oikeudellisen k yt nn n teoria n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oikeudellisen käytännön teoria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oikeudellisen käytännön teoria

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
chapa

Oikeudellisen käytännön teoria - PowerPoint PPT Presentation

147 Views
Download Presentation
Oikeudellisen käytännön teoria
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oikeudellisen käytännön teoria Kl 2013, Samuli Hurri • http://www.helsinki.fi/oikeustiede/oppiaineet/oikeusteoria/index.html

 2. 6. Tilan avaaminen

 3. Kamppailu Yleinen vallan kenttä Oikeuden toiminta-ajatus Tilan avaaminen Päätökset ja oikeudet Laillisuus ja kohtuus Toiminta Oikeusvaltio ja yleinen etu

 4. Kamppailu Yleinen vallan kenttä Oikeuden toiminta-ajatus Tilan avaaminen Päätökset ja oikeudet Laillisuus ja kohtuus Toiminta Oikeusvaltio ja yleinen etu

 5. Tilan avaaminen Riippumattomuus Lakiin perustuva ratkaisu Päätös syntyy prosessissa Osapuolten kuuleminen

 6. Riippumattomuus Lakiin perustuva ratkaisu Osapuolten kuuleminen Päätös syntyy prosessissa

 7. Fritz Lang: M – Kaupunki etsii murhaajaa (1931)

 8. Tilan avaaminen Riippumattomuus Lakiin perustuva ratkaisu Osapuolten kuuleminen Päätös syntyy prosessissa

 9. Oikeustpaus • EY-tuomoioistuin, Kadi-tapaus (yhdistetyt asiat C-402/05 P ja C-415/05 P). Ks. kohdat 333-353.

 10. Kysymys

 11. 7. Oikeudet ja päätökset

 12. Kamppailu Yleinen vallan kenttä Oikeuden toiminta-ajatus Tilan avaaminen Päätökset ja oikeudet Laillisuus ja kohtuus Toiminta Oikeusvaltio ja yleinen etu

 13. Kamppailu Yleinen vallan kenttä Oikeuden toiminta-ajatus Tilan avaaminen Päätökset ja oikeudet Laillisuus ja kohtuus Toiminta Oikeusvaltio ja yleinen etu

 14. Päätökset ja oikeudet Vallan juridinen muoto Fundamentaalinen aksiomatiikka Yleisen lain säätäjä Juridinen subjekti Yksilön oikeudet Lain auktoriteetti Oik. käytännön perustotuudet Oikeuksien vaatiminen Lex individualis -kielto Oikeuden toteutuminen Vastarinnan mahdollisuus

 15. Tapaus • Ns. Mauer-tapaus, Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin, Streletz, Kessler ja Krenz v. Germany, app.nros 34044/96, 35532/97, ja 44801/98. Tuomio 22.3.2001

 16. Kysymys