 14. Serdecznie zapraszamy do naszego Suchedniowa

 15. Wykorzystane źródła: www.wikipedia.org www.osir.suchedniow.prv.pl www.suchedniow.radom.lasy.gov.pl www.sp1.suchedniow.net naszsuchedniow.blogspot.com

More Related