Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych
Download
1 / 88

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH. „DAJMY IM RADOŚĆ”. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość” działa na terenie miasta Słupsk oraz powiatu słupskiego od sierpnia 2005 roku. Członkami Stowarzyszenia są rodzice oraz nauczyciele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - abra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość” działa na terenie miasta Słupsk oraz powiatu słupskiego od sierpnia 2005 roku.

Członkami Stowarzyszenia

są rodzice oraz nauczyciele

z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

ze Słupska i Damnicy.


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

Misją Stowarzyszenia radość” jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w jak najpełniejszym rozwoju psychomotorycznym oraz w godnym i radosnym uczestnictwie w życiu rodzinnym i społecznym.


Cele stowarzyszenia

udzielanie pomocy niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania szans społecznych tych osób

działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów

podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów

ochrona zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia

promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka

działalność na rzecz wspomagania nauki, edukacji, rewalidacji oświaty i wychowania na rzecz osób niepełnosprawnych

propagowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

propagowanie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych

wspomaganie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami i opiekunami

promowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych

Cele Stowarzyszenia:


Dzia ania podj te przez stowarzyszenie

ROK opiekunom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania szans społecznych tych osób2006

4 czerwca 2006 r. zorganizowano - z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka - miejską zabawę integracyjną, która odbyła się w słupskiej hali „Gryfia.

Była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie.

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ STOWARZYSZENIE


4 czerwca 2006 r miejski dzie dziecka w s upskiej hali gryfia
4 czerwca 2006 r. opiekunom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania szans społecznych tych osóbMiejski Dzień Dziecka w słupskiej hali „Gryfia”


Dzie dziecka 4 czerwca 2006
DZIEŃ DZIECKA opiekunom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania szans społecznych tych osób4 czerwca 2006


Dzie dziecka 2006
DZIEŃ DZIECKA 2006 opiekunom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania szans społecznych tych osób


Dzie dziecka 20061
DZIEŃ DZIECKA 2006 opiekunom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania szans społecznych tych osób


Dzie dziecka 20062
DZIEŃ DZIECKA 2006 opiekunom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania szans społecznych tych osób


Dzie dziecka 20063
DZIEŃ DZIECKA 2006 opiekunom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywania szans społecznych tych osób


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

 • 7 czerwca 2006 r. współorganizowano - z Firmą GOMED - pokaz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych.

 • W trakcie tego roku propagowano liczne miejskie konkursy: plastyczne, literackie oraz „Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej”- ogłaszane przez Prezydenta Miasta Słupsk.


Rok 2007

wyposażenie najmłodszych dzieci z wadą słuchu w aparaty słuchoweod momentu stwierdzenia wady słuchu

zapewnienie dzieciom z wadą słuchu wczesnej rehabilitacji

podniesienie świadomości społecznej odnośnie potrzeb rozwojowychi znaczenia podjęcia wczesnej terapii u małych dzieci.

ROK 2007

Włączenie się Stowarzyszenia

do Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu

„Dźwięki Marzeń”

Głównymi celami programu są:


D wi ki marze

W ramach realizacji programu – jego uczestnicy - dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.

„DŹWIĘKI MARZEŃ”


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

Ponadto w ramach programu z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.

- utworzono 18 Banków Aparatów Słuchowychw placówkach medycznychw całej Polsce, zajmujących się dopasowywaniem aparatów słuchowych u małych dzieci, finansowane są również Letnie Turnusy Rehabilitacyjnea także prowadzone są szkolenia: specjalistów zajmujących się terapią słuchu i mowy


Realizacja projektu d wi ki marze
REALIZACJA PROJEKTU z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.„DŹWIĘKI MARZEŃ”

 • Od momentu podpisania umowy do dnia dzisiejszego w ramach programu „ Dźwięki Marzeń” Stowarzyszenie objęło opieką łącznie dziewięcioro dzieci z różnym stopniem ubytku słuchu - od lekkiego po głęboki niedosłuch zmysłowo– nerwowy.

 • Współpracę ze Stowarzyszeniem przy rehabilitacji domowej podjęło siedmiu rehabilitantów mowy i słuchu: w tym - jeden surdologopeda, dwóch logopedów, trzech surdopedagogów, jeden pedagog specjalny.


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

W ramach programu z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.„Dźwięki Marzeń” prowadzona jest również kampania społeczno-informacyjna popularyzująca zagadnienia związanez problemem wady słuchu u dzieci.


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

Koordynatorem programu z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.

na terenie powiatu:

słupskiego, bytowskiego,

lęborskiego i człuchowskiego

- z ramienia Stowarzyszenia

Przyjaciół Niepełnosprawnych

„Dajmy im radość” -

jest logopeda i jednocześnie

rehabilitant domowy programu

Renata

Karbownik - Sulikowska


2007 rok to r wnie
2007 rok to również: z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.

 • udział w miejskich obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej

 • współorganizacja - z Biurem Promocji i Integracji Europejskiej UM w Słupsku – miejskiej imprezy z okazji Dnia Dziecka

 • opracowanie i realizacja programu profilaktycznego i pomocowego pt. „Unijny Mikołaj” dla ok. 200 uczniów SOSW im. UNICEF w Słupsku

 • włączenie się do międzynarodowej kampanii: „1 milion podpisów na rzecz osób niepełnosprawnych”, której zakończenie odbyło się 4 października w Brukseli w postaci masowej manifestacji obywateli 30 krajów

 • w tym samym roku, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych - 3 grudnia 2007 roku, z rąk Prezydenta Miasta Słupsk - otrzymała odznaczenie „Przyjaciel osoby niepełnosprawnej” ówczesna wiceprezes Stowarzyszenia Renata Wismont


Dzie dziecka 2007 wsp organizowany z biurem promocji i integracji europejskiej um w s upsku
DZIEŃ DZIECKA 2007 z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów. współorganizowany z Biurem Promocji i Integracji Europejskiej UM w Słupsku


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

DZIEŃ DZIECKA 2007 z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

DZIEŃ DZIECKA 2007 z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Rok 2008
ROK z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.2008

 • udział w miejskich obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej

 • udział we wrześniowej ogólnopolskiej kampanii parkingowej na rzecz niepełnosprawnych

 • podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – w grudniu 2008 roku, z rąk Prezydenta Miasta Słupsk - otrzymała odznaczenie „Przyjaciel osoby niepełnosprawnej” Renata Karbownik – Sulikowska – koordynator programu „Dźwięki marzeń”


Rok 2008 udzia w dniu godno ci osoby niepe nosprawnej w s upsku
Rok z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.2008UDZIAŁ W „DNIU GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” W SŁUPSKU


Dzie godno ci osoby niepe nosprawnej
DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ROK 2008


Dzie godno ci s upsk 2008
DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.Słupsk 2008


Dzien godno ci s upsk 2008
DZIEN GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.SŁUPSK 2008


Dzie godno ci s upsk 20081
DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.SŁUPSK 2008


Rok 2009
ROK z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.2009

 • udział w miejskich obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej

 • udział we wrześniowej ogólnopolskiej kampanii parkingowej na rzecz niepełnosprawnych

 • Organizacja obchodów I Powiatowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej pt. "Spotkanie z godnością" pod patronatem Starosty Słupskiego , które odbyły się w Damnicy 14 maja 2009 roku z udziałem licznie zgromadzonych gości, młodzieży z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i opiekunów z Ośrodków Szkolno - Wychowawczych z woj. pomorskiego.

 • Impreza odbywała się na terenie boiska gminnego w Damnicy, a rozpoczęła się barwnym korowodem z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy.


Dzie godno ci osoby niepe nosprawnej damnica 14 maja 2009
DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 2009
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 20091
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 20092
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 20093
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 20094
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 20095
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 20096
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 20097
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 20098
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 20099
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 200910
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Powiatowy dzie godno ci damnica 14 maja 200911
POWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI ... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.DAMNICA 14 MAJA 2009


Zielony tydzie zdrowie to rado ruch i wiedza
ZIELONY TYDZIEŃ z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.„Zdrowie to radość, ruch i wiedza”

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość”– w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy - zorganizowało w dniach 18-22 maja 2009r. na terenie Ośrodka cykl imprez pt. „Zielony tydzień.”

 • Głównym zadaniem zrealizowanego projektu była prezentacja zachowań prozdrowotnych wśród uczniów i wychowanków Ośrodka oraz społeczności lokalnej.

 • Odbyły się bardzo ciekawe spotkania, prelekcje, pokazy (w tym pokaz sprzętu ratowniczego), zawody sportowe oraz konkursy plastyczne i sprawdzające wiedzę na temat zdrowia.


Zielony tydzie
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie1
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie2
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie3
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie4
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie5
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie6
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie7
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie8
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie9
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie10
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie11
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie12
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie13
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie14
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie15
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie pokaz ratownictwa
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.POKAZ RATOWNICTWA


Zielony tydzie pokaz ratownictwa1
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.POKAZ RATOWNICTWA


Zielony tydzie pokaz ratownictwa2
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.POKAZ RATOWNICTWA


Zielony tydzie pokaz sprz tu ratowniczego
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.POKAZ SPRZĘTU RATOWNICZEGO


Zielony tydzie16
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie17
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie18
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie19
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zielony tydzie20
„ZIELONY TYDZIEŃ” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Podsumowanie zielonego tygodnia wr czanie upomink w uczestnikom
Podsumowanie „Zielonego tygodnia” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.wręczanie upominków uczestnikom


Podsumowanie zielonego tygodnia wr czanie upomink w uczestnikom1
Podsumowanie „Zielonego tygodnia” z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.wręczanie upominków uczestnikom


Warsztaty plenerowe poznajemy kultur kaszubsk
WARSZTATY PLENEROWE z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.„Poznajemy kulturę kaszubską”

 • Projekt organizowany był w dn. 11 V - 18 VI 2009r.

 • Odbyły się liczne spotkania tematyczne, skierowane do młodzieży ze Szkoły Specjalnej Przygotowującej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy.


Poznajemy kultur kaszubsk
Poznajemy kulturę kaszubską... z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.

 • spotkania z młodzieżą miały na celu przybliżenie uczniom wiedzy nt. naszej małej ojczyzny, jaką są KASZUBY

 • efektem końcowym projektu był wyjazd grupy młodzieży na warsztaty plenerowe do wsi Borucino  oraz do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku na KASZUBACH

 • podsumowaniem warsztatów była wystawa fotograficzna prezentowana w holu ratusza Starostwa Słupskiego


Projekt poznajemy kultur kaszubsk
PROJEKT z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów. „POZNAJEMY KULTURĘ KASZUBSKĄ”


Projekt poznajemy kultur kaszubsk1
PROJEKT z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów. „POZNAJEMY KULTURĘ KASZUBSKĄ”


Projekt poznajemy kultur kaszubsk2
PROJEKT z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów. „POZNAJEMY KULTURĘ KASZUBSKĄ”


Realizacja projektu miejskiego terapia metod tomatisa
Realizacja projektu miejskiego z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.„Terapia metodą Tomatisa”

 • Czas trwania projektu: 1.07. - 30.09.2009r.

 • Projekt ma na celu prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, w tym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i zaburzeniami komunikacji.


Terapia metod tomatisa
Terapia metodą Tomatisa z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.

 • Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną przy użyciu specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

 • Do treningów słuchowych zakwalifikowano 12 dzieci z miasta Słupska będących pod opieką Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku


Trening s uchowy metod tomatisa
Trening słuchowy metodą Tomatisa z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.

 • Projekt jest dofinansowany ze środków PEFRON

 • Realizowany jest na terenie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku


Trening s uchowy metod tomatisa1
Trening słuchowy metodą Tomatisa z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 r. ż.– mają zapewnioną systematyczną rehabilitację mowy i słuchu prowadzoną dwa razy w tygodniu na terenie środowiska domowego przez wykwalifikowanych specjalistów - logopedów , surdologopedów oraz surdopedagogów.


Zarz d stowarzyszenia na ii kadencj vii 2009r vi 2013 r
Zarząd Stowarzyszenia na II kadencjęVII 2009r. – VI 2013 r.

1. R E N A T A W I S M O N T prezes

2. R E N A T A K A R B O W N I K – S U L I K O W S K A wiceprezes

3. G R A Ż Y N A G A Z I C K A wiceprezes

4. W Ł A D Y S Ł A W A H A N U S Z E W I C Z sekretarz

5. M A Ł G O R Z A T A W Ó J T O W I C Z członek

6. M A R I A S T O S I O członek


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

STOWARZYSZENIE   PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH kadencję

„DAJMY IM RADOŚĆ”

UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 19

76–200 SŁUPSK

NIP 839 295 34 59 REGON 220 102 150

Bank Polska Kasa Opieki SA I O/Słupsk

NR 81 1240 3770 1111 0010 0857 7011

fax (059) 843 48 39 tel. (059) 842 24 92


Stowarzyszenie przyjaci niepe nosprawnych

Dziękujemy kadencję

za uwagę

Prezentację opracowała:

Agnieszka Morzyńska-Burak - członek Stowarzyszenia