Tp sp ret
Download
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

ÖTP -spåret. Sambruksplattforme n upptaktsmöte Öppen Teknisk Plattform – ÖTP 2004-1 2-01/02. Programpunkter. 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - caine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tp sp ret

ÖTP-spåret

Sambruksplattformen upptaktsmöte

Öppen Teknisk Plattform – ÖTP

2004-12-01/02


Programpunkter
Programpunkter

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter1
Programpunkter

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Konkreta leveranser och kontinuitet
Konkreta leveranser OCH kontinuitet

Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation

Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst.

Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt.

Nästa e-tjänst inom Sambruk utvecklas t ex

Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst.

Nästa e-tjänst ...

ÖTP-delar ...

Nästa e-tjänst ...

ÖTP-delar ...

Nästa e-tjänst ...

Uppsyn

ÖTP-delar ...

tid

Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter.


Gul lapps vning kandidater till aktiviteter inom tp 2005
”Gul-lapps-övning”: Kandidater till aktiviteter inom ÖTP 2005

 • 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO Poäng:21+0+13+0

 • 16 Integrationsstrategi/lösningar 0+5+11+0

 • 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 1+5+3+4

 • 11 Workflow 8+0+3+0

 • 6 Medborgarportal 5+1+0+0

 • 8 Web Services 0+0+3+5

 • 3 E-blankett 0+3+0+0


Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen
Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen ÖTP 2005

34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO

16 Integrationsstrategi/lösningar

13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd

11 Workflow

6 Medborgarportal

8 Web Services

3 E-blankett


Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen1

Ingår i kontinuerligt ÖTP-arbete 2005 ÖTP 2005

Specifika aktiviteter 2005

Kan ingå i allmänna aktiviteter 2005

Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen

34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO

16 Integrationsstrategi/lösningar

13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd

11 Workflow

6 Medborgarportal

8 Web Services

3 E-blankett


Programpunkter2
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter3
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


E blankett vs interaktiv webb appl
E-blankett vs interaktiv webb-appl. ÖTP 2005

 • De två huvudvarianterna av e-tjänster:

  • E-blankettEx: www.kontakten.se (nu nerlagd), tjänster i Infratjänsten, vissa av SignOn:s tjänster

  • Interaktiv webb-applikationEx: www.foretagsregistrering.se (delvis), www.nacka24.nacka.se, internetbankerna, försäkringsbolagen, webb-butiker


Extremerna
Extremerna ÖTP 2005

E-blankett

Webb-blankett

Interaktiv webb-applikation

Ofta blankett-hotell, snabbare att införa.

Ibland verkligt dålig datavalidering, komplicerat ordna förifyllnad eller online-validering.

Ibland krångliga produkter som Acrobat.

Viss likhet med e-blankett. Ofta tjänste-hotell.

Eventuell förifyllnad, eventuell validering. Inlåsning i verktyg.

Html istället för t ex Acrobat.

Kan ge tät koppling med verksamhets-applikation

Kan ge god användbarhet/ ergonomi.

Html.

Kräver förvaltning.


E blanketts tratten konceptuellt
E-blanketts-tratten konceptuellt ÖTP 2005

Andra källor

E-blanketter

Scanning

Mottagning

Grov-indatakontroll

Grov-komplettering

Verksam-hets-appli-kation

Handläggning steg 1

. . .

Handläggning steg n

Beslut

Meddela beslutet

Mina Sidor

Utskick

Brev, e-post etc


Interaktiv webb appl konceptuellt
Interaktiv webb-appl konceptuellt ÖTP 2005

Andra källor

Interaktiv webb-appl

Stark data-validering

E-blanketter

Scanning

Mottagning

Grov-indatakontroll

Grov-komplettering

Verksam-hets-appli-kation

Handläggning steg 1

. . .

Ev länkning

Handläggning steg n

Beslut

Meddela beslutet

Mina Sidor

Utskick

Brev, e-post etc


Indatakvalitet

Medborgarservice ÖTP 2005

Tvingas fylla i en massa saker som myndigheterna redan vet

Tvingas följa trassliga telefontider under arbetstid

Ingen överblick över ärendena

Effektivitets-förstörare:

Kompletteringar

Dålig indatakvalitet

Telefonsamtal

Medb frågar om status

Handl jagar medb

Indatakvalitet


Indatakvalitet1
Indatakvalitet ÖTP 2005

 • Problembild vid alltför simpla formulär

  • Trol ej anpassning av användardialog successivt efter vad som tidigare kryssats i (dvs ”logiskt döda fält” fortfarande ifyllbara)

  • Trol ej presentation av strikt korrekta värdeförråd (t ex drop-down-listor) – vem ska översätta ”Gymnasiet i Lidköping” till ”Lidköpings gymnasium”...

  • Trol ej verksamhetslogik som tätt samverkar med användargränssnittet

  • Trol ej stark indatavalidering


Tp sp ret

Medborgare ÖTP 2005

Företag

Handläggare etc

Interaktiv web-appl

Anpassnings-skikt (med adaptrar)

E-tjänst Ny webb-applikation

Interaktiv web-app med viss vsh-logik och stark online-validering

Existerande verksamhets-applikation

e-leg / e-underskr-koll etc

Register-hållandemyndighet etc

= E-tjänstens definierade nyttomeddelanden (anrop via Web Services)

= Anpassnings-logik

= Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst


Tp sp ret

Medborgare ÖTP 2005

Företag

Handläggare etc

E-blankett

t ex Infratjänsten

Kom-mun-webb

Anpassnings-skikt (med adaptrar)

E-blankett, webb-blankett etc

Enligt vad t ex Infratj. erbjuder

Mina Sidor

Global webb-appl via Infratjänsten

Trol. ej, möjligen förifyllnads-data

För sällan-ärenden. Enkel blankett, ev med viss förifyllnad och viss enkel validering

Följa ärende-historik

Existerande verksamhets-applikation

Trol. ej, möjligen förifyllnads-data

Trol. ej, snarare inloggn via E-blank-hotell etc

Trol. ej

Handläggare etc

SkötsavInfratj.

Sköts trol.av Infratj.Kö behövs.

Sköts trol.av Infratj.

e-leg / e-underskr-koll etc

Mottagning/Utskick

= E-tjänstens definierade nyttomeddelanden (anrop via Web Services)

Register-hållandemyndighet etc

Ankomst-stämpling, notifiering mm mm

= Anpassnings-logik

= Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst


Hypotetisk detalj j mf relse upphandling bist nd
Hypotetisk detalj-jämförelse ÖTP 2005upphandling Bistånd

Upphandling av skräddarsydd utveckling

Avrop av Infratjänst för eBlankett-hotell samt Mott/Utsk/MinaSidor

samt avrop av ev mindre skräddarsydd utv?

*) Om det går på vetttigt sätt få resp std-syst-lev att leverera, oklart läge. ELLER kan vara gammaldags batchlösning!


Sammanfattning f r emot

E-blankett ÖTP 2005

Bra för sällan-ärenden

Billigare utveckling

Införandetid

Efterliknar pappersflöden

Risk för rörig användbarhet/ergonomi

Ofta ej helt online

Vanligen dålig indatakvalitet, kanske inte höjer effektiviteten mycket

Efterliknar pappersflöden

Inlåsning i E-blankett-produkt och/eller blanketthotell

Interaktiv webb-appl

Bra för ofta-ärenden

Dyrare utveckling

Införandetid

Behöver annan inkoppling i verks-appl

Bra användbarhet/ergonomi

Kan vara helt online

Kan ge god indatakvalitet och därmed bättre effektivisering

Asfalterar inte kostigarna

Krävs förvaltning av appl

Sammanfattning för & emot


Programpunkter4
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter5
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Tp sp ret

Bistånd – inget ÖTP 2005extra katalog-behov

Medborgare

Företag

Online- anrop

Handläggare

etc

Inloggning med eID

Härigenom hanteras även authorisation/roll

E

-

tjänst Bistånd

Ny webb

-

applikation

Interaktiv web-app med viss vsh-logik och stark online-validering

Existerande

verksamhets

-

applikation

Handläggare

etc

Batchvis /Online-anrop

Online-anrop för authentication/ identifiering

Anpassnings

-

skikt (med

e

-

leg /

Register

-

integrations

-

e

-

underskr

-

hållande

logik)

= E-tjänstens definierade nyttomeddelanden (anrop via Web Services)

koll etc

myndighet etc

= Anpassnings-logik

= Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst

RFV / CSN

eID


Anv ndarkatalog roller metakatalog eid singlesingon

Gigantiskt problem-område ÖTP 2005

Dels administration av användarinfo

Dels trassel för användarna att logga in mm

Dels kostnader

Dels säkerhetsproblem(se bl a ”Säkerhets-klassning e-tjänster” 2004)

Lösningar?

Ofta tyvärr dyra

Ger ibland inlåsning

Införandebeslut måste jämföras med effektivitetsvinsten

Utvecklingen går dock framåt

Användarkatalog/roller/ metakatalog/eID/SingleSingOn ...


Tp sp ret
Nu? ÖTP 2005

 • Bistånd behövde inget jätteavancerat

 • Men behovet börjar ”flåsa oss i nacken”

 • Bör utredas (utgöra aktivitet inom ÖTP 2005)


Sambruk fokuserar p e tj nster
Sambruk fokuserar på e-tjänster... ÖTP 2005

 • eID

 • Enkel identifiering (vid låga/moderata säkerhetskrav)

 • Kommuninvånar-register

 • Roll-katalog (”stor” produkt” – enklare LDAP-införande)

 • Infratjänsten

 • Brandväggshantering


Ambitionsniv er
Ambitionsnivåer ÖTP 2005

 • SingleSignOn – logga in flera gånger (dock kanske samma user/pw/eID)?

 • Klara många leverantörer av CM-verktyg, webb-servrar, portal-servrar, app-servrar

 • Metakatalog, mest för internt bruk?

 • Använda vår upphandlingsmakt för att successivt få öppnare ”stuprör”


Open source inom katalogomr det
Open Source inom katalogområdet ÖTP 2005

 • Bengt-Åke Boman / Anders Liling


Programpunkter6
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Arbetsfl deshantering process st d workflow
Arbetsflödeshantering – ÖTP 2005process-stöd – workflow

 • De flesta av kommunernas ärendetyper (verksamhetsprocesser) kan beskrivas som arbetsflöden

 • Workflow-system skulle kunna ha stor potential – både front-end och back-end


Tp sp ret

Std.syst ÖTP 2005A

Std.syst B

Bokf-syst

Engage-mangs-bild

Skr.sytt.systC

Front-end-workfl

Back-end-workfl

Workflow-typer

 • T ex Engagemangsbild för en kunds alla förhållanden hos leverantören – ”front-end-workflow”. Traditonellt sett dokumenthanteringoch workflow nära användaren

 • Eller integrerad supply chain management eller att förse bokföringen med info – ”back-end-workflow”.Traditionellt sett ofta ingående i det man kallat EAI, Enterprise Application Integration


Tp sp ret

Workflow ÖTP 2005ochprocesser,

idag

Medborgare

Företag

Handläggare etc

Ev. processtöd

Ev. processtöd

Ofta torde huvudsakligt processtöd ligga här idag

Helst inte process-stöd här

E-tjänst Ny webb-applikation

Existerande verksam-

hets-applikation

Ev. proces-stöd

Ev. processtöd

Handläggare etc

Ofta torde endast ev. tillkommande processtöd ligga här

Register-hållandemyndighet etc

I vissa fall ska man samverka med processer hos ”annan part”


Bryta ut
Bryta ut? ÖTP 2005

 • Men verksamhetsapplikationernas workflow idag verkar egentligen ganska enkelt... ginge det att bryta ut till separat workflowmotor?

 • Hur ”söver man ner” existerande stuprörsapplikationers inbyggda workflow i så fall?


Tp sp ret

Workflow ÖTP 2005ochprocesser,

strax?

Medborgare

Företag

Handläggare etc

Ev. processtöd

Ev. processtöd

E-tjänst Ny webb-applikation

Existerande verksam-

hets-applikation

Ev. proces-stöd

Ev. processtöd

Handläggare etc

?

?

Workflow-motor

Register-hållandemyndighet etc

Processtöd

Kan huvudsakligt processtöd ligga här strax?


Front end vs back end
Front-end vs back-end ÖTP 2005

 • Idag är dessa ofta två världar t ex:

  • WM-Data LEX front-end

  • MS BizTalk back-end

 • Få produkter klarar båda sakerna


Samverkan funkar detta
Samverkan? Funkar detta? ÖTP 2005

Handläggare

Manuella steg

Ärendet klart –beslutmeddelas

Ärendet initieras av medborgare t ex på webb

Dok-hant inkl front-end workflow

Stuprörs-appl

Master-workflow?

Back-end?

Workflow-beslut

Workflow-beslut


Workflowstyrningen
Workflowstyrningen ÖTP 2005

 • Risk för inlåsning i workflow-verktyget

 • BPEL, standard för workflow (dock endast för Web Services)

 • Brukar behövas

  • Adaptrar

  • Skräddarsydda plug-ins

 • Ofta tät samverkan med EAI (integration)


Vad klarar vi nu med ren workflow ist llet f r stupr rs appl
Vad klarar vi nu med ÖTP 2005”ren” workflow istället för stuprörs-appl?

 • Användargränssnitt kan vi klara med webb-blanketter eller ”tunnare” interaktiva webb-appl

 • Verksamhetslogiken – flödesstyrningen klarar vi med workflow-motorn

 • Men hur/var lagrar vi datat?


Programpunkter7
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter8
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter9
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter10
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter11
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter12
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Programpunkter13
Programpunkter ÖTP 2005

 • 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare

 • 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop

 • 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005

 • 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett

 • 1430 Fika

 • 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare

 • 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow?

 • 1630 Övriga frågor

 • 1700 Slut för dagen

 • 08.00 Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken

 • 08.30 Sammanfattning och hur går vi vidare

 • 09.00 Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen

 • 09.30 Kaffe

 • 10.00 Presentationer


Tp sp ret

Sven-Håkan Olsson ÖTP 2005

Sambruk/ÖTP

0708 – 84 01 34

sven-hakan.olsson@definitivus.se

OETP_bilder_1-2dec04_v10.ppt


ad