muntlig presentationsteknik versikt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muntlig presentationsteknik Översikt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muntlig presentationsteknik Översikt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Muntlig presentationsteknik Översikt - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Målgrupp Språk Retorik Innehåll Struktur Hjälpmedel Kroppsspråk. Nervositet Tidsplanering Gruppsamverkan Kontakt med åhörarna Taltempo Röststyrka Artikulation. Muntlig presentationsteknik Översikt. Målgrupp. Definiera målgruppen (åhörarna) och dess förkunskaper och intresseområden!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Muntlig presentationsteknik Översikt' - camilla-doyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
muntlig presentationsteknik versikt
Målgrupp

Språk

Retorik

Innehåll

Struktur

Hjälpmedel

Kroppsspråk

Nervositet

Tidsplanering

Gruppsamverkan

Kontakt med åhörarna

Taltempo

Röststyrka

Artikulation

Muntlig presentationsteknikÖversikt
m lgrupp
Målgrupp

Definiera målgruppen (åhörarna) och dess förkunskaper och intresseområden!

Målgruppen har betydelse för framställningens:

 • Innehåll (syfte och urval, inomvetenskapligt eller populärvetenskapligt)
 • Struktur (disposition)
 • Språknivå (vilka begrepp behöver förklaras?)
spr k
Språk
 • Pregnans, dvs. uttrycksfullhet, konkretion och nyansrikedom
 • Stringens, dvs. följdriktighet i satser/framställning

Undvik utfyllnadsord som t. ex.: liksom, va, ähh, öhh, vad heter det…., om man säger…, typ, ba, förstår du, så att säga…, okej

retorik f r att vertyga f rvissa motivera undervisa informera ge ett budskap
Retorik: för att övertyga, förvissa, motivera, undervisa, informera, ge ett budskap
 • Språklig dekoration (elocutio)

T. ex. retoriska frågor, belysande exempel, bildspråk, upprepningar, anspelningar, motsatser…

 • Strukturen (dispositio)

Tre viktiga delar:

Inledning, huvuddel, avslutning

 • Använd språkliga sammanhangssignaler

Anpassa språket/stilen efter syfte/situation!

tre viktiga komponenter
Tre viktiga komponenter
 • Ethos: Talarens karaktär
 • Logos: Ordets beviskraft
 • Pathos: Entusiasm och känsla
 • Påverkan på åhörarna via:

Ögonkontakt, gester, röst och kroppsspråk

Närvaro och förtroende, förberedelse

anpassa spr ket till situationen
Anpassa språket till situationen
 • Förklara viktiga begrepp
 • Att tala inför en grupp är inte samma sak som att samtala eller läsa (innantill).
 • Språket bör vara formellt men ledigt framfört:

Använd talmanus (gärna stolpar) men förbered noga så att texten blir din egen

struktur b r vara tydlig och logisk
Struktur- bör vara tydlig och logisk
 • Inledning (väcka intresse, motivera, ethos, förbereda för ämnet)
 • Huvuddel (tyngdpunkten innehållsligt)
 • Avslutning (sammanfatta, konkludera, runda av)

Använd språkliga sammanhangssignaler!

hj lpmedel
Hjälpmedel
 • OH, Whiteboard, Powerpoint, Bilder/Film
 • Begränsad användning, ej för mycket information
 • Förbered back up (teknikkrångel)
 • Läsbarhet
 • Behåll kontakten med åhörarna!
kroppsspr k
Kroppsspråk
 • Gester
 • Mimik
 • Kroppshållning/rörelser
 • Var naturlig men se upp med omedvetna rörelser/budskap!
hantera nervositet
Hantera nervositet
 • Fantasi och vilja i förening
 • Självtillit
 • Förberedelse (intellektuellt och mentalt)
 • Andning
 • Utnyttja energin i nervositeten
tisplanering
Tisplanering
 • Öva och ta tiden
 • Taltempot måste ofta saktas ner
 • Planera in pauser
 • Ta med oväntade händelser och teknikkrångel i beräkningen
 • Undvik ”dötid” vid övergångar och tekniska hjälpmedel
gruppsamverkan
Gruppsamverkan
 • Agera som en grupp
 • Dynamik och ansvar för helheten
 • Stöd varandra ( lyssna och se på varandra)
hur skapas kontakt med h rarna
Förberedelse och säkerhet

Engagemang och eget intresse, emfas

God struktur som är lätt att följa

Anpassning till målgruppen

Avläsning av situationen

Dialog/samspel med åhörarna

Kroppsspråk

Röstanvändning; betoning, pauser, tempo, röststyrka

Ögonkontakt

Varierat språk, bildspråk

Hur skapas kontakt med åhörarna?
sambandssignaler
Sambandssignaler
 • Ord som pekar framåt: För det första, för det andra, inledningsvis, till att börja med, ytterligare
 • Jämförelse eller motsättning: dock, emellertid, trots, ändå, likväl, däremot, å andra sidan
 • Allmänt sammanhang: i fråga om, när det gäller, mot bakgrund av, med hänsyn till
utveckling sammanfattning precisering
Utveckling, sammanfattning, precisering

Bland annat, till exempel, det vill säga,

närmare bestämt, i det här fallet

Alltså, på grund av, därför, genom, följaktligen, således, tydligen, faktum är

Slutligen, avslutningsvis, sammanfattningsvis

feedback p er muntliga presentation
Finns en tydlig inledning?

Framträder budskapet/innehållet?

Etableras kontakt med åhörarna? Ögonkontakt, frågor, kroppsspråk, hörbarhet/synlighet

Fångas åhörarnas intresse?

Engagemang, tydlighet, språk och innehållsnivå, säkerhet, stilgrepp

Finns en tydlig struktur, röd tråd i presentationen? Disposition, sammanhang, övergångar

Samverkar gruppmedlemmarna?

Hur används OH, PP, Whiteboard eller dyl.?

Är avslutningen tydligt markerad och konkluderande?

Finns några störande inslag i framförandet? Störande ljud/ord, rörelser, okoncentration, innantillläsning, problem med teknik, dålig förberedelse etc.

Feedback på er muntliga presentation