Eesti kutse ppeasutuste kvaliteediauhind 2005 1 koolitus 28 11 29 11 2005
Download
1 / 49

Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind 2005: 1.koolitus 28.11.-29.11.2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind 2005: 1.koolitus 28.11.-29.11.2005. Tõnu Hein, HeiVäl Consulting Tauno-Jussi Onoper, TJO Konsultatsioonid. Koolituse eesmärk. anda ülevaade, milline on Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna mudel ja mida auhinna protsess endast kujutab;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind 2005: 1.koolitus 28.11.-29.11.2005' - britanney-hall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eesti kutse ppeasutuste kvaliteediauhind 2005 1 koolitus 28 11 29 11 2005
Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind 2005:1.koolitus 28.11.-29.11.2005

Tõnu Hein, HeiVäl Consulting

Tauno-Jussi Onoper, TJO Konsultatsioonid


Koolituse eesm rk
Koolituse eesmärk

 • anda ülevaade, milline on Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinnamudel ja mida auhinna protsess endast kujutab;

 • valmistada koolide esindajad ette enesehindamiste läbiviimiseks ja taotlusdokumendi koostamise jaoks andmete kogumiseks.


Kvaliteedi tagamine kutseõppeasutustes kvaliteedialase koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu

Kaidi Holm, SA Innove


 • Taotleja: SA INNOVE koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu

 • Partnerid:

  • Kuressaare Ametikool

  • Tartu Kutsehariduskeskus

  • Võrumaa Kutsehariduskeskus

  • Pärnumaa Kutsehariduskeskus

 • Finantseerijad: ESF, HTM, Innove, partnerid

 • RAK meede 1.1 «Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem»

 • Projekti info:


3 alamprojekti
3 alamprojekti koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu

 • Uuringud

 • Arendus

 • Kvaliteediauhinna konkurss


Eesti kutse ppeasutuste kvaliteediauhind 2005
Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind 2005 koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu

Kvaliteediauhinna konkursi eesmärgid:

 • parendada koolide juhtimissüsteeme ja tõsta seeläbi koolide töö tulemuslikkust;

 • tunnustada silmapaistvaid koole;

 • jagada kogemusi kutseharidusasutustes hästi töötavatest süsteemidest;

 • tõsta kutseõppeasutuste mainet.


Konkursi korraldaja: koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu

 • Eest Kvaliteediühing

  Konkursi sisu:

 • Kutseõppeasutuste 2-etapiline hindamine:

  • koolide poolt teostatav enesehindamine;

  • assessorite poolt teostatav välishindamine


Ajakava
Ajakava koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu

 • 10. oktoober 2005 - õppeasutuste osalemise avaldused

 • 28.-29. nov 2005 ja 19. jaanuar 2006 - koolitused taotlejatele

 • 1. veebruar 2006 – enesehindamisraportite esitamine

 • mai 2006 – koolide külastused

 • juuni 2006 – tagasisideraportid koolidele

 • 15. juuni 2006 - koolitus taotlejatele, töö tagasisideraportiga

 • assessorite ja eksperdi järelkülastus

 • september 2006 – žürii otsus


Organisatsiooniline t iuslikkus excellence
Organisatsiooniline täiuslikkus ( koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kauduexcellence)

Üldine töötamise viis, mille tulemuseks on

 • huvipoolte

  • kliendid,

  • töötajad,

  • partnerid,

  • ühiskond,

  • omanikud

 • tasakaalustatud rahulolu,

 • suurendades organisatsiooni pikaajalise edukuse tõenäosust.


 • Efqm education vision european foundation for quality management
  EFQM Education Vision koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu(European Foundation for Quality Management)

  “Organisatsioonilise täiuslikkuse filosoofia, meetodid ja tööriistad on juhtimise, õppekavade ja kultuuri võtmeelementideks Euroopa kõikide tasemete haridus- ja koolitusasutustes.”

  “The philosophy, methods, tools and techniques of Business & Organisational Excellence are key elements of the management, curricula and culture at all levels of Education & Training in Europe”


  Organisatsioonilise t iuslikkuse p him t ted
  Organisatsioonilise täiuslikkuse põhimõ koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudutted

  Eestvedamine ja eesmärgi ühtsus

  Töötajate arendamine ja kaasamine

  Vastutus ühiskonna ees

  Tulemustele orienteeritus

  Protsessidele ja faktidele tuginev juhtimine

  Pidev õppimine, innovatsioon & parendamine

  Partnerluse arendamine

  Kliendikesksus

  (õpilasekesksus)


  Kvaliteediauhindade ajalugu
  Kvaliteediauhindade ajalugu koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu

  • 1951 - Deming Prize (DP), Jaapan; www.juse.or.jp

  • 1987 - Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), USAwww.quality.nist.gov

  • 1991 - European Quality Award (EQA)www.efqm.org

  • rahvuslikud kvaliteediauhinnad

  • 2000/2001 - Eesti kvaliteediauhinna pilootprojekt

  • 2002, 2003 – Eesti kvaliteediauhind

  • 2004, 2005 – Eesti juhtimiskvaliteedi auhind

  • 2002 alates – Tallinna koolide kvaliteediauhind

  • 2003 – Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna pilootprojekt

  • 2003 – Eesti avaliku sektori kvaliteediauhinna pilootprojekt “Arenev riigiasutus”


  Mida annab kvaliteediauhinna mudel
  Mida annab kvaliteediauhinna mudel? koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu

  • terviklik ja süsteemne lähenemine organisatsiooni juhtimisele

  • hea alus enesehindamiseks

  • hea alus võrdlusanalüüsiks

  • esindab ühtset, maailmas aktsepteeritud arusaama ‘täiuslikust’ organisatsioonist

  • kaalutud kriteeriumide süsteem

  • kvantitatiivselt mõõdetav ja võrreldav

  • ei välista teisi lähenemisi, pigem integreerib

  • paindlik ja adapteeritav

  • parendamisele ja õppimisele orienteeritud


  Euroopa kvaliteediauhind efqm excellence model allikas efqm
  Euroopa kvaliteediauhind – koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kauduEFQM Excellence Model (Allikas: EFQM)


  Kutse ppeasutuste kvaliteediauhind
  Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu


  Deming i ts kkel plan do check act

  2. koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kauduRakendatus

  (Do)

  Kuidas kokkulepitu on

  ellu viidud?

  1. Lähenemisviis

  (Plan)

  Kokkulepitud

  lähenemised ja tegevused

  3.Tulemused

  (Check)

  Milline on toimimise

  tase?

  4. Ülevaatus(Act)

  Kuidas lähenemisviiside ja

  rakendatuse tulemusi üle vaada-

  takse ja parendatakse?

  Deming’i tsükkel: Plan-Do-Check-Act


  Praktiline t
  Praktiline töö koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu

  • Järgnevalt on hea võimalus värskelt läbivaadatud mudelit lihtsustatud kujul oma organisatsiooni hindamisel kasutada

  • Kõigepealt viiakse läbi individuaalne hindamine, seejärel kannavad sama organisatsiooni esindajad tulemused ühisele kilele

   • Vaata täpsemalt järgmisel lehel 


  Praktiline t maatriksi meetod
  Praktiline töö – maatriksi meetod koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu

  • Loe läbi iga kriteeriumi kohta käivad väited maatriksi ridadel

  • Anna igale kriteeriumile hinne 10 palli süsteemis, tähistades valiku ristiga

  • Korruta igale kriteeriumile antud hinne läbi maatriksi rea lõpus oleva koefitsiendiga, mis iseloomustab kriteeriumi osakaalu mudelis – saate kriteeriumi kaalutud skoori

  • Arvuta lõppskoor, liites kokku kõik kaalutud skoorid

  • Kanna tulemused radardiagrammile, võttes aluseks kriteeriumile antud hinded 10-palli skaalal (koefitsiendiga korrutamata!!). Hinne 1=0,1; 2=0,2 jne

  • Kandke ühe organisatsiooni radardiagrammi tulemused samale slaidile ja võrrelge tulemusi omavahel. Arutlege erinevuste põhjuste üle.

  • Esitlege tulemust slaidil ja kommenteerige tekkinud kujundit – tugevad ja nõrgad kriteeriumid, mida iseloomustab graafiku kuju ja pindala.


  L una 13 00 14 00
  Lõuna 13.00-14.00 koolituse läbiviimise ja sisehindamise süsteemi arendamise kaudu


  Kvaliteedijuhtimise rakendamise ja auhinnakonkursil osalemise kogemus t ri tmk marika luik
  Kvaliteedijuhtimise rakendamise ja auhinnakonkursil osalemise kogemus:Türi TMK, Marika Luik


  T ri tehnika ja maamajanduskool
  Türi Tehnika- ja Maamajanduskool osalemise kogemus:

  • Asukoht – Kesk Eestis, Järvamaal, Türi vallas

  • Ajalugu

   • esimesed teated 1924.a.

   • kodumajandusliku kallakuga tütarlastekool

  • Tänapäev

   • 4 õppevaldkonda

   • 556 õppijat

   • haritavat maad üle 300 ha, kokku maad üle 500 ha, loomalaut, hobusetall, autodiagnostika punkt, söökla, õpilaskodud, spordibaasid, täiskasvanute koolitus

   • töötajaid 100


  Kvaliteedit
  Kvaliteeditöö: osalemise kogemus:

  • Sai alguse 1997.a. kevadel (tutvuti kvaliteedisüsteemi ISO 9000 rakendamisega Iirimaal)

   • Samal aastal töötati välja projekt ISO 9000 rakendamiseks Eesti kutseharidussüsteemis (Kuressaare Ametikool)

   • 1997.a. sügisel alustas Türi TMK oma kvaliteedigrupi töölerakendamist

    • Esmane eesmärk: õppekasvatustööga seonduv

  • 2003.a. osales Türi TMK ühena Kutseõppeasutuste kvaliteedikonkursi pilootprojektis

  • 2004.a. Kutseõppeasutuste kvaliteedikonkursi võitja


  Kvaliteedit 2
  Kvaliteeditöö 2 osalemise kogemus:

  • Mida Türi TMK enesehindamiseks teeb?

   • Regulaarne oma dokumentatsiooni ülevaatamine (näiteks arengukava, õppekavad, personali- ja suhtekorralduspoliitika jms.)

   • Töötajate kaasamine läbi töögruppide

   • Esmaspäevased juhtkonna nõupidamised

   • Klientide rahuloluküsitlused, nende vajaduste väljaselgitamine

   • Töötajate rahuloluuuringud

   • Töötajate eneseanalüüs + arenguvestlused

   • Läbiviidud küsitluste põhjalik analüüs

   • Eelarve koostamine kaasates töötajaid, range kontroll kulude üle


  Kvaliteedit 3
  Kvaliteeditöö 3 osalemise kogemus:

  • Mida on andnud kvaliteedikonkursis osalemine?

   • Sisemise “asjade korrastatuse” – me teame kuidas oleme oma majas milleski kokku leppinud

   • Suurenenud on kooli tuntus

   • Ääretult hea kogemuse

   • Võimalus näha ennast ka välisvaatlejate pilgu läbi


  Kvaliteedit 4
  Kvaliteeditöö 4 osalemise kogemus:

  • Millele taotluse kirjutamisel tähelepanu pöörata:

   • Loogiline, konkreetne ülesehitus

   • Mõttetud laused taotlusest välja!

   • Võrdlusandmed

   • Joonised, tabelid juurde

   • Konkreetsus ja konkreetsed näited

   • Kirjavead

   • Ikka kirja nii nagu on, mitte ilustada  Kriteeriumide struktuur tulemused
  Kriteeriumide struktuur: tulemused osalemise kogemus:

  6

  Klientidega seonduvad tulemused

  6a (75%)

  Arvamused

  6b (25%)

  Toimenäitajad

  7a (75%)

  Arvamused

  7b (25%)

  Toimenäitajad

  7

  Töötajatega seonduvad tulemused

  8

  Arvamused ja toimenäitajad

  8

  Ühiskonnaga seonduvad tulemused

  9

  Toimivuse võtmetulemused

  9a (50%)

  Peamised majandus-tulemused

  9b (50%)

  Toimivuse võtmenäitajad


  6 klientidega seonduvad tulemused
  6. Klientidega seonduvad tulemused osalemise kogemus:

  • Milliseid tulemusi on organisatsioon

  • saavutanud seoses oma (väliste)

  • klientidega.

  • Tulemuste ja näitajate trendid ning

  • võrdlused eesmärkide ja

  • teiste organisatsioonidega on

  • olulised hindamispõhimõtted.


  6a klientide arvamused
  6a Klientide arvamused osalemise kogemus:

  • Klientide arvamused võivad olla seotud:

  • - õpilastelt ja tööandjatelt kogutud tagasiside tulemustega

  • - õpilaste rahuloluga õppekorralduse, õppimis-, praktika- ja

  • olmetingimuste osas

  • - õpilaste rahuloluga õppekava ja spetsialiseerumis-

  • võimaluste osas

  • - õpilaste rahuloluga õpetajate ja töötajatega suhtlemise ja

  • tunnustamise osas

  • - tööandjate rahuloluga praktilise väljaõppe (sh praktika) osas

  • - tööandjate rahuloluga õppekavade ja kutseõppeasutuse

  • lõpetajate osas

  • - tööandjate rahuloluga kutseõppeasutuse töö tulemuste

  • osas

  • - kutseõppeasutuse mainega õpilaste ja tööandjate seas

  • - . . .


  6b toimen itajad
  6b Toimenäitajad osalemise kogemus:

  • Toimenäitajad võivad olla seotud:

  • õpilaste arvu dünaamikaga

  • riigitellimuse (õpilaste vastuvõtu plaanide) ja konkursiga kutseõppeasutusse astumisel

  • õpilaste väljalangevusega

  • õpilaste ja tööandjate kaebustega ja nende käsitlemise tulemustega

  • õpilasomavalitsuse tegutsemise tulemustega

  • erinevate (tööandjate poolsete) tunnustustega

  • üldise imagoga, ajakirjanduses kajastatusega


  9 toimivuse v tmetulemused
  9 Toimivuse võtmetulemused osalemise kogemus:

  Milliseid tulemusi onorganisatsioon oma toimimisega saavutanud võrreldesplaneerituga.

  Tulemuste ja näitajate trendid ning võrdlused eesmärkide ja teiste organisatsioonidega on olulised hindamispõhimõtted.


  9a peamised majandustulemused
  9a Peamised majandustulemused osalemise kogemus:

  Tulemused võivad olla seotud:

  • eelarve täitmisega, võrreldes kutseõppeasutuse strateegiliste eesmärkidega, sealhulgas omateenitud vahendite osas väljatöötatud finantsstrateegiate rakendamise tulemustega kutseõppeasutuse eesmärkide suhtes

  • investeeringute tõhususega õppe- ja töötingimuste parendamisse

  • kutseõppeasutuse finantseerimise tasemega (sh omafinantseerimise osas)

  • finantsriskide maandamise tulemuslikkusega

  • õppeasutuse majandusliku seisuga

  • . . .


  9b toimivuse v tmen itajad
  9b Toimivuse võtmenäitajad osalemise kogemus:

  • Võtmenäitajad võivad olla seotud:

   • õppetulemuste ja õppetööst osavõtu tasemega

   • õpilaste toimetulekuga õppekavade osas

   • kutseõppeasutuse lõpetajate tööhõivega

   • õpilaste tulemustega konkurssidel ja kutsevõistlustel

   • õppetöö tulemuste parendamiseks ettevõetud tegevuste tulemustega

   • õpilaste väljalangevuse vähendamiseks ettevõetud tegevuste tulemustega

   • enesehindamise tulemustega

   • välishindamise, sh õppeasutuse inspekteerimiste ja kontrollimiste, auhinnakonkurssidel osalemise tulemustega

   • õpilaste kutseõppeasutuse juhtimisse (sh parendustegevustesse) kaasamise tulemustega


  Tulemuste kvaliteedi hindamine
  Tulemuste kvaliteedi hindamine osalemise kogemus:


  Hindamiskaart tulemused
  Hindamiskaart: tulemused osalemise kogemus:


  Hindamiskaart tulemused1
  Hindamiskaart: tulemused osalemise kogemus:


  Tulemuste hindamine trendid
  Tulemuste hindamine: trendid osalemise kogemus:

  • Trendid või saavutatud ja säilitatud hea tase

   • üle 50% maksimumskoorist saab anda vaid 3 aasta positiivsete trendide puhul paljudes tulemustes;

   • üle 25% maksimumskoorist saab anda 3 aasta positiivsete trendide puhul mõningates tulemustes;

   • negatiivsed trendid peavad olema põhjendatud ja näidatud, et põhjustest on aru saadud ja on võetud ette tegevusi põhjuste kõrvaldamiseks


  Tulemuste hindamine v rdlused
  Tulemuste hindamine: võrdlused osalemise kogemus:

  • Võrdlused oma eesmärkidega

   • tulemused, mida organisatsioon mõõdab, peavad olema planeeritud

   • eesmärgid peavad olema põhjendatud ja saavutatud

  • Võrdlused teiste organisatsioonidega

   • võrdlused konkurentide või oma ala parimatega, sektori keskmistega

   • kui ei ole võimalik saada konkurentide andmeid, võib võrrelda ka teiste tegevusvaldkondade organisatsioonidega


  Tulemuste hindamine p hjuslikkus
  Tulemuste hindamine: põhjuslikkus osalemise kogemus:

  • Tulemuste põhjustatus lähenemisviisist

   • heade tulemuste põhjuseks võivad olla välised asjaolud või hea õnn; seepärast peab olema näidatud, kuidas tulemused on saavutatud

   • esitatud tulemusi peab saama seostada poliitika ja strateegiaga ning valitud lähenemisviisidega


  Tulemuste hindamine ulatus
  Tulemuste hindamine: ulatus osalemise kogemus:

  • tulemused peavad olema esitatud ulatuslikult ja sisaldama olulist informatsiooni

  • esitatud tulemuste sisu peab vastama võimaldajates kirjeldatud lähenemisviisidele


  Praktiline t hindamismaatriks tulemused 6b
  Praktiline töö – osalemise kogemus:hindamismaatriks Tulemused 6b

  • Lugege läbi õppejuhtumi kriteerium 6b. Märgistage või tooge välja taotlusdokumendis antud informatsioon tulemuste hindamismaatriksi alusel järgmiselt:

  • Informatsioon, mille alusel on võimalik konstateerida näitajate/tulemuste trende

  • Kus on toodud oma tulemuste võrdlusi oma eesmärkidega

  • Kus on toodud oma tulemuste võrdlusi väliste organisatsioonide tulemustega

  • Informatsioon, mille alusel on näha, et tulemused on põhjustatud oma lähenemisviiside rakendamisest (vaata ka õppejuhtumi kriteerium 5a)

  • Informatsioon, mille alusel võib hinnata tulemuste ulatust (vaata ka õppejuhtumi kriteerium 5a)


  Kohvipaus 15 20 15 35
  Kohvipaus 15.20-15.35 osalemise kogemus:


  7 t tajatega seonduvad tulemused
  7 Töötajatega seonduvad tulemused osalemise kogemus:

  Milliseid tulemusi on organisatsioon

  saavutanud seoses oma töötajate

  rahuloluga.

  Tulemuste ja näitajate trendid ning

  võrdlused eesmärkide ja

  teiste organisatsioonidega on olulised

  hindamispõhimõtted.


  7a t tajate arvamused
  7a Töötajate arvamused osalemise kogemus:

  • Töötajate arvamused võivad olla seotud:

  • - töötajate rahuloluga isikliku arengu võimaluste ja töömotivatsiooni osas

  • - töötajate teadlikkusega kutseõppeasutuses toimuvast ja

  • kutseõppeasutuse positsioonist haridusmaastikul

  • - töötajate rahuloluga töötingimuste ja -tasustamise osas

  • - töötajate rahuloluga kasutatavate motivatsiooni- ja

  • tunnustussüsteemidega ning karjääri- ja koolitusvõimalustega

  • - töötajate rahuloluga juhtkonnaga suhtlemise võimaluste ning üldise teabeleviku osas kutseõppeasutuses

  • - töötajate rahuloluga kutseõppeasutuse väärtuste, poliitika,

  • eesmärkide ja strateegiate ja kaasahaaramise osas nende kujundamisse

  • - töötajate rahuloluga neile võrdsete võimaluste tagamise

  • osas

  • - töötajate rahuloluga administratiivpersonali töö täpsuse suhtes

  • - töötajate rahuloluga kutseõppeasutuse maine ja ühiskondliku rolli osas

  • - . . .


  7b toimen itajad
  7b Toimenäitajad osalemise kogemus:

  Toimenäitajad võivad olla seotud:

  • töötajate osalemise määraga kutseõppeasutuse juhtimisel ja otsustusprotsessides

  • õpetajate ja töötajate poolt avaldatud publikatsioonide, osalemise ja esinemisega konverentsidel/seminaridel/ koolitustel/konkurssidel

  • kutseõppeasutuse konkurentsivõimelisusega tööturult heade spetsialistide leidmisel

  • kutseõppeasutuse vajaduste täitmise tulemustega tööjõu värbamise osas

  • tööjõu voolavuse, tööõnnetuste, töölt puudumiste (sh haiguspäevad), töövaidluste ja kaebustega

  • tööalaste arusaamatuste arvu ja kommunikatsiooni efektiivsusega

  • töötajate ettepanekute arvuga

  • koolituste tulemuslikkusega

  • õpetajate omavahelise koostöö, sh meeskonnatöö kasutamise määraga õppetöös

  • koolitus- ja arenguplaanide täitmise tulemustega

  • . . .


  8 hiskonnaga seonduvad tulemused
  8 Ühiskonnaga seonduvad tulemused osalemise kogemus:

  • Milliseid asjakohaseid tulemusi on organisatsioon saavutanud seoses panusega ühiskonna arengusse.

  • Tulemuste ja näitajate trendid ning võrdlused eesmärkide ja teiste organisatsioonidega on olulised hindamispõhimõtted.


  8 hiskonnaga seonduvad tulemused1
  8 Ühiskonnaga seonduvad tulemused osalemise kogemus:

  Ühiskonda puudutavad tulemused võivad olla seotud:

  • kutseõppealaste vajaduste täitmisega piirkonnas

  • kutseõppeasutuse oma tegutsemispiirkonnaga seotuse määraga

  • kutseõppeasutuse mõjuga oma tegevuspiirkonnas ja avatusega

  • kutseõppeasutuse juhtide ja töötajate piirkonna avalikus elus osalemise tulemustega

  • kajastatusega massimeedias ja mainega ühiskonnas

  • säästliku majandamise, jäätmekäitluse ja muu keskkonnahoiuga seonduva tulemustega

  • õppimis- ja töötingimuste vastavusega töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele

  • õppijate õppetöövälise tegevuse tulemustega piirkonnas

  • võimaluste pakkumisega sportimiseks ja vaba aja veetmiseks piirkonnas

  • suhetega riiklike ja kohalike võimuorganitega

  • kutseõppeasutuse poolt saadud auhindade ja tunnustustega

  • . . .


  Praktiline t t idetud vorm tulemused 7b
  Praktiline töö – osalemise kogemus:täidetud vorm Tulemused, 7b

  • Loe läbi kriteeriumi sisu ‘täidetud vormi’ vasakus osas.

  • Loe läbi kriteeriumi 7b kirjeldus näidistaotlusdokumendis.

  • Loetle taotlusdokumendis esitatud tulemused, lisades olemasoleva info trendide iseloomu (positiivsed, püsivad, negatiivsed), trendide pikkuse (a.), võrdluste kohta oma eesmärkidega (ületatud, saavutatud, täitmata) ja võrdlusandmete (paremad, võrdsed, halvemad kui võrdlusalustel) kohta (2.-6.samm)

  • Loetle väidetud tulemused, mis ei ole tõestatud andmetega (7.samm)

  • Loetle kriteeriumi tugevused ja parendusvaldkonnad (8.samm)  ad