slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lektion 6. Sprog og formidling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lektion 6. Sprog og formidling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Lektion 6. Sprog og formidling - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Lektion 6. Sprog og formidling. Tekstens byggeklodser er blot en måde at tænke på! Enhver tekst består af en række elementer, der tilsammen udgør en helhed – vi kalder dem byggeklodser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lektion 6. Sprog og formidling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Tekstens byggeklodser er blot en måde at tænke på!

 • Enhver tekst består af en række elementer, der tilsammen udgør en helhed – vi kalder dem byggeklodser.
 • Nogle af dem er grundlæggende elementer, som findes i enhver tekst, mens andre er sjældnere og kun forekommer i nogle tekster.
 • Byggeklodserne kan være tekstuelle, visuelle eller de kan være en funktionalitet.
 • Du vælger klodser til og fra, og du sætter dem sammen som du vil.
slide3

Identifikation

Funktionaliteter

Indhold

Rubrik/overskrift

Manchet / resumé

Byline

Dato

Sektion

Brødtekst

Mellemrubrikker

Billeder

Billedtekster

Faktabokse

Grafik

Links

Relaterede artikler

Relaterede AV-filer

Flash-elementer

Kommenter

Tip en ven

Printvenlig

Rate

Gem artikel

slide4

De 10 bud om sproget på internettet

 • Skriv så det passer til situationen
 • Skriv kortfattet og informativt
 • Skriv klart
 • Skriv uformelt
 • Skriv mundtligt
 • Skriv overskueligt
 • Skriv objektivt
 • Skriv konkret
 • Skriv direkte til læseren
 • Skriv korrekt (Skrivgodt.dk, kapitel 7)
slide5
Bud nr. 1. Skriv så det passer til situationen

Modtager. Hvem er min modtagere, og hvad har de især brug for at vide?

Kontekst. Hvad betyder læsesituationen ved skærmen for, hvordan teksten skal skrives?

Afsender. Hvilke signaler ønsker jeg / vi som organisation at sende?

Formål. Hvad er formålet med hjemmesiden?

Emne. Hvilke krav skal man stille til indholdet på Internettet?

Genre. Hvilke krav stiller genren / teksttypen?

Forløb. Hvilken rækkefølge skal informationerne præsenteres i?

Fremstillingsform. Hvilke tekstkvaliteter gælder derfor på Internettet?

slide6
Bud nr. 2. Skriv kortfattet og informativt

Teksten skal være 50% kortere

Skriv pointen først

Lad hvert afsnit handle om et afgrænset emne

Glem brugerinstruktioner og velkomsttaler

Kort betyder ikke komprimeret eller informationsfattig

Fjern overflødige ord

slide7
Fra Økonomistyrelsens hjemmeside (126 ord)

Temamøde: Viden om…Elektronisk fakturering i praksis  

Pr. 1. februar 2005 overgår alle offentlige myndigheder til elektronisk fakturering. Både under implementeringen og i den første fase efter driftsstart vil der være opnået mange erfaringer, som er opsamlet i Økonomistyrelsen. Analogt hermed, har det imidlertid også vist sig, at der er et stort behov for tips og praktiske erfaringer med henblik på dels at løse konkrete problemstillinger og dels hvorledes arbejdet kan organiseres hensigtsmæssigt. Temamødets emner vil derfor være opdelt i to grupper:

Operationelle, ikke-tekniske spørgsmål

Tekniske spørgsmål, herunder kommunikation

Temamødet vil således have fokus på at viderebringe de opsamlede erfaringer og hyppigst stillede spørgsmål og svarene hertil. Afslutningsvis vil der være en case, hvor en institution fortæller om de praktiske erfaringer med digitalisering af fakturahåndteringsprocessen.

slide8
Bud nr. 3. Skriv klart

Hav så vidt muligt kun en idé pr afsnit

Skriv korte sætninger – ca. 15 ord i snit

Undgå sætninger med mange indskud

Undgå forvægt

Brug enkle ord

Vælg kendte ord frem for fremmedord eller fagsprog - altså kendte for modtageren

Brug aktive ord og undgå verbalsubstantiverne

Gør teksten langtidsholdbar

slide9
Lngtidsholdbar tekst

Hun er 23 år og bor her i byen

slide10
Sundhedsstyrelsen

Viden- og dokumentationsenheden

Enhedens hovedopgave er at medvirke til at udvikle og styrke forebyggelsesarbejdet ved at formidle viden om metoder til forebyggelse og sundhedsfremme.

Afdelingens formål

Vi formidler viden om sundhedsfremme og forebyggelse.

slide11
(85ord)

Dansk Vegetarforening (DVF) er stiftet i 1896, og har således en mere end hundrede år lang historie bag sig.

Foreningen har bl.a. til formål at fremme udbredelsen af vegetarisk levevis, at fremme interessen for frugt og grønt i ernæringen samt at bidrage til oplysning om ernæringens betydning for helbred og velvære. Endvidere støtter foreningen udbredelsen af økologisk dyrkning og forarbejdning af fødevarer. Dansk Vegetarforening udgiver 4 gange om året medlemsbaldet Vegetaren, som belyser diverse emner af relevans for vegetarisk levevis og for foreningens øvrige formål.

slide12
(49 ord)

Dansk Vegetarforening blev stiftet i 1896.

Vores formål er at fremme

vegetarisk levevis,

brugen af frugt og grønt til madlavning,

viden om madens betydning for helbred og velvære.

Vi går ind for at fødevarer dyrkes og behandles økologisk.

Medlemsbladet ’Vegataren’ udkommer 4 gange om året.

slide13
For alle komplikationer af type 2 diabetes gælder, at udviklingen kan forhales eller de kan forebygges gennem opretholdelse af et så normalt blodglukoseniveau som muligt og gennem blodtrykskontrol. Effekten af livstilsinterventioner (kost og motion) er dårlig belyst mht. til forsinkelse eller forebyggelse af udviklingen af senkomplikationer.

Du kan undgå eller udsætte type 2-diabetes følgesygdomme ved at holde dit blodsukker stabilt. Det er også vigtigt at du får målt dit blodtryk jævnligt.

Der mangler viden om, hvor meget kost og motion er med til at forebygge følgesygdomme.

slide14
Bud nr. 4 - Skriv uformelt

Brug dagligdagens sprog

Bud nr. 5 - Skriv mundligt

Tænk på en person fra målgruppen mens du skriver

Begynd hvert afsnit med at formulere indholdet højt for dig selv

Skriv den mundtlige formulering ned og tilpas den til skriftsproget

Tjek om sproget er mindret ved at læse teksten højt for dig selv

slide15
Bud nr. 6 - Skriv overskueligt

Kom til sagen. Indled med nøgleord

Klare og informative overskrifter

Opsummer artiklen i et resumé

Underoverskrifter for hvert afsnit

Lav korte afsnit på 5-7 linier

Lav punktopstillede lister

Brug evt. fremhævede ord i teksten

slide16
Bud nr. 6 - Skriv overskueligt (fortsat)

Overskrifter

Overskrifter er tekstens varedeklaration

Læseren vælger teksten til eller fra på baggrund af overskriften

Overskrifter skal være informative

De skal ikke primært lokke, være kreative eller sjove

Skal give mening uden for konteksten

slide17
Bud nr. 6 - Skriv overskueligt (fortsat)

Nøgleord

Beskriver emnet eller funktionen af en tekst eller webside

Besvarer spørgsmålet: Hvad handler denne tekst eller web-side om?

Brug nøgleordene i tekstens overskrift

Anbring nøgleordet forrest i sætningen - det gør teksten scanbar

Overvej at fremhæve nøgleord med fed

Nøgleord retter sig til både læser og søgemaskine

slide18
Bud nr. 7 - Skriv objektivt

Drop de pralende tillægsord

Brug fakta til at underbygge det du skriver

Underbyg dine påstande med beviser eller kilder

Bud nr. 8 - Skriv konkret

Konkrete eksempler gør teksten levende

Jo mere konkret teksten er desto bedre husker læseren den

Det konkrete er nemmere at forstå end det abstrakte

slide19
Bud nr. 9 - Skriv direkte til læseren

Skriv gerne du til læseren

Brug spørgsmål til at involvere din læser

Bud nr. 10 - Skriv korrekt

Tjek teksten igennem for stave- og grammatikfejl