slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Henriette Lungholt www.lungholtkommunikation.dk Formidling og metode – uge 37, efterår 08

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Henriette Lungholt www.lungholtkommunikation.dk Formidling og metode – uge 37, efterår 08 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Retorik. Henriette Lungholt www.lungholtkommunikation.dk Formidling og metode – uge 37, efterår 08. Hvad er retorik?. Læren om hensigtsmæssig tale - veltalenhed Manipulation eller magi? Talegaver eller tom snak? Klassisk retorik – moderne retorik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Henriette Lungholt www.lungholtkommunikation.dk Formidling og metode – uge 37, efterår 08' - megan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Retorik

Henriette Lungholt

www.lungholtkommunikation.dk

Formidling og metode – uge 37, efterår 08

hvad er retorik
Hvad er retorik?

Læren om hensigtsmæssig tale - veltalenhed

Manipulation eller magi?

Talegaver eller tom snak?

Klassisk retorik – moderne retorik

Før: en praktisk disciplin – nu: et kandidatfag (genopstod i 1958 under navnet Laboratoriet for Metrik og Foredragslære på KU)

slide3
”Det er ikke bare retorik, jeg mener det sørme alvorligt” (Grethe Rostbøll, 26.05.1991)
 • ”Det var mere retorik end indhold” (Jørgen Poulsen om Georg Bush den gamle)
 • ”Saddam Husseins ondskabsfulde retorik”
det sorte f r
Det sorte får
 • Ikke videnskabeligt
 • Kan ikke måle og veje en ytring
 • Oplysningstiden, rationalismen, naturvidenskaben: ud med retorikken
hvorfor retorik
Hvorfor retorik?

Verbalsproget er arts-specifikt for mennesket: Kun mennesket kan kommunikere om det at kommunikere

Vi kommunikerer for at overleve; hvis man isolerer folk, får man psykiske problemer

Det er først og fremmest verbalsproget, der gør, at vi kan stå sammen og styrke artens eksistens

retorikkens historie
Retorikkens historie

Det gamle Grækenland

- Opstod i forbindelse med demokratiets opståen i Athen i år 507 f.Kr.

- En del af hverdagen (for hankøn!)

- Perikles (495-429 f. Kr.) - ”bar tordenen på sin tunge”

- Isokrates (436-338 f. Kr.): Skrev Antidosis i en alder af 82

- Aristoteles (384-322 f. Kr.) og Platon: Elev og lærer – grundlæggere af europæisk filosofi

- Aristoteles skrev den første bevarede lærebog om retorik

”Så længe vi ikke kan klare os uden sprog,

kan vi heller ikke klare os uden retorik”

retorikkens historie1
Retorikkens historie

Det gamle Rom

- Cicero (106-43 f. Kr.)

- Quintilian (første århundrede efter Kr.)

Retorik og kristendom

Augustin (354-430 e.Kr.)

Retorik var et fag frem til 1700/1800-tallet (derefter ”overtog” oplysningstiden, skønlitteraturen og romantikken)

2.Verdenkrig - nu

Hitler

Winston Churchill

John F. Kennedy

Martin Luther King

kultur og kommunikation
Kultur og kommunikation

Begreber er afhængige af kultur og mennesker – samt overlevering

Eks: Grønlandsk har mange flere ord for sne end Thailand

Den sproglige inddeling er bestemt af konventioner/normer, og vi overtager tidligere generationers ord

At overbevise er IKKE det samme som at overtale

At overbevise er at give folk gode grunde til at tilslutte sig en sag; gode argumenter

Hvad kan jeg gøre for at få modtagerne til at lytte og forstå?

persuasio
Persuasio

Nøglebegreb:

At vise

At bevise

At overbevise

Mundtlig formidling handler om at tale; at tale godt kræver øvelse og viden

Hvis du ikke kan formidle din viden til andre, så de kan forstå det, så har du måske heller ikke selv forstået det.

talegenrer
Talegenrer

I den klassiske retorik arbejder man med tre talegenrer:

Den juridiske tale – retssalen (fortid)

Den rådgivende tale – den politiske tale (fremtid)

Festtalen – lejlighedstalen (nutid)

De tre talegenrer er universelle, men i dag har vi mange flere genrer: oplæg, prædiken, oplæsning m.m.

En gerne:

En teksttype, der fungerer som en form med visse regler

de tre appelformer persuasios fremtr delsesformer
De tre appelformerPersuasios fremtrædelsesformer

Logos: Saglig, objektiv, kendsgerninger, behersket og afdæmpet optræden, neutrale ord

Ethos: Vær dig selv, øjenkontakt, brug eksempler og egne erfaringer, tillid, troværdighed, vis interesse og respekt for tilhørerne

Pathos: Engageret, værdiladede ord, levende kropssprog, appellere til tilhørernes følelser, brug eksempler tilhørerne kender

ethos og identitet
Ethos og identitet
 • Celebrity-endorsement
  • - ethoslån
ethos og identitet1
Ethos og identitet
 • Testimonials
  • - Ethos-lån
trov rdighed og tillid
Troværdighed og tillid
 • Afhænger af formål, budskab og målgruppe
 • - vidensafhandling
 • - reklame
 • - politisk budskab
 • Vi tillægger forskellige dimensioner og begreber
politiker eksempler
Politiker-eksempler
 • Da Poul rev Anders’ bog i stykker (valgkamp 2001)
 • Lykketoft >< Fogh
 • - ”Vi skal på sigt tilstræbe, at der sker et løft i ressourcefordelingen” >< ”Den enkelte dansker skal have flere penge mellem hænderne”
 • Pia Kjærsgaard - +pathos -logos
mccroskey s tredeling af ethos
McCroskey’s tredeling af ethos
 • Initial ethos
 • Afledt ethos
 • Terminal ethos
mccroskey s retoriske valg i fht opbygning af afsenders ethos
McCroskey’s retoriske valg i fht. opbygning af afsenders ethos
 • Holdninger
 • Beviser
 • Budskabets levering
 • Oprigtighed
 • Common ground
 • Velvilje
de fem forarbejdningfaser
De fem forarbejdningfaser
 • Retorik en del de gamle grækeres hverdag
 • Skoler, hvor man kunne uddanne sig til en god taler De fem faser:
 • Inventio (at samle og stof og finde på)
 • Dispositio (at ordne stoffet)
 • Elocutio (at vælge sprog og stil)
 • Memoria (at huske taler)
 • Actio (at fremføre talen)
allerf rst skulle man finde ud af om
Allerførst skulle man finde ud af, om…
 • Vil man oplyse/informere (docere) – logos
 • Påvirke/bevæge (movere) –pathos
 • Underholde (delectare) ethos
 • Hvad skal talen bruges til?
 • Hvor og hvornår skal den holdes?’
 • - og hvem er tilhørerne (modtagerne)
inventio
Inventio
 • Inventio er den ide-genererende fase, hvor man finder sine argumenter og indsamler viden om sit emne.
 • Research – grundlaget for al god formidling
 • Også tænke på målgruppen – hvad ved de om emnet i forvejen
 • Hvad er relevant i forhold til budskabet?
id genererings metoder
Idé-genererings-metoder

Eva Heltberg og Christian Kock: Skrivehåndbogen, Frydenlund 1997

topik l ren om topoi
Topik: Læren om topoi
 • Kernen er at stille de gode spørgsmål
 • Den topiske erkendelsesmåde
 • Topik kommer af det græske ord for sted (ental: topos – flertal: topei) – man skal tænke ud fra sagens steder
 • Hv-spørgsmål – finde stof til belysning af emnet
 • Det er topos’er, som kan bruges til hjælpelister for, hvad vi skal undersøge - ikke hvad vi skal tage med i en fremstilling
hypoteser og argumenter
Hypoteser og argumenter
 • Retorikeren skal ikke kun løse et problem, han skal også gøre en fortolkning overbevisende over for en modtager
 • En hypotese: En foreløbig teori/antagelse – en forestilling om, hvordan noget er eller hænger sammen.
 • ”Jeg antager, at X er tilfældet – man afprøver hypotesen – holder/ikke holder – ny hypotese (vigtigt at holde udkig efter ting, der strider imod hypotesen – være kritisk)
 • Det er også i inventio-fasen at man finder argumenter; både for og imod (argumentationslæren, Toulmins model)
dispositio
Dispositio
 • Fordeler og sammensætter stof
 • Tre hensyn: Hvad der passer til stoffet
     • til formålet
     • til kommunikationssituationen (herunder forudsætninger for modtageren)
 • Disponering forskellig alt efter afsender – modtager (eks. vittighed, opskrift, eventyr, artikel etc.)
den klassisk retoriske dispositio
Den klassisk-retoriske dispositio
 • Exordium (fange tilhørerne, skabe velvilje og forberede emnet)
 • - Partitio (hvor lang tid man vil tale)
 • Corpus (Selve hoveddelen i talen)
 • - Narratio (Beskrivelse af emnet og konkrete eksempler)
 • - Argumentatio (Probatio - egne argumenter og Refutatio gendrivelser
 • Peroratio (slutning – her bliver tilhørerne f.eks. opfodret til at stemme)
to metoder
To metoder
 • Den klassisk-retoriske
 • Den journalistiske model (nyhedstrekanten)
nyhedstrekanten
Nyhedstrekanten

Overskrift - konklusion

Manchetten – forklaringen

Brødtekst – detaljerne

sp rgsm l til dispositio
Spørgsmål til dispositio
 • Har de vigtigste dele fået passende vægt?
 • Er inddelingen logisk og meningsfuld?
 • Er begyndelse og slutning hensigtsmæssige?
 • Har jeg fået argumenteret for min egen sag og mod modpartens?
elocutio
Elocutio
 • At vælge sprog og stil i forhold til målgruppen
 • Emnet, tilhørerne og situationen, der bestemmer stil, appelformer og sprogbrug
 • Skriftsprog vs talesprog
 • Skriftsprog – envejskommunikation
 • Talesprog – tilhørere – reaktioner med det samme
quintillian romer de klassiske taledyder
Quintillian (romer) De klassiske taledyder
 • Aptum – passende (eks. denotation og konnotation)
 • Puritas – renhed
 • Perspicuitas – gennemskuelighed
 • Ornatus – udsmykning og pynt
 • Evidentia – anskueliggørelse
aptum
Aptum
 • Den retoriske pentagon – kom.model
eksamesretorik
Eksamesretorik

http://bogwebs.systime.dk/bogwebs/mundtlighed/eksamensretorik.htm

puritas og perspicuitas
Puritas og Perspicuitas
 • Puritas: renhed
 • Grammatisk korrekt, syntaks (regelmæssigheder i sætningsdannelser) og ordvalg
 • Eksempel på uheldig syntaks:
 • De svin, der ønskes slagtet i Esbjerg den 28 ds, bedes melde sig på tlf…
 • Perspicuitas: gennemskuelighed
 • Sproget skal være klart og gennemskueligt
 • Fyldord: 70’erne faktisk

90’erne ligesom, rimeligt

00’erne: super, nice

 • Oppustet sprog: problem – problemstilling, om – omkring
perspicuitas
Perspicuitas
 • Tvetydigheder:
 • Søges: en mand, der er ædruelig og ærlig nogle gange om ugen
 • Retorisk spørgsmål/gentagelse (retorisk):
 • Har regeringen givet skolerne bedre vilkår? Nej
 • Har regeringen givet skolerne bedre møbler? Nej
 • Har regeringen gjort noget for skolerne i det hele taget? Nej
 • Sammenligning (sprogligt billede) og metafor:
 • Hun har altid været som en mor for mig
 • Hans hænder var ru som sandpapir
ornatus og evidentia
Ornatus og Evidentia
 • Ornatus: Udsmykning og pynt
 • Hvis sproget er korrekt og klart, er det tit kedeligt.
 • Der skal pynt til: Metaforer, billeder, redundans, tretrinsraket (Ich bin ein Berliner), claptrap (eks. Mr. Gorbatjov, tear down this wall)
 • Evidentia: Anskuelighed
 • De billeder, taleren forsøger at skabe
memoria
Memoria
 • Mnemosyne: Erindringens gudinde og musernes moder
 • Mnemoteknik
 • De gamle grækere: Skabe voldsomme, uvante og chokerende billeder
 • Psykologer etc: Mentalt danne dig et konkret fantasibillede med tilknytning til det, du skal huske
 • Eksempel: Niels Fuglsang: mand med nissehue og fugle på hovedet
 • Det man kan læse på 8 minutter, tager ca. 11 minutter mundtligt
 • Metaforer, rim, lignelser, sammenligninger er også eksempler på hukommelsesteknikker
actio
Actio
 • Kunsten at fremføre talen
 • Stemmestyrke – vejrtrækning
 • Stemmehøjde (eks. Margaret Thatcher)
 • Artikulation
 • Tempo og frasering
 • Kropssprog/øjenkontakt – kig på næseryggen
 • - eks. Margaret Thatcher
 • Når en skandinav klør sig i hovedet, tænker han sig om, i Japan er det et udtryk for vrede. At sætte hænderne i siden er for indoneserne fornærmende, fordi det udtrykker hovmodighed og arrogance
winston churchill
Winston Churchill

1874-1965

Journalist og forfatter

Kom i parlamentet som 26-årig

1900-1940: Konservativ-liberal-konservativ, minister mange gange

Personlige synspunkter frem for partiets

I 1930’erne sat lidt uden for det politiske centrum – forsøgte at advare mod Hitler – ingen lyttede

I 1940 blev han bedt om at danne en samlingsregering, Neville Chamberlain trådte tilbage 10. maj – samme dag angreb tyskerne Holland og Belgien

opgave 1 winston churchill
Opgave 1Winston Churchill

Hvilken talegenre er det?

Hvilke appelformer benyttes?

Hvordan er talen disponeret?

Hvad er formålet med talen?

Hvem er modtagerne?

Find nogle specielle træk ved talen

Diskuter den retoriske situation

ich bin ein berliner
Ich bin ein Berliner

Holdt af John F. Kennedy i Vestberlin den 26. juni 1963 kl. 12.50

200.000 mennesker var samlet, deriblandt Vestberlins overborgmester Willy Brandt og Vesttysklands forbundskansler Konrad Adenauer

Berlin havde været delt siden 2. Verdenskrig, og Vestberlin lå midt i østblokken. I 1948-49 blokerede Sovjet for adgangen, og derfor blev der etableret luftbroer for at forsyninger kunne komme frem

I 1961 opførtes Muren på Sovjets foranledning; baggrunden var bl.a. at sikre, at der ikke var flere, der flygtede til vest

Den antifascistiske mur >< Skammens mur

opgave 2 ich bin ein berliner
Opgave 2Ich bin ein Berliner

Hvilken talegenre er det?

Hvilke appelformer benyttes?

Hvordan er talen disponeret?

Hvad er formålet med talen?

Hvem er modtagerne?

Find nogle specielle træk ved talen

Diskuter den retoriske situation