badania wizerunku miasta szczecina w r d mieszka c w n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Badania wizerunku miasta Szczecina wśród mieszkańców PowerPoint Presentation
Download Presentation
Badania wizerunku miasta Szczecina wśród mieszkańców

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Badania wizerunku miasta Szczecina wśród mieszkańców - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Badania wizerunku miasta Szczecina wśród mieszkańców. Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Dr Joanna Hołub- Iwan, Prof. dr hab.. Józef Perenc. Cel badania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Badania wizerunku miasta Szczecina wśród mieszkańców' - brinley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
badania wizerunku miasta szczecina w r d mieszka c w

Badania wizerunku miasta Szczecina wśród mieszkańców

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Dr Joanna Hołub- Iwan, Prof. dr hab.. Józef Perenc

cel badania
Cel badania
 • Celem przeprowadzanych badań było pozyskanie informacji na temat opinii respondentów, ich wrażeń i oczekiwań w szeroko pojmowanym zakresie – wizerunku i działań promocyjnych miasta.
populacja generalna
Populacja generalna

Badaniem wizerunku miasta objęto trzy grupy czyli:

 • mieszkańców, badaniami objęto mieszkańców miasta w wieku od 15–65 lat; badano tylko osoby zamieszkałe w Szczecinie powyżej pięciu lat,
 • turystów, gdyż są to osoby, które reprezentują wizerunek miasta szczególnie na zewnątrz; Przebadanie tych grup pozwoli określić wizerunek naszego miasta w oczach mieszkańców województwa, Polski i zagranicy; badaniami objęto osoby powyżej 15 roku życia,
 • inwestorów. Inwestorzy są specyficzną grupą, ich celem jest podejmowanie inicjatyw gospodarczych. Grupa ta zwraca głównie uwagę na sytuację gospodarczą miasta oraz czynniki warunkujące, czy ułatwiające inwestowanie w mieście. Badania przeprowadzono wśród firm, które powstały w Szczecinie w przeciągu ostatnich dwóch lat.
pr ba badawcza mieszka c w
Próba badawcza mieszkańców
 • Metoda doboru kwotowego/ proporcjonalnego. Próba badawcza ma takie same cechy jak cała populacja. W ten sposób wyodrębniono miniaturkę całej populacji mieszkańców Szczecina. Dane uzyskanez próby badawczej dobranej tą metodą zapewniająquasireprezentatywność wyników dla całej populacji.
 • Liczebność – 346 osób. Zgodnie z teorią badań społecznych, w tym marketingowych liczebność próby badawczej dla badań regionalnych wynosi od 300– 500 osób,
pr ba badawcza turyst w
Próba badawcza turystów
 • Metoda sondażu w głównych punktach miasta i hotelach
 • Liczebność– 151 osób,
metoda bada i pr ba badawcza
Metoda badań i próba badawcza
 • Metoda badań jakościowych – wywiad indywidualny pogłębiony. Technika badań fenomenologicznych
 • Metoda doboru próby - dobór jednostek typowych
 • Liczebność – 15 firm – 10 krajowych i 5 zagranicznych (były to badania jakościowe, a nie ilościowe, dlatego też próba jest niewielka, choć typowa dla takich badań).
czy szczecin jest dobrym miejscem do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej inwestorzy krajowi
Czy Szczecin jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej? Inwestorzy krajowi

Wśród inwestorów krajowych panuje mniej więcej równomierny podział opinii pomiędzy odpowiedzi potwierdzające i zaprzeczające, że Szczecin jest dobrym miastem do inwestowania.

Dobrym ponieważ:

 • dobra lokalizacja,
 • miasto portowe,
 • środek głównego węzła komunikacyjnego.

Złym ponieważ:

 • strach zainwestować w Szczecinie,
 • w chwili obecnej Szczecin nie jest dobrym miastem do inwestycji, ale kiedyś tak,
 • poza hipermarketami i bankami trudno wskazać znaczącą ilość przedsiębiorstw.
czy szczecin jest dobrym miejscem do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej inwestorzy zagraniczni
Czy Szczecin jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej? Inwestorzy zagraniczni
 • Większość inwestorów twierdziła, że Szczecin nie jest dobrym miejscem do inwestowania.
 • W grupie inwestorów z kapitałem zagranicznym opinie na temat są dużo łagodniejsze.
 • Bardzo podkreślano, że Szczecin posiada duże możliwości do tego, aby być miastem dobrym do inwestowania, ale tego nie wykorzystuje:
 • ►Dobrym, ale nie wykorzystuje się potencjału gospodarczego miasta. Szczecin, ze względu na większe niż w innych miastach potencjalne możliwości rozwoju (głównie z Niemcami i Szwecją)
 • ►Szczecin – nie w pełni wykorzystane możliwości, miasto portowe-rozwój, tani personel, bo wysokie bezrobocie
atuty szczecina inwestorzy krajowi
Atuty SzczecinaInwestorzy krajowi
 • dobra lokalizacja,
 • korzystne położenie geograficzne,
 • bliskość granicy niemieckiej,
 • miasto portowe.
slide56

Atuty SzczecinaInwestorzy zagraniczni

 • położenie: bliskość granicy, morza
 • rozwinięty przemysł stoczniowy
 • bardzo dobry punkt logistyczny
 • bogaty sąsiad – Niemcy
 • dobry rynek zbytu przy ogólnym chwiejnym rynku w Polce i za granicą
 • dobra lokalizacja
 • bliskość Berlina
 • miasto portowe
s abe strony inwestorzy krajowi
Słabe stronyInwestorzy krajowi

Najczęściej wymieniane:

 • mało przychylne władze lokalne, brak zachęty ze strony władz do inwestycji w mieście,
 • brak promocji miasta, zły wizerunek,
 • brak strategii, wizji rozwoju miasta, brak logicznego planu rozwoju miasta, chaotyczne działania władz miasta,
 • upadek wielu firm w regionie, likwidacja zakładów pracy,
 • mała zasobność kieszeni mieszkańców,
 • niekorzystna działalność Urzędów Państwowych, zbyt dużo biurokracji, urzędnicy nie są chętni do udzielania pomocy lub odpowiedzi na pytania,
 • mentalność ludzi niesprzyjająca rozwojowi.
s abe strony inwestorzy zagraniczni
Słabe stronyInwestorzy zagraniczni
 • mała zasobność portfeli mieszkańców
 • brak działań ze strony władz lokalnych/ brak współpracy władz lokalnych
 • za mało kapitału zagranicznego
 • brak rozwiniętej infrastruktury
 • migracja ludności- zbyt duża, co powoduje chaos
 • tendencja do tworzenia się ze szczecina „miasta zaściankowego”
slide59
Wielu inwestorów podkreśla, że Szczecin mogłoby być dobrym miastem do inwestycji, gdyby tylko wykorzystać szanse i pokonać bariery.
jaki jest wizerunek szczecina na tle innych miast w polsce inwestorzy krajowi i zagraniczni
Jaki jest wizerunek Szczecina na tle innych miast w Polsce? Inwestorzy krajowi i zagraniczni
 • Zdaniem inwestorów wizerunek Szczecina na tle innych miast w Polsce jest zły, niekorzystny, coraz gorszy.
 • Szczecin jest daleko w tyle w porównaniu do Poznania i do Wrocławia.
 • Podkreśla się, że wizerunek miasta 10-12 lat temu był w czołówce (przemysł się rozwijał)
  • Wypada najgorzej ze wszystkich miast
  • Wypada źle –wizerunek miasta jest zły brak rozwoju, stagnacja, brak jakichkolwiek zmian
co wp ywa na z y wizerunek miasta inwestorzy krajowi
Co wpływa na zły wizerunek miasta? Inwestorzy krajowi

Na nienajlepszy wizerunek naszego miasta wpływa:

 • Bardzo słaby rozwój gospodarczy, np.: stagnacja gospodarcza miasta, upadek wielu firm, wyniki firm działających na tym terenie, coraz większa gospodarcza „zaściankowość”
 • Zbyt mała aktywność władz lokalnych, np. za dużo polityki, a za mało konkretnych, zbyt małe fundusze, brak działań władz miasta
 • Słaba promocja miasta
 • Zła opinia mieszkańców na temat miasta, np. opinie mieszkańców o samym mieście, mentalność mieszkańców utrudniająca rozwój miasta,
co wp ywa na z y wizerunek miasta inwestorzy zagraniczni
Co wpływa na zły wizerunek miasta? Inwestorzy zagraniczni

Do najważniejszych, bo najczęściej wymienianych odpowiedzi zaliczyć należy:

 • zbyt mało działań instytucji wspierających MŚP
 • mała pomoc ze strony władz miejskich
 • upadek wielu firm
 • funkcjonowanie władz miasta
 • kontakt z władzami – ich działania na rzecz firm

Rzadziej wymieniano takie odpowiedzi jak:

 • zbyt mały wkład szkół wyższych
 • brak funduszy na rozwój miasta
 • problemy ze Stocznią Szczecińską
 • brak inwestorów strategicznych
 • brak współpracy pomiędzy firmami w mieście
czy administracja lokalna sprzyja rozwojowi inwestycji inwestorzy krajowi i zagraniczni
Czy administracja lokalna sprzyja rozwojowi inwestycji? Inwestorzy krajowi i zagraniczni

Zdaniem inwestorów administracja lokalna nie sprzyja kształtowaniu dobrego wizerunkowi miasta. Działania administracji oceniane są jako: chaotyczne, niezintegrowane.

Podkreśla się bierność administracji.

Można przytoczyć tu takie wypowiedzi jak:

 • ►Kiedyś duże problemy z założeniem w Szczecinie spółek z kap. zagranicznym, więc inwestorzy przeszli do innych miast i tam już pozostali
 • ►Administracja lokalna nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, gdyż trudno uzyskać u niej pomoc lub potrzebne informacje
co nale y zrobi aby poprawi wizerunek miasta inwestorzy krajowi
Co należy zrobić, aby poprawić wizerunek miasta Inwestorzy krajowi
 • Wprowadzić zmiany w urzędach, zmniejszyć biurokrację
 • Stworzyć strategię rozwoju miasta
 • Dofinansować infrastrukturę morską, wykorzystać możliwości jakie daje miasto portowe
 • Ulepszyć infrastrukturę drogową, połączyć Szczecin z południem kraju
 • Poprawić wizerunek zewnętrzny miasta, lepiej promować miasto
 • Zachęcać inwestorów, stwarzać możliwości rozwoju MŚP, nie utrudniać inwestycji zagranicznym firmom, rozwijać i dofinansowywać instytucje pomagające firmom
 • Zwiększyć środki z budżetu centralnego dla miasta
 • Zwiększyć współpracę na linii firma- władze lokalne
 • Zadbać o czystość miasta
 • Pozyskać dofinansowanie z UE na rozwój miasta
 • Zwiększyć ilość informacji o mieście i jego możliwościach
 • Stworzyć „serce” –centrum miasta
 • Stworzyć system pomocy władz lokalnych
co nale y zrobi aby poprawi wizerunek miasta inwestorzy zagraniczni
Co należy zrobić, aby poprawić wizerunek miasta Inwestorzy zagraniczni

Zdaniem inwestorów, aby zachęcić do inwestowania należy przede wszystkim:

 • polepszyć współpracę z władz z inwestorami i z mieszkańcami w celu poznania ich potrzeb
 • wprowadzić obcy kapitał, rodzinny nie wystarczy oraz opracować lepszą politykę przyciągania kapitału z zagranicy
 • stworzyć jednolitą strategię rozwoju miasta
 • lepiej promować miasto i zmienić wizerunek miasta
 • zmniejszyć uciążliwości wynikające z prowadzenia biznesu, w tym: biurokracja, sposób obsługi inwestorów i zrozumienia ich potrzeb
gdzie najlepiej inwestowa inwestorzy krajowi i zagraniczni
Gdzie najlepiej inwestować?Inwestorzy krajowi i zagraniczni

Za najlepsze miasta w Polsce do prowadzenia inwestycji uznaje się: Poznań, Wrocław, Warszawę, Trójmiasto.

 • Wrocław – władze lokalne lepiej współpracują z inwestorami, firmy lepiej funkcjonują, rozwijają się, są przyszłościowe, najlepszy rynek
 • Poznań- firmy lepiej funkcjonują, rozwijają się, są przyszłościowe, większość pieniędzy i inwestycji jest w Poznaniu, bo to miasto jest duże i pewne, wysoki poziom rozwoju, targi, władze dbają o inwestorów, lepsze zarobki mieszkańców
 • Lepiej teraz zainwestować w Gdańsku-wschodnie wybrzeże, bardziej prężna gospodarka, dużo firm przenosi się tam ze względu na lepszą współpracę z władzami lokalnymi
 • Warszawa, gdyż znana jest z rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości (sprzyjające władze, wiele firm), większe miasto niż Szczecin, więcej możliwości rozwinięcia działalności gospodarczej, więcej klientów z zasobniejszymi „portfelami”