obez te ve fert l te n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obezİte ve Fertİlİte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obezİte ve Fertİlİte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Obezİte ve Fertİlİte - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Obezİte ve Fertİlİte. BMI. Kilolu:25-29.9 kg/m2. Normal:18 .5 -24.9 kg/m2 . Zay ı f:16-1 8 . 4 kg/m2. ObeZite BMI in 30 kg/m2 üzerinde olmas I olarak tan I mlanabilir. Obezİte frekans I. Obezite fertiliteyi etkileyebilen günümüz epidemilerinden biri olarak kabul edilebilir

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obezİte ve Fertİlİte' - ruana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
BMI

Kilolu:25-29.9 kg/m2

Normal:18.5-24.9 kg/m2

Zayıf:16-18.4 kg/m2

obez te frekans i
ObezİtefrekansI
 • Obezite fertiliteyi etkileyebilen günümüz epidemilerinden biri olarak kabul edilebilir
 • Dünyada 1.2 milyar insanda rastlandığı sanılmaktadır
 • Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yetişkin kadınlar arasında obezite prevalansı iki kat artmıştır.
 • Hastalık kontrol merkezinin verilerine göre yıllık 112,000 kişi obezite nedenli sağlık problemlerinden kaybedilmektedir

FlegalKmetall 1998Int J Obes Relat MetabDisord 1998; Hedley AA et all JAMA 2004Jackson D. Why Obesity is Winning, Boston Globe. 2005. Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) The eighth biannual health report of the AIHW. Australian Institute of Health and Welfare, Canberra. Australia’s health 2002.

obezite nedenleri
Obezite nedenleri
 • Artmış kalori alımı
 • Yetersiz fiziksel aktivite
 • Çevresel faktörler(otomobil, asansör, bilgisayar, bulaşık, çamaşır makinesi…)
 • Genetik faktörler (Bardet-Biedl ,Prader-Willi send. enerji-thrifty genleri, mitokondriyal DNA yada single nucleotide polimorfizm)
 • Kişisel faktörler (kişisel gıda ve fiziksel tercihler)
 • Hastalık(PCO.Cushing vb.) ve ilaç(steroid,antideprassan)
y ksek mal yet
YÜKSEK MALİYET
 • Bugün ABD da tüm sağlık harcamalarının yaklaşık %8 lik bir kısmını oluşturmaktadır
 • UK da yıllık sağlık harcamalarına 2 milyar pound yük getirmektedir

Colditz G.et al 1992, Maxine Frith.et al 2008

slide8

Gebelik ve doğum komplikasyon

ları

OBEZİTE

Oligoanovulatuvarinfertilite

Menstrual düzensizlik

gebelik ve do um komplikasyonlar i
Gebelik ve doğum komplikasyonlarI
 • ABD da gebeliklerin % 18.5 ile % 38.3 ünde obezite rastlanmaktadır. Bu nedenleobstetrikte en sık rastlanan risk faktörü olarak tanımlanabilir.
 • Artmış erken abortus,konjenital anomali,nöral tüp defekti riski
 • Gebeliğin indüklediği hipertansiyon, gestasyonel diabet, trombo-embolizm, makrozomi, spontan intrauterin ölüm,IUGR

Satpathy HK, J. Maternal obesity preg. Postgrad Med. 2008

do um kompl kasyonlar i
Doğum KomplİkasyonlarI
 • Uzamış doğum , perinealyaralanmalar ve postpartum hemoraji daha sık rastlanmaktadır.
 • Artmış sezeryan oranı
 • Uzamış hastanede kalış süresi
 • Anestezikkomplikasyonlar
 • Yenidogankomplikasyonları

(omuzdistosi…)

Obi Samuel N J. Obstet. Gynaecol. 2004

Rosenberg TJ Obstet. Gynecol. 2003

obez te fert l te
ObezİteFertİlİte

Uzamış konsepsiyon süresi

Artmış infertilite sıklığı

Art tedavi etkinliğinde ve outcome değişiklikleri

Artmış düşük oranı

Düşük gebelik oranları

Hassan MAM et all Fertilty Sterility 2004, Rich-Edwards JW et all Epidemiology 2002, Pasqualiet all 2007

slide12

Erken başlayan obezite

Pelluci C et all 2003, Farooqi IS 1999, Lake JK1997

Erken menarş

Oligo - anovulasyon

hormonal de mler
Hormonaldeğİşİmler
 • Bozulmuş steroid balansı (androjen,estrojen ve SHBG oranlarında değişim)
 • Hiperinsülinemi,artmış insülin rezistansı
 • Artmış abdominal çevre

Obesity genetics 2007

ya dokusunda
Yağdokusunda

Androjenikreseptor artışı

slide16

Hiperinsülinemi

Artmış estrojen üretimi

Artmış androjen üretimi

Azalmış SHBG üretimi

slide17

Abdominal çevrenin anovulatuvarinfertilitedeovulatuvar cevabı belirlemede spesifik negatif bir risk faktörü olduğu savunulmuştur.

Annemarie G.M.G,2003,Zaadstra et allBrMed J 1993

bmi ovulatuvar nfert l tede negat f r sk fakt r
BMI ovulatuvarİnfertİlİtedenegatİfrİsk faktörü
 • The Nurses’ Health Study(Cross Sectional prospective study)
 • Gözlemsel Çalışmalar
 • Prospektif Klinik Çalışmalar
 • Linne` Y. Effects of obesity on women’s reproduction and complications during pregnancy. Obes Rev 2004
 • Hassan MA, Killick SR. Negative lifestyle is associated with a significantreduction in fecundity. FertilSteril 2004
slide24
PCO

Polikistikover sendromu PCO reprodüktif yaş kadınlarda % 4-7 sindeen sık görülen endokrinopatidir

Polson, 1988

Abdel-Gadir,1992

tan i kr terler
TanIkrİterlerİ

I) Oligo-ve/veya anovulasyon

II) Hyperandrojenizm (klinik ve/veya biokimyasal)

III) Ultrasonografik olarak polikistik görünümde overler (PCO)

Rotterdam ESHRE/ASRM-2004

slide26
PCO
 • Hiperinsülinemi,insülin rezistansı
 • Metabolik sendrom
 • Obezitehiperandrojenizm
 • PCO ile obezite birlikteliği % 30- 75.(insulin, insulingrowth-factor sistem, opioid sistem, estrogen ve sitokinler, leptin)
obez pco
Obez PCO
 • Gonodotropin veya diger ovulasyon indüksiyon ajanlarına cevapsızlık
 • Uzamış indüksiyon süresi
 • Ovulatuvar disfonksiyon
 • Lutealdisfonksiyon

Barber TM et all 2006, Pasquali R et all 2006,

slide32

Hayat stili değişiklikleri, PCOS olan veya olmayan obez kadınlarda ilk basamak tedavi olmalıdır. Fakat bu bulguların ve hayat stili değişikliğine yüksek doz metformin tedavisi eklemenin etkinliğini belirlemek için randomizekontrollu çalışmalara ihtiyaç vardır.

obezite art
Obezite,ART
 • Folikul büyümesinde bozulma
  • Asenkron gelişimde sıklık
 • Uzamış indüksiyon süresi
 • Exojen gonodotropin rezistansı
 • Yüksek oranda siklus iptalleri
 • Embryo gelişimde bozulma
 • İmplantasyon oranlarında azalma

Bellver J RBM 2006, Budak E Fertil Steril 2006 , Mitchell M Reproductıon 2006, Fedocksa´ k P Human Rep 2004, Mulders AG Human Rep 2003 , van Swieten E Gynecol Obstet Invest 2005

slide34

Kan ve intrafoliküler hcg oranlarında azalma

Carrell Dtet all RBM 2001, Nichols J et all Fertil Steril 2003

Düşük fertilizasyon oranları

Düşük pik estradiol düzeyi

Bozulmuş cycle outcome

slide35

Toplanan oosit sayısı : 8 çalışma düşük, 9 çalışma fark olmadığını savunuyor.

Oosit kalitesi yada matüritesi: 6 çalışma olumsuz etki savunurken 1 çalışma etkili olmadığını savunuyor.

Fertilization: 3 çalışma azalma olduğunu savunurken,6 çalışma fark olmadığını savunuyor.

EmbryoKalitesi: 2 çalışma azalmış kalite savunurken, 2 çalışmada fark olmadığı savunuluyor.

Tamer Erel C. CurrOpinObstetGynecol. 2009, Brewer CJ Reproduction 2010, Robker RL Pathophysiology. 2008;

,

obezite art1
Obezite, Art
 • BMI her 1 birimlik artış gebelik icinOD ratio oranını 0.86 azaltıyor.
 • Hayat stilinde düzelme ve kilo kaybıgebelikicinOD ratio oranını 1.12 kat artıs.

Budak E et allFertil Steril 2006

45 163 art siklusu
45,163 ART siklusu

Luke B, Brown MB, Stern JE, Missmer SA, Fujimoto VY, LeachR. Hum Reprod. 2011;26:245–52

Female obesity adversely affects assisted reproductivetechnology (ART) pregnancy and live birth rates.

slide41

OBEZITE

SUBFERTILITE