obez te ve astim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBEZİTE ve ASTIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBEZİTE ve ASTIM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

OBEZİTE ve ASTIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 300 Views
 • Uploaded on

ı. A. l. l. l. a. e. D. r. j. i. k. m. i. l. i. H. B. a. s. r. t. l. a. k. a. ı. l. OBEZİTE ve ASTIM. Prof. Dr. Yavuz S. DEMİREL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AnaBilim Dalı Allerjik Hastalıkları Bilim Dalı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBEZİTE ve ASTIM' - henry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obez te ve astim

ı

A

l

l

l

a

e

D

r

j

i

k

m

i

l

i

H

B

a

s

r

t

l

a

k

a

ı

l

OBEZİTE ve ASTIM

Prof. Dr. Yavuz S. DEMİREL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AnaBilim Dalı

Allerjik Hastalıkları Bilim Dalı

obezite d nya da nemli bir sa l k problemidir
Obezite Dünya’da önemli bir sağlık problemidir.

Hangi Dünya?

Dünya mı ?

 • Kardiyovasküler hastalık
 • Tip II Diabet
 • Kanser
 • Astım içinde önemli bir risk faktörü olduğunu gösteren epidemiyolojik veriler söz konusudur.

Current Opinion in Pharmacology 2006, 6:1-7

obezite
Obezite
 • Tanım:
 • Obezite: Vücut kitlesine oranla vücut yağ oranının artmasıdır. Vücut Kitle İndeksi30 veya üzeridir.
 • Vücut Kitle İndeksi (BMI): Kişinin ağırlığının, boyun karesine bölünmesi ile ortaya çıkar.
slide4

1991

Obesity Trends* Among U.S. AdultsBRFSS,1991, 1996, 2004

(*BMI 30, or about 30 lbs overweight for 5’4” person)

1996

2004

No Data <10% 10%–14%15%–19% 20%–24% ≥25%

slide5
Kesitsel Epidemiyolojik Çalışmalar
 • Prospektif çalışmalar, kilo alma veya vermenin astım parametrelerini etkilemesi, obezite ve astım arasındaki ilişkiyi desteklemektedir.
 • Prospektif çalışmalar kesin olarak obezitenin astımdan önce ortaya çıktığını göstermektedir.

Current Opinion in Pharmacology 2006, 6:1-7

slide6

Reflu

COmorbiditeler

Uykuda Solunum Bozukluğu

(akciğer volümleri ve

Solunum paternini

etkilemektedir.

Endokrin Faktörler

(yağ hücresi kaynaklı, sitokinler, kemokinler ve hormonlar)

epidemiyoloji
Epidemiyoloji

İlk kez, obez olmanın kronik hastalıklar üzerine etkisini değerlendiren 2 büyük araştırma 1980’lerde yapılmış.

O zamandan bu yana 30 kesitsel ve olgu kontrollü çalışma bildirilmiştir.

J Allergy Clin Immunol 2005, 115:897-909

slide8

135.000 Norveçli

 • 21 yıl takip
 • Birim BMI arttıkça Astım
 • insidansı
 • Erkeklerde %10
 • Kadınlarda %7 artış

Am J Epidemiol 2004, 160:969-976

slide9

Females

40

35

25

20

15

10

5

0

New

Persistent

34.0

Astımlı yüzdesi

18.9

11.8

4.3

3.3

4.3

Vücut Kitle İndeksi

Association of high body mass index with asthma. In female subjects asthma is more prevalent in overweight and obese individuals. Reproduced with permission from Hancox et al.

sonu lar
Sonuçlar
 • Obez ve kilolu çocuk, adolesan ve erişkinlerde. Astım prevelansı yüksektir.
 • Astım obeziteye neden olmakta mıdır? Pek çok çalışmada bunun böyle olmadığı ortaya konmuştur.
 • Takip edilen binlerce (2-21 yıl arası) astım insidansı obez ve kilolu olanlarda artmaktadır. Obezite, astımdan önce ortaya çıkmaktadır.

J Allergy Clin Immunol 2005, 115:897-909

slide11

4. Pekçok çalışmalarda kadınlarda erkeklere göre obezitenin daha fazla etkisi ortaya konmuştur.

5. Obez astmatiklerde astım şiddeti artmakta, PEF değerleri düşük, okul kayıpları ve Acil Servis ziyaretleri normal astmatiklerle karşılaştırıldığında daha fazladır.

Sonuç olarak obez astmatikleri kontrol altında

tutmak zordur.

J Allergy Clin Immunol 2005, 115:897-909

slide12

A

B

A, Asthma severity among morbidity obese asthmatic subjects before bariatric surgery. B, Changes in asthma severity after bariatric surgery. Close to 70% of obese asthmatic subjects have moderate-to-severe asthma. Two years after the bariatric surgery, 80% of obese asthmatic subjects have considerably improved their asthma symptoms and control. Reproduced with permission from Obesity Surgery 2004; 14:1381-8

slide13
Astım ve Tip II Diabet arasındaki ilişkide, veri eksikliği söz konusudur. Obezite ile insulin direnci arasındaki ilişki bilinmekle birlikte Astım ile Tip II Diabet arasındaki ilişki obezitenin Astım üzerine etkisini anlamamıza yardım edecektir.

Current Opinion in Pharmacology 2006, 6:1-7

obezite ve ast m aras ndaki li ki
Obezite ve Astım Arasındaki İlişki
 • Bu ilişkinin mekanizmaları ortaya konmalıdır.
 • Astım ve obezite arasındaki ilişki epifenomendir.
obezite ve ast m aras ndaki nerilen mekanizmalar
Obezite ve Astım Arasındaki Önerilen Mekanizmalar
 • Fötal programlama
 • Genetik pleiotropy
 • ORTAK ETYOLOJİLER
 • CO-MORBİDİTELER
 • OBEZİTENİN AKCİĞER MEKANİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 • ADİPOKİNLER-TNF-α
 • Reflu
 • Uyku Bozuklukları
 • Tip II Diabet
 • Düşük FRC
 • Tidal volümde
 • azalma
 • Leptin adiponectin
slide16
Ortak genetik risk faktörleri obezite ve astım arasındaki ilişkide rol alabilir.

Astım için genom taramaları kromozomlar 5q, 6p, 11q ve 12p linkage bölgeleri bulundurmakta ve bu bölgeler obezite içinde aday genler ihtiva etmektedir.

β2 adrenoseptörler, TNF- a ve glukokortikoid reseptörleri gibi

Am J Crit Care Med, 169: 963

obez bireyler frc
Obez bireyler FRC↓

Obez bireyler FRC↓

Düşük volümlerde akciğer parankimini hava yolları üzerine retraktif etkisi azalır. Hava yolu çapları daralır

AHR ↑

TV ↓

Solunum hızı ↑

Hava yolu daralması

Bronş düz kasının tidal straining bronkodilatör etkisi vardır

Am J Crit Care Med, 169: 963

obez te
OBEZİTE

FRC↓ VT↓

Less Stretch

Stiffness

Hava yolu daralması

BHR

slide19

A. Morbidity obese

(BMI < 40)

B. Non obese

(BMI < 30)

Airways of a morbidity obese person (A) and of a nonobese person (B), In morbidity obese individuals it is common to observe widening of the bifurcation and a less-defined cartilage ring. BMI, Body mass index.

slide20

Absence of a protective effect of deep inhalation to methacholine-induced bronchoconstriction in obese subjects. For a similar dose of methacholine, avoidance of deep inspiration for a 20 minute period before methacholine challenge increased the decrease in FEV1 compared with nonavoidance in nonobese subjects (blue circles, body mass index [BMI] <30; P = .0003), whereas no difference was observed in obese subjects (red circles, body mass index > 30; p> .05).

f tal programlama
Fötal Programlama

Utenusda fötal dönemdeki

Etkileşimler obezite ve astım gelişiminde

rol oynamaktadır.

Düşük doğum ağırlığı

İleri dönemde vücut yağ oranının artması ile ilişkilidir

 • Gestasyonel yaş↓ → Astım riskini

artırmaktadır.

 • Fötal büyümenin bozulması → Erişkinde Astım için risk

taşımaktadır

 • Düşük doğum ağırlığı → Akciğer fizyolojisi ve

fonksiyonlarını bozmaktadır

 • Ortak genetik risk faktörleri → Obezite ve Astımda rol

oynar. Nat Immunol 2005, 6:537-539

female sex steroid hormonlar
Female Sex Steroid Hormonları

Aromataz

Adipo dokuda;

Androjenler

Ostrojenler

Obezite’de

Östrojen

 • 2 değişik Östrojen reseptörü vardır.
 • ERα ERβ adipö dokuda bulunur
 • Östrojen – bazal metabolizmayı ↑
 • ERβ üzerinden östrojen sinyali → yağ depolanmasına neden olur

Am J Respir 2004, 169:963

slide23
Östrojen ve Progesteron

IL 4 ↑

IL 13↑ perifer kan mononükleer hücrelerde ERs bronş düz kasında vardır ve östrojen direkt olarak hava yolu fonksiyonunu etkiler.

Am J Respir 2004, 169:963

uyku bozuklu u hastal klar
Uyku Bozukluğu Hastalıkları
 • Apne-hipone, ANORMAL gaz değişimi, horlama ve uyku bozulması ile seyreden hastalıklardır
  • Çocuklarda %1-3
  • Orta yaşta %2-40
  • Yaşlılarda %25 civarındadır

Am J Respir 2004, 169:963

slide25
Bu problem astımlı bireylerde ↑
 • Uyku Bozukluğu Hastalığı ve Astım ortak risk faktörlerini taşır
  • Zenci ırk
  • Prematüre
  • Obezite
  • Allerji
  • Alt solunum yolu enfeksiyonu

Hormonal değişiklikler

Nöral tonusda değişiklikler

Reflu

Solunum şeklindeki değişiklikler

Düz kas tonusunda bozulma

Hipoksemi

Am J Respir 2004, 169:963

ad pok n ler
ADİPOKİN’ler

“Yağ dokusu tarafından sektere edilen proteinlerdir.”

Hem insanlarda hemde sıçanlarda pek çok adipokinin serum konsantrasyonunda değişiklik ortaya çıkar.

Bu değişiklikler hava yolu fonksiyonunu etkiler ve Astıma yol açar.

Current Opinion in Pharmacology 2006, 6:1-7

table
Table

Adipokines.

TNF-a IL-8 Leptin PAI-1

IL-1 MCP-1 Adiponectin Angiotensinogen

IL-6 MIP-1a Resistin Complement B, C3 and D

Visfatin (PBEF) Eotaxin VEGF

IL-10 IL-1RA

IL-1RA, interleukin 1 receptor antagonist; MCP-1, monocyte chemotactic protein 1;

MIP-1a, macrophage inflammatory protein 1a;PAI-1, plasminogen activator inhibitor 1;

VEGF, vascular endothelial growth factor.

Cytokines Chemokines Hormones Other factors

markers in obesity
Markers in Obesity

Visfatin

(PBEF)

Eotaxin

Adinopectin

TNFa

Eosinophil

recruitment

Insulin synthesis

Bronchial

hyperreactivity

leptin
Leptin

Ozon-induced

Bronchial hyperreactivity

(eotaxin release)

Leptin

TNFa

IL6

(Eosinophil recruitment)

obezite1
Sistemik inflamasyon

Lökosit sayısında artış

C reaktif protein seviyesinde artış

Pro-inflamatuar sitokinlerde artış

Lipid peroksidasyonda artış

Obezite
slide31

High levels of leptin in overweight children with asthma. High levels of serum leptin are present in overweight children, and even higher levels are found in asthmatic overweight children. Reproduced with the permission of Blackwell Publishing from Mai XM, Bottcher MF, Leijon I. Leptin and asthma in overweight children at 12 years of age. Pediatr Allergy Immunol 2004; 15: 523-30

slide33

3

2

Serum Leptin (ng/mL)

1

0

Atopic asthmatics

n=78

Nonatopic asthmatics

n=24

Controlsn=33

Serum leptin levels of atopic and nonatopic asthmatics and healthy controls. Data represent median values. P values are given for comparison between groups by using the Mann-Whitney U test.

cevaplanmas gereken sorular ve sorunlar nelerdir
Cevaplanması Gereken Sorular ve Sorunlar Nelerdir?
 • Longitudinal cohort (Astım-Obezite ilişkilerinde) çalışmalara ihtiyaç vardır.
  • β2 agonist
  • İnhaler streoidler
 • Obezite’nin Astım üzerine etkisi kadınlarda daha belirgindir.
  • Ostrojenin beyinin yeme merkezlerine etkisi
  • Ostrojen hava yolu inflamasyonunu nasıl etkilemektedir?
  • Ostrojen ile SNS arasında ilişki varmıdır?
 • Obezitede adrenal modüller aktivite azalmıştır. Sempatik aktivite aktivite nasıl etkilemektedir. β adrenoreseptör polimorfizmi obezite ve astım ilişkisini nasıl etkiler? Leptinin sempatik sistemi nasıl etkilemektedir?
 • Adipöz dokuda hormonların akciğer ve inflamatuar yanıtlara etkisi nasıldır?
 • Intrauterin yaşam, astım-obezite gelişimini nasıl etkilemektedir?

Diet, ve genetik faktörler nasıl etkileşmektedir.

 • Düşük Akciğer volümlerindeki uzun süre soluma remodelinge neden olmakta mıdır?

Obeziteye zemin

hazırlamakta mıdır?