slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Priručnik za pravilno pisanje Mijo Lončarić, Ante Bičanić (2000) Marković Rebeka 0614320 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Priručnik za pravilno pisanje Mijo Lončarić, Ante Bičanić (2000) Marković Rebeka 0614320

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Priručnik za pravilno pisanje Mijo Lončarić, Ante Bičanić (2000) Marković Rebeka 0614320 - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Priručnik za pravilno pisanje Mijo Lončarić, Ante Bičanić (2000) Marković Rebeka 0614320 rebeka.markovic@edu.uni-graz.at.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Priručnik za pravilno pisanje Mijo Lončarić, Ante Bičanić (2000) Marković Rebeka 0614320


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Priručnik za pravilno pisanje Mijo Lončarić, Ante Bičanić (2000)Marković Rebeka0614320rebeka.markovic@edu.uni-graz.at

Karl – Franzens – Universität Graz, Institut für SlawistikSo Se 2010, Sprachwissenschaftliches SE (B/K/S) (Empfehlungen)O. Uni. – Prof. Dr. Mag. Branko Tošović

sadr aj
Sadržaj
 • o Autorima
 • suglasnici č, ć, dž i đ
 • alternacija suglasnika i samoglasnika
 • pravopisni znakovi
 • kratice
 • veliko i malo početno slovo
o autorima
o Autorima
 • Mijo Lončarić:

01.09.1914

 • hrvatski jezik i jugoslavenske

književnosti i njemački jezik

 • kajkavsko narječje i leksikografija
 • Kajkavsko narječje
 • Ante Bičanić:
 • Hrvatski školski rijčnik
 • Riječi hrvatske 8
 • Priručnik za pravilno pisanje
suglasnici d
Suglasnici č, ć, dž, đ
 • suglasnik č

1. osnova završava na -k

a) vokativ jednine imenica m.r. s nastavkom -e:

pjesnik  pjesniče

b) prezent na -em, -eš, -e, … glagola na -kati i -ći:

plakati  plačem, plačeš, plače, …

c) u 2 i 3 licu jed. aorista glagola na -ći:

dovući – prema dovukoh  dovuče

d) u imperfektu na -ah, -aše, -aše, … glagola na -ći:

peći – prema peku pečah, pečaše, pečaše, …

suglasnici d1
Suglasnici č, ć, dž, đ

e) u imperativu na -i, -imo, -ite, … glagola na -kati:

plakatiplači – plačimo, plačite

f) u pridjevu trpnom na -en, glagola na -ći:

izvući – prema izvukuizvučen

g) u komparativu i superlativu pridjeva na -i:

jakjači, najjači

h) u komparativu i superlativu priloga na -e:

mlakomlače, najmlače

suglasnici d2
Suglasnici č, ć, dž, đ

2. osnova završava na -c

a) u vokativu jed. imenica m.r. s nastavkom -e:

zeczeče

b) u dugoj mn. tih imenica m.r.:

zeczečevi, zečeva

c) u prezentu na -em, -eš, -e, … glagola na -cati:

klicati kličem, kličeš, kliče, …

d) u imperativu na -i, -imo, -ite glagola na -cati:

pomicatipomiči, pomičimo, pomičite

suglasnici d3
Suglasnici č, ć, dž, đ

3. imenički i pridjevni sufiksi:

-ač: grijač, igrač, plesač …

-ača: glupača, kuhača, lozovača …

-če: đače, kumče, siroče …

-čić: bombončić, poklončić, prozorčić …

-čina: herojčina, lopovčina, cjevčina …

-ičar: alkoholičar, historičar …

-ički: biciklistički, idealistički …

suglasnici d4
Suglasnici č, ć, dž, đ
 • suglasnik ć

1. osnova završava na -t

a) u instrumentalu jed. imenica ž.r. na suglasnik:

pametpameću

b) u prezentu na -em, -eš, -e, … glagola na -tatai:

kretatikrećem, krećeš, kreće …

c) u imperfektu na -ah, -aše, -aše, … glagola na -titi:

kratiti kraćah, kraćaše, kraćaše …

d) u imperativu na -i, -imo, -ite glagola na -tati:

kretati krećei,krećimo ,krećite

suglasnici d5
Suglasnici č, ć, dž, đ

e) u pridjevu trpnom na -en glagola na -titi:

pamtitipamćen

f) u komparativu i superlativu pridjeva na -i:

ljutljući, najljući

g) u komparativu i superlativu priloga na -e:

žutožuće, najžuće

suglasnici d6
Suglasnici č, ć, dž, đ

3. suglasnik ć nalazi se i u sufiksima:

-ać: golać,

-aća: zadaća

-aći: kupaći

-ći: ići, poći, noseći, pjevajući ….

-ić: golubić, kutić, Dragić, Ivić …

suglasnici d7
Suglasnici č, ć, dž, đ
 • suglasnik dž

a) kod zvučnog jednačenja:

jednač(iti) + -bajednadžba

b) u sufiksu -džija stranoga podrijetla:

burek+ -džija buregdžija

c) riječi sa suglasnikom dž:

džamija, džep, džez, džungla, pidžama, srdžba,

džus, džip i džudo

suglasnici d8
Suglasnici č, ć, dž, đ
 • suglasnik đ

1. osnova završava na d:

a) u instrumentalu jed. imenica ž.r. na suglasnik:

gladglađu

b) u prezentu na -em, -eš, -e, … glagola na -dati:

glodatiglođem,glođeš, glođe, …

c) u imperfektu na -ah, -aše, -aše, … glagola na -dati:

ploditi plođah, plođaše, plođaše, …

d) u imperativu na -i, -imo, -ite glagola na -dati:

glodatiglođi – glođimo, glođite

suglasnici d9
Suglasnici č, ć, dž, đ

e) u pridjevu trpnom na -en glagola na -diti:

buditi buđen

f) u komparativu i superlativu pridjeva na -i:

mladmlađi, najmlađi

g) u komparativu i superlativu priloga na -e:

ludoluđe, najluđe

2. riječi sa suglasnikom đ:

anđeo, đak, đon, đurđica, đuveč, evanđelje, lađa,

među, smeđ, vjeđa …

glasovne promjene
Glasovne promjene
 • jednačenje po zvučnosti

1. zvučni suglasnik ispred bezvučnoga  bezvučni:

rubac – rupca, gladak – glatka, odlazak – odlaska

složenice s predmecima koji završavaju na -d:

naddržavni, podtajnik

2. bezvučni suglasnik ispred zvučnog zvučni:

učiti – udžbenik (ne učbenik)

primijetiti – primjedba (ne primjetba)

glasovne promjene1
Glasovne promjene
 • jednačenje po mjestu tvorbe

1. a) tjesnačnik s ispred č, ć, lj, nj zamjenjuje se š:

pisac – piščev, list – lišće

b) tjesnačnik z ispred đ, lj, nj zamjenjuje se ž:

grozd – grožđe, voziti – vožnja

2. a)nosnik n ispred početnog usnika b zamjenjuje

se nosnikom m:

stan+ beni stambeni

b)u složenicama u pisanju ostaje n:

izvanbračni, jedanput, stranputica

glasovne promjene2
Glasovne promjene
 • zamjenjivanje (alternacija) ije / je / i

1. je / e / i  ije:

a) svršeni glagol ima je, nesvršeni, izveden od njega, ije:

uspjeti – uspijevati

b) e / i prelazi u ije:

ljeti – lijetati

leći – lijegati

liti – lijevati

glasovne promjene3
Glasovne promjene

2. dugo je:

a) genitiv množine:

mjera – mjêrã

sjena – sjênã

b) ispred dva suglasnika, prvi l, lj, n, r, v:

djelce–djelo

ponedjeljka –ponedjeljak

c) u imenica izvedenih s je:

krìvovjērje – krivovjérac

glasovne promjene4
Glasovnepromjene

3. ije je (pal.) e:

a) promjena riječi:

duga množina: brijeg – bregovi (brjegovi)

kompa. i super. : lijep – ljepši, najljepši

G. mn. im. na -ijevka: kolijevka – koljevaka

b) tvorba riječi:

pridjevi na -ovit, -evit: miješati – mješovit

imenice na -ač, -ar, -aš, -ik: cijena – cjenik

složeni pridjevi: lijevi – ljevoruki

gasovne promjene
Gasovne promjene
 • nepostojano a

a) imenicem. r. kojeznače što neživo i živo:

N. i A. jd. : redak, stupac, lovac, Slavonac

G. mn. : redaka, stupaca, lovaca, Slavonaca

b) imenice ž. r. u G. mn. :

sestara, djevojaka, zemalja

c) neodređeni oblik nekih pridjeva m. r. u N.jd. :

dugačak, siguran

d) zamjenice m.r. u N. jd. :

kakav, sav, nekakav

glasovne promjene5
Glasovne promjene
 • sibilarizacija

a) D. i L. jd. imenica ž. r. :

slika – slici,

knjiga – knjizi

svrha – svrsi

b) u N., D., V., L. i I. jd. imenica m. r. :

pjesnik –pjesnici, pjesnicima

c) u imperativu nekih glagola:

reći – reci – recimo, recite

glasovne promjene6
Glasovne promjene
 • palatalizacija

a) V. jd. imenica m. r. :

vuk – vuče, Bog – Bože, duh – duše,

stric – striče, knez – kneže

b) u prezentu nekih glagola:

siječem prema sijeku

c) u aoristu istih glagola:

sjekoh – siječe

d) u tvorbi im. gl. i prid. nekim sufiksima:

prah – prašak, buka – bučiti, knez – knežev

pravopisni znakovi
Pravopisni znakovi
 • točka (.)

a) na kraju rečenice:

Pada kiša. Hladno je.

b) iza kratica:

npr. , i sl. , dr. , mn.

c) iza rednih brojeva:

učenik 3. razreda II. gimnazije

Ivan Mažuranić rođen je 11. VIII. 1914.

pravopisni znakovi1
Pravopisniznakovi
 • upitnik (?) i uskličnik (!)

1. upitnik:

a) na kraju upitne rečenice:

Zašto ste došli? Kako se zoveš?

b) kao znak šutnje:

–Znate li kako su me đaci iznenadili?

– ?

– Nitko nije bio bez zadaće!

c) vokativ:

Već ste se vratili, djeco!?

pravopisni znakovi2
Pravopisni znakovi

2. uskličnik:

a) iza uskličnih rečenica:

Baš sam prema tebi zla!

b) u vokativu:

Poskliznuli smo se. Pljus!

c) početku pisma, iza imena ili naslova:

Draga mama! Poštovani gospodine!

d) u naslovu:

Pušenje je štetno!

pravopisni znakovi3
Pravopisni znakovi
 • zarez (,)

a) nizanje:

Tata, mama, baka i sestra nisu o tome ništa znali.

Nabrali smo crvene, žute, bijelei zelene jabuke.

b) naknadno dodavanje:

Našla sam olovku, zelenu.

U svakom žitu, kaže narod, ima kukolja.

Moj junače, ti se nisi uplašio.

O tome, stvarno, ništa nije znala.

Ne, nisamna to mislio.

pravopisni znakovi4
Pravopisni znakovi

c) isticanje i suprotnost:

Slušaš, a ne čuješ!

Sve je bilo mirno, tek što su se čule žabe.

Išli smo u Maksimir, uvijek kako bismo dolazili u Zagreb.

 • dvotočje (:)

Kupili smo različito povrće: mrkvu, peršin, luk, zelje i repu.

Učiteljica je objavila: “Svi idu na izlet.”

Svi su se začudili: to nitko nije očekivao.

Zemljovid je u omjeru: 1: 100 000.

pravopisni znakovi5
Pravopisni znakovi
 • trotočje (…)

… i tako smo na kraju pobijedili u nogometu.

I vi ste … vi ste sve to mirno … gledali.

 • crtica (–)

Naš uspjeh – to su znali svi – nije dolazio u pitanje.

Slušali smo – ništa se nije čulo.

Brat joj reče:

– Uzela si moju olovku.

Utakmica Rijeka– Hajduk završila je 3 : 2.

pravopisni znakovi6
Pravopisni znakovi
 • spojnica (-)

Nisam ti rekao Marica, nego Ka-ti-ca.

spomen-ploča, minus-pol

dal-ma-tin-ski

p-j-e-v-a-t-i

jagod-e

13-godišnjak

ruko- (vanje)

pravopisni znakovi7
Pravopisni znakovi
 • navodnici („“ » «)

U hrvatskom pravopisu o navodnicima piše:

„ Ti se znakovi sastoje od dva dijela: početnog i završnog i uvijek se upotrebljavaju oba, prvi na početku, a drugi na kraju onoga što se navodi.“

„ Tko je Božji?“ upita baka.

„ Znali smo da će sve dobro završiti.“

I vi ste išli u „šoping“?

„Znali smo“, potvrdi Vesna „da imamo domaću zadaću.“

pravopisni znakovi8
Pravopisni znakovi
 • zagrade {[(//)]}

Antun Mihanović (riječi) i Josip Runjanin (glazba) autori su hrvatske himne.

visokog(a) znači visokog i visokoga

 • izostavnik (’)

Ili grmi il’ se zemlja trese.

 • znak jednakosti (=)

7 + 6 = 13

pisat ću = ću pisati

pravopisni znakovi9
Pravopisni znakovi
 • luk ())

1) papir: a) pisaći, b) crtaći, c) za kolaž

 • kosa crta (/)

1/2, 3/4

šk. g. 1997/98.

vozili smo dopuštenom brzinom od 50 km/h

Ja sam čitao / čitala

 • znak množenja (×)

Učionica je veličine 6 × 4

kratice
Kratice
 • obične kratice

licel. , dioničko društvo d.d.

množinamn. , stranicastr.

mađarski mađ. , nominativnom.

švedskišved. , francuskifran.

doktordr. , magistar  mr.

jednianjd. , rimokatoličkirkt.

kratice1
Kratice
 • složene kratice

Ekonomski fakultet EF

Društvo hrvatskih književnika DHK

 • znakovi

m, kg, A, N, ha, d,

Al, Zn, I, P, Mg,

CZK, EUR, FRF, HRK

ALB, AUT, FRA, DEU

ZG, ZD, ČK, RI

I, J, Z, S,

veliko i malo po etno slovo
Veliko i malo početno slovo
 • veliko početno slovo

a) prva riječ u rečenici i naslovima:

Djevojka otvori veću kutiju: u njoj su bile posložene pločice domina. Od slonove kosti.

Enciklopedija hrvatske umjetnosti

U predvečerje, iznenada,

Ni od koga iz dubine gledan,

Pojavio se ponad grada

Oblak jedan.

veliko i malo po etno slovo1
Veliko i malo početno slovo

b) riječi kojima izražavamo počast i poštovanje:

Vaša visost, Vaša svetost

Papa, Kralj, Predsjednik, Sultan

Ti, Tvoj, Vaš, Vi

c) vlastita imena:

Bog, Jahve,

Marin Držić, Bela Drugi Slijepi

Danac, Francuz, Hrvatica,

Republika Hrvatska, Savezna republika Njemačka

Slavonija, Južna Amerika

veliko i malo po etno slovo2
Veliko i malo početno slovo

Ulica kralja Zvonimira, Trg kralja Tomislava

Mjesec, Mali medvjed

Blagovijest, Božić, Sveta tri kralja

Hrvatski državni sabor, Hrvatska vojska

Prvi svjetski rat, Seljačka buna

Nivea, Milka

veliko i malo po etno slovo3
Veliko i malo početno slovo
 • malo početno slovo

a) opće imenice:

brat, tata, prijatelj

b) opće imenice izvedene od osobnih imena:

amper, volt

c) nazivi pripadnika ideoloških … pokreta ili učenja:

ateist, franjevac, hadezeovac

d) nazivi vjera:

budizam, islam, kršćanstvo

veliko i malo po etno slovo4
Veliko i malo početno slovo

e) posvojni pridjevi na -ski, -ški, -čki, -ćki:

hrvatski, paški, osječki, gospićki

f) društveni pokreti, povijesna razdoblja:

renesansa, srednji vijek, barok, dvadeste i prvo stoljeće

literatura
Literatura

Lončarić, Mijo. Bičanić, Ante. Priručnik za pravilno

pisanje – Profil: Zagreb, 2000