prvn pomoc poran n hlavy u ebn text n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
První pomoc Poranění hlavy Učební text

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

První pomoc Poranění hlavy Učební text - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

První pomoc Poranění hlavy Učební text. První pomoc. Hlava Část obličejová Část lebeční Poranění mozkolebeční ( kraniocerebrální ) Zlomeniny lebky - d ělení dle různých hledisek Komunikace zavřené , otevřené Lokalizace klenba lební, base(spodina) lební Linie lomu lineární, impresivní

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'První pomoc Poranění hlavy Učební text' - cai


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prvn pomoc
První pomoc

Hlava

 • Část obličejová
 • Část lebeční
 • Poranění mozkolebeční ( kraniocerebrální)
  • Zlomeniny lebky - dělení dle různých hledisek
   • Komunikace zavřené , otevřené
   • Lokalizace klenba lební, base(spodina) lební
   • Linie lomu lineární, impresivní
  • Poranění mozku: difúzní - komoce, kontuze

fokální – komprese: hematom subdurální

epidurální

  • Skalpace – poranění měkkých tkání
  • Poranění obličeje
prvn pomoc1
První pomoc

Zlomeniny lebky

 • Příčiny: náraz při pádu, úderu, autonehodě, sportu
 • Příznaky:
  • zlomenina base lební:

z nosu/ucha vytéká tmavá krev, nažloutlý mozkomíšní mok, bezvědomí, brýlový hematom (s odstupem), mohou být i příznaky poranění mozku

  • Zlomeniny klenby lební: deformita, vpáčení, otok, rána, bolest, event. příznaky poranění mozku
 • PP
  • Kontrola životních funkcí – nejsou-li zachovány, zahájíme resuscitaci
  • Při sekreci z ucha – sterilní krytí se savým vypodložením, fixace
  • Při vědomí do polohy na bok, krvácející strana k podložce
  • V bezvědomí – Rautekova zotavovací poloha, krvácející strana k podložce
  • Protišoková opatření
  • Volat ZZS - Sledovat postiženého do příjezdu
prvn pomoc2
První pomoc

Difúzní poranění mozku

Komoce – otřes mozku

funkční porucha bez organického postižení

 • Příznaky:
    • krátké bezvědomí (minuty)
    • retrográdní amnézie
    • nauzea, zvracení
    • závratě
    • bolesti hlavy
    • u dětí spavost
    • bezvědomí různého trvání – za hraniční se považuje 60 min
prvn pomoc3
První pomoc

Difúzní poranění mozku

Kontuze – zhmoždění mozku

  • strukturální změny mozkové tkáně
  • příznaky podle rozsahu a lokalizace poranění
 • Příznaky:
   • Bezvědomí
   • Amnézie po návratu vědomí
   • Dezorientace – místem, časem, prostorem
   • Sopor či kóma
prvn pomoc4
První pomoc

Fokální postižení mozku

Komprese – stlačení mozku

  • krvácení – útlak mozkové tkáně
 • Epidurální hematom

tepenné, mezi kost a tvrdou plenu mozkovou – rychlý útlak

  • čas!!
  • Průběh:

krátké bezvědomí  interval bez větších potíží (v trvání

minut, hodin, max.1den)  pak se objevují bolesti hlavy,

nausea, zvracení, bradykardie,

nestejná velikost zornic, křeče končetin či hemiparéza 

opět bezvědomí , poruchy životních funkcí

prvn pomoc5
První pomoc

Fokální postižení mozku

Komprese – stlačení mozku

krvácení – útlak mozkové tkáně

2.Subdurální hematom

žilní krvácení mezi tvrdou plenu a arachnoideu

 • Akutní:
  • porucha vědomí hned po úrazu či postupně zhoršování
 • Chronický:
  • v průběhu delšího času při opakovaném krvácení z malých cévek
prvn pomoc6
První pomoc
 • Úrazový otok mozku
  • komplikace nitrolebečních poranění
  • nejčastěji při zhmoždění
  • zvýšený nitrolební tlak – až smrt i při malém primárním poranění
 • Skalpace
  • Poranění měkkých tkání, stržení vlasaté části různého rozsahu
  • Příznaky: intenzivní krvácení

bolest

prvn pomoc7
První pomoc

Příznaky úrazu hlavy - obecně

 • Porucha vědomí, dezorientace
 • Bolest hlavy
 • Závrať
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Krvácení
 • Krvácení z ucha, nosu, úst, výtok nažloutlé tekutiny
  • Chrápání
  • S odstupem brýlový hematom
prvn pomoc8
První pomoc

Poranění obličeje

samostatně/bývá sdruženo s mozkolebečním poraněním

  • Poranění měkkých tkání;
  • Poranění skeletu
  • Předchozí v kombinaci
 • Poranění skeletu: nos – měkké struktury/kost

zlomeniny dolní čelist

zuby

 • Příznaky :bolest, otok

krvácení

tvarová deformace

další dle lokalizace

 • PP:

při samostatném poranění lokální ošetření rány, odborné ošetření

 • Poranění očí – viz dále (snímek 14)
prvn pomoc9
První pomoc

První pomoc při poranění hlavy

!!! Obecně - nepodceňovat , vždy sledovat stav

 • Postižený při vědomí
  • Uložení do vodorovné polohy na zádech,

s mírně podloženou hlavou

  • Ošetření poranění hlavy (sterilní krytí)

a případných dalších poranění

  • Protišoková opatření
  • Nepodávat pití, jídlo
  • Kontrola stavu průběžně
  • Přivolání ZZS/transport k lékaři v lehčích případech
prvn pomoc10
První pomoc

První pomoc při poranění hlavy

 • Postižený v bezvědomí
  • životní funkce zachovány uložíme postiženého do
  •  zotavovací (Rautekovy) polohy
  • Ošetření případných poranění
  • Protišoková opatření
  • Kontrola životních funkcí průběžně (než dorazí ZZS)
  • Přivolání ZZS
  • Zástava životních funkcí zahájíme KPCR
  • Přivolání ZZS
  • Pokud je podezření na současné poranění páteře, pak zohlednit při manipulaci s postiženým, viz.dále!
prvn pomoc11
První pomoc
 • Zotavovací (Rautekova) poloha
  • na boku
  • hlava v záklonu
  • hřbet horní ruky pod tváří (udržení záklonu hlavy)
  • dolní ruka uložena před tělem, ohnuta v lokti, před hlavou
  • horní noha(DK) je ohnutá v kyčli a koleni

(zábrana přetočení na břicho)

  • dolní (blíže k podložce) noha (DK) je natažená
prvn pomoc12
První pomoc

První pomoc při poranění oka

 • Riziko ztráty zraku při prodlení
 • Příčiny: mechanické vlivy, chemikálie, popálení, záření, el.proud, ..
 • Příznakyakutního očního postižení obecně:
  • Bolest, stažení očních víček
  • Neklid
  • Pálení, řezání v oku, světloplachost, slzení
  • Viditelná rána, prosakování čiré tekutiny/krve
  • Porucha vidění
 • První pomoc při poranění oka – obecné zásady
  • Oči se nemají mnout
  • Je-li potřeba – výplach oka
  • Případné zaklíněné předměty neodstraňujeme
  • Sterilní krytí oka, event. dle typu poranění obou
  • Transport k odbornému ošetření
prvn pomoc14
První pomoc

První pomoc

Poranění páteře a míchy

Učební text

prvn pomoc15
První pomoc

Páteř

  • 33 – 34 obratlů
  • Krční C1 – C7
  • Hrudní Th1 – Th12
  • Bederní L1 – L5
  • Kost křížová – pět srostlých obratlů
  • Kostrční obratle 4 – 5
 • Příčiny poranění :

Pády, dopravní nehody, sport, …

 • Nebezpečí – poranění míchy trvalé následky
 • Mícha – v páteřním kanálu k L1 - L2

dále „cauda equina“ - svazek nervových vláken

prvn pomoc16
První pomoc

Zranění páteře, podezření na zranění páteře

stav se může zhoršit nesprávnou manipulací, proto

při pochybnostech  postupujeme jako by byla páteř zraněna !!

!! Nehýbat se zraněným do příjezdu odborné pomoci

ponechat v poloze, ve které postižený nalezen

!! Výjimka: - ohrožení života (požár, nebezpečí výbuchu)

– zajištění životních funkcí

- zajištění: průchodnosti DC

dýchání, krevního oběhu

prvn pomoc17
První pomoc

Zranění páteře

 • Příčiny:
  • pády, dopravní nehody, skoky do vody, sporty
 • Příznaky:
  • bolest, event.zduření, krevní výron
  • neurologické příznaky:

- neschopnost ovládat končetiny

- změny citlivosti

jedno- či oboustranně

 • Cíl PP: zamezit dalšímu poškození páteře - míchy
prvn pomoc18
První pomoc

První pomoc při poranění páteře

 • !!Pochybnost o poranění páteře - podezření na úraz páteře 

postup vždy jako by byla páteř zraněna

 • !! Cíl: prevence zhoršení či postižení míchy
 • Přednost má zajištění základních životních funkcí→ KPCR

+ situace akutního ohrožení života (požár,…) → šetrný odsun

 • Jinakzraněným nehýbat !
 • je-li zraněný při vědomí
  • ponechat v poloze, ve které byl nalezen
  • podržet/zafixovat hlavu, zafixovat polohu
  • Případná poranění ošetřit ve stávající poloze, šetrně
  • Volat ZZS, vyčkat - sledovat životní funkce
  • protišoková opatření při zohlednění předcházejícího
prvn pomoc19
První pomoc

První pomoc při poranění páteře (pokračování)

2. je-li zraněný v bezvědomí

 • Kontrola životních funkcí
  • nejsou-li zachovány  zahájíme KPCR
  • jsou-li zachovány pak 
 • zajistit volné dýchací cesty: nezaklánět hlavu
  • jedna osoba: přidrží hlavu
  • druhá osoba:

jednou rukou uchopí dolní čelist a povytáhne ji dopředu

jazyk se automaticky posune dopředu s čelistí,

vyčistit ústa/vyjmout cizí těleso

 • Podezření na poranění C úseku – stabilizovat hlavu
prvn pomoc20
První pomoc

První pomoc při poranění páteře (pokračování)

zraněný v bezvědomí

 • Při nezbytnosti manipulace - alespoň 3 – 4 zachránci
 • Improvizovaný krční límec – udržet hlavu v rovině s páteří
 • Jeden zachránce klečí u hlavy postiženého, hlavu drží v ose
 • Druhý klečí za zády – jištění hrudní páteře
 • Třetí klečí u pánve – jistí bederní páteř, event.nohy
 • Čtvrtý – nohy
 • Pro otočení postiženého:
  • Jednu horní končetinu upažíme okolo hlavy (bude u podložky)
  • Dolní končetiny musí být umístěny v ose páteře
  • Pomalu synchronně přetáčet na záda

Je třeba si uvědomit: pokud nemá postižený s poraněním páteře zachovány životní funkce, musíme resuscitovat (tedy musí být dán do polohy pro provádění resuscitace), jinak zcela určitě zemře.

prvn pomoc21
První pomoc

Epilepsie

 • Záchvatovité onemocnění
 • Záchvaty tonicko-klonických křečí s poruchou vědomí

/křeče tonické: ztuhlost, „zatnutí“ svalu; klonické: svalové záškuby, opakovaně/

 • Velký epileptický záchvat
 • Příznaky: náhle bezvědomí

tonické křeče – stočení očních bulbů

HK semiflexe v loktech

DK v extensi

po 30 s klonické křeče – záškuby celého těla

křeč žvýkacích svalů (pokousání)

mohou povolit svěrače močového měchýře

 • Malý epileptický záchvat: ztráta kontaktu, bez křečí, automatizmy
prvn pomoc22
První pomoc

Epilepsie

 • PP: aura – postiženého položit – zabránit pádu

uvolnit těsný oděv, chránit hlavu před úrazem

postiženého sledovat

nerozevírat čelisti

nebránit křečím – nechat záchvat proběhnout

po záchvatu stabilizovaná poloha

po záchvatu ospalost, únava, amnézie

protišoková opatření, volat ZZS/odborné ošetření

Status epilepticus – záchvat nad 30 minut

či intermitentně, mezi záchvaty v bezvědomí

život ohrožující stav – riziko zástavy dechu a oběhu, aspirace

neprodleně ZZS vždy volat

slide25
Použitá literatura
 • BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0680-6.
 • KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc II. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2183-5.
 • SRNSKÝ,P. První pomoc u dětí. Praha:Grada,2007, ISBN 978-80-247-1824-8