Ministerul muncii familiei i protec iei sociale direc ia protec ia persoanelor cu handicap
Download
1 / 10

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIREC ŢIA PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIREC ŢIA PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP. Propuneri de modific are ale cadrului legal din perspectiva autorizării şi monitorizării unităţilor protejate. CADRUL LEGISLATIV.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIREC ŢIA PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP' - cathal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministerul muncii familiei i protec iei sociale direc ia protec ia persoanelor cu handicap

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

DIRECŢIA PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP


Propuneri de modificare ale cadrului legal din perspectiva autorizării şi monitorizării unităţilor protejate


Cadrul legislativ
CADRUL LEGISLATIV

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a unităţilor protejate

 • Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea ConvenţieiONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi


Istoric
ISTORIC

 • Noţiunea de unitate protejată, reglementată iniţial în OUG 102/1999 a fost preluată şi în Legea nr. 448/2006

  unitate protejată autorizată - operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap (art. 5 pct 29 din Legea nr. 448/2006)

  Legea nr. 448/2006 - Capitolul V - Orientare, formare profesionala, ocupare si angajare in munca


Noutati legea nr 448 2006
NOUTATI Legea nr. 448/2006

 • modificarea de la 50 la 30 a procentului referitor la nr. de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

 • modificarea de la 100 la 50 a numărului de angajaţi pentru care societăţile comerciale sunt obligate să angajeze 4% persoane cu handicap;

 • Introducerea unei noi opţiuni pentru autoritatile şi institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap - să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat;


Documente interna ionale
Documente internaţionale

 • Convenţia Naţiunilor Uniteprivind drepturile persoanelor cu dizabiliăţi, adoptată la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, semnată de România la 26 septembrie 2007 şi ratificată prin Legea nr. 221/2010, reprezintă singurul instrument internaţional bazat pe principiile proclamate în Carta Naţiunilor Unite care recunoaşte respectarea demnităţii inalienabile şi autonomia individuală.

 • Scopul Convenţiei este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în condiţii de eligibilitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi şi de a promova respectul pentru demnitatea lor inerentă.

 • este documentul de referinţă care trebuie avut în vedere la elaborarea actelor normative naţionale cu privire la persoanele cu dizabilităţi.


Documente interna ionale1
Documente internaţionale

 • Prin ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, România se angajează să adopte toate măsurile adecvate, inclusiv legislative, pentru a se modifica sau abroga legile, reglementările, cutumele şi practicile existente care constituie discriminare împotriva persoanelor cu dizabilităţi.

 • Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere, a fost adoptata la 15 noiembrie 2010 castrategie globală menită să creeze, până în 2020, o Europă fără obstacole pentru persoanele cu handicap.

 • Obiectivul general al Strategiei europene este de a oferi persoanelor cu handicap capacitatea de a se bucura de drepturi depline și de a beneficia complet de participarea la viața socială și economică europeană.

 • Strategia este o asigurare a implementării efective a Convenţiei, stabilind planul de lucru şi priorităţile pentru anii viitori.


Aspecte privind modificarea procedurii de autorizare
Aspecte privind modificarea procedurii de autorizare

 • autorizarea pe o perioadă determinată (3 ani);

 • în autorizaţie se vor specifica domeniile de activitate declarate la autorizare;

 • controlarea în teren a conformităţii activităţii cu cele declarate în documente, într-o faza premergătoare autorizării;

 • dezvoltarea modelului raportului de activitate anual astfel încât să se asigure colectarea unor date relevante privind angajarea în muncă a persoanelor cu handicap în unităţi protejate, pe baza cărora să poată fi dezvoltate politici în domeniu;

 • elaborarea unei proceduri de monitorizare a unităţilor protejate astfel încât să se urmărească inserţia profesională şi dezvoltarea angajatului care să-i asigure angajarea pe piaţa liberă a muncii;


Aspecte privind modificarea procedurii de autorizare1
Aspecte privind modificarea procedurii de autorizare

 • reglementarea procesului de urmarire a respectării condiţiilor de autorizare - protocol MMFPS (DPPH+IS) – MFP (ANAF) – IM

  • - UPA care derulează activitati de intermediere

  • - Entităţi care deşi nu mai figurează în baza UPA a DPPH, desfăşoară activităţi ca UP,

  • UP infiinţate fictiv de către firme mari pentru a evita plata taxei către stat pentru că nu au angajate persoane cu dizabilități.

 • finanţarea de proiecte ale unitatilor protejate autorizate – prin linia de finanţare cu această destinaţie;

 • acordarea posibilităţii reinvestirii a minim 75% din profitul obţinut în perioada de valabilitate a autorizației (3 ani), pentru toate formele juridice de constituire a UP


Vă mulţumesc pentru atenţie!

Anna - Maria NEAGOE

Director Adjunct

MMFPS – DPPH

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.anph.ro


ad