podpis elektroniczny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Podpis elektroniczny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Podpis elektroniczny - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Podpis elektroniczny. Infrastruktura Klucza Publicznego Zastosowanie podpisu elektronicznego Zagrożenia. Podpis elektroniczny, 18 maja 2006. PKI – Infrastruktura Klucza Publicznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podpis elektroniczny' - cato


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podpis elektroniczny
Podpis elektroniczny
 • Infrastruktura Klucza Publicznego
 • Zastosowanie podpisu elektronicznego
 • Zagrożenia

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

pki infrastruktura klucza publicznego
PKI – Infrastruktura Klucza Publicznego

Infrastruktura - system urządzeń, działań i instytucji, które wspierają bezpośrednio lub pośrednio produkcyjną sferę gospodarki lub są niezbędnym zapleczem dla funkcjonowania społeczeństwa

PKI - to nowoczesne rozwiązanie dostarczające usługi bezpieczeństwa użytkownikom elektronicznej wymiany danych. Umożliwia bezpośrednie, bezpieczne przesyłanie, podpisywanie i szyfrowanie dokumentów elektronicznych.

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

pki infrastruktura klucza publicznego1
PKI – Infrastruktura Klucza Publicznego
 • urzędy certyfikacyjne (CA)
 • urzędy rejestracyjne (RA)
 • subskrybenci certyfikatów (użytkownicy)
 • oprogramowanie
 • sprzęt

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

centra certyfikacyjne
Centra Certyfikacyjne
 • Certum, Unizeto Sp. z o.o.
 • Szafir, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
 • Sigillum, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • SIGNET, TP Internet Sp. z o.o.

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

us ugi wiadczone przez centra certyfikacji
Usługi świadczone przez Centra Certyfikacji

Podstawowe funkcje:

 • Emisja certyfikatów
 • Odnowienie certyfikatów
 • Unieważnianie certyfikatów
 • Emisja list certyfikatów unieważnionych

Usługi dodatkowe:

 • Kurier Elektroniczny
 • Elektroniczny Datownik

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

cechy podpisu elektronicznego
Cechy podpisu elektronicznego
 • uwierzytelnienie źródła danych
 • niezaprzeczalność nadania
 • integralność danych
 • jednoznaczne przypisanie podpisu kwalifikowanego do osoby
 • Przy zastosowaniu szyfrowania dodatkowo:
 • poufność
 • integralność danych

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

certyfikat
Certyfikat

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

podstawowe atrybuty certyfikatu
Podstawowe atrybuty certyfikatu
 • Identyfikator subskrybenta
 • Numer seryjny certyfikatu
 • Okres ważności certyfikatu
 • Klucz publiczny
 • Nazwa wystawcy certyfikatu

Certyfikat jest podpisany przez organ wydający certyfikaty, co pozwala na zweryfikowanie jego autentyczności

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

podpisywanie
Podpisywanie

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

weryfikacja
Weryfikacja

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

szyfrowanie
Szyfrowanie

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

rodzaje certyfikat w
Rodzaje certyfikatów

Certyfikaty zwykłe

 • zapewniają ochronę integralności przesyłek e-maili dokumentów elektronicznych
 • służą do szyfrowania dokumentów
 • umożliwiają bezpieczne przechowywanie danychi ich transfer poprzez Internet
 • służą do jednoznacznej identyfikacji dla pocztye-mail, serwerów WWW, urządzeń sieciowychi oprogramowania

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

rodzaje certyfikat w1
Rodzaje certyfikatów

Certyfikaty kwalifikowane

 • służą do weryfikacji podpisów elektronicznych, które wywołują skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
 • wydawane są na podstawie umowy i po weryfikacji tożsamości użytkownika w Punkcie Rejestracji
 • przeznaczone są dla osób fizycznych
 • nie służą do szyfrowania dokumentów

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

ustawa o podpisie elektronicznym art 3
Ustawa o podpisie elektronicznym art. 3

1) podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny,

2) bezpieczny podpiselektroniczny - podpis elektroniczny, który:

a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,

b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznegoidanych służących do składania podpisu elektronicznego.

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

ustawa o podpisie elektronicznym art 5
Ustawa o podpisie elektronicznym art. 5

Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi (...)

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

rodzaje certyfikat w2
Rodzaje certyfikatów

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

elektroniczny datownik
Elektroniczny datownik

Urządznacznikaczasu - instytucja wydającą automatycznie znaczniki wiarygodnego czasu.

 • Znacznik czasu zapewnia, iż dane istniały przed ich oznaczeniem
 • Stanowi dowód, iż od tego czasu dane nie były modyfikowane
 • Zapewnia wiarygodność czasu, którym oznakowano dane
 • Znacznik czasu ułatwia tworzenie elektronicznych systemów rejestracji dokumentów oraz zwiększa bezpieczeństwo procesów biznesowych, uniemożliwiając antydatowanie umów, sporządzanie dokumentów z datą wsteczną, dokonywania w nich zmian po oznakowaniu czasem.

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

strong internet
Strong Internet

Korzyści:

 • Bezpieczne uwierzytelnienie zastępujące tradycyjne logowanie oparte o login i hasło.
 • Wyeliminowanie możliwości przechwycenia, podejrzenia lub kradzieży loginu i hasła.
 • Jednokrotne logowanie do wielu różnorodnych zasobów
 • Wiarygodna identyfikacja właściciela certyfikatu w Internecie, sieci lokalnej oraz systemach informatycznych.
 • Wiarygodna identyfikacja działań określonego użytkownika w systemach informatycznych.

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

zastosowanie podpisu elektronicznego
Zastosowanie podpisu elektronicznego

oficjalna korespondencja

 • dokumentacja
 • ustalenia
 • umowy
 • aneksy
 • e-faktury

inne relacje

 • kontakty z administracją
 • sprawozdawczość
 • zaopatrzenie
 • udział w aukcjach elektronicznych

kontakty z klientami

 • informacja
 • przyjmowanie zleceń
 • zamówienia

korespondencja wewnętrzna

 • podania
 • decyzje

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

p aszczyzny kontakt w
Płaszczyzny kontaktów

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

korzy ci dla u ytkownik w e dokumentu
Korzyści dla użytkowników e-dokumentu
 • zmniejszenie kosztów
 • usprawnienie działalności
 • przyspieszenie przebiegu procesów
  • tworzenie dokumentów - eliminacja wersji papierowych (toner, papier, drukarki wraz z konserwacją, czas pracy)
  • dystrybucja dokumentów (kolejki na poczcie, kopertowanie, znaczki, oczekiwanie na dostarczenie)
  • przechowywanie dokumentów (ograniczenie objętości archiwów, łatwość archiwizacji i przeszukiwania zbiorów danych)

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

korzy ci dla u ytkownik w e dokumentu1
Korzyści dla użytkowników e-dokumentu

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

inne zastosowania karty
Inne zastosowania karty

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

podpis w administracji
Podpis w administracji

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

(obowiązuje od 16 sierpnia 2002 r.)

Art.58.

2. W terminie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.

TERMIN DOSTOSOWAWCZY UPŁYWA: 16 sierpnia 2006 r.

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

przysz o
Przyszłość
 • e-faktury z podpisem zaawansowanym
 • 2007 r. e-deklaracje ZUS
 • 2007 r. e-podatki

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

zagro enia zwi zane z transmisj danych
Zagrożenia związane z transmisją danych
 • Dostęp do danych przez osoby nieuprawnione
 • Możliwość ingerencji w dane
 • Niebezpieczeństwo podania fałszywej tożsamości nadawcy (brak możliwości jednoznacznego ustalenia tożsamości)
 • Możliwość modyfikacji czasu nadania wiadomości
 • Brak potwierdzenia, że dokument doszedł do odbiorcy

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

zagro enia
Zagrożenia

[kwiecień 2006] „Specjaliści z Politechniki Wrocławskiej odkryli słabe punkty protokołów SSL/TSL i SSH, najpopularniejszych protokołów zapewniających bezpieczną komunikację w Internecie.”

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

zagro enia1
Zagrożenia

„Programiści G DATA wykryli lukę w oprogramowaniu wykorzystywanym do składania podpisu kwalifikowanego. Po wprowadzeniu do komputera odpowiedniego kodu, istnieje możliwość podmiany podpisywanego dokumentu.”

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

u ytkownik najs absze ogniwo bezpiecznego systemu komputerowego
Użytkownik - najsłabsze ogniwo bezpiecznego systemu komputerowego
 • Edukacja użytkowników
 • Zabezpieczenia aktywne
 • Zabezpieczenia pasywne
 • Aktualizacja zabezpieczeń

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006

oferta zeto widnica
Oferta ZETO Świdnica

Elementy składowe zestawu:

 • 1 x certyfikat kwalifikowany (okres ważności: 1 rok),
 • 1 x certyfikat niekwalifikowany Certum Gold (okres ważności: 1 rok),
 • 1 x karta kryptograficzna cryptoCertum,
 • 1 x czytnik kart na złącze USB lub RS232,
 • 1 x oprogramowanie podpisujące proCertum SecureSign,
 • 1 x oprogramowanie weryfikujące proCertum SecureSignVer,
 • 1 x instrukcja obsługi i regulamin usług certyfikacyjnych,
 • 1 x oprogramowanie SignetProofer + instrukcja obsługi,
 • 1 x oprogramowanie Sigillum + instrukcja obsługi,
 • 1 x autoryzacja notarialna użytkownika podpisu kwalifikowanego,
 • 1 x instalacja i konfiguracja oprogramowania,
 • 1 x kompleksowe szkolenie.

Podpis elektroniczny, 18 maja 2006