Oppgave 1 - Hvem har makt over hvem? - PowerPoint PPT Presentation

oppgave 1 hvem har makt over hvem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppgave 1 - Hvem har makt over hvem? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppgave 1 - Hvem har makt over hvem?

play fullscreen
1 / 3
Oppgave 1 - Hvem har makt over hvem?
140 Views
Download Presentation
shanae
Download Presentation

Oppgave 1 - Hvem har makt over hvem?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Media over publikum Publikum over media 1900 Stimulus-Respons teori: Media fungerer likt, sosialt isolerende og på samme måte overfor publikum. Fase 1 Oppgave 1 - Hvem har makt over hvem? Antropologene fra 1920 – Diffusjons-forskning: Forskning på hvordan ”kommunikasjon om nyvinninger til medlemmer i et sosialt system over tid” var fokus” Forskningen viste når folk på gruppe/individnivå tok ting/ideer i bruk. Ca 1940: Lazarfelds begynner på arbeidet med tostegshypotese: Mediene fungerte gjennom opinionsledere ovenfor ”menige” 1940 Fase 2 Avmektige media: - teorier om mektige media blir testet ut. Man mente at massemedia hadde avgrenset effekt 1960 • Gjenoppdaging av mektige media. • Agenda Setting Research/Dagsordenfunksjon • Kultivasjonsanalyse • Taushetsspiral Fase 3 Moderne bruksstudier 1980 Tid

  2. Oppgave 1 - Hvem har makt over hvem? Media over publikum Publikum over media 1980 Resepsjons forskning: Halls Encoding-Decoding modell inspirerer mye forskning. Forskerne er opptatt av meningsproduksjonen som foregår etter ”lest tekst”. Den ”forhandlede” situasjonen over hvem som har makt over hvem er en grei forkortning av at man sjelden finner entydige svar og sjelden kan generalisere på et bredt plan. Fase 4 2000 Tid

  3. Oppgave 2 – Hvordan virker den massive mediedekningen på publikummet i lys av de forskjellige forsknings stadiene. Langtidseffekter Kortidseffekter Innsamlinger og akutthjelp Dagsorden Lage varslingssystem, politiske ”løfter” Mye katastrofe, folk redde for å reise? Full stans i turismen til dette stedet Kultivasjon Resepsjon Ingen? Fort glemt? Empati og forståelse, plassering av sinne på UD. Taushetsspiralens paradoks: I denne saken dannet mediene åpenbart meninger (sympati av dimensjoner) til saken som førte til innsamlinger etc, mens samme katastrofe inntreffer jevnlig i Afrika osv. Saken hadde i stor grad AVIS-K eller KVISA fullt utviklet – sånt selger, kanskje dessverre?