elektronick podpis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronický podpis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronický podpis

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Elektronický podpis - PowerPoint PPT Presentation

caleb-bauer
86 Views
Download Presentation

Elektronický podpis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elektronický podpis • iGor gojdič

 2. Obsah • co je to elektronický podpis • postup při získání certifikátu • využití elektronického podpisu • výhody a nevýhody elektronického podpisu iGor Gojdič 2

 3. co je to elektronický podpis • Elektronický podpis je souborný název pro nástroje k používání šifrovacího algoritmu, který umožňuje podepisovat elektronickou poštu a také potvrdit původnost zprávy iGor Gojdič 3

 4. zákon o elektronickém podpisu • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu upravuje v souladu s právem Evropských společenství používání elektronického podpisu iGor Gojdič 4

 5. zákon o elektronickém podpisu • Zákon o elektronickém podpisu rozeznává: • Zaručený elektronický podpis • Prostý elektronický podpis iGor Gojdič 5

 6. princip fungování epodpisu • veřejný klíč • soukromý klíč iGor Gojdič 6

 7. Datová zpráva Datová zpráva Prostředek pro Vytváření EP Data pro Vytváření EP Data pro Ověřování EP EP Prostředek pro Ověřování EP zjednodušené schéma principu epodpisu SUBJEKT A SUBJEKT B Elektronické přostredí Podepsán Neporušen iGor Gojdič 7

 8. postup při získání certifikátu • Správny výběr poskytovatele: • Duvěryhodnost poskytovatele • Účel použití epodpisu • Služby, které poskytovatel nabízí • Kompatibilita s aplikacemi • Cena poskytovaných služeb iGor Gojdič 8

 9. činnosti potřebné pro vydání prvního certifikátu • Vygenerováni klíčů a žádosti o certifikát • Příprava podkladů před návštěvou české pošty • Uzavření smlouvy s českou poštou • Vydání certifikátu • Instalace vydaného certifikátu iGor Gojdič 9

 10. k jaké skupině zákazníků patříte? • Zástupce/zeměstnanec právnické osoby (organizace) • Podnikající fyzická osoba (osvč) • Nepodnikající fyzická osoba (jednotlivec) iGor Gojdič 10

 11. vygenerováni klíčů

 12. krok 1: příprava na uzavření smlouvy • Stažení objednávky certifikačních služeb • Vytištění objednávky (2 exempláře) iGor Gojdič 12

 13. příprava podkladů před návštěvou české pošty

 14. krok 2: příprava zákaznického formuláře • Stažění zákaznického formuláře • Vyplnění zákaznického formuláře iGor Gojdič 14

 15. využití epodpisu • Komunikace se státni správou • V elektronickém obchodě • Podpis webovych stránek • Styk s peněžními ústavy iGor Gojdič 15

 16. výhody použití epodpisu • Nezfalšovatelnost • Jednoduchost ověření pravosti • Neporušenost zprávy • Důvěrnost zprávy • Nepopiratelnost • Úspora nákladů a času iGor Gojdič 16

 17. nevýhody použití epodpisu • Cena za zřizeni certifikace • Nizka zodpovědnost lidí vůči svým heslům • Psychologické bariéry iGor Gojdič 17

 18. ceny za vydávané certifikáty

 19. jaký je rozdí mezi certifikátem pro ověření el. podpisu a el. značky? • Certifikáty pro ověření epodipisu jsou určeny výhradně pro osoby. • Certifikáty pro ověření eznačky jsou určeny pro zařizení či aplikace iGor Gojdič