Rozrazily veronica esk republiky
Download
1 / 77

Rozrazily ( Veronica ) České republiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 281 Views
 • Uploaded on

Určovací seminář cévnatých rostlin Přírodovědecká fakulta JU. Rozrazily ( Veronica ) České republiky. verze 2014. Pavel Kúr, Petr Koutecký & Milan Štech. Veronica L. – rozrazil. Čeleď Plantaginaceae , dříve Scrophulariaceae Veronica s. lat. – ca 450 druhů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rozrazily ( Veronica ) České republiky' - ryo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rozrazily veronica esk republiky

Určovací seminář cévnatých rostlin

Přírodovědecká fakulta JU

Rozrazily (Veronica) České republiky

verze 2014

Pavel Kúr, Petr Koutecký & Milan Štech


Veronica l rozrazil
Veronica L. – rozrazil

 • ČeleďPlantaginaceae, dříve Scrophulariaceae

 • Veronica s. lat. – ca 450 druhů

 • V minulosti řada samostatných rodů

Nejpříbuznější skupiny

Albach & Meudt 2010


Picrorhiza

Wulfeniopsis

Wulfenia

Paederota


Veronica l rozrazil1
Veronica L. – rozrazil

 • Morfologie:

  • jednoleté až vytrvalé byliny (vzácně keříky – Hebe)

  • listy obvykle vstřícné (vzácně střídavé nebo v přeslenech), celistvé n. různou měrou dělené, často zubaté

  • velmi typické květy – 4 četné, slabě souměrné, koruna zpravidla v různých odstínech modré, rychle opadávající; A 2, G 2

  • plod dvoupouzdrá tobolka, obvykle na vrcholu vykrojená

  • v dnešním vymezení morfologicky značně variabilní

 • Rozšíření: kosmopolitní

  • (různé skupiny v různých územích - Hebe – Australasie)


Dosavadní molekulární studie

nepodporují tradiční morfologicky vymezené skupiny

Albach & Meudt 2010


Veronica l rozrazil2
Veronica L. – rozrazil

 • v ČR 35 druhů (30 Veronica s. str., 5 subg. Pseudolysimachion)

 • Ekologie:

  • (vysoko)horské

  • poloruderální

  • ± přirozené trávníky (louky, stepi) + lesní lemy

  • vlhkomilné

  • polní plevele

  • jarní efemery± přirozených otevřených stanovišť (písčiny, skály, kamenité stráně, stepi)


Probl my p i ur ov n
Problémy při určování

 • Druhy většinou dobře vymezené, jde jen o to si je zapamatovat :-)

  • prakticky nepřítomnost hybridizace

  • vzácnost některých taxonů

  • velká proměnlivost některých druhů

 • V některých skupinách i skutečné problémy

  • agregáty blízce podobných druhů (např. V. chamaedrys agg.) – nutnost řešit nenápadné znaky

  • taxonomická nedořešenost některých skupin, nejisté determinační znaky (V. hederifolia agg.)


Hlavn znaky
Hlavní znaky

 • Uspořádání květů – rozdělení do skupin

koncový hrozen

řídký koncový hrozen

(zdánlivě jednotlivé květy)

postranní hrozny


Hlavn znaky1
Hlavní znaky

 • Vzrůst

 • Tvar listů

lodyhy vzpřímené

lodyhy plazivé

laločnatý

dlanitě členěný

(téměř) celokrajný

zpeřeně členěný

na okraji zubatý


Hlavn znaky2
Hlavní znaky

 • Odění

 • Délka květních (plodních) stopek

 • Tobolka (celkový tvar, úhel zářezu, délka čnělky, přítomnost × absence žláznatých chlupů)

 • další znaky ve velikosti a tvaru kalicha a koruny, barvě koruny, …


Veronica s str
Veronica s. str.

 • Koruna kolovitá, C kratší než široká

 • Květy jednotlivé n. v řídkých, relativně málokvětých hroznech

 • Rostliny většinou menšího vzrůstu

 • Listy různého tvaru, většinou zubaté či do různého stupně dělené; vstřícné

 • x = 7, 8, 9P ehled skupiny
Přehled skupiny:

 • 1) vzpřímenci

  • A) listy celokrajné ... V. serpyllifolia, V. peregrina, V. bellidioides, V. pumila

  • B) l. zubaté až členěné ... V. triphyllos, V. verna agg., V. arvensis, V. praecox

 • 2) plazivci

  • A) listy laločnaté ... V. hederifolia agg.

  • B) l. zubaté či vroubkované ... V. persica, V. filiformis, V. agrestis, V. polita, V. opaca


1 vzp menci lodyhy p m max v doln sti pol hav listeny nepodobn list m
1) Vzpřímenci(lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům)

 • A) listy (téměř) celokrajné, rostliny zpravidla vytrvalé

V. serpyllifolia (r. douškolistý)

 • hrozny mnohokvěté (10-40 kv.), husté

 • C (modro)bílá

 • listy vejčité

 • lodyhy na bázi vystoupavé z bylinného oddenku

 • rostliny krátce chlupaté

 • pastviny, trávníky, louky; narušovaná místa

 • hojně po celém území1 vzp menci lodyhy p m max v doln sti pol hav listeny nepodobn list m1
1) Vzpřímenci(lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům)

 • A) listy (téměř) celokrajné, rostliny zpr. vytrvalé

V. peregrina (r. cizí)

 • jednoletý

 • listy kopinaté

 • rostliny lysé (n. jen v květenství žláznatě chlupaté)

 • C bílá

 • pův. v S a J Americe, k nám zavlékán do teplejších oblastí (břehy vod, okraje cest, zahrady, pole, rumiště)1 vzp menci lodyhy p m max v doln sti pol hav listeny nepodobn list m2
1) Vzpřímenci(lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům)

 • A)listy (téměř) celokrajné, rostliny zpr. vytrvalé

V. bellidioides (r. chudobkovitý)

 • hrozny málokvěté (3-10 kv.), strboulovitě stažené

 • C modrá

 • lodyhy z dřevnatého oddenku

 • dolní listy v růžici, stonky málolisté

 • květenství a plody žláznaté

 • kamenitá vysokohorská hole

 • jediná recentní lokalita na Sněžce v Krkonoších; C1, §1


1 vzp menci lodyhy p m max v doln sti pol hav listeny nepodobn list m3
1) Vzpřímenci(lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům)

 • A) listy (téměř) celokrajné, rostliny zpr. vytrvalé

V. pumila (V. alpina subsp. pumila)(r. nízký)

 • hrozny málokvěté (3-10 kv.), strboulovitě stažené

 • C modrá

 • lodyhy z dřevnatého oddenku

 • lodyha rovnoměrně olistěná

 • květenství a plody jen s nežláznatými chlupy

 • subalpínská hole, vlhké skály, sutě

 • kdysi u Luční boudy v Krkonoších (na Polské straně dosud), A1


1 vzp menci lodyhy p m max v doln sti pol hav listeny nepodobn list m4
1) Vzpřímenci(lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům)

 • B) listy vroubkované až hluboce členěné, rostliny jednoleté

V. triphyllos (r. trojklanný)

 • horní listy dlanitodílné (3-7 dílů)

 • C nápadně tmavomodrá

 • květní a plodní stopky dlouhé (delší než kalich)

 • polní plevel (okraje cest, meze) – jarní druh

 • roztroušeně po celém území, zejm. teplejší oblasti (T-M)1 vzp menci lodyhy p m max v doln sti pol hav listeny nepodobn list m5
1) Vzpřímenci(lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům)

 • B) listy vroubkované až hluboce členěné, rostliny jednoleté

V. verna agg.

 • horní listy peřenodílné

 • květní a plodní stopky krátké (kratší než K)

  V. verna s. str. (r. jarní)

 • čnělka krátká (0,4-0,6 mm), nepřesahuje zářez tobolky

 • v květenství málo žláznatých chlupů

 • C světle modrá, malá (2-3 mm); prašníky a blizna bělavé

 • písčiny, suché stráně, úhory

 • roztr. v nížinách a stř. polohách (T-M); C4a1 vzp menci lodyhy p m max v doln sti pol hav listeny nepodobn list m6
1) Vzpřímenci(lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům)

 • B) listy vroubkované až hluboce členěné, rostliny jednoleté

V. verna agg.

V. dillenii (r. Dilleniův)

 • čnělka dlouhá (1,0-1,5 mm), výrazně přesahuje zářez tobolky

 • v květenství hodně žláznatých chlupů

 • C tmavě modrá, větší (4-7 mm); prašníky a blizna fialové

 • větší vzrůst

 • písčiny, suché stráně, úhory

 • roztr. v teplejších oblastech, zejm. T a teplejší M; C4a1 vzp menci lodyhy p m max v doln sti pol hav listeny nepodobn list m7
1) Vzpřímenci(lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům)

 • B) listy vroubkované až hluboce členěné, rostliny jednoleté

V. arvensis (r. rolní)

 • listy jemně vroubkované

 • čnělka krátká (0,4-0,8 mm)

 • květní a plodní stopky kratší než n. zdéli K

 • květy drobné

 • sušší louky, pastviny, trávníky, zdi, pole, rumiště

 • hojně po celém území


1 vzp menci lodyhy p m max v doln sti pol hav listeny nepodobn list m8
1) Vzpřímenci(lodyhy přímé, max. v dolní části poléhavé, listeny nepodobné listům)

 • B) listy vroubkované až hluboce členěné, rostliny jednoleté

V. praecox (r. časný)

 • listy ostře zubaté (až peřenodílné)

 • čnělka delší (1-2 mm)

 • květní a plodní stopky delší než K

 • výslunné stráně, stepi; meze, pole, Ca podklady

 • roztr. v teplých oblastech Čech a Moravy; C32 plazivci lodyhy plaziv n pol hav listeny podobn list m zejm jednolet plevele
2) Plazivci(lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele)

 • A) listy 3-7 laločné: V. hederifolia agg.

 • problematická skupina, polyploidní komplex 3 druhů

V. triloba (r. trojlaločný)

 • 2n = 2x = 18

 • morfologicky dobře vyhraněný

 • C tmavě modrá

 • K na ploše krátce chlupaté

 • kv. stopky krátké (< 2× delší než K)

 • listy zřetelně 3laločné, zářezy hluboké, ostré; tmavozelené

 • polní plevel, trávníky, hl. Ca podklady

 • vzácně v teplých oblastech Čech a Moravy (zejm. T); C22 plazivci lodyhy plaziv n pol hav listeny podobn list m zejm jednolet plevele1
2) Plazivci(lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele)

 • A)listy 3-7 laločné: V. hederifolia agg.

 • K lístky na ploše lysé

 • kv. stopky prodloužené

 • V. sublobata (r. laločnatý)

 • 2n = 4x = 36

 • kv. stopky s chlupy po celém obvodu (může být i 1 řada)

 • C světle lila

 • brvy na okraji K 0,5-0,9 mm

 • stř. lalok listů a listenů zaoblený, tupý

 • ruderální stanoviště, křoviny, polní plevel

 • hojně po celém území2 plazivci lodyhy plaziv n pol hav listeny podobn list m zejm jednolet plevele2
2) Plazivci(lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele)

 • A)listy 3-7 laločné: V. hederifolia agg.

 • V. hederifolia s. str.(r. břečťanolistý)

 • 2n = 6x = 54

 • obtížně odlišitelný od předchozího

 • kv. stopky jen s 1 řadou chlupů (většinou)

 • C světle modrá (světlý střed)

 • brvy na okraji K 0,9-1,2 mm

 • stř. lalok listů a listenů ostřejší; listy masitější

 • polní plevel, ruderály vzácně

 • hojnější v teplejších oblastech, jinde roztr.2 plazivci lodyhy plaziv n pol hav listeny podobn list m zejm jednolet plevele3
2) Plazivci(lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele)

 • B)listy pravidelně vroubkované n. pilovité

 • V. persica (r. perský)

 • kv. velké (C 8-15 mm Ø)

 • zářez tobolky svírá tupý úhel; tobolka kýlnatá

 • plodní stopky kratší (1,5-2,5× delší než listen)

 • C světle modrá s tmavším žilkováním

 • listy vejčité

 • pole, zahrady, ruderály, cesty

 • pův. ve stř. Asii, dnes nejčastější druh rodu u nás, velmi hojně po celém území


2 plazivci lodyhy plaziv n pol hav listeny podobn list m zejm jednolet plevele4
2) Plazivci(lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele)

 • B)listy pravidelně vroubkované n. pilovité

 • V. agrestis (r. polní)

 • květy malé (C 5-7 mm Ø)

 • zářez tobolky svírá ostrý úhel, tobolka zaoblená

 • tobolky pouze se žláznatými chlupy

 • C bělavá (n. světle modrá)

 • listy výrazně delší než široké

 • pole, zahrady, trávníky

 • vzácně, ale zřejmě též přehlížený

 • zejm. M; C22 plazivci lodyhy plaziv n pol hav listeny podobn list m zejm jednolet plevele5
2) Plazivci(lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele)

 • B)listy pravidelně vroubkované n. pilovité

 • V. polita (r. lesklý)

 • květy malé (C 5-7 mm Ø)

 • zářez tobolky svírá ostrý úhel, tobolka zaoblená

 • na tobolkách kromě žláznatých chlupů krátké nežláznaté chlupy

 • C modrá, K lístky vejčité, překrývající se, špičaté, na vnější straně olysalé

 • zralé tobolky bez nápadného žilkování, čnělka převyšuje zářez tobolky

 • narušené trávníky, okraje cest, pole, zahrady

 • hojný v teplých oblastech, jinde roztr.2 plazivci lodyhy plaziv n pol hav listeny podobn list m zejm jednolet plevele6
2) Plazivci(lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele)

 • B)listy pravidelně vroubkované n. pilovité

 • V. opaca (r. matný)

 • květy malé (C 5-7 mm Ø)

 • zářez tobolky svírá ostrý úhel, tobolka zaoblená

 • K lístky kopinaté, nepřekrývající se, tupé, vně s dl. chlupy (ve spod. ½)

 • zralé tobolky s nápadným síťnatým žilkováním, čnělka nepřevyšuje zářez tobolky

 • pole, okopaniny, zahrady

 • velmi vzácný, několik málo lokalit, C12 plazivci lodyhy plaziv n pol hav listeny podobn list m zejm jednolet plevele7
2) Plazivci(lodyhy plazivé n. poléhavé, listeny podobné listům, zejm. jednoleté plevele)

 • B)listy pravidelně vroubkované n. pilovité

 • V. filiformis (r. nitkovitý)

 • kv. velké (C 8-15 mm Ø)

 • plodní stopky dlouhé (3-5× delší než listen)

 • rostliny vytrvalé, lodyhy kořenující, tenké

 • C světle („kovově“) modré

 • listy okrouhlé až okrouhle ledvinité, malé

 • neplodí, šíří se vegetativně

 • pův. na Kavkazu

 • pěstován a zdomácnělý; místy hojně, zejm. trávníky, kraje cest, podél řek
P ehled skupiny1
Přehled skupiny:

 • 1) suchozemští chlupatci

  • A) chlupy ve 2 pruzích ... V. chamaedrys agg.

  • B) lodyhy stejnoměrně chlupaté

   • i) K 4četný ... V. officinalis, V. montana

   • ii) K 5četný ... V. prostrata, V. austriaca agg.

 • 2) vodní lysouni

  • A) květní hrozny střídavé ... V. scutellata

  • B) kv. hrozny vstřícné

   • i) listy řapíkaté ... V. beccabunga, V. scardica

   • ii) l. přisedlé ... V. anagallis-aquatica agg.


1 suchozem t chlupatci rostliny s kryc mi chlupy such stanovi t
1) Suchozemští chlupatci(rostliny s krycími chlupy, ± suchá stanoviště)

 • A) chlupy na lodyze ve 2 podélných pruzích: V. chamaedrys agg.

  • polyploidní komplex 2 obtížně odlišitelných druhů

V. chamaedrys (r. rezekvítek)

 • K řídce žláznatě chlupatý, chlupy 0,4-0,8 mm dl.

 • rostliny sytě zelené až tmavozelené

 • listy s rel. větším počtem zubů

 • C výrazně tmavomodrá

 • 2n = 4x = 32

 • louky, pastviny, trávníky, světlé lesy

 • hojně po celém území


1 suchozem t chlupatci rostliny s kryc mi chlupy such stanovi t1
1) Suchozemští chlupatci(rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště)

 • A) chlupy na lodyze ve 2 podélných pruzích: V. chamaedrys agg.

V. vindobonensis (r. vídeňský)

 • relativně nedávno popsaný druh (1970)

 • K hustě žláznatě chlupatý, chlupy 0,2-0,4 mm dl.

 • rostliny s šedavým nádechem

 • listy s menším počtem hrubých zubů

 • C světle modrá

 • 2n = 2x = 16

 • výslunné stráně, lemy teplomilných lesů

 • hojněji v teplejších oblastech (T i M) Čech a Moravy1 suchozem t chlupatci rostliny s kryc mi chlupy such stanovi t2
1) Suchozemští chlupatci(rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště)

V. officinalis(r. lékařský)

 • lodyhy celé poléhavé, chlupaté

 • listy přisedlé n. krátce řapíkaté

 • květenství hustá

 • C světle fialová (var. alpestris – jasně modrá)

 • vřesoviště, paseky, lesní cesty, horské louky

 • velmi hojně až roztroušeně po celém území

 • význam: léčivá rostlina

 • B) lodyhy stejnoměrně chlupaté po celém obvodu

  • (i) K 4četný


1 suchozem t chlupatci rostliny s kryc mi chlupy such stanovi t3
1) Suchozemští chlupatci(rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště)

V. montana (r. horský)

 • lodyhy jen na bázi poléhavé, chlupaté

 • listy dlouze řapíkaté

 • květenství řídká, chudokvětá

 • C světle fialová

 • bučiny, podél potoků a na prameništích, příkopy

 • roztroušeně, spíše ve vyšších polohách; C4a

 • B) lodyhy stejnoměrně chlupaté po celém obvodu

  • (i) K 4četný1 suchozem t chlupatci rostliny s kryc mi chlupy such stanovi t4
1) Suchozemští chlupatci(rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště)

V. prostrata(r. rozprostřený)

 • lodyhy zpr. poléhavé, rozprostřené, s vystoupavou květní částí

 • rostliny trsnaté, hustě chlupaté, nízké (5-15 cm)

 • kv. drobné (C 5-8 mm Ø)

 • tobolky lysé

 • C světle modrá, tmavě žilkovaná

 • výslunné stráně, stepi, písčiny

 • T a teplejší M Čech a Moravy; C3

 • B) lodyhy stejnoměrně chlupaté po celém obvodu

  • (ii)K 5četný1 suchozem t chlupatci rostliny s kryc mi chlupy such stanovi t5
1) Suchozemští chlupatci(rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště)

 • B) lodyhy stejnoměrně chlupaté po celém obvodu

  • (ii)K 5četný

V. austriaca agg.

 • lodyhy zpr. přímé

 • kv. velké (C 8-18 mm Ø)

 • tobolky obv. chlupaté

  V. teucrium (r. ožankový)

 • listy sterilního konce hl. lodyhy pilovité

 • lodyžní listy 2-4× delší než široké

 • C větší (15-18 mm Ø)

 • rostliny statné (> ½ m)

 • sušší louky a stráně, lesní lemy

 • hojně v teplejších oblastech, ve středních polohách na Ca substrátech; C4a1 suchozem t chlupatci rostliny s kryc mi chlupy such stanovi t6
1) Suchozemští chlupatci(rostliny s krycími chlupy, suchá stanoviště)

V. austriaca agg.

V. austriaca s. str. (r. rakouský)

 • listy sterilního konce hl. lodyhy celokrajné, podvinuté

 • lodyžní listy 5-10× delší než široké

 • C menší (8-15 mm Ø)

 • rostliny menší (< ½ m)

 • stepní stráně, xerotermní travnaté stráně, často na vápenci

 • vzácně v termofytiku Čech i Moravy; C2

 • B) lodyhy stejnoměrně chlupaté po celém obvodu

  • (ii) K 5četný2 vodn lysouni rostliny lys n jen se l znat mi chlupy v kv tenstv a na plodech mok adn biotopy
2) Vodní lysouni(rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)

 • A) květní hrozny střídavé, tobolky zploštělé se zřetelným křídlatým okrajem

  V. scutellata(r. štítkovitý)

 • listy čárkovité, jemně nazpět pilovité

 • květy světle fialové až bílé

 • břehy stojatých vod, obnažená rybniční dna, rašelinné louky a slatiny

 • roztroušeně od nížin do podhůří2 vodn lysouni rostliny lys n jen se l znat mi chlupy v kv tenstv a na plodech mok adn biotopy1
2) Vodní lysouni(rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)

 • B)hrozny vstřícné, tobolky nekřídlaté

  • (i) alespoň dolní lodyž. listy řapíkaté, lodyha oblá:

V. beccabunga(r. potoční)

 • listy na bázi zaokrouhlené, < 2× delší než široké, masité

 • plodní stopky o málo delší než listeny

 • tobolky nafouklé

 • lodyha plná

 • C modrá

 • břehy vod, obnažená dna, vlhké příkopy

 • hojně po celém území

 • využití: lidové léčitelství, jarní saláty


2 vodn lysouni rostliny lys n jen se l znat mi chlupy v kv tenstv a na plodech mok adn biotopy2
2) Vodní lysouni(rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)

 • B)hrozny vstřícné, tobolky nekřídlaté

  • (i) alespoň dolní lodyž. listy řapíkaté, lodyha oblá:

V. scardica (r. slanistý)

 • listy na bázi klínovité, čepel sbíhavá, > 2× delší než široká, tenká

 • plodní stopky 2-5× delší než listeny

 • tobolky zploštělé

 • lodyha dutá

 • C světle růžová

 • vlhké louky, příkopy, zasolené půdy

 • dříve J Morava, dnes A2


2 vodn lysouni rostliny lys n jen se l znat mi chlupy v kv tenstv a na plodech mok adn biotopy3
2) Vodní lysouni(rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)

 • B)hrozny vstřícné, tobolky nekřídlaté

  • (ii) všechny listy přisedlé, lodyha 4hranná:V. anagallis-aquatica agg.

V. anagallis-aquatica(r. drchničkovitý)

 • listy široké > 1 cm

 • květní hrozny obv. lysé

 • tobolky okrouhlé

 • kv. a plodní stopky zpr. odstávají v ostrém úhlu

 • listeny < 1 mm šir., kratší než plod. stopky

 • K cípy delší než tobolky, k tobolkám přitisklé

 • lodyha zelená

 • břehy vod. nádrží, obnažená dna, příkopy; často zakrslé formy!

 • roztroušeně až hojně, především rybniční oblasti2 vodn lysouni rostliny lys n jen se l znat mi chlupy v kv tenstv a na plodech mok adn biotopy4
2) Vodní lysouni(rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)

 • B)hrozny vstřícné, tobolky nekřídlaté

  • (ii) všechny listy přisedlé, lodyha 4hranná:V. anagallis-aquatica agg.

V. catenata (r. vodní)

 • listy široké > 1 cm

 • květní hrozny obv. lysé

 • tobolky okrouhlé

 • kv. a plodní stopky zpr. ± rovnovážně odstálé

 • listeny 1-3 mm šir., delší než plod. stopky

 • K cípy zdéli tobolek, rozestálé

 • lodyha často načervenalá

 • břehy vod. nádrží, příkopy, vlhká pole, někdy i zasolené substráty

 • roztr. v teplých oblastech Moravy i Čech; C32 vodn lysouni rostliny lys n jen se l znat mi chlupy v kv tenstv a na plodech mok adn biotopy5
2) Vodní lysouni(rostliny lysé n. jen se žláznatými chlupy v květenství a na plodech, mokřadní biotopy)

 • B)hrozny vstřícné, tobolky nekřídlaté

  • (ii)všechny listy přisedlé, lodyha 4hranná:V. anagallis-aquatica agg.

V. anagalloides (r. bažinný)

 • listy úzce kopinaté, < 1 cm široké

 • květní hrozny obv. žláznaté

 • tobolky elipsoidní

 • K kratší než tobolky

 • C bělavá s modrofialovou žilnatinou

 • rostliny jednoleté

 • bahnité břehy vod. nádrží, obnažená dna, vlhká pole, mírně zasolené substráty

 • úvaly J Moravy, C2Veronica sect pseudolysimachium
Veronica sect. Pseudolysimachium

 • Koruna nálevkovitá, dvoupyská, C trubka delší než široká

 • Květů mnoho v hustých koncových hroznech

 • Rostliny statné, vzpřímené

 • Listy kopinaté, zubaté; vstřícné či v přeslenech po 3

 • x = 17

 • Tradičně vyčleňované do samostatného rodu Pseudolysimachion


Skupina 1 statn byliny 60 cm tobolky semen ky lys k c py lys n dce chlupat

V. maritima (V. longifolia) (r. dlouholistý)

K cípy špičaté

lodyha v dol. části lysá

listeny šídlovité, delší než plod. stopky

V. spuria(r. latnatý)

K cípy tupé

lodyha od báze chlupatá

listeny kratší než plod. stopky

Skupina 1 – statné byliny, > 60 cm; tobolky (semeníky) lysé; K cípy lysé n. řídce chlupaté

 • stepní louky, lemy teplomilných doubrav

 • dříve termofytikum Čech a Moravy hojněji, dnes jen Čertoryje, C1, §1

 • aluviální louky, lužní lesy a křoviny

 • termofytikum a mezofytikum Čech a Moravy, roztroušeně; C3
Skupina 2 men byliny tobolky semen ky chlupat k c py hust l znat chlupat stepn stanovi t

V. orchidea(r. vstavačovitý)

lodyha v dol. části lysá, v prostřední s nežláznatými, nahoru zakřivenými chlupy

K cípy pouze s dl. žláznatými chlupy

horní C cíp krátký, zbývající 3 dl., šídlovité, vyčnívající

květy vonné

stepní louky, křovinaté stráně, kalcifilní

roztroušeně na JV Moravě, C3

V. spicata(r. klasnatý)

lodyha chlupatá, uprostřed s odstálými žláznatými chlupy

K cípy na okraji s nežl. chlupy

všechny C cípy ±krátké

stepní svahy, křovinaté stráně, lemy teplomilných doubrav

T a teplejší M Čech i Moravy, roztroušeně, C4a

Skupina 2 – menší byliny; tobolky (semeníky) chlupaté; K cípy hustě (žláznatě) chlupaté; stepní stanoviště
Skupina 2 men byliny tobolky semen ky chlupat k c py hust l znat chlupat stepn stanovi t1
Skupina 2 – menší byliny; tobolky (semeníky) chlupaté; K cípy hustě (žláznatě) chlupaté; stepní stanoviště

V. incana (r. šedivý)

 • rostliny bíle plstnaté

 • pův. ve V Evropě a Asii, nejblíže na Slovensku

 • pěstován, občas zplaňuje


Pou it zdroje
Použité zdroje

Květena, Klíč

Fotky: Pavel Kúr, Petr Koutecký, Milan Štech

Mapy: http://florabase.cz/

Albach D.C. & Meudt H.M. (2010), Molecular Phylogenetics and Evolution 54: 457–471

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Hebe_albicans.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2179/2266149301_985b44df00_b.jpg

http://blog.nirogam.com/wp-content/uploads/2013/01/katuka.jpg

http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Himalayan%20Wulfenia.jpg

http://www.perhillplants.co.uk/shop/images/wulfenia-carinthiaca.jpg

http://luirig.altervista.org/cpm/albums/marzorati1/001-paederota-bonarota.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Paederota_lutea_%28Gelb-M%C3%A4nderle%29_IMG_0208.jpg


ad