barnh lsov rdens statistik f r norrbottens l n rapporterad jan 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barnhälsovårdens statistik för Norrbottens län rapporterad jan 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barnhälsovårdens statistik för Norrbottens län rapporterad jan 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36
caroun

Barnhälsovårdens statistik för Norrbottens län rapporterad jan 2012 - PowerPoint PPT Presentation

118 Views
Download Presentation
Barnhälsovårdens statistik för Norrbottens län rapporterad jan 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Barnhälsovårdens statistik för Norrbottens länrapporterad jan 2012 Maj 2012 Barbro Nilsson Länsenheten MHV/BHV Kompetenscentrum

 2. Veckoarbetstid för sjuksköterskor och läkare inom BHV i Norrbotten 2011 • I ett normalområde med ca 60 nyfödda per år behöver BVC-sjuksköterskan 40 arbetstimmar per vecka för att fullfölja uppgifterna inom barnhälsovården. • För att bibehålla kompetens och färdighet i arbetet med barn, särskilt med nyfödda, bör BVC-sjuksköterskan eftersträva att arbeta minst 50 % av heltid och ha ansvar för minst 25 nyfödda per år. BVC-sjuksköterskan, som i sitt område på en glesbygdsenhet har färre än 25 nyfödda barn per år, kan ha svårt att upprätthålla sin kompetens och bör ha möjlighet till kompletterande stöd och handledning. • I ett område med ökad vårdtyngd bör barnantalet reduceras i förhållande till tyngden eller att sjukskötersketiden utökas. Genom mätning av vårdtyngd sammanvägs faktorer som har betydelse för den tidsåtgång som sjuksköterskan behöver i sitt arbete.

 3. Uträkning av vårdtyngd i BVC-arbetet används av ett flertal län i Sverige • andel förstfödda av totala antalet nyfödda delat med 3 (f.2011) - 31.12.2011 • andel riskbarn för TBC (f.2009) – 31.12.2011 • andel barn vars mödrar röker vid 0-4 v ålder (f.2010) – 31.12.2011Summan av dessa 3 indikatorer multipliceras med antalet nyfödda barn på VC = visar den ökade vårdtyngden omräknat i ett extra antal fiktiva barn = vårdtyngds-barn (VT-barn) • Förstabarnsföräldrar kräver i regel ökat stöd jmf med flerbarnsföräldrar Eftersom antalet I-barnsföräldrar på en BVC är relativt högre än antalet rökande mödrar och andelen BCG-riskbarn, divideras därför I-barnsföräldrarna med 3 • Riskbarn för TBC är uttryck för andel barn med invandrarbakgrund • Mödrar som röker har ett starkt samband med andra sociala tyngdmått t.ex. socialbidragstagare, andel ensamstående och familjer med låg inkomst och kort utbildning

 4. Ammade barn i Norrbotten 2001-2010

 5. Andel ammade barn vid 1 veckas ålder,födda 2009

 6. Andel ammade barn vid 2 mån ålder, födda 2009

 7. Andel ammade barn vid 4 mån ålder, födda 2009

 8. Andel ammade barn vid 6 mån ålder, födda 2009

 9. Andel ammade barn vid 9 mån ålder, födda 2009

 10. Andel ammade barn vid 12 mån ålder, födda 2009

 11. Andel rökare i familjer med barn födda 2010

 12. Vaccinationer

 13. BCG-vaccination av riskbarn f 2009i Norrbotten • Totalt andel riskbarn TBC: 10,3 % (av 2456) • Andel av dessa som är vaccinerade: 88,9%  • Andel Ej vaccinerade: 4,4% • Andel riskbarn där det ej går att bedöma vaccinations-status: 6,7%