Akademická knižnica LF UK
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

Akademická knižnica LF UK. Lekárska fakulta. Univerzita Komenského v Bratislave. Kde nás nájdete?. Odborárske nám. 14, 813 72  Bratislava 1                                          t.č.:02 59357 437. Vstup do knižnice. Sme tu pre Vás. pedagógovia a výskumní pracovníci fakulty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chars


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lek rska fakulta

Akademická knižnica LF UK

Lekárska fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave


Kde n s n jdete
Kde nás nájdete?

Odborárske nám. 14, 813 72  Bratislava 1                                          t.č.:02 59357 437

Vstup do knižnice


Sme tu pre v s
Sme tu pre Vás

pedagógovia a výskumní pracovníci fakulty

zamestnanci LF UK

študenti UK

Zamestnanci UK

Študenti LF UK

Ostatní používatelia


Kni nica v slach r 2013
Knižnica v číslachr. 2013

Elektronické online knihy

80 990

Knižničný fond celkom

137 850

Počet aktuálne odoberaných periodík

173

Elektronické online časopisy

84 000

Prírastok kníh za rok 2013

1 741

Knižné jednotky v online katalógu

50 884

Počet registrovaných používateľov

3 003z toho 2 228študentov

Počet výpožičiek spolu

47 862


Slu by a otv racie hodiny
Služby a otváracie hodiny

adresa: Odborárske nám. 14, 813 72 Bratislava

t.č.: 02 59357 437

E-mail: kniznica.info@fmed.uniba.sk

URL adresa: www.fmed.uniba.sk/?kniznicaOnline katal g publika n innos
online katalóg publikačná činnosť

Online katalóg

Online katalóg Akademickej knižnice Lekárskej fakulty UK je súčasťou Súborného online katalógu fakultných knižníc UK, je voľne dostupný na internete a návštevníci webovej stránky knižnice môžu v katalógu vyhľadávať podľa rôznych kritérií. Súborný online katalóg je súčasne elektronický archív záverečných prác.

Katalóg umožňuje používateľom interaktívny prístup k dokumentom a vyhľadávať podľa indexovaného poľa záznamu (napr. podľa autora, názvu, predmetového hesla, ISBN, vydavateľa, roku vydania atď.), zasielať elektronické žiadanky, predlžovať príp. rezervovať vypožičané dokumenty a pre registro-vaných používateľov zistiť prehľad výpožičiek.

Databáza publikačnej činnosti

Databáza obsahuje bibliografické informácie o publikáciách pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov a interných doktorandov UK.

Okrem záznamov o publikovaných dokumen-toch obsahuje databáza aj ohlasy na tieto práce, čo zvyšuje jej informačnú hodnotu.

Databáza publikačnej činnosti je počas celého roku priebežne aktualizovaná o nové záznamy publikovaných prác, citácií a recenzií.


Elektronick informa n zdroje
Elektronické informačné zdroje

Databázy

Elektronické knihy

elektronické časopisyElektronick plnotextov asopisy
Elektronické plnotextové časopisy


Elektronick plnotextov knihy
Elektronické plnotextové knihy


Elektronick vzdel vanie
Elektronické vzdelávanie


Tvorba port lu lek rske inform cie na internete
TVORBA PORTÁLULekárske informácie na internete


Bibliobox
Bibliobox

Je víkend a chcete vrátiť knihu? Máte možnosť vrátiť knihy 24 hodín denne - 7 dní v týždni. Stačí ísť okolo knižnice ...


Predaj a kn h a skr pt lf uk
Predajňa kníh a skrípt LF UK

adresa: Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

t.č.: 02 59357 445

E-mail: predajna@fmed.uniba.sk

URL adresa: www.fmed.uniba.sk/?kniznica

Vstup do budovy LF UK


Te me sa na va u n v tevu u n s
Tešíme sa na Vašu návštevu u nás

požičovňa

študovňa1. poschodie

študovňaprízemie