prav k ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pravěk II. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pravěk II.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Pravěk II. - PowerPoint PPT Presentation

brittany-price
144 Views
Download Presentation

Pravěk II.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pravěk II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné.

 2. Základní pojmy • paleolit • mezolit • neolit • eneolit • přisvojovací hospodářství • výrobní hospodářství • neolitická revoluce • řemesla • náboženství • matriarchát • patriarchát • rod • harpuna • Úrodný půlměsíc • kolonizace • archeologická kultura • zdomácňování • oradlo • pohřebiště • žárový hrob • mohyla

 3. Starší doba kamenná - paleolit • (řecky palailos = starý; lithos = kámen) • dělíme ho na čtyři období: • 1) nejstarší paleolit (2,5 mil. - 600 tis. př. n. l.) - první kamenné nástroje uzpůsobené štípáním nebo otloukáním • 2) starý paleolit (600 - 250 tis. let př. n. l.) - již štípané kamenné nástroje a pěstní klín • 3) střední paleolit(250 - 40 tis. let př. n. l.) - nože nebo škrabadla, zpracovávání kůže, kostí a dřeva; doba lovců mamutů • 4) mladý nebo pozdní paleolit (40 - 10 tis. let př. n. l.) - kostěné čepele, lov koní, bizonů i mamutů, jeskynní malby a vyrábění ozdobných předmětů, první obydlí ze dřeva a kůže video – lovci mamutů obr. 1

 4. Zápis do sešitu Starší doba kamenná – paleolit • vývoj předchůdců člověka a nejstarší lidé • kamenné nástroje, sběr a lov

 5. Střední doba kamenná - mezolit • 10 - 7 tis. př. n. l. • (řecky mesos = střední) • doba poledová, z Evropy ustupují ledovce, dochází ke změně klimatu, vymizení velkých zvířat, lov drobné zvěře lukem a šípy • rybolov za pomocí harpun a udic • období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství = člověk je plně závislý na přírodě, sbírá divoce rostoucí plodiny a loví zvířata, zemědělství neexistuje • první zdomácňování(pes) obr. 2 obr. 3

 6. Zápis do sešitu Střední doba kamenná – mezolit • 8 000 př. n. l. – 6 000 př. n. l. • klimatické změny • harpuna, luk a šípy • období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství • první zdomácňování (pes)

 7. Mladší doba kamenná - neolit • 7 - 3,5 tis. let př. n. l. • (řecky neos = mladý) • začátek změn ve způsobu získávání potravy • přechod od přisvojovacího hospodářství khospodářství produktivnímu (výrobnímu) • 1. přisvojovací způsob opatřování potravy • sběr tvoří 70 % • lov tvoří 30 % • k obživě jim stačí pracovat 2,5 hod. denně • 2. výrobní způsob opatřování potravy • z pouhých sběračů a lovců se stávají zemědělci • setí obilí, drcení ho na mouku, chování prvních zvířat (psi, ovce, kozy, skot, prasata) • žďářenílesů (měnění lesů v pole), kypřenípůdy rýčem a motykou • stěhování do míst s úrodnou půdou – kolonizace • v zemědělství první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce

 8. Mladší doba kamenná - neolit • zemědělství se do světa šířilo z Blízkého východu – Úrodný půlměsíc (Írán, Irák, Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael, Turecko, Egypt) • první města (Jericho, ÇatalHüyük) • do našich zemí zemědělství přichází až v 6. tisíciletí př. n. l. • kromě Úrodného půlměsíce vznikli první zemědělci odděleně na více místech světa • další oblastí byla dnešní Čína a také Střední Amerika a sever Jižní Ameriky obr. 4

 9. Mladší doba kamenná - neolit • stavba tzv. dlouhých domů (délka 15-25 m, šířka 4-5 m) • obydlí pro 2-3 rodiny, dílna, sklad, stáj • 6-10 domů tvořilo vesnice • obyvatelé byli příbuzní, tvořili rod • tkaní látek (z ovčí vlny, ze lnu nebo z konopí) • výrobakeramických nádob • velká úcta k ženám, matriarchát = žena, dárkyně života, rozhoduje (zanechali venuše) • archeologické nálezy nejčastěji obsahují keramické nádoby a kamenné nebo kostěné nástroje a nářadí

 10. Zápis do sešitu Mladší doba kamenná – neolit • změny ve způsobu získávání potravy: • 1. přisvojovací způsob: sběr 70 %, lov 30 % • 2. výrobní způsob: ze sběračů a lovců se postupně stávali zemědělci: žďáření lesů, rozrývání půdy a setí obilí, drcení obilí na mouku, chování prvních zvířat – psů, koz, ovcí, skotu, prasat • kolonizace – přesuny za úrodnou půdou • první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce

 11. Zápis do sešitu • první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce • matriarchát – žena = dárkyně života (venuše) • šíření zemědělství z tzv. Úrodného půlměsíce (u nás až v 6. tisíciletí př. n. l.) • první města (Jericho, ÇatalHüyük)

 12. Mladší doba kamenná - neolit Důsledky neolitické revoluce: • usedlý způsob života • stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic (domy asi 5 m široké a 40 m dlouhé) • řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství • dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí) • vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství • video – první zemědělci

 13. Mladší doba kamenná - neolit • archeologické kultury rozeznáváme podle: • místa nálezu (bylanská, knovízská kultura) • způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí) • tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika)

 14. Zápis do sešitu Důsledky neolitické revoluce: • usedlý způsob života • stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic, rody • řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství • dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí) • vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství • archeologické kultury rozeznáváme podle: • místa nálezu (bylanská, knovízská kultura) • způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí) • tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika)

 15. Pozdní doba kamenná - eneolit • 3,5 - 2 tis. let př. n. l.; v Orientu dříve • také se jí někdy říká doba měděná • (z řečtiny aeneus – měděný) • dřevěné oradlo tažené dobytkem • rozvoj obchodu (směnný charakter) s jantarem, mědí, solí, kožešinami, obilím a dobytkem • lidé objevili v přírodě kovy: zlato, stříbro a také měď – tu se naučili zpracovávat • zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním • lidé se specializují (mají více volného času)

 16. Pozdní doba kamenná - eneolit • mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob (konec matriarchátu) • zavedení patriarchátu • vznik samostatnýchrodin • podle nádob rozeznáváme kulturu: • 1) nálevkovitých pohárů • 2) šňůrové keramiky • 3) zvoncových pohárů obr. 5

 17. Pozdní doba kamenná - eneolit • převratné vynálezy: oradlotažené dobytkem (usnadnilo práci na poli), kolo(Přední Východ), • výšinné osady na kopci • odděluje se místo, kde se bydlí a místo, kde se pohřbívá – pohřebiště • objevují se nově žárové hroby (spálením) a mohylové hroby (navršení materiálu – mohyly – nad hrob) obr. 6

 18. Zápis do sešitu Pozdní doba kamenná – eneolit • dobaměděná • objevení kovů: zlata, stříbra, mědi • zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním • rozvoj obchodu (směnný charakter) • mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob • nástup patriarchátu

 19. Zápis do sešitu • kultura nálevkovitých pohárů, šňůrové keramiky, zvoncových pohárů • převratné vynálezy: oradlo, kolo • výšinné osady • vznik pohřebišť • žárové hroby (spálením) a mohylové hroby (navršení materiálu – mohyly – nad hrob)

 20. OPAKOVÁNÍ Starší doba kamenná – paleolit • vývoj předchůdců člověka a nejstarší lidé • kamenné nástroje, sběr a lov Střední doba kamenná – mezolit • 8 000 př. n. l. – 6 000 př. n. l. • klimatické změny • harpuna, luk a šípy • období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství • první zdomácňování (pes) Mladší doba kamenná – neolit • změny ve způsobu získávání potravy: • 1. přisvojovací způsob: sběr 70 %, lov 30 % • 2. výrobní způsob: ze sběračů a lovců se postupně stávali zemědělci: žďáření lesů, rozrývání půdy a setí obilí, drcení obilí na mouku, chování prvních zvířat – psů, koz, ovcí, skotu, prasat • kolonizace – přesuny za úrodnou půdou • první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce • matriarchát – žena = dárkyně života (venuše) • šíření zemědělství z tzv. Úrodného půlměsíce (u nás až v 6. tisíciletí př. n. l.) • první města (Jericho, ÇatalHüyük)

 21. OPAKOVÁNÍ Důsledky neolitické revoluce: • usedlý způsob života • stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic, rody • řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství • dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí) • vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství • archeologické kultury rozeznáváme podle: • místa nálezu (bylanská, knovízská kultura) • způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí) • tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika) Pozdní doba kamenná – eneolit • doba měděná • objevení kovů: zlata, stříbra, mědi • zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním • rozvoj obchodu (směnný charakter) • mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob • nástup patriarchátu

 22. Otázky a úkoly • Vysvětli, jak se na způsobu života lidí projevily klimatické změny po skončení doby ledové. • Jaké jsou dva způsoby získávání potravy u lidí? Vysvětli, jak se od sebe liší a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. • Která zvířata byla zdomácněna mezi prvními? • Ve kterých oblastech lidé poprvé přešli k zemědělství? Vysvětli proč. • Popiš, jaké jsou rozdíly mezi matriarchátem a patriarchátem.

 23. Zdroje • Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, 26. 7. 2014 [cit. 2014-07-30]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.cz • Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2007. 152 s. ISBN 978-80-7238-208-4. [2014-07-30] • obr. 1 – lovci mamutů http://i.idnes.cz/11/043/cl6/OB2b1462_lov.jpg • obr. 2– pravěcí lovci http://www.phil.muni.cz/archeo/webmaster%20peppe/stara_mura/morarch/Vyzkumy/paleolit_mezolit/paleo3.jpg • obr. 3 – hroty harpun http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Harpon_2010.0.3.5._Global_simple_.JPG/558px-Harpon_2010.0.3.5._Global_simple_.JPG • obr. 4 – Úrodný půlměsíc http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Fertile_Crescent_map.png/391px-Fertile_Crescent_map.png • obr. 5 – kultura zvoncových pohárů http://www.prazskestezky.cz/vinor/obr/keram.gif • obr. 6 – orba http://www.oskole.sk/userfiles/image/Zofia/J%C3%BAn/Dejepis/Eneolit_html_m20a0e1fe.png