Riskilapsed ja -noored
Download
1 / 14

Riskilapsed ja -noored - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Riskilapsed ja -noored Children and Youth at Risk Madis Lepajõe Noorte ja välissuhete asekantsler Haridus- ja Teadusministeerium. Riskilapsed ja -noored. Programmi eesmärk Laste ja noorte riskide ennetamine ning heaolu parandamine Oodatavad tulemused

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Riskilapsed ja -noored' - chase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Riskilapsed ja noored

Riskilapsed ja -nooredChildren and Youth at RiskMadis LepajõeNoorte ja välissuhete asekantslerHaridus- ja Teadusministeerium


Riskilapsed ja noored
Riskilapsed ja -noored

Programmi eesmärk

Laste ja noorte riskide ennetamine ning heaolu parandamine

Oodatavad tulemused

 • Tõenduspõhise sekkumise meetmete väljatöötamine ning rakendamine riskigrupi lastele ja noortele, sh ennetus

 • Alaealiste õigusrikkujate õiguste kaitsmiseks ja ühiskonda taaslõimimiseks vajalike sekkumismeetmete väljatöötamine ning rakendamine

 • Ühtse koordineeriva tugisüsteemi loomine


Riskilapsed ja noored1
Riskilapsed ja -noored

Programmi üldpõhimõtted

 • Kohalike omavalitsuste ning noortega tegelevate organisatsioonide toetamine töös laste ja noortega

 • Ennetavate ja tõenduspõhiste sekkumismeetmete rakendamine

 • Valdkondade ülene koostöö ja teenuste lõimimine

  Programmi maht:

 • EMP toetusmehhanismist - 6 505 000 eurot

 • Siseriiklikest vahenditest - 1 147 941 eurot


Programmi teostus
Programmi teostus

Programmi operaator:

Haridus- ja Teadusministeerium

Koostöös

 • Sotsiaalministeeriumi ja

 • Justiitsministeeriumiga

  Programmi rakendusüksus:

  Eesti Noorsootöö Keskus

  Doonorpartner:

  KS (Norra Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Liit)


Eeldefineeritud projekt lastele ja noortele suunatud teenuste regionaalne koordineerimine
Eeldefineeritud projektLastele ja noortele suunatud teenuste regionaalne koordineerimine

 • Lastele ja noortele suunatud tugisüsteemide ja teenuste analüüs

 • Lastele ja noortele suunatud regionaalsete teenuskeskuste kontseptsiooni väljatöötamine

 • Tõenduspõhise vanemlusprogrammirakendamine

 • Kohalike omavalitsuste kuriteoennetuse haldussuutlikkuse analüüs

 • Käitumisprobleemidega noortele mõeldud sekkumisprogrammide analüüs ning elluviimine

  Eestvedajad: Sotsiaalministeerium, JustiitsministeeriumLaste ja perede regionaalsed teenuskeskused eeldefineeritud projekti tulemustega arvestades
Laste ja perede regionaalsed teenuskeskused(eeldefineeritud projekti tulemustega arvestades)

Regionaalsete keskuste loomine lastele ja peredele teenuste pakkumiseks ning koordineerimiseks erinevates valdkondades:

 • kohalike omavalitsuste toetamine keerulisemate lastekaitse juhtumite lahendamisel

 • kompetentside koondamine sotsiaal-, hariduse, kuriteoennetuse ja rahvatervise alal

  Eestvedaja: Sotsiaalministeerium


Kaasamine ja sekkumised hariduss steemis
Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis

 • Kaasava hariduskorralduse mudeli ja sobivate sekkumismeetmete väljatöötamine ning rakendamine formaalharidussüsteemis

 • Haridusasutuste vahelise koostöö parandamine ja töötajate koolitamine, tugimaterjalide ja hindamisvahendite arendamine

 • Väljalangemisohus noorte toetamine väljaspool kooli

  Eestvedaja: Haridus- ja Teadusministeerium


Noorte ja noorsoot organisatsioonide v imekuse t stmine
Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekuse tõstmine

 • Noorteorganisatsioonide ja noorsootööorganisatsioonide võimekuse tõstmine kaasamaks riskis elavaid lapsi ja noori

 • Noortele suunatud noorsootöö teenuste toetamine, ennetamaks laste ja noorte tõrjutust

 • Noorsootöö korraldajate kogemuste ja teadmiste vahetamine

 • Tulemuslike meetodite analüüs ja juhendmaterjalide väljatöötamine ning levitamine

  Eestvedaja: Haridus- ja Teadusministeerium


T rjutud noorte kaasamine ja korduvkuritegude ennetamine
Tõrjutud noorte kaasamine ja korduvkuritegude ennetamine tõstmine

 • noortele õigusrikkujatele suunatud teenuste arendamine ning sekkumismeetmete tõhustamine

 • noorsootööasutuste koostöö toetamine alaealiste komisjonide, nõustamiskeskuste, kaasavat haridusmudelit rakendavate haridusasutuste ning kogukonnapõhist ennetusmudelit rakendavate omavalitsustega

  Eestvedaja: Haridus- ja TeadusministeeriumKogukonnap hised kuriteoennetuslikud algatused
Kogukonnapõhised kuriteoennetuslikud algatused tõstmine

Toetatakse:

 • ennetustöö läbiviijate kogemuste ja teadmiste vahetamist

 • kuriteoennetuslike koostöövõrgustike loomist ja arendamist

 • tulemuslike ennetustöömeetodite väljatöötamist

  Eelistatakse projekte, mida viiakse ellu mitme partneri koostöös, madalama haldussuutlikkusega ja suuremate sotsiaalmajanduslike probleemidega piirkondades.

  Eestvedaja: Justiitsministeerium


J tkutugi erikoolist ja vanglast vabanenud noortele
Jätkutugi erikoolist ja vanglast vabanenud noortele tõstmine

Toetatakse:

 • jätkutoe teenusepakkujate koolitamist

 • kuriteoennetuslike koostöövõrgustike loomist ja arendamist

 • tulemuslike jätkutoemeetodite väljatöötamist

  Eelistatakse projekte, kus rõhk on noore ja pere suhete taastamisel, noorte iseseisvuse toetamisel, kogukondliku toetusvõrgustiku loomisel.

  Eestvedajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium


Riskilapsed ja noored

Tänan! tõstmine

Programmi üldinfo:

Eesti Noorsootöö Keskus

www.entk.ee/riskilapsedjanoored