aktier og investeringsselskaber l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktier og investeringsselskaber PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktier og investeringsselskaber

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Aktier og investeringsselskaber - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Aktier og investeringsselskaber. John Ellebæk Pedersen Martin Stieper. Aktier og investeringsselskaber. Program Aktieavancebeskatning Overgangsregler Aktieindkomst Spørgsmål Investeringsselskaber Lagerbeskatning Kapitalindkomst Spørgsmål SKAT’s system til indtastning og beregning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktier og investeringsselskaber' - brita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktier og investeringsselskaber

Aktier og investeringsselskaber

John Ellebæk Pedersen

Martin Stieper

aktier og investeringsselskaber2
Aktier og investeringsselskaber
 • Program
 • Aktieavancebeskatning
 • Overgangsregler
 • Aktieindkomst
 • Spørgsmål
 • Investeringsselskaber
 • Lagerbeskatning
 • Kapitalindkomst
 • Spørgsmål
 • SKAT’s system til indtastning og beregning
 • Baggrund
 • Eksempler på indtastning
aktieavancebeskatning5
Aktieavancebeskatning
 • Aktier optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede aktier)
 • Gevinst beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid.
 • Tab modregnes automatisk i gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret
 • marked.
 • Yderligere tab overføres til modregning i ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til
 • handel på et reguleret marked.
 • Resterer der fortsat et tab fremføres dette til modregning i senere års gevinster eller udbytter på aktier,
 • der er optaget til handel på et reguleret marked.
 • Anskaffelsessummen opgøres efter gennemsnitsmetoden. Dog anden opgørelse for aktier der var del af
 • skattefri beholdning. Båndlagte medarbejderaktier indgår ikke i beregningen efter gennemsnitsmetoden
 • før båndlæggelsen er ophævet.
 • Tidspunktet for køb / salg. Aftaletidspunktet. Ikke tidspunkt hvor der afregnes.
aktieavancebeskatning6
Aktieavancebeskatning
 • Aktier optaget til handel på et reguleret marked, tab (børsnoterede aktier)
 • Fra og med indkomståret 2010 er fradragsretten for tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret
 • marked betinget af at SKAT, inden selvangivelsesfristens udløb, har modtaget oplysninger om
 • erhvervelsen af aktierne herunder: - angivelse af aktiernes identitet, - oplysninger om antallet af aktier,- anskaffelsestidspunktet og - anskaffelsessummen.
 • På grund af indberetningsreglerne i DK har reglerne primært betydning for aktier der ligger i udenlandske
 • depoter.
aktieavancebeskatning7
Aktieavancebeskatning
 • Aktier optaget til handel på et reguleret marked, (børsnoterede aktier)
 • Aktier modtaget ved gave, arv (ABL § 31). (anskaffelsessummer)
 • Salg af tegningsretter (aktier optaget til handel). Behandles for sig selv.
 • Erstatning for bankers dårlige rådgivning. Behandles som salgssummer. (SKATS styresignal)
 • Ændring af stykstørrelse (fondsaktier). Anskaffelsessummen fordeles på alle aktierne efter ændring af
 • stykstørrelsen.
 • Hvornår skal tab selvangives? Realisationsprincippet. Afmeldelse hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen.
 • Kan tabsfradrag evt. fremrykkes (Amagerbanken)?
 • Ja. Overførsel af aktier til pensionsdepoter sidestilles med salg. Salg til tredjemand. Overdragelse til ægtefælle bliver ikke
 • betragtet som et salg.
 • Hvorledes skal gevinst / tab selvangives, hvis aktien i ejerperioden, eksempelvis på grund af betalingsstandsning eller
 • lignende, overgår til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked?
aktieavancebeskatning8
Aktieavancebeskatning
 • Aktier optaget til handel på et reguleret marked, (børsnoterede aktier)
 • Skattefri beholdning (aktier købt 31. december 2005 eller tidligere).
 • Beholdning af børsnoterede aktier / aktiebaserede investeringsforeningsbeviser. Samlet værdi pr. 31. december 2005
 • højst 136.600 kr. for enlige og 273.100 kr. for ægtefæller.
 • Hverken tab eller gevinst skal medtages, hvis aktierne sælges efter 3 års ejertid. Dvs. senest den 31.12.2008. Beholdning
 • holdes adskilt fra øvrige aktier. Derfor anden opgørelsesmetode. Aktie for aktie. Fi-Fo.
 • Følgende aktier og lignende kan ikke være omfattet af den skattefri beholdning: Beviser i investeringsselskaber
 • (lagerbeskattede), næringsskattepligtiges aktier, beviser i obligationsinvesterende investeringsforeninger.
 • Ændring af status. Ikke længere "børsnoteret" / optaget til handel på et reg. marked. Aktierne værdiansættes på
 • overgangstidspunktet. Tab eller gevinster fra dette tidspunkt skal medtages på selvangivelsen. Beskrevet i SKATs
 • styresignaler om EBH og Roskilde Bank.
aktieavancebeskatning9
Aktieavancebeskatning
 • Eksempel på salg fra den skattefri beholdning og et efterfølgende salg, der delvist er skattefrit.
aktieavancebeskatning10
Aktieavancebeskatning
 • Aktier optaget til handel på et reguleret marked, (børsnoterede aktier)
 • Andre overgangsregler (skattepligtige beholdning købt før 31.12.2005).
 • Syntetisk indgangsværdi kan vælges ved overgang fra skattefri beholdning til skattepligtig beholdning.
 • Kun indgangsværdi for aktier ejet over 3 år på måletidspunkt.
 • 3 måletidspunkter.
 • - Udgangen af hvert kalenderår.
 • Lige før salg.
 • Lige efter køb.
 • Aktiernes kursværdi, på tidspunkt hvor grænse blev overskredet, kan anvendes i stedet for faktisk
 • anskaffelsessum.
 • Tabsbegrænsning. Hvis tab opgjort med anvendelse af syntetisk indgangsværdi er mindre end tabet
 • opgjort ved anvendelse af faktisk anskaffelsessum, skal den syntetiske indgangsværdi anvendes som
 • anskaffelsessum .
aktieavancebeskatning11
Aktieavancebeskatning
 • Beløbsgrænser (tidligere skattefri grænse)
 • Enlige Gifte
 • 107.300 kr. 214.500 kr.
 • 110.200 kr. 220.300 kr.
 • 113.300 kr. 226.600 kr.
 • 117.300 kr. 234.600 kr.
 • 121.400 kr. 242.800 kr.
 • 125.100 kr. 250.100 kr.
 • 129.500 kr. 258.900 kr.
 • 133.700 kr. 267.300 kr.
 • 136.600 kr. 273.100 kr.
aktieavancebeskatning12
Aktieavancebeskatning
 • Andre overgangsregler (skattepligtige beholdning købt før 31.12.2005).
 • Indgangsværdier 19. maj 1993, valgfri. (vær opmærksom på splits / fondsaktier).
 • Medarbejderaktier tildelt før den 19. maj 1993, valgfri.
 • Valget træffes samlet for alle aktier i hvert selskab.
 • Tabsbegrænsning, ved indgangsværdier.
 • Som hovedregeI skal indgangsværdi anvendes når der konstateres tab på salg af aktier
 • ejet 19. maj 1993 (altså værdien pr. 19. maj 1993 eller dato for ophør af båndlæggelse).
aktieavancebeskatning13
Aktieavancebeskatning
 • Skattesatser aktieindkomst
 • 2010: 28% indtil bundgrænse 48.300 kr. pr. ægtefælle. Beløb over grænse 43%.
 • 2011: 28% indtil bundgrænse 48.300 kr. pr. ægtefælle. Beløb over grænse 42%.
 • 2012: 27% indtil bundgrænse ? pr. ægtefælle. Beløb over grænse 42%.
aktieavancebeskatning14
Aktieavancebeskatning
 • Investeringsforeningsbeviser:
 • Gamle regler: (salg inden 1/1 2011)
 • Beskatning afhængig af hvad foreningen investerede i. Der gjaldt overordnet et såkaldt
 • transparensprincip:
 • Aktiebaserede: Aktieindkomst og aktiebeskatning
 • Blandede: Gevinst skattepligtig i kapitalindkomst. Aldrig tabsfradrag.
 • Obligationsbaserede: Gevinst skattepligtig i kapitalindkomst. Aldrig tabsfradrag.
 • Udenlandske obligationer: Tabsfradrag og gevinst skattepligtig. Kapitalindkomst.
 • Nye regler: (salg 1/1 2011 eller senere)
 • Kun 2 muligheder for beskatning:
 • Aktiebaserede foreninger – gevinst/tab efter aktieregler. Udbytte/gevinst = aktieindkomst
 • Obligationsbaserede foreninger – gevinst/tab: skattepligt/fradrag = kapitalindkomst
 • Ingen overgangsregler eller indgangsværdi for køb før 1/1 2011
investeringsselskaber
Investeringsselskaber
 • Historie
 • Reglerne om investeringsselskaber findes nu i aktieavancebeskatningslovens § 19
 • § 19 er en omskrivning af den tidligere § 2 a – oprindelig rettet mod ”skattelyaktier”
 • ”Skattelyaktier” blev beskattet særlig hårdt – kapitalindkomst og med procenttillæg
 • Regler var indført for at imødegå ”risikofri” investering i eksempelvis obligationer
 • Sikkert afkast – ringe kursrisiko
 • Uden dette regelsæt var aktierne skattefrie efter 3 år
 • Reglerne var i strid med EU retten og måtte derfor ændres
investeringsselskaber16
Investeringsselskaber
 • Aktieavancebeskatningslovens § 19
 • Virkning fra 1. juni 2005
 • Sidestiller danske og udenlandske selskaber. Selskaberne er skattefri.
 • Investorerne lagerbeskattes. Frem til 2009 tidsforskudt lagerbeskatning
 • Fra 2010 almindelig lagerbeskatning
 • Overgangsbestemmelser – beskatning af lagergevinst/tab for 2009 og 2010 i 2010
 • Personer og/eller selskaber der ikke har kalenderårsregnskab – ej tidsforskudt
investeringsselskaber17
Investeringsselskaber
 • Eksempel (selskabet og investor har kalenderårsregnskab)
investeringsselskaber18
Investeringsselskaber
 • Eksempel (selskabet har ikke kalenderårsregnskab)
kapitalindkomst
Kapitalindkomst
 • Skattesatser/fradragsværdi for kapitalindkomst
 • Fradragsværdi for negativ kapitalindkomst
 • Under bundgrænsen (50.000) ca. 33,50%
 • Over bundgrænsen (50.000) ca. 25,50%
 • Beskatning af positiv kapitalindkomst
 • Under grundbeløb (40.000) ca. 37,14%
 • Over grundbeløb (40.000) 2010 49,50%
 • 2011 47,50%
 • 2012 45,50%
 • 2013 43,50%
 • 2014 42,00%
 • Dobbelte grænser for ægtefæller
kapitalindkomst20
Kapitalindkomst
 • Eksempel lagerbeskattet investeringsselskab
 • Køb i indkomståret 2010 1.000.000
 • Værdi 31. december 2010 800.000
 • Urealiseret tab 2010 200.000
 • Værdi 31. december 2011 1.000.000
 • Urealiseret gevinst 2011 200.000
 • Fradragsværdi 2010 (50.000/33,5% og 150.000/25,5%) 55.000
 • Beskatning i 2011 (40.000/37,14% og 160.000/47,5%) 90.856
 • Uheldig konsekvens – ”tab” 35.856 kr. (Samme værdi)
aktier og investeringsforeningsbeviser
Aktier og investeringsforeningsbeviser
 • Baggrund
 • For 2010 indberetter pengeinstitutter m.fl. køb, salg, udbytter og beholdninger
 • Indtil (og med) 2009 indberettede pengeinstitutter m.fl. kun salg, udbytter og beholdninger
 • Med oplysningerne om købesummer kunne et system etableres. Data tilstede.
 • SKAT mangler dog oplysning om historiske køb – kan nu indtastes i systemet.
 • Det er frivilligt at bruge systemet og SKAT’s tal skal/bør kontrolleres.
 • Systemet er/bliver ikke bedre end de oplysninger vi har og I indtaster
 • Systemet har visse svagheder. Eks. Splits/ny fondskode. Eks. Danske Bank/SAS