DNA ve Genetİk Kod - PowerPoint PPT Presentation

ide
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DNA ve Genetİk Kod PowerPoint Presentation
Download Presentation
DNA ve Genetİk Kod

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
DNA ve Genetİk Kod
413 Views
Download Presentation

DNA ve Genetİk Kod

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DNA ve Genetİk Kod Sağlık Slaytları http://hastaneciyiz.blogspot.com

  2. DNA Deoksiribonükleik asit (DNA), tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. Protein ve RNA gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı DNA bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. Bu genetik bilgileri içeren DNA parçaları gen olarak adlandırılır, ama başka DNA dizilerinin yapısal işlevleri vardır, diğerleri ise bu genetik bilginin kullanılmasının düzenlenmesine yararlar. Kimyasal olarak DNA, nükleotit olarak adlandırılan basit birimlerden oluşan iki uzun polimerden oluşur. Bu polimerlerin omurgaları, ester bağları ile birbirine bağlanmış şeker ve fosfat gruplarından oluşur. Bu iki iplikçik birbirlerine ters yönde giderler. Her bir şeker grubuna baz olarak adlandırılan dört tip molekülden biri bağlıdır. DNA'nın omurgası boyunca bu bazların oluşturduğu dizi, genetik bilgiyi kodlar.

  3. Bu süreç sırasında DNA'daki bilgi, DNA'ya benzer yapıya sahip başka bir nükleik asit olan RNA'ya kopyalanır, bu işleme transkripsiyon denir. Hücrelerde DNA, kromozom olarak adlandırılan yapıların içinde yer alır. Hücre bölünmesinden evvel kromozomlar ikilenir, bu sırada DNA ikileşmesi gerçekleşir. Ökaryotlarda (yani hayvan, bitki, mantar ve protistalar) DNA'larını hücre çekirdeği içinde bulundururlar, buna karşın prokaryotlarda (yani bakteri ve arkelerde) DNA hücre sitoplazmasında yer alır. Kromozomlarda bulunan kromatin proteinleri (histonlar gibi) DNA'yı sıkıştırıp organize ederler. Bu sıkışık yapılar DNA ile diğer proteinler arasındaki etkileşimleri düzenleyerek DNA'nın hangi kısımlarının okunacağını kontrol ederler.

  4. ADENİN BAZI (A) TİMİN BAZI (T) GUANİN BAZI (G) SİTOZİN BAZI (C)

  5. DNANIN ÖZELLİKLERİ 1- Canlı yaşamında bozulmadan yapısını korur. 2-Hücre içi metabolizma olaylarını gerçekleştirir. 3- Bozulmadan türler arası geçişi sağlar. 4- Bazı koşullara göre değisebilir. 5- Morötesi (ultraviole) ışık altında bozulan bir yapısı vardır. 6- Sarmal yapılıdır.

  6. 7- Çift iplikli sarmal yapıya sahiptir. fakat istisnai olarak tek iplikli olabilirler. 8- Kendini eşlemesine replikasyon, DNA yapmasına transkripsiyon denir. 9- Replikasyonları semi konservatif şekilde gerçekleşen,bir sarmalında10.5 baz çifti içeren kalıtım materyali.

  7. SON Sağlık Slaytları http://hastaneciyiz.blogspot.com