arbeidet med kravspesifikasjonen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbeidet med kravspesifikasjonen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbeidet med kravspesifikasjonen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Arbeidet med kravspesifikasjonen - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Arbeidet med kravspesifikasjonen. In 140 Sommerville kap. 6. Mål. Forstå de viktigste aktivitetene i arbeidet med kravspesifikasjonen og forholdet mellom dem. Bli kjent med flere teknikker for å arbeide med kravspesifikasjoner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Arbeidet med kravspesifikasjonen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arbeidet med kravspesifikasjonen

Arbeidet med kravspesifikasjonen

In 140

Sommerville kap. 6

slide2
Mål
 • Forstå de viktigste aktivitetene i arbeidet med kravspesifikasjonen og forholdet mellom dem.
 • Bli kjent med flere teknikker for å arbeide med kravspesifikasjoner
 • Forstå betydningen av kravvalidering og hvordan kravgjennomganger brukes til dette
 • Forstå hvorfor det er nødvendig å administrere kravene og hvordan dette støtter arbeidet med kravspesifikasjonen
slide3

Målet er å skape kravspesifikasjonsdokumentet

 • Fire grunnleggende aktiviteter
  • Forstudie
  • Faktainnsamling og kravanalyse
  • Kravspesifisering
  • Kravvalidering
 • Strukturerte analysemetoder – Muligheter og begrensninger
forstudie
Forstudie
 • Starter med en grovskisse av systemet og hvordan det skal brukes.
 • Resultatet er en rapport der konklusjonen er:
  • Det er verdt å fortsette videre med kravspesifikasjon
  • eller ikke.
 • Dette bør belyses:
  • Bidrar systemet til organisasjonens mål
  • Kan systemet lages med eksisterende teknologi innenfor tids og kostnadsrammer
  • Kan systemet integreres med systemer som allerede eksisterer
slide5
Spørsmål som kan stilles etter at informasjon er hentet inn:
  • Hvordan kan organisasjonen greie seg uten det planlagte systemet
  • Hva er problemet med eksisterende løsninger, og hvordan vil et nytt system kunne bidra til å løse problemet
  • Hvilke direkte bidrag kan systemet gi til forretningsmålene
  • Kan informasjon overføres til andre systemer i organisasjonen (Datafangst)
  • Bruker systemet teknologi som er ny for organisasjonen?
  • Hva skal systemet støtte og hva skal det ikke støtte
slide6
Hvem kan svare på spørsmål
  • Avdelingsledere
  • Utviklere med erfaring fra området
  • Teknologieksperter
  • Sluttbrukere
 • Forstudierapporten skal
  • Gi en konklusjon – skal vi fortsette?
 • Forstudierapporten kan endre
  • Budsjett
  • Omfang
  • Tidsplan
  • Krav
faktainnsamling og kravanalyse
Faktainnsamling og kravanalyse
 • Samarbeid mellom utviklere, kunde og sluttbrukere for å:
  • Forstå anvendelsesområdet
  • Finne hvilke tjenester systemet skal levere
  • Krav til ytelse osv osv
 • Kan involvere mange ulike interessenter
 • Vanskelig prosess fordi:
  • Interessentene vet ikke hva de kan kreve
  • Interessentene bruker sin forståelse og terminologi
  • Interessentene har forskjellige mål og utrykksform
  • Politisk innflytelse
  • Dynamisk økonomisk og organisatorisk miljø
  • Interessentblandingen kan endre seg
teknikker for faktainnsamling og kravanalyse
Teknikker for faktainnsamling og kravanalyse
 • Perspektiv orientert VORD
 • Scenarier
 • Etnografi
vord viewpoint oriented requirement definition
VORD – Viewpoint Oriented Requirement Definition
 • Mange interessenter i et middels system.
 • Eksempel: Interessenter i en bankautomat ATM
  • Kunder i egen bank
  • Andre banker
  • Leder for avdelingskontor
  • Skrankepersonale
  • Databaseadministratorer
  • Sikkerhetssjefer
  • Markedsavdelingen
  • Vedlikeholdspersonale
slide11
Viewpoint kan defineres som
  • Datakilde eller bruker/sluk
  • Systemmodell f.eks ER vs Tilstandsdiagram
  • Tjenestemottaker
 • Interaktive systemer
 • Naturlig struktureringsmetode
 • Lett å sjekke gyldighet
 • Også god strukturering av ikke funksjonelle krav
 • Informasjon om VP og tjenester i standard skjemaer
vord maler for viewpoint og tjenester
Viewpoint-mal

Referanse

Atributter

Hendelser

Tjenester

UnderVP

Tjeneste-mal

Referanse

Begrunnelse

Spesifikasjon

Ikke funksjonelle krav

Leverandør

VORD-maler for viewpoint og tjenester
slide13
VORD
 • Idemyldring – Boblediagram
 • Identifisere VP og tilhørende tjenester
 • Ikke-allokerte tjenester
 • VP
  • tjenestemottaker
  • datakilde
  • kontrollkilde
 • CASE nødvendig
scenarier
Scenarier
 • Beskrivelse av samhandling bruker/system
 • Nyttig ved overgang fra grovbeskrivelse
 • Kan inneholde:
  • Tilstandsbeskrivelse ved start
  • Hendelsesrekkefølge
  • Mulige feil og hvordan de takles
  • Samtidige aktiviteter
  • Tilstandsbeskrivelse ved slutt
 • Uformelt eller strukturert
  • Hendelsesscenarier
  • Use case (Anvendelsestilfelle)
hendelsesscenarier
Hendelsesscenarier
 • Del av VORD – beskriver hendelsesrespons
 • Hver enkeltinteraksjon kan dokumenteres med eget scenarium
  • Dataflyt (dataflow)
  • Systemhandlinger
  • Unntak
slide20
Ellipse er datautveksling med VB

Kontrollinfo fra/til boksens topp

Data går ut på høyre interne data uten ramme

Unntak vises under boksen. Ved flere unntaksmuligheter i skyggeramme

Neste hendelse vises i skyggelagt boks

use case
Use Case
 • Scenariebasert (Jacobson 1993)
 • UML (Use Case + Interaksjonsdiagram)
 • Aktører og interaksjoner
etnografi
Etnografi
 • Programvaresystemer er i en sosial sammenheng
 • Sosiale og organisatoriske krav kritisk suksessfaktor
 • Observasjonsteknikk
  • Analysator i omgivelsene for systemet
  • Følge med i og notere hva som faktisk gjøres
  • Ubevisst organisering
  • Komplekst og rikt – ikke som antatt
 • Spesielt effektiv i to sammenhenger:
  • Finne forskjeller mellom faktisk og beskrevet prosess
  • Finne behov for samarbeid
 • Kan brukes sammen med prototyping
 • Er ikke nok alene
kravvalidering
Kravvalidering
 • Er spesifikasjonen = kundens behov?
 • Det bør sjekkes at spesifikasjonen er
  • Gyldig
  • Konsistent
  • Komplett
  • Realistisk
  • Verifiserbar
 • Teknikker
  • Gjennomgang
  • Prototyping
  • Testtilfeller
  • Automatisk konsistenssjekk
 • Vanskelig for utviklere
 • Enda vanskeligere for sluttbruker
kravgjennomgang
Kravgjennomgang
 • Manuell prosess med representanter for oppdragsgiver og utviklerorganisasjon
 • Formell eller uformell
  • Uformell diskusjon mellom utviklere og interessenter kan gi gode resultater
  • Formell gjennomgang. Sjekke alle punkter
   • Konsistens
   • Kompletthet
   • Testbarhet
   • Forståelighet
   • Sporbarhet
   • Tilpasningsdyktig
  • Konflikter, feil og mangler må skrives ned og løsning finnes
kravadministrasjon
Kravadministrasjon
 • Store systemer spesielt utsatt for forandringer
  • Skal forbedre eksisterende situasjon
  • Vanskelig å forutse hva nytt system innebærer
  • Stor og variert brukergruppe. Støttebalanse
  • Oppdragsgiver og sluttbruker har gjerne forskjellig behov
  • Endret systemmiljø
  • Økt forståelse gir nye krav
 • Kravstyring er å forstå og styre endrede krav
 • Parallelt med faktainnsamling og kravanalyse
 • Ulike krav har ulik stabilitet
konstante og flyktige krav
Konstante og flyktige krav
 • Konstante krav
  • Stabile krav som er forbundet med kjernevirksomheten
 • Flyktige krav
  • Krav som sannsynligvis vil skifte
  • Fire klasser:
   • Krav som kan forandres av eksterne instanser
   • Krav som har kommet til underveis
   • Krav som er avhengige av det nye systemet
   • Krav til kompatibilitet med arbeidsmåten.
kravstyringsplanlegging
Kravstyringsplanlegging
 • Dette må du ta stilling til:
  • Kravidentifisering
  • Kravstyringsprosess
  • Sporbarhetsopplegg
  • CASE-støtte
sporbarhet
Sporbarhet
 • Eierinteressent og begrunnelse
 • Hvilke andre krav henger sammen med dette kravet
 • Hvordan er dette kravet planlagt innfridd
 • Kravsammenhenger
  • Matrise
  • Database
kravforandringsadministrasjon
Kravforandringsadministrasjon
 • Formell metode gir konsistent og kontrollert behandling
  • Problemanalyse og forandringsspesifikasjon
  • Forandringsanalyse og overslag
  • Implementering
   • Kravspesifikasjonsdokumentet bør være skrevet for forandring: Få eksterne referanser og modulær oppbygning
 • Ikke fall for fristelsen å gjøre en rask endring og så dokumentere etterpå