slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obezite ve Genetik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Obezite ve Genetik - PowerPoint PPT Presentation


 • 672 Views
 • Uploaded on

Obezite ve Genetik. Dr. M. Ali Sözen. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD. Amaçlar. Obezite ve obezitede rol oynayan genetik faktörler hakkında bilgilendirme Genetik faktörlerin direkt ve dolaylı olarak obeziteye nasıl etkilediği

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obezite ve Genetik' - bridie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Obezite ve Genetik

Dr. M. Ali Sözen

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji ABD

ama lar
Amaçlar
 • Obezite ve obezitede rol oynayan genetik faktörler hakkında bilgilendirme
 • Genetik faktörlerin direkt ve dolaylı olarak obeziteye nasıl etkilediği
 • İnsanda tek gen ve multifaktöryel kalıtımlı obezite formlarında rol oynayan genler ve yolaklar (özellikle Melanocortin pathway) hakkında bilgilendirme ve bilgileri güncelleme
ana hatlar
Ana hatlar
 • Obezite arka planı
  • Tanım
  • Tanı kriterleri
  • Katkıda bulunan faktörler
  • Obezite trendleri ve prevalansı
 • Obezite Genetiği
  • Hayvan modelleri
  • İnsanda Obezite
   • Monogenic versiyonları
   • Poligenik, multifaktöryel versiyonları
   • Obezite’de rol alan Metabolik yolaklar (Melanokortin sinyalleme kaskadı).
   • Bu yolaktaki bazı genler
   • Obezite gen haritası veritabanı (obesity gene map database)
   • Özet ve Sonuç
obezite giri
ObeziteGiriş
 • Hızla artan obezite oranları modern yaşam, çok miktardaki damağa hoş gelen ve yüksek kalorili besinleri kolayca elde etme ve sınırlı fiziksel aktivite ihtiyacı sonucu olduğu gözükmektedir.
 • Bununla beraber, bu çevre her bireyi aynı şekilde etkilemez. Bazı kimseler enerji alımı ile harcaması arasında makul bir dengeyi koruyabilirlerken; diğer bir kısmı kendini fazla kiloluluk ve obezite olarak ortaya çıkaran enerji alımı lehine kronik bir dengesizlik yaşamaktadırlar.
obezite halk sa l perspektifi
Obezite Halk Sağlığı Perspektifi
 • Obezite
  • Bir kamu sağlığı problemi olan obezite fazla vücut yağ birikimiyle sonuçlanan fizyolojik bir bozukluktur ve birçok nisbeten yaygın olan diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve bazı kanserlerle ilişkili dünya çapında bir sağlık tehlikesidir
obesity halk sa l perspektifi 2
Obesity: Halk Sağlığı Perspektifi 2
 • Mortalite
  • Artan erken ölüm riski
 • Morbidite
  • Diyabet, Kalp hastalığı, Hipertansiyon, bazı kanserler, Solunum problemleri, İşkemik Stroke, Artrit, ve Üremeyle ilgili Komplikasyonlar
 • Prevalence
  • ABD’de 59 milyon (30%) Amerikalıobez (BMI>= 30) Türkiyede: erişkin erkeklerde 21% , kadınlarda 43%
  • Oranlar hızla artmaktadır (epidemikoranlarda)
obezite tan m
Obezite Tanım
 • Kilo fazlalığı (overweight) ve obezite genel olarak sağlıklı kabul edilenden daha fazla olan ağırlık değerleri aralığı ve belli hastalıklar ve bazı sağlık problemleri olasılığını artırdığı gösterilmiş kilo aralığını tanımlamaktadır.
obezite tan kriterleri
Obezite Tanı kriterleri
 • BMI kullanılır
 • BMI kullanılarak toplam vücut yağı tahmin edilir
 • Body Mass Index - BMI =BKE=VKE
  • Beden kitle endeksi kilonun (kg) boyun karesine bölünmesiyle hesaplanır.
  • BMI = weight / (height)2
  • BMI birçok kimse için o kişilerdeki vücut yağı ile korelasyon halindedir.
  • Abdoninal obezite ölçütleri (sağda)

http://www.copacabanarunners.net/ibmi.html

obezite tan kriterleri ii
Obezite Tanı kriterleri II
 • Bu kriterlere göre;
 • BMI 25 ila 29.9 arasında olanlar “fazla kilolu” (overweight),
 • BMI 30 ve üzeri olanlar da “obez” olarak değerlendirilir.
metabolik sendrom ncep atp iii kriterlerini kullanarak metabolik sendromun klinik tan s
Metabolik Sendrom NCEP ATP III kriterlerini kullanarak metabolik sendromun Klinik Tanısı
obezite katk da bulunan fakt rler
Obezite Katkıda Bulunan Faktörler
 • Genel bakış
  • Obezite epidemik gün aşırı ortaya çıkan bir durum değildir ve birçok faktörün bunda katkısı sözkonusudur. Bunlar arasında davranış, çevre ve genetik faktörlerin etkisi sayılabilir. Fazla kiloluluk ve obezite enerji dengesizliğinden sonuçlanır ki bu da çok fazla kalorili besin yemek ve yeterli fiziksel aktivite yapamamanın bir sonucudur.
  • Vücut kilosu genler, metabolizma, davranış, çevre ve sosyoekeonomik durum gibi birçok etkenin bir sonucudur. Davranış ve çevre kişilerin fazla kilolu ve obez olmalarında en büyük role sahiptir.
obezite katk da bulunan fakt rler1
Obezite Katkıda Bulunan Faktörler
 • Genel bakış - devamı
  • Bu yüzden fazla kiloluluğu ve obeziteyi önleme müdahaleleri ve tedavide bu iki alan daha büyük önem taşımaktadır.
  • Çünkü obezite güçlü genetik belirleyici faktörlerin etkisine rağmen, populasyonun genetik kompozisyonu hızla değişmiyeceğinden dolayı obezitedeki büyük artış genetik olmayan faktörlerdeki önemli değişiklikleri yansıttığı düşünülmektedir.
obezite katk da bulunan fakt rler2
Obezite Katkıda Bulunan Faktörler
 • Enerji dengesizliği
  • Alınan kalori miktarı ile kullanılan kalori miktarının eşit olmadığı durumlarda ortaya çıkar
  • Kilo alma: Alınan kalori > Kullanılan kalori
  • Kilo verme: Alınan kalori < Kullanılan kalori
  • Değişiklik Yok: Alınan kalori = Kullanılan kalori
obezite risk fakt rleri
Obezite Risk faktörleri
 • Diet: yüksek kalorili ve düşük besleyici değerli gıdalar
 • Fiziksel İnaktivite
 • Yaş
 • Sosyoekonomikdurum
 • Belli medikal durumlar ve ilaçlar
 • Irk
 • Sigarayı bırakma
 • Aile öyküsü
 • Genetikyatkınlık
obezite katk da bulunan fakt rler3
Obezite Katkıda Bulunan Faktörler
 • Bir yorum
  • “Obezitede güçlü genetik belirleyicilerin bulunmasına rağmen, bir populasyonun genetik kompozisyonu hızla değişmez. Bu nedenle, [obezite] . . .deki büyük artış genetik-olmayan faktörlerdeki ana değişimi yansıtmalıdır." *

* Hill, James O., and Trowbridge, Frederick L. Childhood obesity: future directions and research priorities. Pediatrics. 1998; Supplement: 571.

obe zite trend leri abd
Obezite Trendleri ABD

From the CDC

Website: NHANES

Study Data

obe zite trend leri abd1
Obezite Trendleri ABD

From the CDC

Website: NHANEShttp://www.cdc.gov/nchs/products/pubs/pubd/hestats/

obese03_04/overwght_adult_03.htm#Table%201

obe zite trend leri birle ik krall k
Obezite Trendleri Birleşik Krallık

http://www.mrc-hnr.cam.ac.uk/research/obesity/obesity.html

obe zite trend leri t rkiye
Obezite Trendleri Türkiye

Erişkinler için (30 yaş ve üzerindeki) :

 • erkeklerin %21’i ve (nüfusun 1/5i)
 • kadınların %43’ü (nüfusun 1/3ü) obez.
 • Totalde; obez prevalansı 25%,
 • ve fazla kilolu prevalansı 55-60%
 • from http://www.ntv.com.tr/news/390732.asp and
 • http://www.yemekyapye.com/obezite.asp
obezite geneti i hayvan modelleri1
Obezite Genetiği Hayvan modelleri

From: Diabetes Mellitus A Fundamental and Clinical Text (3rd Ed.) D. LeRoith, S.I. Taylor and J.M. Olefsky, Lippincott Williams & Wilkins, 2004, Philadelphia

slide22
Obezite Genetiği Hayvan modelleri

“Hayvan modellerinde rapor edilen QTLs sayısı 408’e ulaşmış bulunmaktadır.

(Ekim 2005 itibariyle)

 • From Rankinen T , Snyder EE, Walts B, Perusse L, Chagnon YC, Weisnagel SJ,, Bouchard C.
 • The human obesity gene map: the 2005 update. Obes Res. 2005 Mar;12(3):369-439. Review.
nsanlarda obezite geneti i nsanlarda genetik etkiye dair kan tlar
İnsanlarda Obezite Genetiği İnsanlarda genetik etkiye dair kanıtlar
 • Familyal yığılmalar
 • - ailelerde obezitenin familyal yığılımı
 • İkiz Çalışmaları
  • - Tek yumurta (MZ) ikizleri arsındaki konkordans çift yumurta (DZ)ikizlerine kıyasla daha büyükolması
nsanlarda obezite geneti i obezite yatk nl k duyarl l k genlerinin ara t r lmas
İnsanlarda Obezite Genetiği Obezite yatkınlık (duyarlılık) genlerinin araştırılması

“I found one! I found one!”

Kenneth M. Weiss & Joseph D. Terwilliger

nature genetics • volume 26 • October 2000

nsanlarda obezite geneti i aday genler ve tek gen hastal klar kromozomal lokalizasyonlar
İnsanlarda Obezite Genetiği Aday genler ve tek gen hastalıkları: Kromozomal Lokalizasyonları

Image adapted from:Loos, R. J. and C. Bouchard (2003). J Intern Med254(5): 401-25.

nsanlarda obezite geneti i monogenik obezite formlar
İnsanlarda Obezite Genetiği Monogenik obezite formları
 • Ekim 2005 itibariyle
 • “11 farklı gendeki tek gen mutasyonlarından dolayı 176 insan obezite olgusu”,
 • “Obeziteyle ilişkili Mendelyen sendromlarla bağlantısı olan 50 lokus genomik bir bölgeye haritalanmış, ve bu sendromlar için kauzal genler veya güçlü adaylar belirlenmiştir”
nsanlarda obezite geneti i lgili genler ve qtl ler
İnsanlarda Obezite Genetiği İlgili genler ve QTL’ler
 • Ekim 2005 itibariyle
 • “244 genes that, mutated or expressed as transgenes in mouse result in phenotypes that affect body weight and adiposity”,
 • 61 genom-çapındaki taramalardan ortaya çıkan insan obezite QTL (Qantitative trait loci) sayısı = 253”,
 • “Bu QTL’leri içine alan toplam 52 genomik bölge 2 veya daha fazla çalışm aile desteklenmiştir.
nsanlarda obezite geneti i li kilendirme al malar
İnsanlarda Obezite Genetiği İlişkilendirme çalışmaları
 • Ekim 2005 itibariyle,
 • “Spesifik genlerdeki DNA dizi varyasyonu ile obezite fenotipleri arasındaki ilişkilendirme çalışmalarında 127 aday gen ile 426 pozitif bulgu elde edilmiştir,
 • Bu genlerden 22’si en az 5 pozitif çalışma ile desteklenmiştir.
nsanlarda obezite geneti i nsan monogen k obez te formlarinin ba lica fenot p k zell kler
İnsanlarda Obezite Genetiği: İNSAN MONOGENİK OBEZİTEFORMLARININ BAŞLICA FENOTİPİK ÖZELLİKLERİ

From: Diabetes Mellitus A Fundamental and Clinical Text (3rd Ed.) D. LeRoith, S.I. Taylor and J.M. Olefsky, Lippincott Williams & Wilkins, 2004, Philadelphia

nsanlarda obezite geneti i fareden nsana lept n terapisi
İnsanlarda Obezite Genetiği Fareden İnsana: LEPTİN Terapisi

Left: Ob mouse 6 weeks post leptin therapy

Right: Ob mouse 6 weeks post saline injections

A child with a mutation in the leptin

gene before and after leptin therapy

Murphy, J. E. et al. (1997). Proc Natl Acad Sci U S A94(25): 13921-6.

Farooqi, I. S. and S. O'Rahilly (2004). Recent Prog Horm Res59: 409-24.

nsanlarda obezite geneti i mekanizmalar ve yolaklar
İnsanlarda Obezite Genetiği Mekanizmalar ve Yolaklar

Yaygın obezite formları genler ve çevre arasındaki kompleks etkileşimden olabileceği düşünülürken, nadir monogenik formlarının olguların çoğundan sorumlu olmadığı gözükmektedir. Genler aynı zamanda obeziteye birçok mekanizma ile etkileyebilmektedir. Bu mekanizmalar arasında

- vücut yağ kalıbı,

- iştah düzenleme ve

- diğer metabolik yollar (Melanocortin signalling pathway)sayılabilir.

Bunlardan biri olan Melanocortin sinyalleme yolağı ve yolaktaki bazı genler gelecek slaytlarda kısaca özetlenecektir:

nsanlarda obezite geneti i melanocortin pathway
İnsanlarda Obezite Genetiği Melanocortin Pathway
 • - Linkaj çalışmaları
 • - Mouse models
 • Spontan mutations
 • Farmakolojik çalışmalar leptin-AgRP/melanokortin yolağının enerji homestazını düzenlemede primer rol oynadığını ortaya koymuştur.

POMC proteini leptin sinyalinin periferden merkezi homeostatik cevap halinde iletimine katılır. Ki bu hipotalamus’taki AgRP proteini tarafından antagonize edilir.

Melanocortin yolağındaki bazı genler şunlardır:

nsanlarda obezite geneti i leptin gene lep
İnsanlarda Obezite Genetiği Leptin gene (LEP)
 • Kromozomal lokalizasyonu: 7q31.3
 • Bazı oreksijenik nöropeptidleri Down-regüle eder - Nöropeptid Y (NPY)
 • - Melanin Consentrating hormone (MCH)
 • - orexin’ler
 • - ve Agouti-related peptide (AgRP)
 • Bazı anoreksijenik nöropeptidleri Up-regüle eder

- the alpha MSH (αMSH) which acts on MC4R, CART and CTRH.

- besin alımını azaltıcı

- enerji harcamasını artırıcı yönde etki gösterir.

nsanlarda obezite geneti i leptin receptor gene lepr
İnsanlarda Obezite Genetiği Leptin receptor gene (LEPR)
 • Kromozom 1p31 üzerinde lokalizedir.
 • Leptin’in ağırlık-düzenleyici etkisi hipotalamusta leptin reseptörüne (LEPR) ve özellikle onun uzun izoformuna bağlanması ve onu aktive etmesi aracılığıyla ortaya çıkmaktadır.
 • İnsanlarda birkaç izoformu vardır (uzun izoform önemli)
 • Başlıca hipotalamus’ta ifade edilmektedir
 • LEPR genindeki varyasyonların enerji harcaması, fiziksel activite düzeyi ve abdominal obezite boyutunu etkilediği bulunmuştur.
nsanlarda obezite geneti i peroxisome proliferator activated gene pparg
İnsanlarda Obezite Genetiği Peroxisome proliferator-activated gene (PPARG)

■ Kromozom3p25 ‘de lokalize olmuştur

■ PPARlar are ligandların-aktifleştirdiği reseptörlerdir ki yağların depolanması ve metabolizmasında iş gören genlerin ekspresyonunu düzenlerler.

■ 3 alt-tipi mevcut (PPARa, PPARg, PPARd);

■ PPARG insülin direncini düzenlemede rol almasıyla tanınmıştır

nsanlarda obezite geneti i melanocortin receptor 4 mc4r gene
İnsanlarda Obezite Genetiği Melanocortin receptor 4 (MC4R) gene
 • 18q22 kromozomu üzerinde lokalize olmuştur
 • Predominant nöronal melanokortin reseptörü
 • hipothalamus’ta arkuat nükleusta yer alır
 • 7-transmembran bölgesi olan bir G-proteinle eşleşen reseptördür
 • Onun, pro-opiomelanocortin (POMC) transcriptinin proconvertase1-bağımlı kesimiyle oluşan MSH tarafından aktifleştirilmesi hipofajiyi indükler
nsanlarda obezite geneti i melanocortin receptor 4 mc4r gene1
İnsanlarda Obezite Genetiği Melanocortin receptor 4 (MC4R) gene
 • hipotalamik arcuat nükleusunda ifade edilen ve POMC nöronlarından farklı olan bir nöropeptid olan AgRP tarafından antagonize edilir ki o da hiperfajiyi ve besin alımını uyarır.
 • Insanalarda, MC4R geni mutasyonları monogenik versiyonların yanısıra erişkinlerde morbid obeziteye de yol açtığı bulunmuştur
slide38
İnsanlarda Obezite Genetiği Agouti-related protein gene (AgRP)
 • AgRP Kromozom 16q22’de lokalizedir
 • Başlıca hipotalamus ve adrenal bezinde ifade edilmektedir.. İlgili proteinin güçlü bir iştah artırıcı ve besin alımını artırıcı bir etkisi bulunmaktadır.
 • Farelerde i.c.v uygulandığında hiperfaji ve obeziteye yol açmaktadır
 • Transgenik farelerin de hiperfajik ve obez oldukları saptanmıştır.
 • Etkisini -MSH ‘i onun reseptörlerinde (MC3R & MC4R) antagonize ederek ortaya koyar
 • Leptin tarafından downregülasyonu ve Ghrelin tarafından da upregülasyonu yapılır.
 • Genin kodlayan ve kodlamayan bölümlerindeki SNPler beyaz ve siyah populasyonlarda azalan yağlılık ile ilişkilendirilmişlerdir.
slide39
Daha fazla bilgi için…

Human Obesity Gene Map

Information Website

http://www.obesitygene.pbrc.edu

human obesity gene map database
Human Obesity Gene Map Database
 • http://obesitygene.pbrc.edu/
human obesity gene map database1
Human Obesity Gene Map Database
 • http://obesitygene.pbrc.edu/
 • Single-Gene Mutations
human obesity gene map database2
Human Obesity Gene Map Database
 • http://obesitygene.pbrc.edu/
 • Mendelian Disorders
human obesity gene map database3
Human Obesity Gene Map Database
 • http://obesitygene.pbrc.edu/
 • Mendelian Disorders
human obesity gene map database4
Human Obesity Gene Map Database
 • http://obesitygene.pbrc.edu/
 • Associations
human obesity gene map database5
Human Obesity Gene Map Database
 • http://obesitygene.pbrc.edu/
 • Linkages
zet ve sonu i
Özet ve Sonuç I
 • Obezite kompleks bir durumdur ve özellikle bazı batılı ülkelerdeki artan prevalansı ile önemli bir halk sağlığı tehlikesi durumundadır.
 • Obezite gelişiminde çevresel faktörler önemli rol oynamalrına rağmen, hem insandaki ve hem de hayvan çalışmalarından elde edilen güçlü bulgular genlerin de obezite gelişiminde katkıda bulunduğunu göstermiştir.
zet ve sonu ii
Özet ve Sonuç II
 • Bazı nadir obezite formlarına bazı tek gen mutasyonları yol açmaktadır. leptin, leptin reseptörü, ve melanokortin4-reseptör genleri. Bu nadir monogenik obezite formları tüm olguların çok az bir kısmını (%1’den az) oluşturmaktadır.
 • Öte yandan, daha yaygın formları gen-gen ve gen-çevre etkileşimlerini kapsamaktadır. Monogenik formlarının aksine, spesifik yatkınlık yapan genlerin belirlenmesi zor gözükmektedir. Halen, 600’ün üzerinde gen veya kromozom bölgesinin obezitenin etiyolojisinde rol oynadığı gösterilmişse de, bunlardan sadece 22’i birden fazla çalışma ile teyit edilebilmiştir.
obezite tavsiyeler
Obezite Tavsiyeler
 • Sağlıklı bir Diet
 • Fiziksel Aktivite
slide49
Teşekkürler

Dr. Mustafa Solak

Dr. George Argyropoulos

Dr. Hale Şamlı

Tüm Tıbbi Biyoloji ABD çalışanları

Sempozyum organizatörleri ve emeği geçen herkese...

kaynaklar
Kaynaklar

1. Friedman JM. Obesity in the new millennium. Nature 2000 Apr 6:404 (6778) :632-4.

2. http://www.copacabanarunners.net/ibmi.html

3. http://aps.nccd.cdc.gov/brfss

4.http://diabetes.ca/cpg2003/chapters.aspx?table4clinicalidentificationofthemetabolicsyndromeusingncepatpiiicriteria.htm

5. http://www.cdc.gov/

6. http://www.cdc.gov/brfss/

7. http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/nhanes2003-2004/nhanes03_04.htm

8. Montague CT, Farooqi IS, Whitehead JP, Soos MA, Rau H, Wareham NJ, Sewter CP, Digby JE, Mohammed SN, Hurst JA, Cheetham CH, Earley AR, Barnett AH, Prins JB, O'Rahilly S. Congenital leptin deficiency is associated with severe early-onset obesity in humans.

9. Monogenic human obesity syndromes. Farooqi IS, O'Rahilly S. Recent Prog Horm Res. 2004;59:409-24. Review.

10. Gibson WT, Farooqi IS, Moreau M, DePaoli AM, Lawrence E, O'Rahilly S, Trussell RA. Congenital leptin deficiency due to homozygosity for the Delta133G mutation: report of another case and evaluation of response to four years of leptin therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Oct;89(10):4821-6.

11. http://obesitygene.pbrc.edu/

12. http://obesitygene.pbrc.edu/association_table.htm

13. Snyder EE, Walts B, Perusse L, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Rankinen T, Bouchard C. The human obesity gene map: the 2003 update. Obes Res. 2004 Mar;12(3):369-439. Review.

14. MacKenzie RG. Obesity-associated mutations in the human melanocortin-4 receptor gene. Peptides. 2006 Feb;27(2):395-403. Epub 2005 Nov 4.

ad