slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muntlig eksamen i programfagene i p i s a 23. April 2009 Del 2: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muntlig eksamen i programfagene i p i s a 23. April 2009 Del 2:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Muntlig eksamen i programfagene i p i s a 23. April 2009 Del 2: - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Muntlig eksamen i programfagene i p i s a 23. April 2009 Del 2: Temaer som grunnlag for oppgaver, instruks til eleven og nivågruppering av vurderingskriterier. A. TEMA Politikk og menneskerettigheter: Politiske prosesser og institusjoner. Læreplanmål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Muntlig eksamen i programfagene i p i s a 23. April 2009 Del 2:' - tausiq


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Muntlig eksamen i programfagene i p i s a

23. April 2009

Del 2:

Temaer som grunnlag for oppgaver, instruks til eleven og nivågruppering av vurderingskriterier

slide2

A.

TEMA

Politikk og menneskerettigheter:

Politiske prosesser og institusjoner.

Læreplanmål

- diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør

Materiale til eleven:

Aftenposten, Gaza-krigen januar 2009:

”Israelske styrker inntok i dag Gaza by og drepte et ukjent antall palestinske militante, hovedsakelig fra Hamas, som av USA og andre regnes som en terroristorganisasjon”

Al-Jazeera, januar 2009

”Den israelske okkupasjonshæren har i dag videreført sin aggresjon mot Gaza by, der de martyriserte et visst antall palestinske motstandskjempere, mange av dem fra den islamistiske motstandsbevegelsen Hamas.”

Lag forslag til instruks til eleven og/eller oppgave og eller vurderingskriterier på tre nivåer (jfr. evt. materiale i Del 1)

slide3

B.

 • Politikk og menneskerettigheter:
 • Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter
 • beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder
 • Materiale til eleven:
 • Somalia i 2009 – levekår
 • - Landet uten fungerende regjering, politistyrke og rettsvesen siden 1991
 • - Befolkningen er avhengig av klansystemene, og mer eller mindre offisielle islamske rettsystemer for å få beskyttelse.
 • - Gjennomsnittsalder: 17,6 år (2002)
 • - Spedbarnsdødelighet: 10,5 % (anslag 2008)
 • - Gjennomsnittlig levealder: 50 år (anslag 2008)
slide4

Korrupsjonsindeks for noen land i Afrika

1 = verst. 10 = best

Somalia1,0

Tsjad1,6

Dem. Rep. Kongo1,7

Sierra Leone1,9

Kenya 2,1

Liberia2,4

Libya2,6

Egypt2,8

Tanzania 3,0

Burkina Faso3,5

Tunis 4,4

Sør-Afrika 4,9

Botswana 5,8

Kilde: Transparency International / Apollon – Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo, 3/2008

slide5

Somalia - etter regjeringens sammenbrudd i 1991

 • Europeiske nasjoner bruker havområdene utenfor kysten til dumping av atomavfall
 • UN official: "Somebody is dumping nuclear material here. There is also lead, and heavy metals such as cadmium and mercury - you name it."
 • Tsunamien i 2005 skyllet hundrevis av lekkende gifttønner opp på strendene – og forårsaket sykdom og død i lokalbeolkningen.
 • 2. Europeiske fiskere har plyndret Somalia for fiske-ressurser i landets nære havområder
 • ”The local fishermen have suddenly lost their livelihoods.” ” If nothing is done, there soon won't be much fish left in our coastal waters.”
 • Kilde: London Independent, 4. januar 2009
slide6

Somaliske pirater er moderne sjørøverne. De er ikke fattigfolk som kaprer skip i fortvilelse over sin økonomiske og sosiale situasjon, skriver nyhetsbyrået DPA.

De er nyrike som skal ha penger til de mest moderne bilene og mobiltelefonene.

Kilde : NTB, 23.11.2008

Kaprerne sier selv at de kjemper for økonomisk og sosial rettferdighet. Men samtidig står det klart at sjørøveri er blitt en høyst lønnsom virksomhet, og at mange unge menn ser på skipskapringer som en vei til personlig rikdom og et liv i luksus.

Sjørøveriet er i dag Somalias eneste vekstnæring, fastslår DPA.

Kilde: NTB, 23.11.2008

Lag forslag til instruks til eleven og/eller oppgave og eller vurderingskriterier på tre nivåer (jfr. evt. materiale i Del 1)

slide7

C.

 • Sosiologi og sosialantropologi:
 • Sosialisering
 • gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger
 • Materiale til eleven:
 • Det finnes ingen adferd som i seg selv er kriminell - kriminell blir adferden først når det gis en lov som stempler adferden som straffbar. Og sett over tid vil man finne meget store variasjoner i hva som er straffbart.
  • Ragnar Hauge (1996) Straffens begrunnelser, s. 21/22
 • Kriminalitet finnes ikke. Handlinger finnes, handlinger som ofte gis forskjellig mening innenfor forskjellige sosiale rammer. Handlinger, og den mening disse gis, er våre data.
  • Nils Christie (2004) En passende mengde kriminalitet,

Lag forslag til instruks til eleven og/eller oppgave og eller vurderingskriterier på tre nivåer (jfr. evt. materiale i Del 1)

slide8

D.

Sosialkunskap: sosiale problemer

- definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunns-vitenskapelige teorier til å analysere årsaker til problemene

Materiale til eleven (neste bilde):

slide9

Sosiologi/lærings-teori

En rekke teorier som forsøker å forklare fram-veksten av anti-sosial adferd i befolkningen.

De sos. teoriene legger vekt på miljøbetingelser og samfunns-utvikling. Når samfunnet faller fra hverandre, slik at det ikke blir samsvar mellom de ytre betingelsene for utvikling og de individuelle muligheter og idealer, blir samfunnet sykt, og hovedsymptomet er antisosial adferd. Vold og antisosialitet kan også forklares med at det fins under-kulturer hvor barn og unge knyttes til personer som bryter lover og utøver vold.

Kriminaliteten formidles ved sosial læring, verken mer eller mindre. Miljøet tvinger og trener den oppvoksende slekt til å bryte normer og lover.

Psykoanalyse

I de psyko-analytiske teori-bygningene som skulle forklare antisosialitet, la man mest vekt på uheldige opp-vekstvilkår, og da især manglende tilknytning mellom barn og voksne omsorgs-givere. Påstanden her var at barn som ikke hadde opplevd en grunn-leggende

tilknytning til voksne, ville mangle et virksomt forhold til forpliktende moralregler mot å påføre andre skade og smerte.

Pedagogikk

Dersom et barn har lærevanskeligheter med påfølgende lav selvfølelse, og det blir stigmatisert som dumt, kan det lede til antisosial utvikling, hevder pedagogene. Risikoen for en negativ utvikling øker når lære-vanskelighetene er oppstått i et ustrukturert hjemmemiljø. Når ingen følger opp hjemme, blir læringsprosessen forsinket, og leksene forblir ugjort, noe som i seg selv blir sett på som et grovt normbrudd i skolesammenheng. Det å falle ut av skolen øker faren for kollisjon med andre samfunns-instanser.

Det er ikke dokumentert at kriminelle har lavere IQ enn lovlydige.

Biologiske teorier

Disse postulerer at antisosial adferd har sitt utspring i en medfødt hor-monell disposi-sjon som gjør at individet søker sterke stimuleringer. Det antas også av noen at det eksisterer en medfødt psykopati preget av høy impulsivitet, lav frustrasjons-terskel og ufølsomhet overfor det å skade andre.

Lag forslag til instruks til eleven og/eller oppgave og eller vurderingskriterier på tre nivåer (jfr. evt. materiale i Del 1)

slide10

E.

 • Samfunnsgeografi:
 • Befolknings- og bosettingsgeografi
 • finne fram til og gjøre rede for geografiske informasjonssystemer (GIS) og bruke GIS i arbeid med samfunnsgeografiske temaer
 • definere sentrale demografiske begreper og beskrive hovedtrekk ved den demografiske overgangen i ulike land
 • gjøre rede for global befolkningsutvikling og forklare og diskutere befolkningsendringer
 • Materiale til eleven:
 • Nettstedene som Globalis (www.globalis.no) og Census (http://www.census.gov/ipc/www/idb/)

Lag forslag til instruks til eleven og/eller oppgave og eller vurderingskriterier på tre nivåer (jfr. evt. materiale i Del 1)