programmi euroopa noored noorte demokraatiaprojektide ja noorteseminaride tegijatele n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Programmi Euroopa Noored Noorte demokraatiaprojektide ja noorteseminaride tegijatele! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Programmi Euroopa Noored Noorte demokraatiaprojektide ja noorteseminaride tegijatele!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Programmi Euroopa Noored Noorte demokraatiaprojektide ja noorteseminaride tegijatele! - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Programmi Euroopa Noored Noorte demokraatiaprojektide ja noorteseminaride tegijatele!. Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo nele.mets@archimedes.ee | 6979 237. RAHAASJAD. http://www.numiscollect.eu/index.php?task=product&p_id=17181&prev_id=233&c_id=233. RAHAASJAD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Programmi Euroopa Noored Noorte demokraatiaprojektide ja noorteseminaride tegijatele!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
programmi euroopa noored noorte demokraatiaprojektide ja noorteseminaride tegijatele

Programmi Euroopa NooredNoorte demokraatiaprojektide ja noorteseminaride tegijatele!

Sihtasutus Archimedes

Euroopa Noored Eesti büroo

nele.mets@archimedes.ee | 6979 237

slide2
RAHAASJAD

http://www.numiscollect.eu/index.php?task=product&p_id=17181&prev_id=233&c_id=233

noored@noored.ee | 6979 236

rahaasjad
RAHAASJAD
 • Raha kasutamise periood?
 • = projekti kestus
 • = rahalisi kulutusi ei tohi muul ajal teha!
 • Projekti kestus?
 • = kirjas lepingus ja taotlusvormis

noored@noored.ee | 6979 236

rahaasjad1
RAHAASJAD
 • Pärast lepingu sõlmimist
 • I makse - 80%
 • Pärast projekti lõpparuande
 • esitamist ja büroo poolset kinnitust
 • II makse - 20%
 • NT:
 • Projekti eelarve – 5000 eurot
 • Toetussumma – 4000 eurot
 • I makse – 3200 eurot
 • II makse – 800 eurot
 • St: enne teise makse laekumist tuleb koos kaas- ja omafinantseeringuga
 • omalt poolt tasuda arveid 1800 euro eest (1000 + 800). Pärast
 • lõpparuande kinnitamist kantakse teile veel 800 eurot.

noored@noored.ee | 6979 236

rahaasjad2
RAHAASJAD
 • Kuludokumendid – arved, tšekid
 • vajalikud kogu eelarve ulatuses - toetussumma ja kaasfinantseerimine
 • (va kaudsed kulud, kui need olid taotluse eelarves kirjas, max 7% tegevuskuludest)
 • jäta alles kõik kuludokumendid
 • oma või partnerorganisatsiooni nimele
 • hoia alles: 5 aastat (7a)

noored@noored.ee | 6979 236

rahaasjad mida ei tohi teha
RAHAASJAD – Mida EI TOHI teha?
 • Osta põhivara
  • jalgratast ei pea ostma, laenuta 
  • korvpall vastavalt vajadusele – võib olla ongi vaja osta
  • pastakaid vms võib osta
 • Kaasata kulusid seoses
  • Raamatupidamisega (ainult kaudsetes kuludes)
  • Valuutavahetusega

NB!Programmi Euroopa Noored toetuse osamäär projekti kogueelarves ei tohi projekti jooksul suureneda!

noored@noored.ee | 6979 236

rahaasjad mida ei tohi teha1
RAHAASJAD – Mida EI TOHI teha?
 • Ei tohi teha eelarves muudatusi, millest bürood ei
 • teavitata.
 • Kõikidest muudatustest (nt kuluridade vahelised – transpordi kuludest majutuskuludesse), mis ületavad 10% reast, kuhu kulu tehakse, tuleb teatada.
 • Kuluridade muudatustest teatamisel esitage muudatused uuesti taotluses oleva eelarve kujul (tähistades muudatused).
 • Muudatusi ei tohi reaalselt ellu viia enne büroo poolse kinnituse saamist!

noored@noored.ee | 6979 236

rahaasjad3
RAHAASJAD
 • Esitamine:
 • esita koopiad kogu eelarve ulatuses!
 • jaga vastavalt kuluartiklitele
 • erista ekspertidega ja otsustajatega seotud kulud
 • koosta ka ülevaatlik Exceli tabel kuludokumentidest

noored@noored.ee | 6979 236

rahaasjad4
RAHAASJAD
 • Kõik kulud/summad,
 • mille kohta
 • arveid ei ole...
 • ... jäävad teie lõpliku toetussummas arvestamisest välja!

noored@noored.ee | 6979 236

rahaasjad kaasfinantseerimine
RAHAASJAD - kaasfinantseerimine
 • Pidage meeles:
 • Kaasfinantseerimine peab olema rahaliselt mõõdetav. Mitterahaline kaasfinantseerimine tähendab seda, et teile ei anta toetust rahas vaid asjades, kuid kindlasti peab olema võimalik kulu täpset suurust tõestada.
  • Nt teile antakse saiakesi. Saiakeste andja peab tõestama, et andis teile 200 saiakest väärtuses 40 eurot.
  • Mitterahaline toetus ei saa esineda ruumide rendikuluna.
 • Kaasfinantseerimise osakaal projekti eelarves ei tohi projekti käigus muutuda.
  • Nt kui eelarve oli 10 000 ja kaasfinantseerimine 2500 (25%), siis ei tohi eelarve vähenemisel väheneda kaasrahastuse protsent (eelarve oli tegelikult 8000, kaasfinantseerimine peab jääma 25% ehk 2000), seega väheneb ka toetussumma (enne 7500, nüüd 6000).

noored@noored.ee | 6979 236

rahaasjad muudatused
RAHAASJAD – muudatused
 • 1. Raha jääb üle
 • Küsige büroost luba projekti eesmärki toetavate lisategevuste tegemiseks. Põhjendage nende vajadust.
 • Väheneb büroo poolne teine osamakse või tuleb teil teha tagasimakse. Alles jäänud raha saavad kasutada teised noored oma ideede ellu viimisel! Või teie oma järgmiste projektide puhul.
 • 2. Osalejad
 • Kõik osalejad peavad olema seaduslikult programmiriigis elavad noored vanuses 15. kuni 30. eluaastat
 • Ekspertide vanus ja päritolu pole määratud
 • Teavita muutustest osalejates bürood (Nelet)
 • 3. Eelarves
 • Teavitage bürood.

noored@noored.ee | 6979 236

osalejate allkirjad
Osalejate allkirjad
 • Lõpparuande viimasel lehel
  • Trüki ka elektroonsesse lõpparuandesse sisse
 • Originaal allkirjad
  • Kontrolli, kas elektroonne ja paberkandjal on vastavad; märgi vanuseline ja sooline jaotus.
 • Märgi, kas osaleja, juht või otsustaja

noored@noored.ee | 6979 236

programmi euroopa noored toetus
Miks on oluline näidata,

kes teid toetab?

Nii saavad ka teised teada, kust on võimalik saada toetust toredatele tegevustele, mida programmi Euroopa Noored raames tehakse.

Programmi Euroopa Noored toetus

http://drvamp.com/tele/preview/images/Help_cartoon.jpg

noored@noored.ee | 6979 236

slide15
Hinnake ja pidage meeles nii teie tegevust toetanute panust, kui ka neid, kes koos teiega neid tegevusi ellu viivad 

http://www.goldpals.com/wcms/themes/W1gold1/images/thank_you.jpg

noored@noored.ee | 6979 236

programmi euroopa noored toetus1
Programmi Euroopa Noored toetus
 • Programmi toetuse mainimine...
 • kommunikatsioonis (meedias, blogis, listides jne),
 • avalikel üritustel
 • ...on toetusesaaja lepingujärgne kohustus!

noored@noored.ee | 6979 236

programmi toetus
Programmi toetus
 • VISUAALNE
 • nänn, kuulutus jms – lisa logo - programm Euroopa Noored, SA Archimedes ja Euroopa Liidu sümboolika

noored@noored.ee | 6979 236

programmi toetus1
Programmi toetus
 • SÕNUMIT EDASI ANDEV
 • film, loosung jms – lisa logo ja laused
 • “Käesolev projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil."
 • “Selle projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust”

noored@noored.ee | 6979 236

programmi toetus2
Programmi toetus
 • Lisainfo, juhised ja logod on saadaval: http://euroopa.noored.ee/logod
 • Kasuta bännereid oma blogis ja kodulehel:
 • http://euroopa.noored.ee/node/860

noored@noored.ee | 6979 236

programmi toetus3
Programmi toetus
 • Büroost saab programmi infomaterjale ning visuaalseid promomaterjale (bännerit)
 • Kirjutage oma tegemistest euroopa.noored.ee kodulehe blogides  ja Facebookis.
 • PS – blogidest loe ka seda, kuidas teistel läheb!
 • http://euroopa.noored.ee/node/1155
 • http://euroopa.noored.ee/node/1306

noored@noored.ee | 6979 236

m ju suurendamine
Mõju suurendamine
 • Vaata:
 • http://euroopa.noored.ee/node/2695
 • Nähtavus
 • Tulemuste kasutamine
 • Meetodid

noored@noored.ee | 6979 236

kirjutage euroopa noored eesti b roole nelele
KIRJUTAGE Euroopa Noored Eesti büroole (Nelele) 
 • Kindlasti
 • Kui soovite teha muudatusi tegevuskavas
 • Kui tekib uusi kuluartikleid (seoses uute tegevustega)
 • Kui tahate teha lisategevusi
 • Kui tekib probleeme, ootamatusi
 • Kui on vaja pikendada projekti kestust
 • (taotlus selleks tuleb esitada 1 kuu enne algse projektikestuse lõppu)
 • Kui tekib küsimusi
 • Andke meile teada oma edukogemustest,
 • suurematest üritustest jms

noored@noored.ee | 6979 236

l pparuanne
LÕPPARUANNE
 • Kellele ja mille jaoks teete?

http://lifeinheck.com/Running%20Order/Life_in_Heck091.jpg

noored@noored.ee | 6979 236

l pparuanne1
LÕPPARUANNE
 • Lõpparuanne annab võimaluse
 • projektimeeskonnas projekti
 • analüüsida!

noored@noored.ee | 6979 236

l pparuanne2
LÕPPARUANNE
 • Lõpparuande sisu ei ole koopia
 • taotlusest mineviku vormis!

noored@noored.ee | 6979 236

l pparuanne3
LÕPPARUANNE
 • Enda projekti analüüs: kas me saavutasime püstitatud (projekti ja iseenda) eesmärgid, mil määral …
 • Tulemused, saavutused (midagi kindlasti )
 • Miks läks nii? (mis on analüüsi tulemus)
 • Mida teada saite – valdkonnast, iseendast, teistest?
 • Kirjutage AUSALT!
 • Büroo ei oota taotluse tegevuste kinnitust
 • Büroo ootab seda, mis ja kuidas tegelikult läks, mida te toimunust (õnnestumisest ja ebaõnnestumisest) õppisite, mida saavutasite.

noored@noored.ee | 6979 236

l pparuanne4
LÕPPARUANNE
 • Esitatud õigeaegselt
 • – hiljemalt 2 kuud pärast lõppkuupäeva
 • Koos lisadega
 • - osalejate nimekiri (originaal allkirjadega)
 • - fotod, kõigi kuludokumentide koopiad, loodud meened, nänn, videod jms
 • Euroopa Noored Eesti büroo vaatab
 • lõpparuande läbi 45 päeva jooksul.

noored@noored.ee | 6979 236

bonus track vol 1
Bonus track vol 1
 • Mõnedele teist
 • tuleme büroo poolt külla 
 • Et olla toeks.
 • Näha, kuidas teil läheb.
 • Saada osa teie toredatest ettevõtmistest.

noored@noored.ee | 6979 236

bonus track vol 2 programmi euroopa noored v imalused
Bonus track vol 2 Programmi Euroopa Noored võimalused
 • Noortevahetused (A1.1)
  • http://euroopa.noored.ee/noortevahetus
  • kaja.ainsalu@archimedes.ee
 • Noortealgatused(A1.2)
  • http://euroopa.noored.ee/noortealgatus
  • nele.mets@archimedes.ee
 • Euroopa Vabatahtlik teenistus (A2)
  • http://euroopa.noored.ee/evs
 • Koolitus- ja võrgustikuprojektid (A4.3)
  • http://euroopa.noored.ee/koolitustegevus
  • anna.kuzina@archimedes.ee

VAATA KA: www.mitteformaalne.ee

noored@noored.ee | 6979 236

slide30

http://www.campusgifts.co.uk/acatalog/GoodLuckSmallCard-LG.gifhttp://www.campusgifts.co.uk/acatalog/GoodLuckSmallCard-LG.gif

noored@noored.ee | 6979 236

nele mets@archimedes ee

Unistus on midagi niisugust, et kui sul on võimalus ja sa midagi ka ise teed, astud sammu, siis sa saad ehk selle unistuse ellu viia. Unelm on aga midagi sellist, et ehitada pilvede peale loss või midagi.(Fred Jüssi)

nele.mets@archimedes.ee