pengurusan panitia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGURUSAN PANITIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGURUSAN PANITIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

PENGURUSAN PANITIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

PENGURUSAN PANITIA. KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KETUA-KETUA PANITIA 22 FEBRUARI 2007 MOHD SHAHRIL BIN MOHD ANIP JEMAAH NAZIR SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Bagaimana menguruskan panitia yang berkualiti ?. Perlu : Berdasar Pekeliling Ikhtisas 4/1986

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PENGURUSAN PANITIA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. PENGURUSAN PANITIA KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME KETUA-KETUA PANITIA 22 FEBRUARI 2007 MOHD SHAHRIL BIN MOHD ANIP JEMAAH NAZIR SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  2. Bagaimana menguruskan panitia yang berkualiti ? Perlu : • Berdasar Pekeliling Ikhtisas 4/1986 • Perancangan yang teratur • Pengetahuan • Pengalaman dan pengalamian • Perkongsian idea dan tenaga

  3. 2. BIDANG PENGURUSAN PANITIA

  4. 1. Perancangan Panitia: • Mempunyai “buku perancangantahunan” yang terancang. • Buku perancangan mengandungi: • Pengurusan dan Pentadbiran Panitia • Perancangan akademik panitia • Perancangan persatuan /kelab • Dokumen sokongan

  5. BUKU PERANCANGAN PANITIA Bahagian 1:Pengurusan pentadbiran • Visi , misi, matlamat sekolah • Carta organisasi sekolah • Carta organisasi JK Kurikulum • Carta Organisasi Panitia • Senarai guru dan biodata • Senarai penyedia soalan ujian/pep. • Data pelajar tahun semasa • Perancangan aktiviti panitia (Carta Gantt) • Anggaran pendapatan dan perbelanjaan

  6. Bahagian 2: Perancangan Akademik • Prestasi semasa mata pelajaran tahun lalu semua tingkatan/ darjah dan peperiksaan awam • Data/rekod Peperiksaan SPM mata pelajaran hingga tahun terkini • Data/rekod penilaian kecergasan/UDTA • Perancangan strategik semua tingkatan: • Keputusan peperiksaan terakhir • Sasaran tahun semasa • Strategi / aktivti peningkatan prestasi

  7. Bahagian 3: Dokumen sokongan : • Penetapatan kuota latihan setiap tingkatan • Panduan penentuan gred peperiksaan atau ujian • Pemeriksaan buku nota/latihan/ kerja/projek pelajar • Laporan dan Pemantauan Kurikulum Berkualiti • Sistem Fail Panitia • Senarai Disket Panitia • Senarai Buku Rujukan / CD / BBM untuk guru

  8. 2. MESYUARAT PANITIA • Minima 3 kali setahun • Tarikh terancang mengikut Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah • Prosedur pengurusan mesyuarat : • Penetapan tarikh mengikut takwim sekolah • Penetapan tempat mesyuarat • Surat panggilan mesyuarat • Penetapan agenda mesyuarat

  9. 1. Surat Panggilan Mesyuarat - nombor rujukan - tarikh surat - mesyuarat panitia kali ke berapa - butiran mesyuarat * tarikh * hari * masa * tempat

  10. 2. Agenda mesyuarat : 2.1 Ucapan aluan pengerusi /Ketua Panitia 2.2 Ucapan penasihat/Pengetua 2.3 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 2.4 Perkara berbangkit 2.5 Aktiviti semasa Panitia/Keperluan semasa 2.6 Hal-hal lain

  11. 3. Minit Mesyuarat Panitia: • Menggunakan format penulisan minit yang betul • Maklumat yang jelas • Ayat yang ringkas dan mudah difahami • Setiap aktiviti/perkara mempunyai keputusan tertentu,ketetapan petugas dan tempoh masa • Diedarkan dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat kepada ahli • Difailkan dalam Fail Mesyuarat Panitia • Memastikan tindakan diambil mengikut keputusan minit mesyuarat.

  12. 3. Pengajaran dan pembelajaran 3.1 Penetapanan guru : • Penetapan guru mengikut tahun/tingkatan • Pengkhususan guru mengikut tingkatan atau mengikut tahap murid 3.2 Permohonan guru : • Jika guru opsyen tidak mencukupi

  13. 3.3 Penyediaan Rancangan Pengajaran Tahunan : • Menetapkan penulisan RPT mengikut format Kurikulum Berkualiti ( SPI Bil. 3/1999 ) • Membuat semakan berkala dan menganalisa status pencapaian RPT ( menggunakan format Pemantauan Kurikulum Berkualiti) • Salinan RPT difailkan dalam Fail Dokumen Panitia ( Disatukan untuk semua darjah/ tingkatan )

  14. 3.4 Menyedia dan menyimpan data murid: • Jumlah pelajar mengikut kelas • Jumlah pelajar mengikut tingkatan/aliran 3.5 Menyimpan data peperiksaan/penilaian: • Keputusan peperiksaan awam • Keputusan peperiksaan sekolah • Keputusan ujian bulanan • Analisis prestasi peperiksaan/ujian 3.6 Menetapkan buku rujukan guru/murid: • Senarai buku teks & rujukan • Senarai buku kerja ( yang dibenarkan )

  15. 3.7 Menetapkan : • Jumlah latihan sebulan/seminggu • Kekerapan pemeriksaan buku nota/latihan oleh guru dan Ketua Panitia • Menentukan “standard” pemeriksaan buku nota / latihan pelajar oleh guru – sistem yang selaras antara guru dan tingkatan 3.8 Kelas Peperiksaan : • Penetapan tempoh menghabiskan sukatan • Strategi khas untuk pelajar cemerlang dan lemah

  16. 3.9 Membuat kajian tindakan : • Mengenalpasti kelemahan murid • Mengenalpasti masalah murid dalam mata pelajaran • Menganalisis masalah • Membuat tindakan

  17. SKPM 2 – Sekolah • DIMENSI 111 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN • ELEMEN 9 : PENGEJARAN & PEMBELAJARAN • RANCANGAN PELAJARAN HARIAN • SET INDUKSI • PENYAMPAIAN/PEKEMBANGAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN • PELAJARAN • TEKNIK PENYOALAN GURU • PENGLIBATAN MURID • PENEGUHAN

  18. 8. LATIHAN & TUGASAN 9. PEMERIKSAAN LATIHAN & TUGASAN MURID 10. PENUTUPAN 11. HASIL KERJA MURID 12. PENGURUSAN KELAS 13. PERWATAN GURU

  19. 4. PROGRAM SOKONGAN PANITIA Merancang dan melaksanakan : • Kelas bimbingan • Klinik mata pelajaran • Minggu mata pelajaran • Program motivasi dan kemahiran belajar • Hadiah motivasi • Program restu guru ( kelas peperiksaan) • Sudut mata pelajaran / bilik khas

  20. 5. PEMBANGUNAN STAF: Menganjurkan kursus dalaman 6.1 Penyediaan Kertas Kerja - tajuk aktiviti - objektif - kumpulan sasaran - jumlah pelajar (L/P) - kritiria pemilihan pelajar - tarikh aktiviti - kandungan/pengisian aktiviti - mesyuarat & latihan AJK

  21. 6.2 Keilmuan Guru : Meningkatkan pengetahuan guru: • Teori pedagogi • Kaedah P&P terkini • Pengurusan Panitia • Kemahiran ICT • Kemahiran mengguna BBM terkini • Isu-isu semasa pendidikan dan kerjaya mata pelajaran • Pembinaan profil pelajar • Pengurusan bilik darjah • Kaedah P&P berkesan • Kemahiran belajar • Membuat kajian tindakan

  22. 6.Bedah-Siasat (Post Mortem) 1. Penilaian Kendiri – refleksi diri: • Menyemak kelemahan dan kekuatan P&P guru • Mencadangkan program pembaikan 2. Post-Mortem Jadual Spesifkasi Ujian: - Aras Soalan : Pengetahuan : Kefahaman : aplikasi : analisis : sintisis : penilaian

  23. 3. Analisis Item 4. Analisis Keputusan Ujian/Peperiksaan 5. Analisis Pencapaian Ujian/ Peperiksaan 6. Pemulihan dan Pengayaan

  24. 7. KOORDINASI PERSATUAN • Perancangan aktiviti persatuan – carta gantt • Aktiviti persatuan yang menyokong akademik seperti kuiz, puisi, forum, buku skrap, minggu mata pelajaran,projek sudut mata pelajaran/bilik khas.

  25. 8. KOORDINASI PANITIA DAERAH • Penggunaan rancangan pengajaran tahunan yang selaras • Kursus dalaman bersama berkaitan dengan pemantapan P&P • Aktiviti kurikulum peringkat daerah/ negeri • Perkongsian idea/bahan/pengetahuan • Perkongsian kepakaran

  26. 9. Pengurusan Fail Panitia

  27. 10. Kewangan dan Stok Panitia • Memastikan peruntukan dan baki tahun semasa • Merancang perbelanjaan • Menentukan baki stok semasa • Mengemaskini stok/rekod • Perolehan stok baru • Pelupusan stok

  28. SEKIAN TERIMA KASIH