OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK - PowerPoint PPT Presentation

obs uga programu p atnik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

play fullscreen
1 / 17
OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
280 Views
Download Presentation
bryant
Download Presentation

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OBSŁUGA PROGRAMUPŁATNIK SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIOWYCH DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA UBEZPIECZONEGO ORAZ PŁATNIKA – ZUS ZUA

 2. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA W programie Płatnik istnieje możliwość sporządzenia następujących dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek: • ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej • ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej • ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek • ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek • ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek • ZUS ZAA Informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

 3. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA • Formularz deklaracji ZUS ZFA ma podwójne zastosowanie. Jest stosowany do: • Zgłoszenia płatnika, • Zmiany danych składnika składek – osoby fizycznej. Aby wprowadzić deklarację ZUS ZFA należy: • Wybrać dokumenty, • Dokumenty wprowadzone, • Kliknąć białą kartkę, • Wybrać dokumenty zgłoszeniowe, • Kliknąć ZUS ZFA,

 4. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA • Wypełnij zakładki w następujący sposób:

 5. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA

 6. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA

 7. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA – ZUS ZFA • Po wprowadzeniu danych wybierz przycisk Weryfikuj i sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie Zapisz i zamknij.

 8. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA W programie Płatnik istnieje możliwość sporządzenia następujących dokumentów zgłoszeniowych osoby ubezpieczonej: • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej • ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego • ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych • ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej • ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

 9. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Aby wprowadzić deklarację ZUS ZUA dla pracownika oraz pracodawcy należy: • Wybrać dokumenty, • Dokumenty wprowadzone, • Kliknąć białą kartkę, • Wybrać dokumenty zgłoszeniowe, • Kliknąć ZUS ZUA, • Wypełnij zakładki w następujący sposób:

 10. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA

 11. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Należy pamiętać, że płatnik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

 12. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Dla płatnika kod tytułu ubezpieczenia to 0510 0 0

 13. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Po uzupełnieniu zakładek kliknij Weryfikuj a następnie Zapisz i zamknij

 14. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Należy pamiętać, że ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz chorobowemu jak również zdrowotnemu. Kod ubezpieczenia dla osoby ubezpieczonej to kod: 0110 0 0.

 15. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA

 16. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA

 17. DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA PŁATNIKA I UBEZPIECZONEGO – ZUS ZUA Po wprowadzeniu danych wybierz przycisk Weryfikuj i sprawdź wyniki weryfikacji, a następnie Zapisz i zamknij. Dokumenty zgłoszeniowe zostały dodane do rejestru.