www undp hr split 15 travnja 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
www.undp.hr Split, 15. travnja, 2008. PowerPoint Presentation
Download Presentation
www.undp.hr Split, 15. travnja, 2008.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

www.undp.hr Split, 15. travnja, 2008. - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Projekt COAST / Program poticanja zelenog poduzetništva - 2. radionica: OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI U POLJOPRIVREDI DALMACIJE. www.undp.hr Split, 15. travnja, 2008. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'www.undp.hr Split, 15. travnja, 2008.' - celeste


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
www undp hr split 15 travnja 2008

Projekt COAST / Program poticanja zelenog poduzetništva - 2. radionica: OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI U POLJOPRIVREDI DALMACIJE

www.undp.hr

Split, 15. travnja, 2008.

slide2

Projekt COAST: Očuvanje i održivo korištenje biološke i krajobrazne raznolikosti na dalmatinskoj obali

Ognjen Škunca

Zamjenik voditelja projekta COAST

www.undp.hr

Split, 15. travnja, 2008.

osnovni podaci o projektu 1 6
Osnovni podaci o projektu(1/6)
 • ŠTO?:očuvanje i održivo korištenje …
  • pokazati da se čuvanje prirode i “isplati”
  • identificirati i demonstrirati mogućnost za stvaranje profita kroz očuvanje prirode
 • … kroz “ozelenjavanje” razvoja
  • integriranje brige o prirodi u glavne sektore korisnike prostora:
   • turizam (uključujući i aktualnu problematiku brzog rasta sekundarnog stanovanja - pritisak tržišta cijele Europe),
   • poljoprivreda / šumarstvo,
   • ribarstvo / marikultura
osnovni podaci o projektu 2 6
Osnovni podaci o projektu(2/6)
 • KAKO?: 3 razine
  • Lokalno:
   • participativna analiza mogućnosti i vizije “zelenog” razvojnog scenarija;
   • identifikacija i provedba konkretnih “zelenih” razvojnih projekata: demonstracija istovremene ostvarivosti i ekonomske i ekološke korisnosti
  • Županije:
   • širenje / repliciranje iskustava s lokalne razine; razvoj i potpora institucionalnoj infrastrukturi za zeleni razvojni scenarij; …
  • Nacionalno:
   • potpora razvoju institucionalnog okvira koji prepoznaje i potiče održivi razvoj (u prvom redu “ekološki” ali i društveno i gospodarski)
osnovni podaci o projektu 3 6
Osnovni podaci o projektu (3/6)
 • TKO?
  • UNDP u partnerstvu s MZOPUG-om i drugim partnerima
   • Glavni partner MZOPUG,
   • pisma suradnje od svih partnera, uz “potpis” Vlade RH
  • OSNOVNI PRINCIP: Graditi na postojećem …
  • “Široka tema” projekta => brojni partneri i dionici:
   • Ministarstva (MK, MPŠVG, MG, MMTPR, …) i druge državne institucije (FZOEU, HV, HZPSS, HŠ, HBOR, DZZP, DZPU, HTZ, …); 4 dalmatinske županije i njihove ustanove (Žup. Up. Odjeli, ŽRA, JUUZDP, ŽTZ,…); JLS;
   • privatni sektor (poljoprivrednici, ribari, obrtnici, poduzetnici, …HGK, HOK, …); banke;
   • Znanstvene institucije, mediji, NVU i građani.
osnovni podaci o projektu 4 6
Osnovni podaci o projektu(4/6)
 • ČIME?: Raznovrsni instrumenti …
  • Prikupljanje i organiziranje podatkovno-informacijske osnove (od mjerenja i prebrojavanja, do iskustava, ideja, stavova, viđenja, …)
  • Studije, stručne podloge,
  • preporuke, participativno izrađeni akcijski planovi;
  • prostorni planovi, strateška procjena utjecaja na okoliš;
  • Preporuke za izmjene / dopune legislative / procedura / …
  • jačanje nadzora (direktno i indirektno);
  • osiguravanje (educiranje i financiranje) potrebnog kadrovskog jačanja ključnih institucija
  • Demonstriranje, informiranje, “osvješćivanje” prednosti “zelenog” razvojnog scenarija
  • edukacija, treninzi i direktna savjetodavna / tehnička pomoć (u razvoju projektnih ideja i projekata);
  • financijski instrumenti (darovnice, garantni fond);
  • Lobiranje, facilitiranje / kataliziranje, povezivanje u složenom problemsko-institucionalnom okruženju
osnovni podaci o projektu 5 6
Osnovni podaci o projektu (5/6)
 • TKO PLAĆA?
  • Darovnica GEF (Global Environmental Facility)
  • Inicijalna vrijednost projekta: 7 mil. US$ (GEF) + 23 mil. US$ (RH - uglavnom u naturi)
  • Očekuje se mobiliziranje dodatnih sredstava iz EU i drugih izvora
 • DO KADA?
  • Trajanje 2007-2011
osnovni podaci o projektu 6 6
Osnovni podaci o projektu (6/6)
 • GDJE?: Projektno područje: obalno područje Dalmacije, izvan postojećih zaštićenih područja
 • 4 “demo područja”:
  • Pag, Nin, Novigrad / Karin,
  • Estuarij Krke,
  • Vis,
  • Pelješac i Mljet
trenutno pokrenute grupe p rojektnih aktivnosti
Trenutno pokrenute grupe projektnih aktivnosti
 • Biološka raznolikost (4 demo područja, kopnena staništa / flora / fauna; morska BD: SDŽ i ZŽ demo područje) – stručne podloge za ekološku mrežu / planove upravljanja i dr. (VEZA NA POLJ.)
 • Krajobrazna raznolikost – krajobrazna analiza i smjernice za 4 demo područja (VEZA NA POLJ.)
 • Ribarstvo – analiza stanja, smjernice za održiviji: obalni i demerznalni ribolov (akvatorij Visa i Jabučke kotline); lov školjkaša; revizija ribarstvenih režima zaštite
 • Turizam – izrada analize stanja i akcijska plana razvoja eko / ruralnog / na prirodi temeljenog turizma na 4 demo područja (VEZA NA POLJ.)
 • Poljoprivreda – akcijski planovi za 1) poticanje ekološke poljoprivrede i 2) uzgoja autohtonih sorti i pasmina
 • Program za poticanje zelenog poduzetništva (s ŽRA) – priprema formalizacije i početak funkcioniranja – okvirno jesen 2008. (VEZA NA POLJ.)
 • Odgovorno bankarstvo (razvijanje agende s HBOR-om)
 • Rad na “terenu” – formiranje mreže zainteresiranih pojedinaca, identifikacija primjera dobre prakse / poduzetničkih ideja / projektnih partnera / uskoro poziv za iskaz interesa, itd. (VEZA NA POLJ.)
program za poticanje zelenog poduzetni tva u obalnom podru ju dalmacije
Program za poticanje zelenog poduzetništvau obalnom području Dalmacije
 • trogodišnja suradnjas ŽRA na poticanju od održivog razvoja na području županije – OČEKIVANE KORISTI:
  • Provedba niza konkretnih poslovnih pothvata – od poduzetničkog interesa / ideje, preko razrade u poslovni plan / kreditni zahtjev / …, preko zatvaranja financijske konstr., do provedbe, promocije, poticanja replikacije pozitivnih iskustava
  • Razvijanje županijskih kapaciteta (edukacija, iskustvo na konkretnim projektima, jačanje potrebne “suprastrukture”, kadrovsko jačanje) za korištenje EU fondova (agro-okolišni, regionalni, … ) i općenito poticanje / upravljanje / planiranje razvoja
  • Doprinos poduzetničkoj atmosferi, znanju i vještinama u ciljanim sektorima / podsektorima …
  • „pilot“ za cijelu RH očekivana pojačana podrška nacionalne razine (EkoFond, ministarstva, DZZP, FZRR, …) ali i EU fondova
 • poželjna i moguća trajna institucionalizacija kao dijela ŽRA (ili dijela upravljačke strukture Županije)
ciljane kategorije zelenog poduzetni tva 1 2
Ciljane kategorije “zelenog poduzetništva” (1/2)
 • Poljoprivreda, proizvodnja, plasman “zdrave” hrane - u kontekstu tradicionalnih poljoprivrednih djelatnosti (vinograd., maslinarstvo, stočarstvo, …), s NAGLASKOM na teme:
  • ekološka poljoprivreda;
  • obnova zapuštenih područja nasadima autohtonih vrsta;
  • obnova elemenata tradicionalnog ruralnog krajobraza (suhozidi, lokve, terase, mozaičnost, gustirne, …);
  • identifikacija i provedba mjera kojima se unapređuju stanišni uvjeti za divlje vrste unutar ruralnog krajolika;
  • ekstenzivno stočarstvo s ciljem očuvanja livada;
  • prikupljanje i plasman ljekovitog i aromatskog bilja.
  • podizanje vrijednosti proizvoda preradom u vrhunske tradicionalne proizvode (vrhunsko ulje, vino, sir, …);
  • diverzifikaciju proizvodnje kombinacijom s agro / gastro / ruralnim turizmom;
  • Marketinško korištenje prirodnosti i izvornosti
  • poticanje integralne zaštite bilja;
  • dobre poljoprivredne prakse koja štiti resurse (demonstracija protuerozijskih mjera u uvjetima krša i dr.);
ciljane kategorije zelenog poduzetni tva 2 2
Ciljane kategorije “zelenog poduzetništva” (2/2)
 • Ribarstvo / školjkarstvo
  • Kvalitativni pomak u sektoru školjkarstva u 3 demo područja (nova područja, nove vrste, nove tehnologije, novo tržišno povezivanje)
  • Uvođenje selektivnijih ribolovnih alata i zona ribolova
  • Poticanje participativnog monitoringa i upravljanja “dijeljenim resursom”
  • Diverzifikacija prihoda kroz razvoj ribarskog turizma, sportskog ribolova, raznih novih oblika turizma vezanog uz more
 • Turizam
  • Turizam temeljen na prirodi / eko-turizam (interpretacija vrijedne prirodne baštine i osiguravanje infrastrukture koja minimizira negativan utjecaj na prirodu),
  • Ruralni / agro-turizam / gastro-turizam u kombinaciji s tradicionalnom poljoprivredom
  • avanturistički turizam,
  • edukacijski turizam = razvoj ciljanih edukativnih modula (npr. očuvanje i održivo korištenje prirodnih vrijednosti; gospodarenje vodnim resursima; zaštita okoliša; obnovljivi izvori energije; …),
  • “Ozelenjavanje” nautičkog turizma…
 • Zaštita prirode / okoliša
  • “okolišno” napredne prakse i tehnologije;
  • Identifikacija, “interpretacija”, aktivnosti zaštite prirodne baštine
slide13
Program za poticanje zelenog poduzetništva - Početni kapital po raznim oblicima djelovanja – za sve 4 županije ukupno cca 3 mil.$
 • Cilj je generirati kritičnu masu uspješnih primjera koja će otvoriti vrata za dodatno financiranje (EU fondovi, FZOEU, sektorska ministarstva, …)
 • “sitni vez” / sredstva i vrijeme za poticaj razvoju kroz demonstraciju i povezivanje – NIJE “standardni” program poticaja …
 • za garancije u 4 županije (inicijalno) 400.000 $ (+ 400.000 $ sufinanciranja Žup.)  s 50% garancijom i multiplikatorom 2, oko 1 mil $ kredita po županiji (10-tak kredita za prethodno dobro razrađene poslovne pothvate po županiji  ukupno 40 konkretnih primjera za 3 godine!)
 • (inicijalno) 600.000$ darovnica u 4 županije – u prvom redu za projekte od zajedničke koristi (feasibility study, marketing, …), izrazitog demonstracijskog potencijala / vrijednosti; na vrlo kompetitivnoj osnovi; ograničen iznos (10-20.000$) i udio u ukupnoj vrijednosti projekta (10-20 %) dodatnih 30 - 40 konkretnih primjera za 3 godine
 • preko 2.000.000 $ za “pomoć u privlačenju dodatnog financiranja”: 1) trening (seminari, konzultant, “on the job training”); 2) kadrovsko jačanje (sekundant-i), 3) direktna pomoć u pripremi projekata, 4) izrada potrebnih stručno-planskih podloga
 • Kroz kreiranje “branda” povećana dostupnost povoljnih / subvencioniranih kredita HBOR-a i komercijalnih banaka
tehni ka potpora osnovne teme
TEHNIČKA POTPORA - OSNOVNE TEME
 • Demonstrirati isplativost zelenog poduzetništva / razvoj poduzetničkog interesa / energije (identifikacija i marketing primjera najbolje prakse; izrada studija isplativosti i marketinško-poslovnih planova za razne zelene poduzetničke ideje)
 • Savjetovanje vezano uz tehničke detalje zelenog poslovanja (sektorske smjernice, osiguravanje treninga i savjetodavnog servisa, stručna potpora u provedbi projekta (nakon osiguranog kredita …))
 • Identifikacija, demonstriranje i osvješćivanje tržišnih mogućnosti (kupci, kvaliteta, minimalne količine, izvoz, veličina tržišta, …)
 • Osiguranje kvalitete i prepoznatljivosti koja diže cijenu proizvoda (certificiranje: informiranje, sufinanciranje, trening, …)
 • Poticanje razvoja proizvodnog lanca s dodanom vrijednošću (ulje, sir, turistički paketi, clusteri, …)
 • Ekonomska diverzifikacija (Npr. Agro-turizam, ribarski turizam, eko-turizam, avanturistički turizam, …)
 • Poticanje sektorskog organiziranja, umrežavanja i okrupnjavanja (Zajednički nastup na tržištu, …)
 • Savjetovanje i trening u osnovnim upravljačko-poslovnim vještinama (Računovodstvo, poslovno planiranje, apliciranje za kreditna sredstva, …)
 • Poticanje razvoja tržišta za proizvode zelenog poduzetništva (Kampanje informiranja potrošača, suradnja s medijima, Povezivanje proizvođača s tržištem, …)
 • Informiranje i poveznica prema raznim izvorima financiranja (HBOR, ŽRA, komercijalne banke, EU fondovi, …)
pitanja sad ili coast@undp hr ognjen skunca@undp org
PITANJA … (sad’ ili coast@undp.hr; ognjen.skunca@undp.org)

www.undp.hr

slide16
Autochthonous agricultural plants and domestic animals of Dalmatia: Action plan for its preservation and sustainable use- Key tasks
 • Collect and analyze relevant projects/collections/data of organizations working on the agriculture plant and animal genetic resources (e.g. Institute for Agricultural Advisory Services; Institute For Seed and Seedlings in Osijek, Faculties of Agronomy in Zagreb and Osijek, Croatian Livestock Centre, State Institute for Nature Protection, Faculty of Natural Sciences, Institute for the Adriatic Crops and the Amelioration of Karst - Split, Mediterranean Crops Research Station Dubrovnik, Vine Institute; farmer unions and associations, NGOs);
 • Prepare bibliography on agricultural biodiversity in Croatia, especially as regards to project area;
 • Prepare descriptions of selection of the most significant breeds and varieties including: name, brief description, history, current state, degree and reasons of vulnerability, recommended measures for preservation, assessment of potential for commercialization i.e. recommendation for subsidies schemes, needs for further research;
 • For selected number of the most significant autochthonous plants and domestic animals, with potential for commercialization, develop project ideas for support of their protection and (re)cultivation both through private business initiatives (in form of the concept marketing / business plan) as well as through public sector initiatives that should provide prerequisites / favourable context for private initiatives (e.g. stock heard, nursery, seed production, etc.). The project ideas should be fully elaborated – i.e. elaborated up to the level that makes them suitable for direct implementation by interested private or public operator;
 • Present draft report at the workshop on agricultural biodiversity to be organized in the framework of COAST project.
 • The COAST Project Expert for Business and Banking will provide the Consultant with technical assistance in formulation of concept marketing / business plans in the standard format.
slide17
Autochthonous agricultural plants and domestic animals of Dalmatia: Action plan for its preservation and sustainable use- Key tasks

1. Olive growing

2. Vineyards and vine production

3. Fruit growing

Fruits: figs, almonds, maraska sour cherry, citrus fruits, carob, mulberry, pomegranate, jujube (žižula), strawberry trees (planika), peaches, walnuts, quince)

4. Vegetable growing

Vegetables: borecole, Swiss chard, lettuces (incl. endivija, rikola, etc.), cabbage, broccoli, cauliflower, broad beans (bob), beans, chickpea, peppers, tomatoes, garlic, onions, emery (ljutika), artichoke, watermelon, melon, potatoes)

5. Arable crops

Cereals: barley, wheat, maize

Industrial crops: tobacco

Fiber crops: broom (brnistra), flax, cotton, hemp

Forage crops: alfalfa, clovers, fodder beets, fodder cole

6. Meadows and pastures

7. Aromatic plants, herbs and ornamental plants

Crops: capers (kapare), pyrethrum (buhač), rosemarry, lavander, sage, myrtle, fennel and others (e.g. vris, žednjak)

Explore also if there are important wild plants (samoniklo bilje)

8. Animal husbandry, beekeping, silk production

Species/Breeds: cattle, Busha cattle, Dinaric goat, horses, donkeys, sheep, poultry, dogs, bees, silk worm (dudov prelac)

preparation of an action plan for development of organic agriculture in dalmatia key tasks
Preparation of an action plan for development of organic agriculture in Dalmatia- Key tasks
 • Analyze European Action Plan as well as selected Member States/regions Action plans for organic faming and outline applicability of the proposed actions for the COAST project region (approx. 4 days);
 • Collect and analyze relevant data on organic farming in the project area, including number of farms and structure of holdings, mix of products, technology applied, achieved yields and obstacles encountered. Assess the state-of-art of organic agriculture in Dalmatia, explicitly addressing potential, achievements, plans and lessons learned regarding barriers and still unsolved problems. (approx. 7 days);
 • Assess the state-of-art regarding the implementation of the on-going «National Strategy for Organic Agriculture in Croatia», its achievements, shortcomings and lessons learnt, with special reference to the COAST project region. Specify in which of the key policy documents on agriculture, biodiversity and nature protection, the «National Strategy for Organic Agriculture in Croatia» is considered (approx. 2 days) ;
 • Collect lessons learned, case studies, description of the current situation from the regions most advanced in organic agriculture, especially from the Mediterranean region (e.g. Italy, Spain, France, Greece, but also Austria, Germany, etc.). Assess applicability of theirs already proven solutions on situation in Croatia / Dalmatia. (approx. 12 days)
 • Perform a SWOT analysis on development of organic farming in the COAST project region. Special emphasis should be given on identification of critical barriers and actions / interventions required for its effective and efficient removal. This should be done in close collaboration and in a participatory manner with relevant stakeholders (e.g. county offices for agriculture, regional development agencies, farmers and farmers’ co-operatives, entrepreneurs, farm advisors, NGOs, etc.), through both consultation and dedicated 1-day workshop (approx. 13 days);
preparation of an action plan for development of organic agriculture in dalmatia key tasks1
Preparation of an action plan for development of organic agriculture in Dalmatia- Key tasks
 • Brief analysis / rapid assessment of the key issues identified by SWOT analysis and required for formulation of the action plan, including: assessment of market potential, cost efficiency of adopted certification and control procedures; availability of repro-material, etc. Identify needs for further related studies required to promote development of organic farming in the COAST project region (approx. 15 days)
 • Develop set of priority measures required for further development of organic farming in the COAST project region, covering all relevant aspects including: education, training, awareness raising / communication strategy / information campaign, development of infra- and supra-structure, improvement of production and processing practices, development of market, development of effective subsidies schemes, cooperation with other sectors (e.g. rural / eco / nature-based tourism). The measures should be in format of concrete project ideas ready for implementation, i.e. it should include information on responsible implementing actors, targets to be achieved, institutional settings, budget required, sources of financing, implementation time-table and monitoring/evaluation process. Among others, the set of measures should include those that will be implemented through Green businesses support program within the Counties development agencies, (approx. 25 days);
 • Present draft action plan at the workshop on organic farming to be organized in the framework of COAST project (approx. 1 day).
 • Facilitate establishment of Partnership for promotion and development of organic agriculture in Dalmatia, involving representatives of public, private and civil sectors.