proba n a media n slu ba esk republiky st edisko pms v brn l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně) - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Uploaded on

Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně). Mgr. Vítězslav KLUSÁK Zástupce regionálního vedoucího Jihomoravského soudního kraje a vedoucí střediska PMS ČR Brno Tel. : 546 592 161, mobil: 737 231 290 – vklusak@pms.justice.cz PaedDr. et Mgr. Jaroslava AUEROVÁ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Probační a mediační služba České republiky ( středisko PMS v Brně)' - cera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proba n a media n slu ba esk republiky st edisko pms v brn

Probační a mediační služba České republiky( středisko PMS v Brně)

Mgr. Vítězslav KLUSÁK

Zástupce regionálního vedoucího Jihomoravského soudního kraje

a vedoucí střediska PMS ČR Brno

Tel. : 546 592 161, mobil: 737 231 290 – vklusak@pms.justice.cz

PaedDr. et Mgr. Jaroslava AUEROVÁ

vedoucí střediska PMS ČR v Třebíči

Tel. : 568 842 502, mobil: 731 692 746 – jauerova@pms.justice.cz

obsah
Obsah
 • Vznik PMS
 • Vzdělávání pracovníků PMS ČR
 • Personální situace – (RV, ZRV, VS)
 • Pracovní skupiny – poradní orgány ředitele
 • Spolupráce PMS ČR se státními a nestátními institucemi
 • Probační programy a projekty
 • Činnost středisek PMS ČR
vznik pms r
Vznik PMS ČR

Zákon č. 257/2000 Sb. – samotný vznik PMS ČR a zahájení činnosti od 1. 1. 2001.

Organizační složka státu spadající do působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR.

Postupný výběr a nástup pracovníků do všech soudních okresů – zakládání středisek, vzdělávání pracovníků - KVK, SVK.

Střediska PMS ČR působí ve všech krajských a okresních městech při všech krajských a okresních soudech (počty pracovníků středisek různé 3 – 15 ), Praha 40 pracovníků.

Vedoucí střediska je jmenován ministrem spravedlnosti ČR, projde výběrovým řízením a musí být projednán a doporučen Radou pro probaci a mediaci.

Vysunutá pracoviště - Rumburk, Krnov, Karviná.

Středisko PMS Brno zajišťuje dva soudní okresy Brno - město a Brno – venkov.

vzd l v n pracovn k pms r
Vzdělávání pracovníků PMS ČR

Vzdělávání upravuje § 6 zákona č. 257/2000 Sb., Zákona o Probační a mediační službě

Úředník Probační a mediační služby ČR – musí splňovat vzdělání společensko vědního zaměření magisterského stupně.

po absolvování adaptačního kurzu, roční vzdělávání KVK (Kvalifikační vzdělávací kurz) stáže - soud, státní zastupitelství, Policie ČR, věznice, sociální služby - neziskovky) – po absolvování KVK úředník předstupuje před komisi MSp a musí vykonat kvalifikační úřednickou zkoušku – právní a komunikační bloky, praktická práce s klientem - kamerový záznam z jednání s klientem, rozbor zadané kazuistiky,

Zkouška pouze dvě možnosti v určitém časové době

vzd l v n pracovn k pms r5
Vzdělávání pracovníků PMS ČR
 • Asistent Probační a mediační služby ČR – SVK (adaptační kurz, stáže soud, státní zastupitelství, Policie ČR, neziskovky, věznice) – po absolvování SVK předstupuje před komisi a musí vykonat kvalifikační zkoušku na asistenta PMS (právo, komunikace, kazuistiky, rozbor případu – má pouze dvě možnosti v určité časové době)
 • vzdělání střední – humanitní zaměření – stáří více jak 21 roků.
 • Výběrová řízení nových pracovníků – (čtyřčlenná komise – vedoucí komise s hlasem rozhodujícím)
 • Střediska využívají stáží studentů a z UP apod.
dal vzd l v n pracovn k pms r
Další vzdělávání pracovníků PMS ČR

Specialisté – mládež a děti , agenda dospělých,

OPP, TDV, TZV, ZRK(mediace), Ptrobace, Parole,

Supervize (případové, duševní hygiena, měkká sebeobrana, základy psychoterapie, dynamika osobnosti) – Intervize – práce pod supervizí, náslechy.

Regionální školení – dvoudenní, jednodenní pro specialisty – celorepubliková, krajská – JM soudní kraj

Školení vedené zahraničními rektory – Velká Británie, Rakousko, Norsko.

Spolupráce s odborníky.

Práce s oběťmi trestných činů.

person ln situace pms r
Personální situace PMS ČR
 • PMS ČR – 422 pracovníků
 • Jihomoravský soudní kraj – 64 pracovníků
 • Ředitelství PMS ČR Praha, sídlí na adrese :

Hybernská č. 18, Praha 1- 24 pracovníků

 • Spolupráce s Úřady práce v celé ČR
 • – projekty – stážisté a praktikanti z VŠ, VOŠ
 • – možnost pozdějšího přijetí
pracovn skupiny pms r
Pracovní skupiny PMS ČR
 • Pracovní skupiny – poradní orgány pro ředitele PMS ČR PROBACE - dohled, PAROLE – PP z VTOS,

ZRK - mediace, OPP, TDV, TZV, mládeže, SPIS, SARPO – rizika,

 • Oblast všech problematik, se kterými PMS ČR pracuje
 • Metodické standardy – schválené mistrem spravedlnosti ČR po projednání v Radě pro probaci a mediaci
 • Specialisté na jednotlivé problematiky
spolupr ce pms r se st tn mi a nest tn mi institucemi
Spolupráce PMS ČR se státními a nestátními institucemi

OČTŘ – soudy, státní zastupitelství, Policie ČR

Vězeňská služba ČR – projekty, společná školení, dohody - parole

Městská policie , Obecní policie

Poskytovatelé z řad Městských a Obecních úřadů

Neziskový sektor – programy a projekty

Systém včasné intervence - Multi týmy – OČTŘ, OSPOD, neziskovky, školy a školská zařízení

proba n programy a projekty
Probační programy a projekty
 • Akreditační řízení – pro mládež a nezletilce ( programy sociálního výcviku)
 • Probační program – akreditace – MSp., ukládání probačních programů
 • Dotační řízení – probační programy jím prochází každý kalendářní rok
 • Projekty – JMK ( krajské, městské, obecní)
 • Předpoklad do budoucnosti – probační programy a projekty pro dospělé.

Příklady v současné době :

 • Sdružení Podané ruce – „Jinou cestou“, „Začni jinak“.
 • Ratolest – „Změnit směr“
 • Sdružení Dno – „Právo pro každý den“
 • Sdružení YMKA – „O krok dál“
 • Sdružení Ratolest – „Aristoteles“
 • Asociace Občanských poraden – „Specializované poradenství obětem trestných činů“
innost st edisek pms r
Činnost středisek PMS ČR

V pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 je zajištěn stálý kontakt s veřejností.

Pružná pracovní doba, samostatnost pracovníků.

Na krajských střediscích jsou vytvořena oddělení :

Oddělení probačních a mediačních činností pro mládež a nezletilé,

Oddělení probačních a mediačních činností pro dospělé,

Oddělení výkonu trestu OPP a TDV

v odděleních pracují specialisté pro danou činnost

Bezpečnost středisek, dislokace, školící středisko

Personální situace, MTZ vybavení.

proba n programy a projekty12

Probační programy a projekty

„Právo pro každý den“ – výchovné opatření určené pro mladistvé klienty, kteří se dostali do konfliktu se zákonem – Sdružení Dno, Celní č. 3, Brno

„Aristoteles“ – je poskytován nezletilým klientům PMS ČR v Brně (děti 10 – 15 let) – zajišťován pod záštitou Sdružením Ratolest

„Změnit směr“ – určen dětem od 13 do 14 let a mladým lidem od 15 do 18 let z Brna a okolí, kteří spáchali méně závažné provinění

„Jinou cestou“ – pro pachatele ve výkonu trestu ve Věznici Kuřim, VV Brno – Bohunice - návykové látky

Sdružení Ymka, Městská policie Brno – „Bezpečné město a bezpečná lokalita“, Dopravní výchova apod.

proba n programy a projekty13
Probační programy a projekty

ZAČNI JINAK

 • Realizátor projektu / Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, 602 00 BrnoPOPIS PROJEKTU / Program, který rozvíjí sdružení Podané ruce v součinnosti se středisky PMS na jižní Moravě, cílem programu je doprovázení, pomoc a podpora lidem zbavujících se závislosti na návykových látkách, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,

v rámci výkonu dohledu.SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

proba n programy a projekty14
Probační programy a projekty

Multimediální forma pomoci a vzdělání sociálně znevýhodněných: zpřístupnění služeb Realizátor / SPONDEA při ČČK Brno, o.p.s., Sýpka 25, 613 00 BrnoPOPIS PROJEKTU / Vzdělávací program směřující k umístění klientů PMS na trh práce SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

proba n programy a projekty15
Probační programy a projekty

O krok dálrealizátor/ YMCA, Brno, Kounicova 3POPIS PROJEKTU / projekt pro mladistvé klientyDATUM REALIZACE / od 30.9. 2008 na dobu neurčitouSPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

proba n programy a projekty16
Probační programy a projekty
 • ACPS /akademické centrum praktických studií/ "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky" MU BrnoRealizátor / Masarykova univerzita v Brně,

Žerotínovo nám.9, BrnoPOPIS PROJEKTU / Zkvalitnění vzdělávání studentů psychologie a sociální pedagogiky MU Brno, s možností využívat práci centra pro klienty PMS.DATUM REALIZACE / od 18. 10. 2005 na dobu neurčitou SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno

proba n programy a projekty17
Probační programy a projekty

/ CPS /centrum praktických studií/Relizátor / Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám.9, BrnoPOPIS PROJEKTU / Studentské stáže.SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / Brno, Kladno, Nymburk, Chomutov, Most, Teplice, Jičín.

proba n programy a projekty18
Probační programy a projekty

Služba MENTOR 2011Realizátor/ SPJ Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Korunní 101,

130 00 Praha 3POPIS PROJEKTU / Stěžejní část projektu tvoří terénní práce romských mentorů s klienty. Kvalita poskytované služby je zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými na profesní rozvoj mentorů.

Cca 15 romských mentorů vyškolených v předchozích projektech bude spolupracovat se středisky PMS ČR v Jihočeském (České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Jindřichův Hradec) a Ústeckém kraji (Most, Děčín). Ve městě Ostrava bude vyškoleno min. 10 nových romských mentorů; v květnu - červnu 2011 absolvují teoretickou část kurzu Mentor (60 hodin) a od července 2011 začnou pracovat s klienty PMS ČR, nejprve v rámci praktické části kurzu Mentor (40 hodin).DATUM REALIZACE / 14. 12. 2010 - 30. 12. 2011SPOLUPRACUJÍCÍ STŘEDISKA PMS ČR / České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Jindřichův Hradec, Most, Děčín, Ostrava