slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv. Lund 29 augusti 2008 Johan Lycke Utredare, enheten för nationell & kommunal ungdomspolitik Ungdomsstyrelsen. Vad gör Ungdomsstyrelsen?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv' - cedric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ungdomar och kommunal ungdomsstrategi ur ett EU-perspektiv

Lund 29 augusti 2008

Johan Lycke

Utredare, enheten för nationell & kommunal ungdomspolitik

Ungdomsstyrelsen

slide2

Vad gör Ungdomsstyrelsen?

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi arbetar för att ungaska få tillgång till inflytande och välfärd. Det gör vi genom att tafram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi fördelarockså stöd till civil sektor i form av organisations- och projektstöd samt till internationellt samarbete.Alla våra stöd fördelas på uppdrag av regeringen.

Våra målgrupper är:• Beslutsfattare

• Tjänstemän

• Organisationer (ungdomar, kvinnor, homosexuella, bisexuellaoch transpersoner, nationella minoriteter och etniska grupper)

slide3

Vi har kunskapen

Det finns drygt 1,5 miljoner barn, unga och unga vuxna mellan 13 och 25 år i Sverige. Vi tar fram kunskap om deras levnadsvillkor, om hur de mår och vad de gör.

Vi utvärderar och sammanställer erfarenheter av satsningar inom ungas fritid och föreningsliv, hur man kan arbeta med verksamheter för unga i riskmiljöer samt med drogfria mötesplatser.

www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer

slide4

Vi har kunskapen

Vi kartlägger lokala former för ungdomsinflytande och i våra attityd- och värderingsstudier jämför vi ungas och olika generationers syn på bland annat arbete, boende, hälsa, utbildning, demokrati, inflytande och fritid.

Ungdomsstyrelsen sammanställer också statistik från16 andra myndigheter på hur unga har det i Sverige,så kallade indikatorer.

www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer

slide5

Vi ger kommunerna stöd

Ungdomsstyrelsen har till uppgift att stödjakommunerna i deras arbete med ungdomspolitik.De kan använda sig av vår ungdomsenkät Lupp(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att fåveta ungas syn på inflytande, skola, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner.

Svaren på enkäten används som underlag förkommunernas framtida beslut.

Vi uppmuntrar samarbete mellan kommuner, kommun-förbund, regionförbund och andra regionala aktörersamt att nya nätverk skapas inom ungdomspolitiken.

www.ungdomsstyrelsen.se/lupp

slide6

Årets ungdomskommun

Utmärkelsen Årets ungdomskommun ges påUngdomsstyrelsens rikskonferens till en kommunsom satsar särskilt på att ta fram kunskap om ungaoch möjliggöra inflytande för unga i föreningslivetoch i kommunen.

www.ungdomsstyrelsen.se/rikskonferensen

slide7

Nationella stöd

Organisationsstöd:• Ungdomsorganisationer

• Kvinnors organisering (organisation)

• Nationella minoriteter

• Etniska riksorganisationer

• Homosexuella, bisexuella och transpersoner

www.ungdomsstyrelsen.se/bidrag

slide8

Nationella stöd

Projektstöd:• Utveckling av kommunal ungdomspolitik

• Fritid och organisering

• Jämställdhet

• Rasism och intolerans

• Antidiskrimineringsverksamhet

• Kvinnors organisering (projekt)

www.ungdomsstyrelsen.se/bidrag

slide9

Internationella stöd

Ung och Aktiv i Europa• Ungdomsutbyte

• Ungdomsinitiativ

• Demokratiprojekt

• Europeisk volontärtjänst

• Utbildning och nätverksbyggande

• Möten mellan ungdomar och politiker

• Utveckling för ungdomsledare

www.ungdomsstyrelsen.se/ungochaktiv

slide10

Internationella projekt

Övrigt• Eurodesk

• Turkiet ( Haparanda, Sundsvall, Kristinehamn, Nacka)

www.ungdomsstyrelsen.se/ungochaktiv

slide11

Nya insikter

” Det finns en växande insikt i kommunen om att den måste hantera de internationella frågorna för att överleva på sikt.”

- Stärker självförtroendet

- Ökar samhällsengagemanget

www.ungdomsstyrelsen.se/ungochaktiv

slide12

Drivkrafter bakom kommuners internationella ungdomssamarbete.

Attrahera nya företag, öka invånarnas kompetens, locka ny arbetskraft till kommunen, bryta utflyttningstrenden, öka intresset för demokratifrågor, stimulera engagemang i samhällsfrågor, främja integration, motverka rasism, göra reklam för kommunen och öka turismen.

www.ungdomsstyrelsen.se/ungochaktiv

slide13

Möten utvecklar människor

Internationella nätverk

Träna språk

Förbättrat studieresultat

Pedagogiskt verktyg

Bryta vanor

www.ungdomsstyrelsen.se/ungochaktiv

slide14

Ung och Aktiv i Europa

 • Icke-formellt lärande i ett europeiskt sammanhang
 • Öppet för alla
 • Jämställdhet
 • Erkännande av kunskap (validering) - Youthpass
 • Sprida och synliggöra resultat
slide15

En del av EU:s ungdomspolitik

 • Ett verktyg för att uppnå flera av målen för den europeiska ungdomspolitiken.
 • Främja ungas möjligheter till:
 • en god utbildning och att få jobb
 • rörlighet inom Europa (utbyten, studier och jobb)
 • delaktighet i samhället
slide16

Vilka är prioriteringarna?

 • Europeiskt medborgarskap
 • Ungas delaktighet i samhället
 • Kulturell mångfald
 • Inkludering av unga med begränsade möjligheter
slide17

Vilka länderkan ni samarbeta med?

 • Europeiska unionens 27 medlemsländer
 • EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge
 • Ansökarlandet Turkiet
 • EU:s grannländer: sydöstra Europa, östra Europa, Kaukasus och Medelhavsområdet.
 • Övriga partnerländer
slide18

Ungdomars demokratiprojekt

 • Projekt för att att öka ungas delaktighet i samhället
 • Nationella och internationella nätverk
 • 13 – 30 år
 • 3 – 18 månader
 • Minst 16 deltagare från 2 länder
slide19

Ungdomsledare och stödstrukturer

 • Stödaktiviteter:
 • Arbetsplatsbesök
 • Förberedande besök
 • Partnerskapande aktivitet
 • Seminarium
 • Studiebesök
 • Utbildning
 • Utvärderingsmöte
 • Nätverksbyggande projekt
 • Genom stödaktiviteter skapa nya projekt inom ”Ung och Aktiv i Europa”
 • Stödja utvecklingen av europeiskt ungdoms-samarbete
slide20

Europeiskt samarbete

på ungdomsområdet

 • Nationella eller internationella ungdomsseminarier
 • Främja dialog mellan besluts-fattare och unga
 • 15-30 år
 • 3-6 dagar
 • Minst 60 deltagare
 • Minst 5 länder i internationella seminarier
slide21

Mer information?

 • webbplats: www.ungdomsstyrelsen.se
 • e-post: johan.lycke@ungdomsstyrelsen.se
 • telefon växel: 08-566 219 57/00 (vx)