slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Excel 2000 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Excel 2000

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 247

Excel 2000 - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Excel 2000 Еxcel 20 00 је програм за табеларна израчунавања и саставни је део пакета Microsoft Office 2000. Уз помоћ њега се могу правити табеле, вршити разна израчунавања, цртати графикони и други графички прикази, правити базе података и још много тога. Покретање рограма

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Excel 2000


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Excel 2000

Еxcel 2000 је програм за табеларна израчунавања и саставни је део пакета Microsoft Office 2000. Уз помоћ њега се могу правити табеле, вршити разна израчунавања, цртати графикони и други графички прикази, правити базе података и још много тога.

 • Покретање рограма
 • Програм се може покренути на више начина:
 • Из стартног менија командом Start/Programs/Microsoft Excel.
 • Са радне површине двоструким кликом на икону
slide3

Основни прозор

Након стартовања програма добија се основни прозор следећег облика

slide4

Елементи основног прозора су:

 • Насловна линија. Садржи име покренуте апликације (у овом случају реч је о програму Excel) и име отвореног документа.
 • Командни мени. Приказује листу менија којима се задају команде програму Excel.
 • Тастерски мени. Представља скуп икона које омогућавају брзо извршавање команди.
slide5

Адреса активне ћелије. Садржи име или адресу тренутно активне ћелије.

 • Унос формуле. Приказује унету формулу.
 • Прозор радне табеле.
slide6

Траке за скроловање. Користе се за кретање кроз документ и за приказивање оних делова документа који не могу одједном бити приказани на екрану. Постоје хоризонтална и вертикална трака за скроловање.

 • Навигациони дугмићи. Користе се за преглед језичака листова.
slide7

Језичци листова. Дају информације о броју радних листова и активном радном листу.

 • Статусна линија.

Радне свеске и радни листови

Excel-ов документ се зове радна свеска. Једна радна свеска може садржати више табела, листова са дијаграмима, листова са макроима итд. Свака табела се зове радни лист. Иницијално, нова радна свеска има три радна листа.

slide8

Компоненте табеле

 • Свака табела је подељена у колоне, редове и ћелије, подељене мрежом. Колоне су означене словима. Прва колона је означена са А, следећа са B итд. Свака табела има 256 колона. Последња колона је означена са IV. Редови су означени бројевима. Свака табела има 65536 редова.
 • Ћелија је пресек редова и колона. Основне особине ћелије су:
 • могу да садрже текст или бројеве,
 • могу да садрже формуле,
 • могу да се форматирају.
slide9

Референца ћелије

Активна ћелија

Ћелија се идентификује према положају на мрежи радног листа. На пример, ћелија B4 налази се на пресеку друге колоне B и четвртог реда. Адреса ћелија, као што је B4, назива се референцом ћелије.

Активна ћелија.Једна ћелија је увек активна. Референца активне ћелије налази се у пољу за име са леве стране линије за формуле.

slide10

Лак начин за активирање ћелије је да је изаберете мишем.

 • Унос текста и бројева. Два типа података могу се унети директно у ћелије радне табеле:
 • Бројеви.Вредности које можда желите да укључите у калкулације, укључујући и датуме и услове Тачно и Нетачно, који се такође могу уписати као 0 и 1.
 • Текст. Сваки унос који није број.

Можете унети и друге податке, укључујући и мапе, графике, хиперлинкове, текст копиран из Word докумената и друго.

 • Уношење садржаја ћелије остварује се на следећи начин:
 • Мишем изаберите ћелију.
 • Унесите бројеве и/или текст.
 • Притисните тастер Enter или изаберите другу ћелију.
slide11

Измена садржаја у ћелији.Активирајте ћелију двоструким кликом или је изаберите једним притиском на тастер миша и притисните тастер F2. Курсор ће се појавити на крају ћелије.

 • Поништавање уноса и измена садржаја ћелије.Ако током рада промените мишљење о неком уносу, можете да га поништите пре него што пређете на други унос:
 • Уколико још нисте притиснули тастер Enter, оно што сте урадили током уношења или измене садржаја ћелије, можете да опозовете притиском на Esc.
 • Уколико сте већ притиснули тастер Enter, можете да изаберете команду Edit/Undo или кликнете на икону
slide12

Активна ћелија

 • Брисање садржаја ћелије. Поступак брисања садржаја ћелије је следећи:
 • Изаберите ћелију (ћелије) чији садржај треба да буде обрисан.
 • Притисните тастер Delete.

Избор више ћелија у исто време. Скуп ћелија најлакше можете да одаберете ако мишем изаберете једну ћелију

повучете показивач миша преко неколико ћелија држећи леви тастер миша и затим пустите тастер.

Изабране ћелије зову се селекција. И када се изабере скуп ћелија, активна је само једна.

slide13

Да бисте селектовали све ћелије из реда, или колоне, кликните назив реда, или колоне.

Да бисте селектовали више колона, или редова, селектујте једну колону (ред) и вуците да бисте селектовали остале.

slide14

Дугме Select All

Уколико су ћелије, колоне, или редови које желите да селектујете неконтинуелни, селектујте један од домена које желите да изаберете, па држите тастер Ctrl док селектујете друге.

Да бисте селектовали читаву радну табелу, притисните Ctrl+A или кликните дугме Select All.

slide15

Избор ћелија помоћу миша

 • Избор скупа ћелија повлачењем. Изаберите ћелију али немојте пустити тастер миша. Повуците миша да изаберете скуп. Када изаберете жељени скуп, пустите тастер.
 • Избор великог скупа без повлачења.Изаберите ћелију у једном углу скупа. Држите Shift и изаберите ћелију у супротном углу скупа.
 • Избор ћелија помоћу тастатуре
 • Тастери Ctrl и Space бирају целу колону.
 • Тастери Shift и Space бирају цео ред.
 • Тастери Ctrl, Shift и Space бирају цео радни лист.
slide16

Копирање и премештање ћелија

Премештање ћелија помоћу миша.Изаберите ћелије које желите да преместите. Поставите показивач миша на спољашњи део оквира изабраног скупа. Показивач миша постаје стрелица. Притисните тастер миша, повуците ћелије на ново место, затим пустите тастер.

slide17

Коришћење менија са пречицама за повлачење и пуштање.Изаберите скуп ћелија и притисните десни тастер миша. Појавиће се следећи мени са пречицама.

slide18

Премештање ћелија помоћу команди из менија:

 • Изаберите ћелију (ћелије) за премештање.
 • Изаберите команду Edit/Cut.
 • Изаберите горњу леву ћелију из области где ћелије треба да буду постављене.
 • Изаберите команду Edit/Paste.
 • Копирање ћелија помоћу команди из менија:
 • Изаберите ћелије за копирање.
 • Изаберите команду Edit/Copy.
 • Изаберите горњу леву ћелију из области где ћелије треба да буду постављене.
 • Изаберите команду Edit/Paste.
slide19

Након уметања ћелије помера удесно

Након уметања ћелије помера надоле

Умеће цео ред

Умеће целу колону

 • Уметање ћелија:
 • Изаберите ћелије на месту на коме је потребно уметање. То може да буде једна ћелија, скуп ћелија, цели редови или целе колоне.
 • Из менија Insert:
  • Изаберите команду Rows за уметање целих редова.
  • Изаберите команду Columns за уметање целих колона.
  • Изаберите команду Cells да уметнете скуп ћелија. Приказаће се следећи дијалог
slide20

Премештање ћелија

Копирање ћелија

Уметање помоћу миша.Да уметнете исечене или копиране ћелије помоћу миша, поновите исти поступак као када се ћелије премештају или копирају помоћу миша, али држите тастер Shift док повлачите ћелије. Видећете сиву линију за уметање. Да уметнете копиране ћелије, држите Ctrl+Shift и отпустите тастер миша.

slide21

Brisanje }elija.Kada bri{ete jednu ili vi{e }elija komandom Delete, }elije koje se nalaze ispod ili one koje su sa desne strane pomeri}e se na mesto izbrisanih }elija.

slide22

Promena visine reda i {irine kolone

Visinu reda i {irinu kolone mo`ete da izmenite na nekoliko na~ina.

Zadavanje {irine kolone pomo}u komande iz menija.Izaberite bilo koju }eliju ili }elije u koloni kojoj `elite da promenite dimenzije. Zatim izaberite komandu Format/Columns. Podmeni nudi slede}e opcije

slide23

Width prikazuje dijalog koji pita za {irinu kolone.

AutoFit Selection dimenzioni{e kolonu (kolone) prema naj{irem ulaznom podatku sadr`anom u }elijama unutar izabranog skupa.

Hide uklanja izabranu kolonu (kolone) iz vidnog polja.

Unhide otkriva sakrivene kolone.

Standard Width postavlja {irinu kolone na standardnu vrednost.

slide24

Zadavanje {irine kolone pomo}u mi{a:

 • Poka`ite na liniju izme|u slovnih oznaka kolona. Pokaziva~ mi{a postaje dvosmerna strelica.
 • Povla~enjem mi{a promenite {irinu kolone.

Brza promena {irine kolone.Dvostrukim pritiskom na taster mi{a izaberite liniju izme|u zaglavlja kolona. Kolona }e dobiti {irinu prema naj{iroj vrednosti koja se u njoj nalazi.

Visina reda.Visina reda menja se na isti na~in kao {irina kolone. Izaberite red ili }eliju iz reda, a zatim odgovaraju}e komande Format/Row da zadate visnu, ili sakrijete/otkrijete redove. Komanda AutoFit za redove zasnovana je na najve}em fontu i tekstu koji je prenet u nov red.

slide25

Кретање кроз радне листове

 • помоћу тастатуре
 • Кретање десно, лево, горе и доле (једна по једна ћелија) остварује се тастерским стрелицама.
 • Кретање до ивица текуће области податка остварује се тастером Ctrl и тастерским стрелицама.
 • Кретање горе и доле за један прозор остварује се тастерима Page Up и Page Down.
 • Одлазак на почетак реда остварује се тастером Home.
 • Одлазак на ћелију A1 остварује се тастерима Ctrl и Home.
slide26

Одлазак на десни доњи угао радног листа остварује се тастерима Ctrl и End.

 • Кретање по један блок података, у оквиру текућег реда или колоне, остварује се тастером End и одговарајућом тастерском стрелицом.
 • Да одете једну ћелију доле притисните Enter.
 • Да одете једну ћелију горе притисните Shift и Enter.
 • Да одете једну ћелију десно притисните Tab.
 • Да одете једну ћелију лево притисните Shift и Tab
slide27

Снимање радне свеске

 • Радна свеска се може снимити:
 • кликом на File, а затим и Save.
 • кликом на икону
 • тастерском комбинацијом Alt+F+S.
 • тастерском комбинацијом Shift+F12.
slide29

У пољу Save inбирате фолдер у коме желите да сачувате радну свеску.

У поље File Nameуписујете назив радне свеске

У поље Save as type

бирате тип радне свеске.

slide30

Напуштање програма

 • Програм се може затворити:
 • Из менија Fileкомандом Exit.
 • Тастерском комбинацијом Alt+F+x.
 • Кликом на тастер
 • Тастерском комбинацијом Alt+F4.
slide31

Креирање нове радне свеске

 • Нова радна свеска се може креирати:
 • из менија Fileкомандом New.
 • тастерском комбинацијом Alt+F+N.
 • тастерском комбинацијом Ctrl+N.
 • кликом на икону
slide33

Отварање постојеће радне свеске

 • Радна свеска се може отворити:
 • из менија Fileкомандом Open.
 • тастерском комбинацијом Alt+F+O.
 • тастерском комбинацијом Ctrl+O.
 • кликом на икону
slide34

Бирате жељени диск

Списак докумената

Дијалог оквир Open

Тип документа

slide35

Активан је радни лист Sheet1

Радни листови

Радни листови су странице у оквиру радне свеске. Радна свеска може да садржи један или неколико стотина радних листова.

Активирање радних листова

Мишем.Изаберите језичак радног листа на дну радне свеске да активирате жељени радни лист.

Преко тастатуре.Притисните тастере Ctrl и PageDown да активирате следећи радни лист или Ctrl и PageUp да активирате претходни радни лист.

Истакнути језичак показује који радни лист је активан.

slide36

Померање језичака радних листова

Само неколико радних листова видљиво је у једном тренутку. Језичке радних листова можете да приказујете помоћу дугмади за преглед језичака. Дугмад контролишу који ће језичци бити приказани, али не мењају активни радни лист.

Приказује језичак првог листа у радној свесци.

Приказује језичак претходног радног листа.

Приказује језичак следећег радног листа.

Приказује језичак последњег листа у радној свесци.

slide37

Бирач

Број видљивих језичака можете да промените померањем бирача броја видљивих језичака. Покажите бирач, затим га повуците улево или удесно.

Уметање радног листа.Да бисте уметнули радни лист у радну свеску, изаберите команду Insert/Worksheet. Можете да изаберете језичак десним кликом, а затим изаберете и команду Insertиз менија са пречицама.

slide38

Брисање радног листа.Да бисте избрисали радни лист из радне свеске, активирајте радни лист, а затим изаберите команду Edit/Delete Sheet. Друга могућност је да десним кликом изаберете језичак листа. Када се појави мени са пречицама, изаберите команду Delete.

Додељивање имена радном листу.Изаберите команду Format/Sheet/Renameда активном листу доделите смислено име. Или, десним тастером изаберите језичак, а затим команду Renameиз менија са пречицама. Име радног листа је ограничено на 31 знак, укључујући и размаке.

slide39

Копирање радних листова.Држите тастер Ctrl па повуците језичак радног листа на ново место у низу језичака радних листова. Копија радног листа Sheet1 добија назив Sheet1 (2).

Премештање радних листова.Мишем изаберите језичак радног листа, затим га повуците на ново место у низу језичака радних листова.

slide40

Премештање или копирање у другу радну свеску. Изаберите команду Edit/Move илиEdit/Copy Sheet и отвориће седијалогMove or Copy. Исти дијалог се добија десним кликом на језичак листа.

Одредишна радна свеска

Потврдите опцију да

копирате лист, односно

уклоните потврду да

преместите лист

Омогућава да прецизирате

где радни лист треба да буде

смештен у одредишној радној

свесци (испред којег листа)

slide41

Промена стандардног броја радних листова у новим радним свескама.По стандарду нова радна свеска има 3 радна листа. Међутим, могуће је да Вам није потребно толико радних листова у свакој новој радној свесци. Стандардан број радних листова можете да промените командом Tools/Options. Потом изаберите картицу General из дијалога. Параметар Sheets in New Workbook измените по жељи. Могући број радних листова ограничен је једино расположивом меморијомрачунара.

slide42

Избор свих листова. Да бисте изабрали све радне листове, кликните десним тастером миша на језичак било ког радног листа и изаберите из скраћеног менија команду Select All Sheets.

Унос података у више радних листова. Када је изабрано више од једног радног листа, радни листови су груписани. Подаци унети у један радни лист су унети у све радне листове групе истовремано. То омогућава, када унесете назив у ћелију А1 у радни лист, да се он нађе у свим радним листовима групе.

Растављање радних листова. За растављање радних листова кликните десним тастером миша на неки од груписаних радних листова и изаберите команду Ungroup Sheets.

slide43

Типови података

Постоје четири различита података који се уносе у ћелије. То су: текст, бројеви, логичке вредности и грешка.

Текст.Tекст може да се састоји од било које комбинације слова, бројева и посебних знакова. Ћелија може да прихвати до 255 знакова. Ако ширина колоне не допушта да се знаковни низ смести у ћелију, текст се протеже на суседне ћелије. Међутим, ако су суседне ћелије заузете, приказ ће бити пресечен.

slide44

Бројеви.Постоји више начина за форматирање бројева. Број може да се прикаже са запетама, у научној нотацији или у неком од уграђених формата. Датум и време су бројеви, али посебног формата. Када неформатиран број не може да стане у ћелију, користи се научна нотација за његов приказ. Ако форматиран број не може да стане у ћелију, на екрану ће бити приказани знакови ####.

Логичке вредности.Логичке вредности TRUE и FALSE могу да се унесу у ћелију.

Грешка.Грешка је посебан тип података.

slide45

Уношење бројева.Нумерички унос може да се састоји од цифара 0 до 9 и посебних знакова:

0-9 Било која комбинација бројева

+ Користи се у комбинацији са E да означи експонент

- Знак за негативан број

, Знак за раздвајање хиљада

/ Знак за дељење

$ Знак за валуту

% Знак за проценат

. Децимална тачка

E Знак за експонент

e Знак за експонент

slide46

Уношење бројева као текста. Да би унос био прихваћен као текст, први знак треба да буде апостроф. Апостроф се неће видети у ћелији, нити ће бити штампан, али видећете га када обрађујете ћелију.

Уношење датума и времена.Када унесете број који Excel тумачи као датум или време (нпр. 3-22), број ће бити тако и форматиран (3-22 се приказује као 22-Mar).

Аутоматско поравнавање. Унутар ћелије текст се стандардно поравнава улево, а бројеви удесно.

slide47

Kretanje kroz radne listove pomo}u mi{a

Najbr`i na~in da do|ete do neke }elije jeste putem polja za ime: izaberite polje za ime i unesite referencu }elije, zatim pritisnite Enter. Druga mogu}nost je komanda Go To: izaberite Edit/Go To ili pritisnite F5 ili pritisnite Ctrl+G. Izaberite }eliju ili skup }elija iz liste sa imenima. Pritisnite OK.

slide48

Okvir Go To

Lista imena }elija

Referenca }elije

slide49

Formule

 • Formule omogu}avaju obavljanje velikog broja razli~itih numeri~kih operacija, uklju~uju}i sabiranje, oduzimanje, mno`enje i deljenje. Tako|e omogu}avaju ure|ivanje teksta i pregledanje tabela.
 • Uno{enje formule.Izaberite }eliju, unesite znak =, formulu i pritisnite Enter, npr. =1+2*3.
 • Osnovne odlike formula.Formule imaju neke zajedni~ke osobine:
 • Sve formule po~inju znakom jednakosti.
 • Po uno{enju formule, u }eliji se prikazuje rezultat.
 • Kada izaberete }eliju koja sadr`i formulu, formula }e biti prikazana u liniji za formule.
 • Ure|ivanje formula. Formule se ure|uju na isti na~in kao brojevi i tekst.
slide50

Aritmeti~ki operatori

+ Sabiranje

- Oduzimanje

* Mno`enje

/ Deljenje

^ Stepenovanje

% Procenat koji stoji iza broja

=1+1

=2*2+10

Redosled izra~unavanja:

%

^

* /

+ -

slide51

Promena redosleda izvr{avanja ostvaruje se pomo}u zagrada.

Spajanje teksta ostvaruje se operatorom &.

=“ABC”&”DE” daje tekst ABCDE

Gre{ka.Kada postoji problem sa formulom, rezultat je gre{ka. Gre{ke mogu biti:

#DIV/0! Uzrok deljenje nulom

#N/A! Uzrok razli~ita zna~enja zavisno od situacije

#NAME! Uzrok neva`e}e ime

#NULL! Uzrok neva`e}i presek

#NUM! Uzrok pogre{na upotreba broja

#REF! Uzrok neodgovaraju}a referenca }elije

#VALUE! Uzrok obi~no nastaje zbog pogre{nog argumenta

slide52

Reference }elija

U Excelu postoje dva tipa referenci }elije:

Stil A1.Kolone su ozna~ene slovima od A do IV, {to zna~i da ih ukupno mo`e biti 256. Redovi su ozna~eni brojevima od 1 do 65536.

Stil R1C1.I redovi i kolone su ozna~eni brojevima. Na primer R3C2 u ovom sistemu je isto {to i B3 u prethodnom sistemu.

Bez obzira koji stil koristite, postoje i tri vrste referenci }elija. Reference }elija mogu biti relativne, apsolutne ili kombinovane.

Apsolutna referenca.Odnosi se na odre|enu }eliju ili }elije. Isto kao ku}na adresa, recimo Vi{egradska 33.

slide53

Relativna referenca.Odnosi se na }eliju ili }elije koje su u nekom odnosu sa datom pozicijom, recimo “idite jednu ulicu ni`e i dve zgrade levo”.

Kombinovana referenca.Jedna od koordinata je apsolutna a druga relativna.

Znak za dolar $ ozna~ava apsolutnu referencu: $A$1 je apsolutna referenca }elije A1. Apsolutna referenca se ne menja kada je kopirate u drugu }eliju.

Odsustvo znaka za dolar ispred }elijske koordinate ozna~ava relativnu referencu. Relativne reference se koriste za poziv na }elije koje su u nekom odnosu sa }elijom koja sadr`i formulu. Formula =A1 uneta u }eliju B1 u stvari zna~i sadr`aj ove }elije jednak je sadr`aju }elije koja je sada prva sa leve strane.

slide54

Приказује и уједначава знаке за долар, зарезе и децималне тачке: 75.3 као $75.30

Приказује број као проценат: 0.45 као 45%, 1 као 100%

Исто као валуте, али без знака за долар: 12345.6 као 12,345.60

Форматирање бројева

Excel дозвољава да прикажете бројеве у више формата. Форматирање може да идентификује бројеве као валуте, проценте, или друге специфичне типове.

Коришћење палете са алаткама:

slide55

Приказује још једно место иза децимале: 0.45 као 0.450

Приказује једно место мање након децимале: 0.450 као 0.45. Ако смањивање броја цифара елиминише цифру која није нула, приказани број је заокружен.

 • Коришћење дијалог оквира за форматирање ћелија:
 • Са селектованим ћелијама које желите да форматирате отворите дијалог оквир на било који од следећа три начина:
 • Изаберите Format/Cellsиз мени бара.
 • Притисните Ctrl+1.
 • Кликните десним тастером селекцију и изаберите Format/Cellsиз скраћеног менија.
slide56

Нема никаквог формати-рања

Поставља децимална места, сепаратор за децимална места, форматира негативне бројеве

slide57

Ознака за валуту стоји испред прве цифре, поставља децимална места, форматира негативне бројеве

Знаци за валуту и децималне тачке су у линији. Нула вредности су приказане као цртице.

slide58

Приказује бројеве као проценат

Бројеви су приказани у научној нотацији

slide59

Excel смешта датуме као секвенцијалне вредности које почињу са 1 за 1. јануар 1990. године.

Времена су смештена као део дана.

Датумски и временски формати су регионални. У САД најчешћи датумски формат је месец, дан, година: 12/31/2002. У Европи месец и дан мењају места: 31/12/2002.

slide60

Изаберите формате на основу броја цифара које треба приказати у делиоцу за приказ (1, 2 или 3), или на основу јединице поделе (половине, четвртине, десетине и тако даље).

Специјални формати се користе за приказивање поштанских кодова, телефонских бројева и социјалних бројева.

slide61

Мења број унет у ћелију у текст без додавања другог форматирања.

Користи се за креирање специјалних формата.

Excel прави разлику између значајних и безначајних цифара. Значајна цифра је део “праве вредности” броја. У вредности 3.70 значајне су 3 и 7; нула је безначајна цифра, јер, склањајући је, не мењамо праву вредност броја.

slide63

Формат броја укључује до четири секције одвојене полуколонама. Свака секција се састоји од колона излистаних у претходној табели.

Не морате да креирате све четири секције формата. Уколико постоји само једна секција, она је примењена на све бројеве. Уколико желите да прескочите секцију, постарајте се да укључите полуколоне. На пример, формат #,##0.00;;;”NA” форматира позитивне бројеве користећи први формат, негативне и нула вредности, користећи default, и приказује текст “NA” уколико постоји текстуални унос у ћелији.

slide64

Коришћење боје у Custom формату

Можете додати формату једну од осам боја.

Условно форматирање у бројном формату

Можете унети услов у заграде, који је праћен са два формата за коришћење у случају да је услов испуњен, или не.На пример

[Red][<=100];[Blue][>100]

боји црвеном бојом бројеве који нису већи од 100, а плавом бојом бројеве који су већи од 100.

slide65

Кодови за датуме и времена

Да бисте креирали датумске и временске формате користите следеће кодове

slide66

Форматирање ћелија

 • Основни поступак форматирања је:
 • Изаберите ћелије које желите да форматирате.
 • Изаберите команду за форматирање.
 • Промена фонта
 • Да бисте променили фонт, селектујте ћелију, или текст који желите да форматирате, па изаберите фонт из листе фонтова на алату за форматирање, илиизаберите опцију менија Format/Cells да бисте добили Fontстраницу.
slide67

Подебљена слова

Искошена слова

Подвучена слова

Промена стила фонта

Да бисте променили стил фонт, селектујте ћелију, или текст који желите да форматирате, па изаберите стил фонт на алату за форматирање, илиизаберите опцију менија Format/Cells да бисте добили Fontстраницу.

Промена величине фонта

Да бисте променили величину фонта, селектујте ћелију, или текст који желите да форматирате, па изаберите величину фонта на алату за форматирање.

slide69

Користите дугмиће на Formatting toolbar-у да бисте променили поравнање.

Да бисте спојили и центрирали, селектујте ћелије са текстом који желите да центрирате и ћелије у истом реду, или колони дуж којих ћете извршити спајање. Кликните на дугме

slide70

Подешавање

хоризонталног

поравнања

Ротирање текста

Подешавање

Вертикалног

поравнања

Спајање ћелија

slide71

Хоризонтално поравнање

 • Generalпоравнање је текст лево, бројеви десно.
 • Fillпоравнање копира садржај ћелије да би попунило ћелију.
 • Justifyпоравнање користите да бисте динамички разместили садржај у складу са ширином текуће колоне и подесили десну маргину текста да изгледа као новински стубац.
 • Distributedпоравнање додаје бланко знаке између речи да би раширило садржај ћелије целом ширином ћелије.
slide72

Вертикално поравнање

 • Topпоставља садржај ћелије близу врха ћелије.
 • Bottomпозиционира текст и бројеве на дно ћелије.
 • Centerпоставља садржај ћелије на средину вертикале ћелије.
 • Distributedдодаје бланко знаке да би се проширио садржај ћелије по ширини, или дужини ћелије.
 • Justifyвертикално пакује садржај ћелије унутар вредности висине ћелије.
slide73

Увлачење текста.

Додавање граница и боја

slide74

Именовање опсега

 • Име је алиас за ћелију, или опсег ћелија. Имена доносе вишеструке предности:
 • Имена се могу користити у формулама и лакше их је запамтити, него називе ћелија.
 • Када се опсег помера унутар табеле, и имена се померају са њим.
 • Име идентификује садржај ћелије: камата, тотална продаја, количина итд.
 • Када копирате формулу која користи имена, ефекат је исти као када користите апсолутну адресу ћелије.
slide75

Правила за коришћење имена опсега

 • Имена могу бити дужине до 255 карактера и могу садржати слова, бројеве, доње црте, или тачке.
 • Имена морају почињати или словом, или доњом цртицом.
 • Не смете користити специјалне карактере.
 • Име не сме бити постојећа адреса ћелије.
 • Имена нису осетљива на велика слова.
 • Име мора бити јединствено унутар једне радне свеске.
slide76

Именовање опсега коришћењем Name box-а

 • Селектујте опсег који желите да именујете.
 • Кликните Name box.
 • Укуцајте исправно име за опсег и притисните Enter.
slide77

Коришћење дијалог оквира Define Name

 • Дијалог оквир Define Nameје једино место где можете изменити или избрисати постојећа имена опсега.
 • Селектујте опсег ћелија који желите да именујете.
 • Изаберите Insert/Name/Define.
 • Укуцајте име опсега у Names in workbookоквиру за текст и кликните Add.
 • Кликните ОК да бисте затворили оквир за дијалог.
slide78

Креирање имена из реда или колоне

 • Можете дефинисати групу ознака у реду, или колони у једном кораку, користећи дијалог оквир Create Names.
 • Селектујте опсег који желите да именујете. Укључите ћелије које желите да користите под именом или са врха, или са дна реда, или прве, или последње селектоване колоне.
 • Изаберите Insert/Name/Createиз мени бара да бисте отворили Create Namesдијалог оквир.
slide79

У Create Names Inобласти селектујте ред (редове), Top, или Bottom, или колону(е), Left, или Right, који садрже ознаке корисне за именовање изабраног опсега.

 • Кликните ОК да бисте потврдили имена и затворите дијалог оквир.

Након што сте дефинисали опсег, можете унети име на сваком месту где је дозвољено да се унесе референца желија.

IznosPlate=VrednostBoda*BrojBodova

 • Коришћење имена за складиштење константи
 • За креирање именоване константе изаберите Insert/Name/Defineда бисте отворили дијалог оквир Define Names.
slide80

Унесите име у Named in workbookоквиру за текст.

 • У Refers toоквиру за текст унесите = и константу.

=Marza*UkupnaCena

slide81

Коришћење функција

Excel има више од 300 уграђених функција које су укључене у типичну инсталацију и додатних функција које могу бити укључене у уобичајену инсталацију.

Функције се користе за израчунавање резултата који су потребни у статистици, финансијама, инжењерингу, математици и другим областима.

Функције су формуле, што значи да све почињу знаком једнакости. Иза знака једнакости је име функције, после кога долази нула, један или више аргумената, одвојених зарезима и затвореним заградама.

slide82

Аргумент

=SUM(D6:D11)

Име функције

 • Excel-ове функције су груписане у 9 категорија:
 • Financial – рачуна каматну стопу, рату кредита, смањење остатка дуга итд.
 • Date&Time – Враћа тренутни сат, дан у недељи, или годину, време, или системски датум, конвертује датум из текста у стринг.
 • Math&Trig – рачуна апсолутне вредности, косинусе, логаритме.
slide83

Statistical – Рачуна суме, просеке и максималне и минималне бројеве у посматраном опсегу, напредне функције за t-тестове, Chi-тестове итд.

 • Look&Reference – Тражи и враћа вредности из посматраног опсега, креира хиперлинкове до мреже и интернет докумената.
 • Database – Рачуна вредности у табелама базе података у Excel-у
 • Text – Конвертује текст у велика, или мала слова, одсеца карактере са десног, или левог краја текстуалног стринга, повезује текстуалне стрингове
 • Logical – Проверава тачност израза и враћа true или false вредности
slide84

Information – Враћа информацију о тренутном стању поља, објеката или окружења.

Уношење функција

Пре него што унесете функцију, кликните у ћелију у којој желите да се упише резултат. За функције које се ретко користе, или за сложеније функције, користите алат за функције

slide85

Категорија

функције

Избор

функција

slide86

Одабирање функције из формула бара

Ако сте у скорије време користили функцију коју сада желите да користите, укуцајте = да бисте покренули формулу. Name boxће се претворити у Function box, исписујући име последње функције која је била унета из листе функција.

slide87

Захтевани аргумент

Опциони аргумент

Опис функције

Резултат формуле

Опис аргумената

Унос аргумената функције

Када селектујете функцију, Excel је помера на формула бар и отвара следећи дијалог оквир

slide88

Да бисте унели опсег као аргументе, кликните аргумент box, па или откуцајте опсег или га селектујте на радној табели. Појавиће се следећи оквир

Потврдите да су праве ћелије селектоване, или користите миша да бисте селектовали праве ћелије. Кликните ОК на крају.

Аргумент функције може бити опсег ћелије, или адреса, друга функција, или константа. Да бисте унели константу, једноставно је откуцајте у аргуменат оквиру за текст. Да бисте унели другу функцију, кликните аргуменат box, па изаберите функцију из падајуће листе Function.

slide89

Коришћење свакодневних статистичких функција

Свакодневне статистичке функције су

COUNTВраћа број појављивања у домену

COUNTAВраћа број уноса, укључујући и текстуалне уносе, у домену

AVERAGEСабира бројеве у домену и дели суму бројем сабирака

MODEВраћа вредност која се најчешће појављује

MAXВраћа највећу вредност у опсегу

MINВраћа најмању вредност у опсегу

slide90

COUNT(A1:A7) даје 3

COUNT(A4:A7) даје 2

COUNTсе користи за израчунавање броја ћелија које имају неке вредности, укључујући датуме, у специфицираном домену.

COUNT(argument1,argument2,…)

Највише 30 аргумената.

slide91

COUNTА(A1:A7) даје 6

COUNTА(A4:A7) даје 4

COUNTAсе користи за израчунавање броја ћелија које поред раније наведене вредности имају и текстуалне уносе у домену.

COUNTA(argument1,argument2,…)

Највише 30 аргумената.

slide92

AVERAGE(A1:A5) даје 11

AVERAGE(A1:A5,5) даје 10

AVERAGEизрачунава аритметичку средину.

AVERAGE(argument1,argument2,…)

Највише 30 аргумената.

slide93

Тражење и поправљање грешака

у формулама

Можете направити две врсте грешака када креирате радну табелу. Једна је код уноса података: укуцавање погрешног броја, погрешно написана реч, или име, или када заборавите да откуцате другу заграду. Excel ће Вам дати до знања да сте изоставили заграду.

Друга врста грешака су логичке грешке: сабирање пре него одузимање, или множење погрешних бројева.

Excel има осам кодова грешака који се појављују у ћелијама да би обавестио да формула тражи Вашу пажњу.

slide94

###### 1.Податак је сувише широк за ћелију.

2. Одузели сте један датум од другог, а резултат је негативан број.

Поново проверите Вашу формулу.

#DIV/0Број или референца ћелије коју сте поделили нулом, или бланком.

Треба Вам апсолутна референца ћелије у оригиналној формули.

#N/A 1. Изоставили сте захтевани аргумент у функцији.

2. Ћелија која садржи аргумент је бланко, или нема ону врсту садржаја коју функција захтева.

slide95

#NAME?1. Погрешно сте написали име домена или функције.

2. Обраћате се имену које не постоји.

3. Користили сте текст у формули, или формат без коришћења наводника.

4. Изоставили сте двотачку у домену.

#NULLОбраћате се пресеку који не постоји коришћењем бланка између два домена у аргументу.

#NUM 1. Користили сте текст, или бланко ћелију у аргументу који захтева број.

2. Унели сте формулу која прави број превелики, или премали за Excel.

slide96

#REFИзбрисали сте неке ћелије које формула захтева, па она не може да нађе ћелију којој се обраћа.

#VALUEУнели сте текст када је формула захтевала број или логичку вредност.

 • Excel садржи алате који помажу да поставите дијагнозу грешке и да је исправите. Поступак је следећи:
 • Кликните на ћелију која садржи грешку.
 • Изаберите команду Tools/Auditing/Trace Error.
slide97

Рецимо да смо селектовали ћелију F5. Након што изаберете команду Trace Error, добићете следећу табелу

Селектујте ћелију и исправите грешку.

slide98

Рад са текстом

Добар део текста се назива стринг. Стринг може бити и једно слово. Он може да укључује размаке, симболе, или бројеве, баш као и велика и мала слова.

Уклањање сувишних размака

Уклањање предводећих и пратећих размака тако да размаци између речи остану је задатак функције TRIM. Синтакса функције је

TRIM(tekst)

TRIM(“ Novi Sad “) даје “Novi Sad”

TRIM(“Beograd “) даје “Beograd”

slide99

Разлагање података са LEFT, RIGHT и MID

 • Функције LEFT и RIGHT враћају наведени број карактера са левог, односно десног краја стринга.
 • Синтакса функције LEFT је
 • LEFT(tekst,broj_karaktera)
 • где је tekst стринг са којим радите, а broj_karaktera је број карактера који се издвајају са левог краја стринга.
 • Уколико је број карактера већи од дужине стринга, тада се враћа цео стринг.
 • Уколико број карактера није наведен, тада се подразумева да је он 1.
slide100

LEFT(“Srbija i Crna Gora”,6) даје “Srbija”

LEFT(“Srbija”) даје “S”

Синтакса функције RIGHT је

RIGHT(tekst,broj_karaktera)

где је broj_karaktera број карактера који се издвајају са десног краја стринга. Претходне напомене важе и за ову функцију.

Функција MID издваја стринг из датог стринга. Синтакса функције MID је

MID(tekst,pocetak,broj_karaktera)

где је tekst стринг са којим се ради, pocetak означава позицију првог карактера који се издваја, а broj_karaktera је број карактера који се издвајају.

slide101

MID(“Srbija i Crna Gora”,1,6) даје “Srbija”

MID(“Srbija i Crna Gora”,10,9) даје “Crna Gora”)

Коришћење функција за промену величине слова

Функција UPPER претвара стринг у велика слова. Синтакса функције је

UPPER(tekst)

UPPER(“matematika”) даје “MATEMATIKA”

Функција LOWER претвара стринг у мала слова. Синтакса функције је

LOWER(tekst)

slide102

LOWER(“MATEMATIKA”) даје “matematika”

Функција PROPER конвертује прво слово и слово које прати карактер који није слово (размак, број, цртица) у велико слово. Синтакса функције је

PROPER(tekst)

PROPER(“ovo je Naslov”) даје “Ovo Je Naslov”

PROPER(“5-ti podatak”) даје “5-Ti Podatak”

Налажење позиције текста у ћелији

Постоје две функције за налажење подстринга у стрингу: SEARCH и FIND.

slide103

Функција FIND враћа позицију подстринга у наведеном стрингу. Уколико подстринг није део стринга, тада функција враћа вредност #VALUE!. Синтакса функције FIND је

FIND(podstring,string,startna_pozicija)

Ако startna_pozicija није наведена, тада се подразумева да је она једнака 1.

FIND(“I”,”Integrisani paketi”) даје 1

FIND(“i”,”Integrisani paketi”) даје 7

FIND(“i”,”Integrisani paketi”,8) даје 11

slide104

Функција SEARCH је проширена верзија функције FIND и подржава * и ? џокере. За проналажење једног карактера, користи се ?, док се за проналажење више карактера користи *. Синтакса функције је

SEARCH(podstring,string,startna_pozicija)

Спајање стрингова

Коришћењем функције CONCATENATE можете спојити стрингове. Синтакса функције је

CONCATENATE(string1,string2,…)

Стрингови могу бити ћелије, или текстови стављени између заграда.

slide105

CONCATENATE(“Integrisani “,”paketi”) даје “Integrisani paketi”

CONCATENATE(“Integrisani”,” “,”paketi”) даје “Integrisani paketi”

Уколико спајате само два поља, лакше је употребити симбол за спајање &. Ставите га у формулу између стрингова.

“Integrisani “&”paketi” даје “Integrisani paketi”

Форматирање бројева у стринговима

Да бисте форматирали бројеве унутар текста, користите TEXT функцију, која има следећу синтаксу

TEXT(string,format)

где је format тип формата који се користи.

slide106

TEXT("4/15/91", "mmmm dd, yyyy") даје “April 15, 1991”

TEXT(“2.715, “$0.00“) даје $2.72

Рад са датумима

Серијска вредност је број дана од имагинарног датума 0. јануара 1900. године; 1. јануар 1900. године се конвертује у серијску вредност 1, 2. јануар 1900. године се конвертује у серијску вредност 2 итд. Време се конвертује у децимале дана, тако да шест ујутру 2. јануара 1900. године има вредност 2,25.

Датуме је лако сабирати и одузимати. На пример, да бисте додали три дана на датум у ћелији B10, користите формулу =B10+3. Да бисте одузели пет дана, користите формулу =B10-5. Резултат је у оба случаја серијска вредност, приказана са датумским форматима формуле у ћелији.

slide107

Унос времена

 • При уносу времена користите симбол “:” да бисте раздвојили сате, минуте и секунде у унетом времену. За времена између поноћи и поднева уносите вредности од 0:00 до 12:00. За времена после поднева унесите PM, или користите двадесетчетворочасовно време (13:00), или ће Excel претпостављати јутарње време.
 • Ако унесете датум са две цифре у години (1/1/01), Excel ће применити следеће правило да би одредио којем веку припада датум:
 • за вредности од 0-29 Excel ће претпоставити да година припада 21. веку: од 1/1/2000 до 12/31/2029.
 • за вредности од 30-99 Excel ће претпоставити да припадају 20. веку: од 1-1-1930 do 12/31/1999.
slide108

Децималне вредности за јединице времена:

Напомена: када правите формуле, не морате уносити децималне вредности. Да бисте додали један сат, можете унети 1:00 или 1/24.

slide111

Коришћење датумских и временских функција

Функција DATE креира серијску вредност (коју можете даље форматирати) на основу три броја: године, месеца и дана. Синтакса функције је

DATE(godina,mesec,dan)

DATE(1995,3,20) даје 3/20/1995

Функција TIME креира децималу (серијску вредност) на основу три броја: сата, минута и секунде. Синтакса функције је

TIME(sat,minut,sekunda)

TIME(5,12,45) даје 5:12 AM

slide112

TIME(12, 0, 0) даје 0.5

TIME(16, 48, 10) даје 0.700115741

TEXT(TIME(23, 18, 14), "h:mm:ss AM/PM") даје "11:18:14 PM“

Функција NOW враћа серијску вредност за текући датум и децималу за текуће време по Вашем системском сату. Синтакса функције је

NOW()

На пример, ако је текући датум 1. jануар 1987. 12:30 PM, тада функција NOW враћа вредност 31778.52083. Десет минута касније, вредност ће бити 31778.52778.

slide113

Функција TODAY враћа серијску вредност текућег дана по Вашем системском сату. Синтакса функције је

TODAY()

Ако је текући датум 14. децембар 2003., тада функција TODAY() враћа вредност 12/14/03.

Функција DAY враћа редни број дана (од 1 до 31) из текста, датума или серијске вредности. Синтакса функције је

DAY(datum)

DAY("4-Jan") даје 4

DAY("15-Apr-1998") даје 15

slide114

DAY("8/11/1998") даје 11

DAY("2001/10/10") даје 10

Функција MONTH враћа редни број месеца (од 1 до 12) из текста, датума или серијске вредности. Синтакса функције је

MONTH(datum)

MONTH("6-May") даје 5

MONTH(35795) даје 12

MONTH(35796) даје 1

MONTH("2004/04/01") даје 4

slide115

Функција YEAR враћа редни број година (од 1 до 9999) из текста, датума или серијске вредности.Синтакса функције је

YEAR(datum)

YEAR("7/5/1998") даје 1998

YEAR("2005/05/01") даје 2005

YEAR(0.007) даје 1900

YEAR(35981.007) даје 1998

Функција HOUR претвара текстуални стринг или децимални израз у сат. Синтакса функције је

HOUR(string ili decimala)

slide116

HOUR(0.7) даје 16

HOUR(29747.7) даје 16

HOUR("3:30:30 PM") даје 15

Функција MINUTE претвара текстуални стринг или децимални израз у минуте. Синтакса је

MINUTE(string ili decimala)

MINUTE("4:48:00 PM") даје 48

MINUTE(0.01) даје 14

MINUTE(4.02) даје 28

slide117

Функција WEEKDAY враћа дан у недељи као цео број. Синтакса функције је

WEEKDAY(datum)

WEEKDAY("2/14/1998") даје 7 (Субота)

WEEKDAY("2/14/1998",2) даје 6 (Субота)

WEEKDAY("2003/02/23",3) даје 6 (Недеља)

WEEKDAY(35981.007) даје 1 (Недеља)

slide118

Информационе функције

Информационе функције враћају информацију о ћелији. Да ли је празна? Да ли садржи текст? Број? Грешку? Информационе функције се ретко употребљавају саме, већ су обично комбиноване са логичким функцијама, као што је IF.

Употреба IF функције

Синтакса IF функције је

IF(logicki_test,rezultat_ako_je_test_tacan,rezultat_ako_nije_tacan)

IF(A10=100,SUM(B5:B15),SUMSQ(B5:B15))

IF(A10=100,SUM(B5:B15),””)

slide119

Употреба AND и OR функција

Обе функције враћају једну од две вредности: True или False. Синтакса функције AND је

AND(uslov1,uslov2,…)

док је синтакса функције OR

OR(uslov1,uslov2,…)

Функција AND враћа вредност True ако су сви услови тачни. Функција OR враћа вредност True ако је бар један услов тачан.

AND(1<2,1>0,2>0) даје True

OR(1<2,0<1) даје True

slide120

Употреба сумирајућих IF функција

Специјализоване IF функције су статистичке функције са логичким основама. Употребите SUMIF или COUNTIF за сабирање или пребројавање вредности у домену на основу вредности у том домену, или у одговарајућем домену.

Синтакса функције SUMIF је

SUMIF(domen,kriterijum,domen_koji_se_sabira)

Домен се односи на ћелије које желите да Excel процени. Критеријум је услов који желите да Excel потражи у домену критеријума. Домен и домен који се сабира могу бити исти, али је то ретко у SUMIF функцијама. Ако не специфицирате домен који се сабира, подразумева се да је то исти домен као и критеријум домена.

slide121

Синтакса функције COUNTIF је

COUNTIF(domen,kriterijum)

Функција пребројава ћелије у домену које одговарају стрингу или броју.

slide122

Употреба претраживачких функција

Претраживачка функција користи вредност како би нашла слог у табели и вратила информацију из других колона у табели. Постоје три претраживачке функције: LOOKUP, VLOOKUP и HLOOKUP. Функције VLOOKUP и HLOOKUP траже вертикално (кроз колону) и хоризонтално (кроз ред) одређену вредност.

slide123

Синтакса функције VLOOKUP је

VLOOKUP(pretrazivacka_vrednost,niz_u_tabeli,indeks_kolone,domen_pretrazivanja)

Објашњења аргумената:

pretrazivacka_vrednost Ћелија која садржи вредност коју тражите у првој колони табеле

niz_u_tabeli Домен табеле/базе података

indeks_kolone Број колоне која садржи вредност

која треба да буде враћена. Прва

колона у табели је колона 1

domen_pretrazivanja Логичка вредност која показује да ли

је табела сортирана.

slide124

Дата је следећа табела и нека је Range референца домена A4:C12.

VLOOKUP(1,Range,1,TRUE) даје 0.946

VLOOKUP(1,Range,2) даје 2.17

VLOOKUP(1,Range,3,TRUE) даје 100

VLOOKUP(.746,Range,3,FALSE) даје 200

VLOOKUP(2,Range,2,TRUE) даје 1.71

slide125

Синтакса функције HLOOKUP је

HLOOKUP(pretrazivacka_vrednost,niz_u_tabeli,indeks_kolone,domen_pretrazivanja)

Користите функцију када је представљена хоризонтално, са јединственим вредностима у највишем реду.

HLOOKUP("Axles", A1:C4,2,TRUE) даје 4

HLOOKUP("Bearings",A1:C4,3,FALSE) даје 7

HLOOKUP("Bearings",A1:C4,3,TRUE) даје 7

slide126

LOOKUP(4.91,A2:A7,B2:B7) даје "orange“

LOOKUP(5.00,A2:A7,B2:B7) даје "orange“

LOOKUP(7.66,A2:A7,B2:B7) даје "violet"

Функција LOOKUP тражи или хоризонтално или вертикално. Користите функцију када колона, или ред које претражујете нису прва колона, или ред у бази података и када су вредности које желите да се врате лево, или изнад вредносне колоне, или реда који претражујете.

Синтакса функције је

LOOKUP(vrednost,pretrazivacki_vektor,rezultirajuci_vektor)

slide127

Употреба функција MATCH и INDEX

 • Функција MATCH враћа позицију ћелије у низу. Синтакса функције је
 • MATCH(pretrazivacka_vrednost,pretrazivacki_niz,tip_podudarnosti)
 • где је tip_podudarnosti –1, 0 или 1:
 • Ако је тип подударности 1, претраживачки низ мора бити сортиран у растућем редоследу. Функција враћа највећу вредност која је мања од тражене вредности, или једнака са траженом вредношћу.
 • Ако је тип подударности –1, претраживачки низ мора бити сортиран у опадајућем редоследу. Функција враћа најмању вредност која је већа од тражене вредности, или једнака са траженом вредношћу.
slide128

Ако је тип подударности 0, низ не треба да буде сортиран. Функција ће избацити само вредност која је подударна са траженом вредношћу.

MATCH(39000,B2:B8,1) даје 3

MATCH(38000,B2:B8,0) даје 2

MATCH(39000,B2:B8,-1) даје #N/A

slide129

INDEX(A2:C6,2,3) даје C3

Функција INDEX враћа ћелију из домена. Синтакса функције је

INDEX(niz,broj_reda,broj_kolone)

slide130

Креирање лако разумљивих графикона

 • Excel подржава широк спектар типова графикона:
 • Pie графикони се користе за приказивање односа између делова неке целине. То подразумева да пите укључују све од нечега.
slide131

Line графикон

Area графикон

Ribbon графикон

 • Line графикони се раде у дводимензионалној или тродимензионалној верзији, која се назива Ribbon графикон. Line графикон са попуњеном површином испод линије вредности зове се Area графикон.
slide132

Креирање графикона

 • Најлакши начин да креирате графикон је коришћење Chart Wizarda. Ево кратког прегледа корака у конструисању Excel-ових графикона помоћу Chart Wizarda:
 • Селектујте домене које желите да укључите у графикон.
 • Кликните на Chart Wizard дугме
 • У првом кораку одаберите врсту и подврсту графикона, па кликните Next.
 • У другом кораку потврдите да сте исправно одабрали домен и одаберите да низове приказујете редовима, или колонама. Притисните Next.
 • У трећем кораку сетујте опције графикона, укључујући наслове, и означите називе података и место легенде. Притисните Next.
slide133

У четвртом кораку одредите место на којем ће графикон стајати. Кликните Finish.

Одабир података за графикон

Прво селектујте податке за које желите да буду укључени у графикон. Са изузетком наслова, сви подаци из којих се графикон састоји треба да буду унети однекуд из радне табеле.

slide134

Изаберите врсту графикона

Изаберите подврсту графикона

Приказује груб нацрт графикона

Када одаберете текст и податке, притисните дугме Chart Wizard. У првом кораку одаберите врсту графикона из Chart Type листе. Ако графикон који Вам је потребан није на листи, потражите га међу графиконима на Custom страни.

slide135

Приказ графикона

Изабрани домен

2. корак

slide136

Низови у редовима

Низови у колонама

Изаберите картицу Series да бисте потврдили одабране домене и вредности низова који се користе на графикону.

slide137

Низови имена изворних ћелија

Низови домена извора података

Извор за називе оса

Низови

slide138

Именује графикон и осе

Приказује или сакрива линије оса

slide139

Приказује мреже у позадини и приказује или сакрива трећу димензију тродимензионалног графикона

Приказује и смешта легенду

slide140

Приказује текст, или вредности као ознаке података

Приказује селектовани домен из радне табеле испод графикона

slide141

У последњем кораку можете да изаберете да ли ћете ставити графикон на текућу радну табелу, или на нову, или на нови празни лист у истој радној књизи. Ако га сместите на празан лист, графикон ће заузимати целу страницу и тако ће увек бити штампан. Ако графикон додате текућој радној табели као објекат, он ће бити штампан као део радне табеле, али се може одштампати и посебно.

slide142

Креирање ареа графика

Ареа графици су осмишљени да показују тренд унутар неке серије података. Сложени ареа график приказује и серије и укупне трендове: вредност серија расте, или опада, што целину већом, или мањом током времена.

Направићемо сада један ареа график који ће приказивати популациони тренд на северозападу Мичигена, од 1920. до 1990. године.

Дата је следећа табела података:

slide147

Правилна ознака овог графика била би “Северозападни Мичиген расте”. График делимично скрива једну важну чињеницу: број становника се, наиме, јесте повећавао у свих пет округа, али је гро раста допринос само једног округа – Grand Traverse. Разместићемо серије података да би се јасно уочила четири округа са минималним растом и један који је највише допринео расту у целини.

slide148

Изаберемо картицу Series Order да бисмо променили разместили серије података. Ред серијама одређујемо помоћу Move Up и Move Down.

Изглед графика након померања

серија

slide149

Са распоређеним серијама много је јасније да један округ највише доприноси укупном расту. Иако користи исте податке као и раније добијени график, овај би имао много прецизнију формулацију: Северозападни Мичиген расте захваљујући округу Grand Traverse!

slide150

Други различити стил ареа графика је 3D ареа график. Кликните десним тастером миша на област графика и одаберите Chart Type из скраћеног менија.

Добија се следећи дијалог оквир

slide151

Бирамо тродимензионални ареа график

Притиснимо ОК да потврдимо промену стила графика

slide152

Из скраћеног менија изаберимо ову опцију да бисмо променили перспективу и висину 3D погледа

Изглед графика

slide153

Приказ графика пре потврде

Мењамо перспективу

Мењамо висину

погледа

Ротирамо график

slide154

Изглед графика

Овај график нам каже: За разлику од осталих округа, округ Grand Traverse расте.

3D график постоји и у наслаганој и у ненаслаганој варијанти. Претходни график је био ненаслагани. Направићемо сада стопроцентно наслаган ареа график.

slide155

Ова опција креира стопроцентни

ареа график

Изглед графика

slide156

Креирање површинских (Surface) графика

Површински графици су најчешће коришћени за приказивање математичких функција, али и за илустровање два сета података који се на неколико локација укрштају. Површински графици изгледају као топографске мапе; тачке које представљају податке, а из истог су распона, имају и исту боју.

Направићемо сада један површински график који сумира резултате теста потрошње горива при различитим брзинама код возила са различитим, претходно установљеним, стопама потрошње горива.

Нека је дата следећа табела података

slide158

Одређивање домена података. Такође, приказује и график пре коначне потврде.

Подешавање наслова и легенди графика

slide160

Креирање Scatter графика

Scatter графици, познати као XY графици, користе се за приказивање сета од две вредности: на пример, (0,0), (1,-5). Они показују зависност једне или више зависно променљивих величина, од једне независно променљиве величине. Scatter графици се користе и у истраживању тржишта и маркентингу. Тачке представљају појединачне одговоре, док се линија додаје да би био показан општи тренд добијен методом регресије, или екстраполације.

Нека је дата следећа табела података:

Креираћемо један Scatter график.

slide161

Scatter график без линије

Scatter график са линијом

slide162

Избор домена података

Приказивање наслова и назива оса

slide164

Избор метода регресије која се користи за приказивање тренда

Линеарни тренд за температуру Београда

slide165

Креирање stock графика

Stock графици приказују три вредности: највишу цену, најнижу цену и завршну цену (у системима са реалним протицањем времена трећа вредност се највише користи за приказивање тренутне цене).

Следећа табела садржи цене акција Microsoft-а за прве две недеље маја 2001. године.

slide166

Креирање Stock графика

Избор домена података

slide167

Приказивање наслова и назива оса

Коначан изглед графика

slide168

Чекирајте ову опцију за главну осу да би Excel користио вредности унетих података за x-осу

Постоји, ипак, један проблем са овим графиком. Берзе не раде викендом, тако да немамо вредности за суботу и недељу, 5. и 6. мај. Да бисмо средили овај проблем, морамо да променимо подешавања за x-осу.

slide169

Коначан изглед графика

Креирање комбинованих графика

Комбиновани графици комбинују два различита типа графика да би показали две, или више серија података. На пример, можемо упоређивати тренутно постигнуте резултате са очекиваним.

slide170

Класичан пример комбинованог графика је комбинација линијског и тракастог графика код којега линија приказује стандард, минимум, или максимум, а траке стварне вредности.

Дата је следећа табела података:

График користи две серије података: један ред са резултатима теста и други паралелни ред са пролазним резултатом (80) у свакој ћелији за коју постоји стварни резултат теста у првом реду. Створили смо именовану константу Prolaz, са одредницом =80, и ископирали формулу =Prolaz у опсег података другог реда.

slide171

Креирање комбинованог графика

Избор домена података

slide172

Коначан изглед графика

Креирање и чување типова графика

Када модификујете неки постојећи график, можете сачувати подешавања за график као да је реч о новој врсти. Графици које су створили корисници смештају се у радну свеску XLUSRGAL.XLS.

slide173

Изаберите ову опцију, а затим кликните на Add

Поступак за чување подешавања конкретног графика је једноставан.

slide174

Унесите име графика

Опишите график

График је сачуван

График можете и обрисати

slide175

Додатне технике употребе графика

Убацивање друге осе

У графику ћете за другом осом имати потребе ако наносите два различита типа података на исти график. Следећа табела обавештава о новоуговореним часовима и о месечном броју часова. Просечан број нових часова је 56 на месечном нивоу, док је максимум нових уговора 3. Када обе серије прикажемо на истом графику, траке које представљају нове уговоре се губе у сенци трака које представљају нове часове.

slide176

Изглед графика

Додајте другу осу

slide177

Повећајте размаке између трака да бисте их учинили ужим

Извршите промене наслова за нову X и Y осу

slide178

Резултат претходног рада: график који приказује две серије података коришћењем двају различитих оса са различитим скалама

Подешавање опција за графиконе

У Excel-овом оквиру за дијалог Options постоји незнатан број опција за графике, али оне обухватају критичне вредности на основу којих Excel одређује како да поступа са недостајућим подацима и скривеним ћелијама. Да бисте подесили ове опције, селектујте график, па одаберите Tools/Options.

slide179

Подесите да ли желите да се на графику виде и неунесене вредности

График приказује учинак једне раднице која је средином маја узела годишњи одмор.

slide180

Уобичајена опција за празне ћелије је да их, ипак, унесете. Одаберите опцију Zero да би Excel недостајућу вредност унео као 0.

Активирајте опцију Interpolated и Excel ће израчунати недостајуће вредности. Интерполирање је добар избор само ако за податке знате да су различити од нуле, али Вам због нечега недостају.

slide181

Уношење скривених ћелија

Уобичајено је да Excel у график уноси само видљиве ћелије. Ако сакријете колону неких вредности, скуп података који њој одговара аутоматски нестаје са графика. Искључите Plot Visible Cells Only опцију да бисте у график унели и видљиве и невидљиве ћелије.

slide182

Овај ред боја се користи за бојење површина слева надесно. Прва серија на графику ће бити обојена првом бојом, друга другом, и тако даље.

Овај ред боја намењен је линијама.

Омогућава копирање палета из другог пројекта.

Подешавање боја површина и линија

Можете променити боје ако желите да креирате специјалну колор палету. Да бисте ово извели, одаберите Tools/Options, при чему се отвара оквир за дијалог Options.

slide183

Коришћење алата за цртање и алата за слике

Правилном употребом алата за слике нагласићете важне бројке и учинићете радни лист уочљивијим у гомили. Ево неких маштовитих идеја да додатно улепшате радне листове:

 • Убацивање нацртаних објеката
 • Конструисање flow графика
 • Убацивање блокова за писање
 • Дизајнирање графичког текста
 • Цртање организационих графика
 • Креирање концептуалних дијаграма
 • Убацивање Clip Art-а, фотографија и других објеката

Све ове графичке елементе можете убацити у радне листове користећи само неколико алата, као што су Microsoft Draw и Microsoft Clip Organizer.

slide184

Употреба Microsoft Draw-а

Сопствене графичке објекте можете да нацртате користећи алате за цртање на toolbar-у за цртање. Toolbar за цртање се обично аутоматски појављује у прозору. Да би се toolbar за цртање појавио, можете се послужити једним од следећих путева:

 • На стандардном менију кликните

дугме

 • Изаберите View/Toolbars, па одаберите

Drawing.

slide185

Toolbar за цртање обухвата две широке групе менија и дугмади. Прва група се користи за креирање објеката, и почиње AutoShapes падајућом листом, а завршава се дугметом Insert Picture. Остала дугмад служе за форматирање објеката које сте већ креирали.

Убацивање Ауто-облика

Ауто-облици обухватају разне линије; основне облике као што су троуглови, ваљци, срца или заграде, стрелице, ток-графике и много других објеката.

Најлакши начин да убаците Ауто-облик у радни лист је да кликнете на

slide186

Изаберите категорију

Када унесете Ауто-облик, он се ствара по својим дефинисаним димензијама. Ако желите да их промените, одредите место на које бисте убацили Ауто-облик. Показивач миша добија облик

Вуците дијагонално да бисте променили величину облика.

slide187

Са менија одаберите кривуљу, слободну форму или “жврљотину”. Показивач миша лоцирајте тамо где бисте желели да буде почетак линије и кликните. Постепено померајте миша на различите локације и поново кликните да бисте завршили први део линије. Наставите све док не добијете линију какву сте желели, па кликните дупло да бисте означили крај линије.

Ако желите да нацртате затворену слободну форму, дупло кликните у близини почетка линије.

Ако желите да завршите облик, па да га затворите, десним тастером миша кликните селектовану слободну форму и изаберите Close Path.

Креирање кривуља, слободних форми и “жврљотина”

slide188

Креирање ток-графика

Ток-график се користи за приказивање и анализу корака неког процеса. За креирање ток-графика потребна су два објекта: облици који представљају процесе, или акције на графику (на њима су и ознаке које их описују) и линије које спајају те облике.

Пратите следеће кораке:

 • Из AutoShapes/Flowchart одаберите који облик желите да буде први. Кликните радни лист да бисте креирали облик.
slide189

Десним тастером миша кликните облик и одаберите опцију Add Text да бисте унели текст у облик. Промените величину ако је то неопходно.

 • Креирајте други објекат и одредите му одговарајући положај.
slide190

Са Connector подменија одаберите везник.

 • Показивач миша померите до првог објекта. Кликните ручицу коју желите да повежете и повуците до другог објекта. Када се плаве ручице појаве и на другом објекту, повуците линију до стране на којој желите да буде веза. Пустите тастер миша. Веза је комплетирана.
 • Понављајте кораке од 1 до 5, све док не завршите читав график.
slide191

Изаберите Align Center

Креирали сте ток-график. Међутим, објекти нису нормални са помоћним линијама. Држите дугме Shift и кликните све објекте да бисте их селектовали. Кликните дугме Draw, изаберите Align or Distribute.

slide193

Креирање линијских објеката

Линијски објекти обухватају ауто-облике, линије, стрелице, правоугаонике, елипсе и оквире за текст.

Да бисте нацртали линију или стрелицу, пратите следеће кораке:

 • Кликните дугме за линију или стрелицу
 • Померите показивач миша, који сада изгледа као крстић, до места где бисте желели да буде почетак линије.
 • Држећи леви тастер миша, повуците линију да бисте је нацртали.
 • Пустите тастер миша да завршите линију.

Напомена. Када користите алатку за цртање стрелица, њен врх се појављује на крају линије где сте пустили тастер миша.

slide194

Да бисте нацртали правоугаоник или елипсу, пратите следеће кораке:

 • Кликните дугме за правоугаоник или елипсу
 • Показивач померите на место где желите да се нађе горњи леви угао објекта који желите да нацртате.
 • Држећи леви тастер миша, вуците доле и десно да бисте нацртали објекат.
 • Пустите тастер миша да бисте креирали правоугаоник, или елипсу.

Напомена. За цртање квадрата, или круга држите тастер Shift док померате показивач миша.

Напомена. С обзиром да су и правоугаоник и елипса затворени објекти, можете им додати текст. Кликните десним тастером миша објекат и одаберите Add Text.

slide195

Креирање и примена оквира за текст

Коришћењем алатке креира се текст који лебди изнад стандардног текста на радном листу. Да бисте унели оквир за текст, на менију за цртање кликните дугме . Оквир за текст нацртајте као што бисте нацртали правоугаоник. Када пустите тастер миша, оквир за текст је активан – курсор се појављује у њему, а гранична линија око њега. Упишите текст који желите у активни оквир за текст. Оквир за текст аутоматски се преноси у нови ред, тако да није нужно притискати тастер Enter, осим ако почињете нови пасус унутар оквира.

slide196

Дизајнирање Word Arta

Word Art помаже да од текста направите графички објекат. Можете га користити за креирање логоа и за истицање наслова; помоћу тог алата свој радни лист учинићете занимљивијим.

Да бисте унели Word Art, пратите следеће кораке:

 • Позиционирајте курсор тамо где желите да сместите слику и кликните дугме . Други начин је да одаберете Insert / Picture / Word Art са главног менија.
slide197

Отвориће се следећи дијалог оквир

 • Кликните стил какав бисте желели да се примени на Ваш текст.
 • Кликните ОК. Појављује се дијалог оквир Edit WordArt Text.
slide198

Одредите тип слова

Одредите величину слова

Одредите стил слова

Упишите текст

slide199

Палета алатки WordArt се приказује само ако је селектован WordArt објекат.

slide201

Форматизовање објеката

Након што креирате објекте које желите, можете им додавати линије, пуњења, боје и сенке и можете, чак, од њих направити 3D објекте.Већина алата која Вам је потребна за ово налази се већ на toolbar-у за цртање.

Да би један објекат био селектован, потребно га је само кликнути. За селектовање више објеката држите Shift док кликом селектујете појединачне објекте, или развуците правоугаоник око свих објеката које желите да селектујете.

slide202

Одаберите No Fill ако желите необојени ибјекат

Одаберите опцију ако желите сенчење, текстуру, шаблон, или слику као површинску боју објекта

Одаберите опцију да бисте креирали неку нову боју

Кликните дугме за падајућу листу да бисте видели палету боја.

slide203

Кликните дугме да бисте видели палету за боју линије, па одаберите боју која ће се применити на линије унутар и на линије које оивичавају објекат.

Аутоматски избор боје линија

Креира нову боју

Додаје ефекте линијама

slide204

Кликните дугме па одаберите боју за текст унутар селектованог оквира за текст, или “облачића”.

Кликните дугме па изаберите стил за линије унутар селектованог објекта и за линије које га оивичавају.

Мења врсту линије, боју, дебљину и многе друге атрибуте селектованог објекта

slide205

Мења линију у испрекидану линију и омогућава избор стила испрекиданости.

Мења изглед крајева линије.

Додатна подешавања

slide206

Садржи команде које омогућавају промену изгледа селектованог објекта. Ове команде обухватају:

Мења изглед кривуља, слободних форми и “жврљотина”. Када одаберете ову опцију, појављују се мале црне ручице тамо где сте кликнули. Повуците ручицу да бисте променили њен положај, а, самим тим, и изглед аутооблика.

slide207

Мења тренутни аутооблик неким другим. Пронађите категорију која садржи аутооблик који бисте желели да замени постојећи и одаберите замену.

Следеће аутооблике те врсте уноси са истим форматизованим карактеристикама. Сваки нови аутооблик тог типа појављиваће се у истој боји и величини, све док не одредите другачији уобичајени изглед.

slide208

Специјални 3D ефекти и ефекти сенчења

Селектованом објекту сенчење и 3D ефекти дају дубину. Не можете у исто време применити и сенчење и 3D ефекте на једном објекту.

Кликните дугме да бисте видели мени различитих врста сенки, па кликните сенку коју желите да примените на селектовани објекат. За форматизовање сенке кликните поново дугме и одаберите Shadow Settings да би се отворила палета алатки.

slide209

Приказује или уклања сенку објекта.

Подиже сенку.

Спушта сенку.

Помера сенку улево.

Помера сенку удесно.

slide210

Приказује палету са које можете да изаберете боју сенке.

Поставља прозирну сенку

Кликните дугме да бисте придодали

3D ефекат. За форматизовање 3D

ефекта који сте применили

кликните поново дугме и одаберите

3D Settings.

slide211

Скрива или приказује 3D ефекат примењен на објекту.

Нагиње објекат “према” кориснику.

Нагиње објекат “од“ корисника.

Окреће 3D ефекат налево.

Окреће 3D ефекат надесно.

slide212

Дозвољава да одредите различиту дубину 3D ефекта.

72pt

36pt

Дозвољава да одредите усмерење 3D ефекта и да одредите да ли је правац перспективан (продужеци свих страница се спајају у једној тачки), или паралелан (продужеци свих страница и у бесконачности остају паралелни).

slide213

Подешава позицију и интензитет светлости која обасјава објекат.

Bright Normal Dim

Дозвољава да изаберете изглед састава 3D ефекта.

Wire Frame Matte Plastic Metal

slide214

Приказује палету са које можете изабрати боју 3D ефекта.

Распоред објеката

Нацртани објекти се смештају у лејере на врху текста на радном листу, и то редом којим су креирани. Ако имате неколико објеката који се преклапају, добра је идеја одредити који је објекат “на врху”, који је следећи и тако даље.

slide215

Да бисте објекте померали са нивоа на ниво, пратите следеће кораке:

 • Селектујте објекат коме желите да промените позицију.
 • Кликните дугме и одаберите Order да би био приказан мени Order.
 • Одаберите Bring to Front да би се објекат нашао изнад свих других објеката.
 • Одаберите Send to Back да би се објекат нашао испод свих осталих објеката.
 • Одаберите Bring Forward да би се објекат померио постепено за по један лејер напред.
 • Одаберите Send Backward да би се објекат померио постепено за по један лејер назад.
slide216

Пријањање уз невидљиве помоћне линије

Ако обављате неки детаљан посао, постоји могућност поравнања свих објеката према границама ћелија, или према другим објектима на радном листу.

 • Snap to Grid аутоматски повлачи објекте које нацртате према најближој граничној линији ћелије.
 • Snap to Shape поравнава објекте невидљивом хоризонталном, или вертикалном линијом, која пролази кроз ивице других објеката унутар радног листа.
slide217

Поравнање објеката

Постоји још неколико начина за подешавање позиције селектованих објеката у цртежу. Кликните дугме Draw, па одаберите једну од понуђених опција:

 • Nudge служи за постепено померање селектованог објекта.
 • Align or Distribute опција служи за подешавање поравнања у односу на друге објекте.
slide218

Rotate or Flip служи за мењање оријентације, или правца објекта.

Груписање објеката и њихово раздвајање

Када завршите цртеж, можете груписати све нацртане објекте да би их Excel третирао као јединствени објекат. Да бисте груписали објекте пратите следеће кораке:

 • Држите дугме Shift док кликом означавате које објекте желите да групишете.
 • Кликните дугме Draw и одаберите Group.
slide219

Ако желите да померите, промените величину, или на било који начин форматизујете неки појединачни објекат из групе, можете га из групе издвојити, при чему се група распада на саставне делове. Ево корака који показују како се из групе издваја груписани објекат:

 • Селектујте групу кликом на њу.
 • Кликните дугме Draw и одаберите Ungroup.

Када сте промене завршили, можда ћете пожелети да поново групишете објекте да бисте могли једноставно да померате објекат и мењате његову величину. Ево како можете груписати објекте који су претходни већ били груписани:

 • Селектујте неки објекат који је раније припадао групи.
 • Кликните дугме Draw и одаберите Regroup.
slide220

Приступање клиповима

Клип можете убацити у свој радни лист и организовати све слике и мултимедијалне фајлове за употребу коришћењем Clip Organizera.

Да бисте приступили Clip Art-у, кликните дугме , или одаберите Insert/Picture/Clip Art.

Када ово урадите, приказаће се следећи дијалог прозор

slide221

Да бисте нашли одређену врсту клипа, унесите једну, или две кључне речи у Search for clips, а затим притисните тастер Enter. Након тога приказаће се клипови који испуњавају Ваше критеријуме.

slide222

Када показивачем миша кликните на слику, појављује се контексни мени који садржи опције за различите ствари које можете радити са клипом.

slide223

Убацује клип

Приказује клип

Креира нове колекције клипова и премешта и копира клипове унутар постојећих колекција

Налази сличне клипове

Промена величине Clip Arta

Када кликнете слику и селектујете је, осам ручица се појављује око слике: четири на угловима и по једна на свакој страници.

slide224

Када показивачем миша пређете преко неке од ових ручица, он се мења у стрелицу за промену величине објекта. Повуците било коју ручицу да бисте променили величину објекта у логичном правцу. Повуците ручице у угловима да бисте променили величину објекта, задржавајући његове првобитне пропорције.

Модификовање слика помоћу палете алатки

Премда Excel не подржава сотвер за модификовање слика, на располагању имате, ипак, неке основне опције.

slide225

Отвара оквир за дијалог Insert Picture, помоћу којега можете да убаците слику из неког фајла.

Палета алатки

slide226

Одређује изглед слике

Примењује најадекватнији формат, обично оригиналне боје

Сваку боју пребацује у црну или белу

Сваку боју пребацује у сиви еквивалент

Слику модификује у слику ниског контраста, слично воденом жигу

Watermark

Black & White

Grayscale

slide227

Појачава интензитет боја

Смањује интензитет боја

Додаје белу да би се осветлиле боје

Додаје црну да би се затамниле боје

Исеца правоугаоне области са слике

Форматизује границу која окружује слику

Форматизује слику

Преображава слику у њен првобитни формат

Области JPEG слика чини провидним

slide228

Базе података

База података је списак са специфичном структуром, дефинисан пољима – категоријама информација које садржи. Телефонски именик је база података са пољима која садрже презиме, име, средње слово, адресу, број телефона.

Свако поље у бази података мора да име јединствено име. У Excel-у, поља су колоне, а сваки запис је појединачни ред.

Креирање базе података је једноставно као и креирање других радних листова, али постоје и додатна правила за радне листове које планирате да користите за базе података.

 • Немојте да остављате празне редове или колоне између назива колона и записа података.
slide229

Оставите празне редове после свих података и пре збирова, просека или осталих редова за резимирање.

 • Не остављајте празне колоне у бази података, и проверите да нема празних колона скривених између колона базе података коју преузимате.
 • Имена поља на врховима колона морају да буду јединствена у бази података. Означите сваку колону.

Величина базе података

Базе података су ограничене на број редова на радном листу. Excel може да прими само 256 поља.

slide230

Сортирање базе података

Да бисте сортирали податке у бази података, прво изаберите једну ћелију у бази података, онда изаберите Data/Sort из менија да би Excel сортирао записе у бази података и отворио комуникациони блок Sort.

slide231

У телефонском именику, записи су обично сортирани по презимену. Ово сортирање се назива примарно сортирање. Ако можете да имате више истих записа у пољу за примарно сортирање (на пример два Симића), можете да одредите секундарно сортирање на неком другом пољу, као на пример поље за имена.А ако можете да имате два Дејана Симића, можете да искористите поље за средње слово или неко друго поље за терцијарно сортирање.

При сваком сортирању, подаци могу да буду сортирани по растућем критеријуму (А-Z) или опадајућем критеријуму (Z-A).

slide232

Примарно сортирање

Секундарно сортирање

Терцијарно сортирање

Подешавање опција за сортирање

Можете да сортирате на три нивоа користећи комуникациони блок Sort.

slide233

Одаберите једну од уобичајених листи да бисте сортирали по данима у недељи или месецима у години а не по датуму.

У основи, сортирање је осетљиво на велика слова

Сортира базу података са пољима у колонама и записима у редовима (Sort top to bottom) и базу података са пољима у редовима и записима у колонама (Sort left to right)

Можете да сортирате базу података користећи дугмиће за сортирање

slide234

Филтрирање базе података

Филтер се користи да би се селектовали записи који задовољавају одређене критеријуме и привремено прикривају остале записе.

Додавање AutoFilter-а

Да бисте подесили аутоматско филтрирање, изаберите једну ћелију у бази података и изаберите Data/Filter/AutoFilter. Кликните на стрелицу која се појављује поред поља за име да бисте убацили листу критеријума за поља.

slide235

Обично је критеријум у свим пољима All, што значи да се садржај поља не користи за филтрирање записа. Top 10 се користи за нумеричка поља да би се приказао врх или дно 10, 5, или неки други број записа или проценат записа.

Када примените филтер, сви записи који нису укључени у подскуп су сакривени. Број пронађених записа и укупан број записа у бази података су приказани на статусној траци.Сваки запис задржава свој оригинални број реда; бројеви редова или филтрирани записи се појављују у плавој боји. Стрелица за филтрирана поља постаје плава да прикаже да се користи за филтрирање података.

slide236

Филтрирано поље

Филтрирани

записи

Да бисте отворили AutoFilter листу у колони или кликните стрелицу за филтрирање или изаберите ред насловљен стрелицом AutoFilter и притисните Alt + 

slide237

Креирање корисничког филтера

Користите Custom филтер да бисте претраживали по упоређивању различитим од једнакости:

 • Записи са пољима који нису једнаки по критеријуму.
 • Записи који су већи или мањи од критеријума.
 • Записи који задоваољавају један или неки други услов.

Да бисте креирали кориснички филтер, изаберите Custom из падајуће листе критеријума да бисте отворили комуникациони блок Custom AutoFilter.

slide238

Кликните на падајућу листу операција филтрирања да бисте изабрали оператор. Листа садржи логичке операторе као equals (једнако је) или is greater than or equal to (веће је или једнако од), као комплексне операторе да бисте филтрирали записе који почињу низом карактера, завршавају се или садрже низ карактера.

Падајућа листа вредности на десној страни садржи записе у пољима из листе критеријума поља. Приметите да можете да користите знакове * и ? да бисте проширили низ карактера за претраживање.

slide239

Опције AND и OR се користе када желите да филтрирате по више од једног критеријума у колони. AND се користи да уведе више и ниже крајеве опсега и скоро увек се користи за нумеичке податке.

OR се користи за филтрирање по два различита критеријума.

Филтрирање може да буде корисно када треба да прикажете део података из базе података. Можете да филтрирате записе које желите да прикажете и онда изаберете и прикажете информације као што бисте обично то урадили.

Да бисте искључили AutoFilter, изаберите Data/Filter/AutoFilter.

slide240

Креирање подскупова

Пуно пута ћете желети да радите са подскуповима база података или да их раздвојите. На пример, имамо базу података са 5000 записа, али само 700 њих се односе на наш пројекат. Лакше је радити са мањом базом података која садржи само 700 записа који су нам потребни. Брзо можемо да креирамо подскуп од 700 записа помоћу функција Copy и Paste:

 • Филтрирајте активну базу података да бисте приказали записе које желите да копирате.
 • Селектујте филтрирану базу података, укључујући наслове колона и било које друге називе које желите да копирате.
 • Кликните на дугме Copy.
 • Изаберите прву ћелију где желите да се појави нова база података.
 • Притисните Enter да бисте убацили базу података.
slide241

Креирање међузбирова

Можете да креирате међузбирове за било које поље у бази података. Међузбир не мора да буде сума – може да буде просек, рачун, минимум, максимум или други резултат базиран на групи записа. Пре рачунања међузбирова, морате да сортирате базу података у пољу у коме желите да рачунате међузбирове.

Пратите ове кораке да бисте креирали међузбирове:

 • Сортирајте базу података у пољу за
 • које желите да креирате међузбир.
 • Изаберите Data/Subtotalsда бисте
 • отворили комуникациони блок Subtotal.
slide242

Изаберите поље које сте сортирали у првом кораку

Изаберите свако поље за које желите да рачунате међузбир

Изаберите врсту међузбира

Штиклирајте опцију ако сте раније рачунали међузбирове и желите да замените ранији скуп новим међузбировима

Штиклирајте опцију ако желите да штампате радни лист са међузбировима и желите да штампате на посебној страни сваки скуп записа за који је рачунат међузбир

Смешта ред са резултатима на дно базе података. Ако не штиклирате ово поље, резултат се појављује на врху базе података

slide243

Детаљи о редовима

Сакриј детаље

Кликните на одговарајући симбол да бисте приказали одређени ниво шеме.

Када сте унели информације за међузбирове, кликните на дугме OK да бисте израчунали међузбирове.

slide244

Кликните на симболе да бисте приказали или сакрили детаље за међузбир.

Када користите комуникациони блок Subtotals, Excel обавља бар три ствари:

 • шета кроз базу података и убацује ред изнад сваког записа који не одговара претходном запису у колони At Each Change In.
 • прави формуле у сваком новом реду за колоне за које се рачуна међузбир.
 • креира текстуални запис са леве стране међузбира, који је веза између претходног записа из колоне At Each Change In и имена скупа функције за резимирање из падајуће листе Use Function.

Формула у сваком убаченом реду користи функцију SUBTOTAL.

slide245

Функција има два аргумента: број који представља суму функција и опсег ћелија за рачунање међузбира. На пример, формула =SUBTOTAL(9,G5:G10) сумира вредности у G5:G10.

Бројеви који се користе у функцији SUBTOTAL су:

 • AVERAGE
 • COUNT
 • COUNTA
 • MAX
 • MIN
 • PRODUCT
 • STDEV
 • STDEVP
 • SUM
 • VAR
 • VARP
slide246

Копирање међузбирова

Ако копирате међузбирове, чак и са прикривеним детаљима, Excel копира и скривене редове. Постоји лак начин за копирање међузбирова, али бисте могли да проведете добар део радног дана покушавајући да га нађете.

 • Почните прикривањем међузбирова тако да само подаци које желите да копирате буду видљиви. Изаберите података који желите да копирате.
 • Изаберите Edit/Go Tо.
slide247

Штиклирајте ову опцију

 • Кликните на дугме Special да бисте отворили следећи комуникациони блок
 • Притисните ОК а затим кликните на дугме Copy.
 • Померите се до прве ћелије где желите да убаците оно што сте копирали, и кликните Paste да бисте убацили копију међузбирова.