Prav k ii
Download
1 / 23

Prav?k II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Pravěk II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné. Základní pojmy. paleolit mezolit neolit eneolit přisvojovací hospodářství výrobní hospodářství neolitická revoluce řemesla náboženství matriarchát

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prav?k II.' - brittany-price


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prav k ii

Pravěk II.

Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné.


Z kladn pojmy
Základní pojmy

 • paleolit

 • mezolit

 • neolit

 • eneolit

 • přisvojovací hospodářství

 • výrobní hospodářství

 • neolitická revoluce

 • řemesla

 • náboženství

 • matriarchát

 • patriarchát

 • rod

 • harpuna

 • Úrodný půlměsíc

 • kolonizace

 • archeologická kultura

 • zdomácňování

 • oradlo

 • pohřebiště

 • žárový hrob

 • mohyla


Star doba kamenn paleolit
Starší doba kamenná - paleolit

 • (řecky palailos = starý; lithos = kámen)

 • dělíme ho na čtyři období:

 • 1) nejstarší paleolit (2,5 mil. - 600 tis. př. n. l.) - první kamenné nástroje uzpůsobené štípáním nebo otloukáním

 • 2) starý paleolit (600 - 250 tis. let př. n. l.) - již štípané kamenné nástroje a pěstní klín

 • 3) střední paleolit(250 - 40 tis. let př. n. l.) - nože nebo škrabadla, zpracovávání kůže, kostí a dřeva; doba lovců mamutů

 • 4) mladý nebo pozdní paleolit (40 - 10 tis. let př. n. l.) - kostěné čepele, lov koní, bizonů i mamutů, jeskynní malby a vyrábění ozdobných předmětů, první obydlí ze dřeva a kůže

video – lovci mamutů

obr. 1


Z pis do se itu
Zápis do sešitu

Starší doba kamenná – paleolit

 • vývoj předchůdců člověka a nejstarší lidé

 • kamenné nástroje, sběr a lov


St edn doba kamenn mezolit
Střední doba kamenná - mezolit

 • 10 - 7 tis. př. n. l.

 • (řecky mesos = střední)

 • doba poledová, z Evropy ustupují ledovce, dochází ke změně klimatu, vymizení velkých zvířat, lov drobné zvěře lukem a šípy

 • rybolov za pomocí harpun a udic

 • období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství = člověk je plně závislý na přírodě, sbírá divoce rostoucí plodiny a loví zvířata, zemědělství neexistuje

 • první zdomácňování(pes)

obr. 2

obr. 3


Z pis do se itu1
Zápis do sešitu

Střední doba kamenná – mezolit

 • 8 000 př. n. l. – 6 000 př. n. l.

 • klimatické změny

 • harpuna, luk a šípy

 • období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství

 • první zdomácňování (pes)


Mlad doba kamenn neolit
Mladší doba kamenná - neolit

 • 7 - 3,5 tis. let př. n. l.

 • (řecky neos = mladý)

 • začátek změn ve způsobu získávání potravy

 • přechod od přisvojovacího hospodářství khospodářství produktivnímu (výrobnímu)

 • 1. přisvojovací způsob opatřování potravy

  • sběr tvoří 70 %

  • lov tvoří 30 %

  • k obživě jim stačí pracovat 2,5 hod. denně

 • 2. výrobní způsob opatřování potravy

  • z pouhých sběračů a lovců se stávají zemědělci

  • setí obilí, drcení ho na mouku, chování prvních zvířat (psi, ovce, kozy, skot, prasata)

  • žďářenílesů (měnění lesů v pole), kypřenípůdy rýčem a motykou

 • stěhování do míst s úrodnou půdou – kolonizace

 • v zemědělství první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce


 • Mlad doba kamenn neolit1
  Mladší doba kamenná - neolit

  • zemědělství se do světa šířilo z Blízkého východu – Úrodný půlměsíc (Írán, Irák, Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael, Turecko, Egypt)

  • první města (Jericho, ÇatalHüyük)

  • do našich zemí zemědělství přichází až v 6. tisíciletí př. n. l.

  • kromě Úrodného půlměsíce vznikli první zemědělci odděleně na více místech světa

  • další oblastí byla dnešní Čína a také Střední Amerika a sever Jižní Ameriky

  obr. 4


  Mlad doba kamenn neolit2
  Mladší doba kamenná - neolit

  • stavba tzv. dlouhých domů (délka 15-25 m, šířka 4-5 m)

   • obydlí pro 2-3 rodiny, dílna, sklad, stáj

   • 6-10 domů tvořilo vesnice

   • obyvatelé byli příbuzní, tvořili rod

  • tkaní látek (z ovčí vlny, ze lnu nebo z konopí)

  • výrobakeramických nádob

  • velká úcta k ženám, matriarchát = žena, dárkyně života, rozhoduje (zanechali venuše)

  • archeologické nálezy nejčastěji obsahují keramické nádoby a kamenné nebo kostěné nástroje a nářadí


  Z pis do se itu2
  Zápis do sešitu

  Mladší doba kamenná – neolit

  • změny ve způsobu získávání potravy:

  • 1. přisvojovací způsob: sběr 70 %, lov 30 %

  • 2. výrobní způsob: ze sběračů a lovců se postupně stávali zemědělci: žďáření lesů, rozrývání půdy a setí obilí, drcení obilí na mouku, chování prvních zvířat – psů, koz, ovcí, skotu, prasat

  • kolonizace – přesuny za úrodnou půdou

  • první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce


  Z pis do se itu3
  Zápis do sešitu

  • první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce

  • matriarchát – žena = dárkyně života (venuše)

  • šíření zemědělství z tzv. Úrodného půlměsíce (u nás až v 6. tisíciletí př. n. l.)

  • první města (Jericho, ÇatalHüyük)


  Mlad doba kamenn neolit3
  Mladší doba kamenná - neolit

  Důsledky neolitické revoluce:

  • usedlý způsob života

  • stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic (domy asi 5 m široké a 40 m dlouhé)

  • řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství

  • dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí)

  • vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství

   • video – první zemědělci


  Mlad doba kamenn neolit4
  Mladší doba kamenná - neolit

  • archeologické kultury rozeznáváme podle:

   • místa nálezu (bylanská, knovízská kultura)

   • způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí)

   • tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika)


  Z pis do se itu4
  Zápis do sešitu

  Důsledky neolitické revoluce:

  • usedlý způsob života

  • stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic, rody

  • řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství

  • dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí)

  • vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství

  • archeologické kultury rozeznáváme podle:

   • místa nálezu (bylanská, knovízská kultura)

   • způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí)

   • tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika)


  Pozdn doba kamenn eneolit
  Pozdní doba kamenná - eneolit

  • 3,5 - 2 tis. let př. n. l.; v Orientu dříve

  • také se jí někdy říká doba měděná

  • (z řečtiny aeneus – měděný)

  • dřevěné oradlo tažené dobytkem

  • rozvoj obchodu (směnný charakter) s jantarem, mědí, solí, kožešinami, obilím a dobytkem

  • lidé objevili v přírodě kovy: zlato, stříbro a také měď – tu se naučili zpracovávat

  • zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním

  • lidé se specializují (mají více volného času)


  Pozdn doba kamenn eneolit1
  Pozdní doba kamenná - eneolit

  • mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob (konec matriarchátu)

  • zavedení patriarchátu

  • vznik samostatnýchrodin

  • podle nádob rozeznáváme kulturu:

  • 1) nálevkovitých pohárů

  • 2) šňůrové keramiky

  • 3) zvoncových pohárů

  obr. 5


  Pozdn doba kamenn eneolit2
  Pozdní doba kamenná - eneolit

  • převratné vynálezy: oradlotažené dobytkem (usnadnilo práci na poli), kolo(Přední Východ),

  • výšinné osady na kopci

  • odděluje se místo, kde se bydlí a místo, kde se pohřbívá – pohřebiště

  • objevují se nově žárové hroby (spálením) a mohylové hroby (navršení materiálu – mohyly – nad hrob)

  obr. 6


  Z pis do se itu5
  Zápis do sešitu

  Pozdní doba kamenná – eneolit

  • dobaměděná

  • objevení kovů: zlata, stříbra, mědi

  • zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním

  • rozvoj obchodu (směnný charakter)

  • mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob

  • nástup patriarchátu


  Z pis do se itu6
  Zápis do sešitu

  • kultura nálevkovitých pohárů, šňůrové keramiky, zvoncových pohárů

  • převratné vynálezy: oradlo, kolo

  • výšinné osady

  • vznik pohřebišť

  • žárové hroby (spálením) a mohylové hroby (navršení materiálu – mohyly – nad hrob)


  Opakov n
  OPAKOVÁNÍ

  Starší doba kamenná – paleolit

  • vývoj předchůdců člověka a nejstarší lidé

  • kamenné nástroje, sběr a lov

   Střední doba kamenná – mezolit

  • 8 000 př. n. l. – 6 000 př. n. l.

  • klimatické změny

  • harpuna, luk a šípy

  • období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství

  • první zdomácňování (pes)

   Mladší doba kamenná – neolit

  • změny ve způsobu získávání potravy:

  • 1. přisvojovací způsob: sběr 70 %, lov 30 %

  • 2. výrobní způsob: ze sběračů a lovců se postupně stávali zemědělci: žďáření lesů, rozrývání půdy a setí obilí, drcení obilí na mouku, chování prvních zvířat – psů, koz, ovcí, skotu, prasat

  • kolonizace – přesuny za úrodnou půdou

  • první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce

  • matriarchát – žena = dárkyně života (venuše)

  • šíření zemědělství z tzv. Úrodného půlměsíce (u nás až v 6. tisíciletí př. n. l.)

  • první města (Jericho, ÇatalHüyük)


  Opakov n1
  OPAKOVÁNÍ

  Důsledky neolitické revoluce:

  • usedlý způsob života

  • stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic, rody

  • řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství

  • dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí)

  • vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství

  • archeologické kultury rozeznáváme podle:

   • místa nálezu (bylanská, knovízská kultura)

   • způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí)

   • tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika)

    Pozdní doba kamenná – eneolit

 • doba měděná

 • objevení kovů: zlata, stříbra, mědi

 • zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním

 • rozvoj obchodu (směnný charakter)

 • mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob

 • nástup patriarchátu


 • Ot zky a koly
  Otázky a úkoly

  • Vysvětli, jak se na způsobu života lidí projevily klimatické změny po skončení doby ledové.

  • Jaké jsou dva způsoby získávání potravy u lidí? Vysvětli, jak se od sebe liší a jaké jsou jejich výhody a nevýhody.

  • Která zvířata byla zdomácněna mezi prvními?

  • Ve kterých oblastech lidé poprvé přešli k zemědělství? Vysvětli proč.

  • Popiš, jaké jsou rozdíly mezi matriarchátem a patriarchátem.


  Zdroje
  Zdroje

  • Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, 26. 7. 2014 [cit. 2014-07-30]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.cz

  • Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2007. 152 s. ISBN 978-80-7238-208-4. [2014-07-30]

  • obr. 1 – lovci mamutů http://i.idnes.cz/11/043/cl6/OB2b1462_lov.jpg

  • obr. 2– pravěcí lovci http://www.phil.muni.cz/archeo/webmaster%20peppe/stara_mura/morarch/Vyzkumy/paleolit_mezolit/paleo3.jpg

  • obr. 3 – hroty harpun http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Harpon_2010.0.3.5._Global_simple_.JPG/558px-Harpon_2010.0.3.5._Global_simple_.JPG

  • obr. 4 – Úrodný půlměsíc http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Fertile_Crescent_map.png/391px-Fertile_Crescent_map.png

  • obr. 5 – kultura zvoncových pohárů http://www.prazskestezky.cz/vinor/obr/keram.gif

  • obr. 6 – orba http://www.oskole.sk/userfiles/image/Zofia/J%C3%BAn/Dejepis/Eneolit_html_m20a0e1fe.png