fondy eu mo nosti a p nosy pro ob any n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR. Obsah. Politika HSS a fondy EU Operační programy Realizované projekty Informační zdroje. Politika hospodářské a sociální soudržnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany' - cahil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fondy eu mo nosti a p nosy pro ob any

Fondy EU – možnosti a přínosy pro občany

Odbor informování o evropských záležitostech

Úřad vlády ČR

obsah
Obsah
 • Politika HSS a fondy EU
 • Operační programy
 • Realizované projekty
 • Informační zdroje
politika hospod sk a soci ln soudr nosti
Politika hospodářské a sociální soudržnosti
 • Realizována v programových obdobích (současné 2007–2013)
  • zpracování nových programových dokumentů
  • definování cílů a priorit
 • Cca 1/3 celkového rozpočtu EU – 347 mld. €
 • Alokace pro ČR - 26,69 mld. €
politika hss 2007 2013
Politika HSS 2007 - 2013

Cíle 2007 – 2013

 • Konvergence (81,5%)

Způsobilé regiony

  • Regiony NUTS 2 s HDP V PPS nižší než 75% průměru EU27
  • Státy s HND na obyvatele nižším než 90% průměru EU27
 • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (16%)
 • Evropská územní spolupráce (2,5%)
 • ČR – 97% Konvergence
politika hss 2007 20131
Politika HSS 2007 - 2013
 • Hlavní nástroj realizace politiky HSS – fondy EU:
  • Strukturální fondy
   • Evropský fond pro regionální rozvoj
   • Evropský sociální fond
  • Fond soudržnosti
regiony pro politiku hss v r
Regiony pro politiku HSS v ČR

Klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)

NUTS 2 - stěžejní pro čerpání prostředků EU

t matick opera n programy
8 tématických OP

ŘO: příslušný ministerský resort

Cíl Konvergence

OP Doprava

OP Životní prostředí

OP Podnikání a inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Integrovaný operační program

OP Technická pomoc

Tématické operační programy
projekty op ivotn prost ed
Zateplení domu pro seniory v Benátkách nad Jizerou Projekty OP Životní prostředí
 • Ozelenění sportparku Kazín ve městě Černošice
 • Revitalizace rybníka v k.ú. Štiřín

http://www.opzp.cz

projekty op podnik n a inovace
Graffin – školicí středisko KácovProjekty OP Podnikání a inovace
 • Rekonstrukce nevyužívaných skladů na výrobní haluLUGI s.r.o.
 • Výzkumné a technologické centrum EXBIO

www.mpo.cz

www.czechinvest.org

realizovan projekty esf
Realizované projekty ESF
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost

PO 1 Adaptabilita

PO 2 Aktivní politiky trhu práce

PO 3 Sociální integrace a rovné příležitosti

PO 4 Veřejná správa a veřejné služby

PO 5 Mezinárodní spolupráce

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz

 • OP VK (např. oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání)

http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/index.asp?thema=285492

slide12

http://osas.cz/zkusenost

http://www.socialnipece.cz

region ln opera n programy rop
Alokace: 4,6 mld. €

ŘO: Regionální rada regionu soudržnosti

Fond: ERDF

Zaměření:

- Dopravní dostupnost a obslužnost

- Rozvoj území

Rozvoj cestovního ruchu

Regionální rozvoj podnikání

Regionální operační programy (ROP)
region ln op
Regionální OP

ROP NUTS II STŘEDNÍ ČECHY(Středočeský kraj) - 559,1 mil. €

http://www.ropstrednicechy.cz/

Prioritní osy:

1. Doprava

1.1 Regionální dopravní infrastruktura

1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy

2. Cestovní ruch

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu

2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

3. Integrovaný rozvoj území

3.1 Rozvoj regionálních center

3.2 Rozvoj měst

3.3 Rozvoj venkova

4. Technická pomoc a absorpční kapacita

projekty rop st edn echy
Projekty ROP Střední Čechy

Revitalizace Sítenského údolí - II. etapa, Kladno

Zákolany – Revitalizace

centra obce

projekty rop st edn echy1
Projekty ROP Střední Čechy

Modernizace Kulturního

a společenského střediska Kass,

Kralupy nad Vltavou

Městské kino s novou tváří, Beroun

Rekonstrukce budovy divadla Lampion,

Kladno

projekty rop st edn echy2
Projekty ROP Střední Čechy

Fyzická revitalizace plochy Brownfield v obci Všenory

Spolkový dům Rudná

projekty rop st edn echy3
Projekty ROP Střední Čechy

GERONTOCENTRUM-rekonstrukce a modernizace lůžkového oddělení budovy E Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Chráněné bydlení Domova Pod Lipami, Smečno

Euroklíč Střední Čechy města

projekty rop st edn echy4
Projekty ROP Střední Čechy

Vnitřní a vnější expozice Muzea

 • Libodřice

SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC,Sedlec-Prčice

 • Cyklostezka Po stopách českých králů - 1.část,
  • Králův Dvůr
op pro prahu
OP pro Prahu
 • OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK)

http://www.oppk.cz

 • OP Praha Adaptabilita (OPPA)

http://www.oppa.cz

 • ŘO: Hl.m. Praha

(Odbor fondů EU

Magistrátu hl.m. Prahy)

op pro prahu1
Prioritní osy OP PK:

1. Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb

2. Životní prostředí

2.1 – Revitalizace a ochrana území

2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

3. Inovace a podnikání

3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí

3.3 – Rozvoj malých a středních podniků

OP pro Prahu

Prioritní osy OP PA:

1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

2. Podpora vstupu na trh práce

3. Modernizace počátečního vzdělávání

4. Technická pomoc

projekty op pro prahu
Projekty OP pro Prahu

Revitalizace zahrady Ztracenka

Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov

Víceúčelové hřiště na sídlišti Košík

Cyklistická stezka Malá Chuchle - Lahovice

projekty op pro prahu1
Projekty OP pro Prahu

Projekty rozvoje malých a středních podniků:

 • Inovace výroby v pekařské oblasti - společnosti pekařství Moravec
 • Veterinární ordinace pro 21. století
 • Zlepšení efektivnosti provozu v oblasti nakládání s odpady
 • Zateplení sportovní haly
 • Modernizace truhlářské výroby
 • Modernizace inovace technologie výroby
 • Solná jeskyně v centru Prahy
 • Interaktivní vzdělávací komplex ICT, interakt. web, řízení subjektů pomocí ICT
 • Více vizhttp://www.oppk.cz
projekty op pro prahu2
Projekty OP pro Prahu

Projekty OP PA:

 • Marketing pro OSVČ a mikrofirmy
 • http://businesslink.cz
 • Vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných
 • http://www.hkp.cz/
 • Vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území hl.m. Prahy
 • http://www.vsp.csspraha.cz
 • Více viz http://www.oppa.cz
evropsk zemn spolupr ce
Evropská územní spolupráce

Programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci

OP PS ČR – Polsko

OP PS ČR – Sasko

OP PS ČR – Rakousko

OP PS ČR – Slovensko

OP PS ČR – Bavorsko

OP Nadnárodní spolupráce

OP Meziregionální spolupráce

ESPON 2013

Interact II

projekt op meziregion ln spolupr ce
Projekt OP Meziregionální spolupráce

Projekt DART

Zaměření: Demografické změny a jejich vlivy. Problematika stárnoucí a ubývající populace. Sociální a zdravotní péče. Informovanost a prevence.

www.dart-project.eu

dal fondy a programy eu
Program rozvoje venkova (PRV)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Společná zemědělská politika

ŘO/ZS: Ministerstvo zemědělství/Státní zemědělský intervenční fond

Alokace: 2,8 mld. €

Web: http://eagri.cz/public/eagri/, http://www.szif.cz

Operační program Rybářství

Evropský rybářský fond

27,1 mil. € pro ČR

Web: http://eagri.cz/public/eagri/, http://www.szif.cz

Další fondy a programy EU
informa n zdroje
Informační zdroje
 • Seznam příjemců

http://www.strukturalni-fondy.cz/Stav-cerpani/Seznamy-prijemcu

 • Realizované projekty

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu

 • Mapa projektů

http://www.mapaprojektu.cz/cs/index.shtml

informa n zdroje1
Informační zdroje
 • Informace o fondech EU:

www.strukturalni-fondy.cz

 • Budoucnost kohezní politiky – období 2014+:

www.mmr.cz

(sekce Kohezní politika)

informa n zdroje2
Informační zdroje
 • Stránky jednotlivých operačních programů
 • Stránky Evropské komise:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

www.euroskop.cz

www.crr.cz

informa n zdroje3
Informační zdroje

Bezplatná informační linka o EU EUROFON 800 200 200

(PO-PÁ 10-18 hodin)

info@strukturalni-fondy.cz

Eurocentrum.Praha@euroskop.cz

d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost!

Eurofon 800 200 200

Eurocentrum Praha

Eurocentrum.Praha@euroskop.cz

info@strukturalni-fondy.cz