memory mode n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEMORY MODE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MEMORY MODE

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

MEMORY MODE - PowerPoint PPT Presentation

christmas
132 Views
Download Presentation

MEMORY MODE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MEMORY MODE HAAS styring

  2. Signaturforklaring Klik med venstre museknap eller TRYK <ENTER> for at bladre gennem siderne. TRYK <ESC> for at afslutte. TRYK 3 gange for at komme til denne side (Fortsat på næste side) Bemærk: HANDLING TASTER INSTRUKTIONER INFORMATION ANDEN INFORMATION

  3. MEMORY MODE I dette modul lærer du om MEMORY MODE (automatik tilstand) på HAAS styringen

  4. Her finder du memory knapperne

  5. Memory knapper MEMORY: SINGLE BLOCK: DRY RUN: OPTIONAL STOP: BLOCK DELETE: Når du trykker MEM knappen vises det aktive program som afvikles, når der trykkes på <CYCLE START>. Det aktive program er det, som er valgt i tilstanden LIST PROGRAMS.

  6. Memory knappen: MEMORY knappen: Det valgte program er klar til afvikling. TRYK <CYCLE START> PROGRAM (MEM) O91002 N00000 G01 Z-0.0337 F7. ; G01 X-0.5687 Y-0.9857 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.7835 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X0.7835 ; G01 X-0.5687 Y-0.9857 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.7835 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X0.7835 ; G01 X0.3058 Y0.5308 ; G01 X0.7835 ; G03 X0.2475 Y0.5508 R0.02 ; F4 FOR PROG REVIEW O12345 (MILL LAB PROG 1) ;

  7. Single Block knappen: SINGLE BLOCK knappen: Styringen afvikler kun én programlinie for hvert tryk på <CYCLE START> knappen. PROGRAM (MEM) O91002 N00000 G01 Z-0.0337 F7. ; G01 X-0.5687 Y-0.9857 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.7835 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X0.7835 ; G01 X-0.5687 Y-0.9857 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.7835 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X0.7835 ; G01 X0.3058 Y0.5308 ; G01 X0.7835 ; G03 X0.2475 Y0.5508 R0.02 ; F4 FOR PROG REVIEW O12345 (MILL LAB PROG 1) ; SINGBK

  8. Dry Run knappen: PROGRAM (MEM) O91002 N00000 DRY RUN knappen: Bruges i Memory eller MDI tilstand. Bruges til at tjekke et program med reduceret tilspænding og omdrejningstal. Al ilgang og tilspænding afvikles med den hastighed som er valgt med JOG hastighedsknapperne. TRYK Vælg hastigheden med eller TRYK <HAND CNTL SPIN> og vælg hastigheden med håndhjulet. G01 Z-0.0337 F7. ; G01 X-0.5687 Y-0.9857 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.7835 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X0.7835 ; G01 X-0.5687 Y-0.9857 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.7835 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X0.7835 ; G01 X0.3058 Y0.5308 ; G01 X0.7835 ; G03 X0.2475 Y0.5508 R0.02 ; DRY RUN SPEED 1. O12345 (MILL LAB PROG 1) ; DRYRUN

  9. Optional Stop knap: OPTIONAL STOP knap: Programafviklingen stopper, når koden M01 mødes i programmet. TRYK <CYCLE START> for at fortsætte programafviklingen. PROGRAM (MEM) O91002 N00000 G01 Z-0.0337 F7. ; G01 X-0.5687 Y-0.9857 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.7835 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; M01 G01 X0.7835 (Optional Stop); G01 X-0.5687 Y-0.9857 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.7835 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X0.7835 ; G01 X0.3058 Y0.5308 ; G01 X0.7835 ; G03 X0.2475 Y0.5508 R0.02 ; F4 FOR PROG REVIEW O12345 (MILL LAB PROG 1) ; OPTSTP

  10. Block Delete knappen: BLOCK DELETE knappen: En programlinie som begynder med en skråstreg (/) bliver ignoreret (dvs. den pågældende blok udføres ikke). PROGRAM (MEM) O91002 N00000 G01 Z-0.0337 F7. ; G01 X-0.5687 Y-0.9857 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.7835 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; /G01 X0.7835 (Block Delete) ; G01 X-0.5687 Y-0.9857 ; G01 X-0.2275 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X-0.7835 ; G01 X0.1314 Y0.2275 ; G01 X0.7835 ; G01 X0.3058 Y0.5308 ; G01 X0.7835 ; G03 X0.2475 Y0.5508 R0.02 ; F4 FOR PROG REVIEW O12345 (MILL LAB PROG 1) ; BLKDEL