Bakgrund - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bakgrund PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
Bakgrund
136 Views
cecil
Download Presentation

Bakgrund

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Förbättring av akutrummet på VC Centrum Förbättringsarbete av Måns Faxén, ST-läkare. From hösten 2012. Mål En person som drabbas av ett urakut tillstånd på Vårdcentralen Centrum ska få professionell och effektiv vård. Vid en efteranalys ska man kunna konstatera att ”allt blev rätt”. Bakgrund Efter att jag gått en kurs i ”Sviktande vitalfunktioner inom primärvården” gick jag igenom akutrummet och akututrustningen. Det visade sig att det fanns påtagliga brister. Personalens utbildning och beredskap för det akuta kartlades också. Här fanns också stora brister. Se”Utgångsläge” Arbetet påbörjades i samband med att vårdcentralen renoverades. Utgångsläge Tillvägagångssätt Enligt PDSA-hjulet med: Plan:Byte av akutrum. Rummet detaljplaneras och en del utrustning köps in. Skåp flyttas om för bättre användning av förvaringsutrymmen och kodlås resp. vanligt lås ska sättas på två skåp. Vissa behandlingsrutiner skrivs. Utbildningsdatum bestäms. Do, Study: Se SWOT-analysen ”nyläge” Act: Nästa utbildningstillfälle är planerat. Regelbunden uppdatering kring akutrutiner bland läkare och sköterskor. Ny utvärdering hösten 2013 där all personal får fylla i en kort enkät med vad som fungerat bra och vad som inte fungerat bra. Justeringar utifrån detta.

  2. Förbättring av akutrummet på VC Centrum Förbättringsarbete av Måns Faxén, ST-läkare. From hösten 2012. Nyläge