1 / 51

Okopaniny, kvíz (okopaniny, obilniny)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Okopaniny, kvíz (okopaniny, obilniny).

walt
Download Presentation

Okopaniny, kvíz (okopaniny, obilniny)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Okopaniny, kvíz (okopaniny, obilniny) Pří_257_Živá příroda od jara do léta_Okopaniny, kvíz (okopaniny, obilniny ) Autor: Mgr. Pavla Martincová Škola: Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 07 Velehrad

 2. Anotace: • Digitální učební materiál je určen k upevnění a zopakování znalostí učiva okopanin a obilnin. • Materiál pomáhá žákům zábavnou formou si zopakovat své znalosti. • Je určen pro předmět přírodověda 4. ročník. • Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Člověk a jeho svět: přírodověda pro 4. ročník. Vydání druhé. Bratislavská 23d, 602 00 Brno: NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7289-211-2.

 3. Obsah • Okopaniny • Řepa obecná cukrovka • Řepa krmná • Kvíz

 4. Okopaniny K okopaninám patří: • řepa obecná cukrovka • řepa krmná • lilek brambor Proč se tak jmenují? Protože se musí okopávat.

 5. Řepa obecná cukrovka Řepu obecnou cukrovku pěstujeme pro její ______. Ta se v cukrovarech zpracovává na _____.

 6. Řepa obecná cukrovka Řepu obecnou cukrovku pěstujeme pro její bulvu. Ta se v cukrovarech zpracovává na cukr.

 7. Řepa krmná • Používá se jako krmivo pro hospodářská zvířata. Mňam, mňam!

 8. Lilek brambor • Pěstujeme pro podzemní hlízy nazývané brambory. • Jsou důležitou součástí naší potravy. • Obsahují vitamin C.

 9. KVÍZ – postupujte od nejmenšího čísla po největší. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 11. 3 4 5 6 7 8 9 10

 12. 4 5 6 7 8 9 10

 13. 5 6 7 8 9 10

 14. 6 7 8 9 10

 15. 7 8 9 10

 16. 8 9 10

 17. 9 10

 18. 10

 19. Nejdelší „vousy“ má: • pšenice • ječmen • pan školník

 20. Výborně, dorazili jste do cíle! • ukončit kvíz

 21. Špatně! • vrátit se zpět • ukončit kvíz

 22. Řepa cukrovka se zpracovává na cukr v: • cukrárně • pivovaru • cukrovaru

 23. Výborně! • pokračovat na výběr • ukončit kvíz

 24. Špatně! • vrátit se zpět • ukončit kvíz

 25. Brambory obsahují škrob: • ano • ne • nevím

 26. Výborně! • pokračovat na výběr • ukončit kvíz

 27. Špatně! • vrátit se zpět • ukončit kvíz

 28. V jaké písničce se zpívá obroku? • Pekla vdolky z bílý mouky • Já mám koně, vraný koně • Okolo Třeboně

 29. Výborně! • pokračovat na výběr • ukončit kvíz

 30. Špatně! • vrátit se zpět • ukončit kvíz

 31. Brambory obsahují: • vitamin A • žádný vitamin neobsahují • vitamin C

 32. Výborně! • pokračovat na výběr • ukončit kvíz

 33. Špatně! • vrátit se • ukončit kvíz

 34. Vyber správně: stavba těla obilniny • kolénko, stéblo, klas • kolénko, stvol, klas • nožička, stéblo, klas

 35. Výborně! • pokračovat na výběr • ukončit kvíz

 36. Špatně! • vrátit se • ukončit kvíz

 37. Ze které rostliny se nejčastěji vyrábí slad? • cukrová řepa • oves • ječmen

 38. Špatně! • vrátit se zpět • ukončit kvíz

 39. Výborně! • pokračovat • ukončit kvíz

 40. Co je na obrázku? • žito • ječmen • kukuřice

 41. Výborně! • pokračovat • ukončit kvíz

 42. Špatně! • vrátit se zpět • ukončit kvíz

 43. Co se vyrábí z řepy obecné cukrovky? • sůl • ropa • cukr

 44. Výborně! • pokračovat na výběr • ukončit kvíz

 45. Špatně! • vrátit se • ukončit kvíz

 46. Jak se nazývá část řepy, která se zpracovává? • dýně • bulva • hlíza

 47. Výborně! • pokračovat na výběr • ukončit kvíz

 48. Špatně! • vrátit se • ukončit kvíz

 49. Konec

 50. Použité zdroje • Feil:Feld.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 07:37, 8. Abr. 2006 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://pdc.wikipedia.org/wiki/Feil:Feld.jpg • Vlastní obrázek, kresba: Pavla Martincová • File:Entladung Bunker.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 12:37, 21 November 2009 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Entladung_Bunker.JPG • Soubor:Zuckerrübe.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 8. 8. 2006, 16:41 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zuckerr%C3%BCbe.jpg • Soubor:AardappelbloeiendFresco.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 29. 3. 2007, 20:27 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aardappel_bloeiend_Fresco.jpg • File:Bamberger Hoernle.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 19:33, 20 December 2005 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bamberger_Hoernle.jpg • Soubor:Escourgeon-Hordeumvulgaresubsp. vulgare.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-, 30. 5. 2007, 19:13 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Escourgeon-Hordeum_vulgare_subsp._vulgare.jpg

More Related