kvalitetno obrazovanje za rome zaustavljanje kruga socijalnih nejednakosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitetno obrazovanje za Rome: Zaustavljanje kruga socijalnih nejednakosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitetno obrazovanje za Rome: Zaustavljanje kruga socijalnih nejednakosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Kvalitetno obrazovanje za Rome: Zaustavljanje kruga socijalnih nejednakosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Kvalitetno obrazovanje za Rome: Zaustavljanje kruga socijalnih nejednakosti. Mihai Surdu Fond za obrazovanje Roma Beograd, 2. jun 2009. Kvalitet obrazovanja. Faktori koji odr eđuju kvalitet obrazovanja :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kvalitetno obrazovanje za Rome: Zaustavljanje kruga socijalnih nejednakosti' - boyce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvalitetno obrazovanje za rome zaustavljanje kruga socijalnih nejednakosti

Kvalitetno obrazovanje za Rome: Zaustavljanje kruga socijalnih nejednakosti

Mihai Surdu

Fond za obrazovanje Roma

Beograd, 2. jun 2009.

kvalitet obrazovanja
Kvalitet obrazovanja

Faktori koji određuju kvalitet obrazovanja:

 • a) resursi za obrazovanje (nastavni plan i program, udžbenici, školske zgrade, infrastruktura, itd.)
 • b) obrazovni procesi (nastava, organizacija učionice)
 • c) ishod obrazovanja ili postignuća učenika
segregacija u koli i kvalitet obrazovanja
Segregacija u školi i kvalitet obrazovanja

Negativne posledice koje su povezane sa segregacijom u obrazovanju:

 • Niži standardi nastavnog plana i programa
 • Loši uslovi školske infrastrukture u romskim školama i nedostatak školskih objekata/prostorija
 • Prenatrpanost
 • Nedostatak kvalifikovanih prosvetnih radnika za discipline koje pružaju profitabilne veštine kao što su jezici i IT
 • Niska očekivanja prosvetnih radnika u pogledu romskih učenika
 • Nedostatak poverenja roditelja u školske institucije i kao posledica toga nisko angažovanje u školskim aktivnostima
pristup obrazovanju i kvalitet obrazovanja 1
Pristup obrazovanju i kvalitet obrazovanja (1)
 • Dva blisko povezana pitanja kada se radi o segregaciji u školi i učionici
 • Napuštanje škole i neupisivanje u školu su racionalan izbor jer je segregirana škola lošeg kvaliteta
 • Empirijska istraživanja pokazuju da je, u skoro svim slučajevima, segregacija u školi pitanje kvaliteta u pogledu tri pomenute komponente
 • Empirijska činjenica su fiktivne škole, segregirane romske škole koje postoje samo na papiru, gde su i učitelji i učenici odsutni većinu školskog vremena
 • Ove škole daju učenike koji ne stiču osnovne veštine pisanja i čitanja čak i u ciklusu nižeg srednjoškolskog obrazovanja
pristup obrazovanju i kvalitet obrazovanja 2
Pristup obrazovanju i kvalitet obrazovanja(2)
 • Ove škole, umesto da nadomeste socijalnu ugroženost, one je povećavaju, rade na nastavljanju kruga socijalnih nejednakosti koje imaju za cilj da transformišu romsku etničku grupu u nižu klasu
 • Učenici koji završe segregirane škole niskog kvaliteta, čak i ako dobiju diplome ne mogu dobiti dobro plaćene poslove jer im nedostaju veštine
 • Segregacijom škola obrazovni sistemi u regionu reprodukuju socijalnu strukturu u kojoj su mnogi smešteni na najnižim nekvalifikovanim poslovima sakupljanja smeća ili kao sezonski radnici u poljoprivredi ili su zavisni od socijalne pomoći
za to unapre ivanje kvaliteta obrazovanja u segregiranim romskim kolama ne uspeva
Zašto unapređivanje kvaliteta obrazovanja u segregiranim romskim školama ne uspeva?
 • Veoma visoki troškovi i nedostatak održivosti tokom vremena
 • Visok rizik da se segregirane škole opet vrate na niže standarde nakon kraja projekta
 • Većina novca uloženog u obuku učitelja/nastavnika je izgubljena zbog čestog menjanja zaposlenih
 • Nepoverenje romskih roditelja zbog duge istorije slabih postignuća u segregiranim školama
 • Niska očekivanja učitelja/nastavnika i dalje preovladavaju
 • Stigma koja prati učenike i učitelje/nastavnike u segregiranim školama i dalje ostaje prisutna

Iskustva pokazuju da ulaganje u segregirane romske škole ne poboljšava značajno pohađanje škole, ne smanjuje stopu napuštanja škole i ne poboljšava postignuća u školi.

pristup ref a desegregaciji
Pristup REF-a desegregaciji

Visok nivo legitimnosti u romskim zajednicama

Održivi pristup boljoj školskoj infrastrukturi, kvalifikovani nastavnici i nastavni plan i program kao u redovnim školama

Poboljšanje redovnosti pohađanja nastave od strane romskih učenika i smanjenje napuštanja škole

Poboljšanje rezultata romskih učenika u školi kao što to pokazuju rezultati istraživanja u Bugarskoj i Mađarskoj

Pozitivan efekat kao rezultat toga što su zajedno sa decom različitih socijalno ekonomskih prilika i kultura

Podizanje očekivanja nastavnika u pogledu romskih učenika i njihovih budućih školskih postignuća

Izbegavanje stigme zbog raspoređivanja u posebne romske razrede/škole ili u specijalne škole

Ekonomska dobrobit za društvo od ranih investicija u integrisano obrazovanje kao što to pokazuju rezultati istraživanja u Bugarskoj i Mađarskoj

evaluacija projekata desegregracije u bugarskoj koji su finansirani od strane ref a bhc ref 2008
Evaluacija projekata desegregracije u Bugarskoj koji su finansirani od strane REF-a (BHC-REF 2008)
slide9
Evaluacija OOIH programa, Mađarska, 2005-2007Gabor Kezdi i Eva Suranyi, Centralno-evropski univerzitet CEU
evaluacija ooih program a ma arska 2005 2007 2
Evaluacija OOIH programa, Mađarska, 2005-2007(2)

Program OOIH imao je pozitivne efekte na:

 • Veštine čitanja kod učenika
 • Upis učenika u srednju školu
 • Na samopoštovanje učenika, lokus kontrole i koping
 • Na socijalnu distancu ne-romskih učenika od njihovih romskih vršnjaka (manja distanca)

Efekti nisu veliki ali oni su zastupljeni u svim dimenzijama i pozitivni za sve učenike (Rome and ne-Rome, ugrožene i neugrožene)

Mehanizmi su složeni

 • Obrazovanje usmereno na učenike i autonomija učenika su važni

Program ponekad (ali ne uvek) prekida negativan efekat na sastav učenika

 • U mnogim slučajevima rezultati su upečatljivi samo ako udeo Roma ostane ispod 30%
 • Pokazalo se da inter-rasni kontakt uvek povećava toleranciju ne-Roma
ta je jo potrebno van obrazovnog sistema
Šta je još potrebno van obrazovnog sistema?
 • Pravni pristup zabrane segregacije izgleda ne daje očekivane rezultate sam po sebi, ako nije praćen aktivnim romskim civilnim društvom koje će se baviti ovim pitanjem na nivou zajednice
 • S druge strane, kada romski NVO postanu implementatori mera desegregacije, njihova uloga i kapacitet da budu kritički glas su smanjeni
 • Mediji treba da budu viđeni kao potencijalan uticajan akter u smanjenju socijalne distance i promeni mentalnih obrazaca kako bi se pripremio teren za desegregaciju
ta jo 2
Šta još…?(2)
 • Pritisci Evropske unije delvali su kao podsticaj kada se države nalaze u pred pristupnoj fazi. Čim uđu u EU taj pritisak nestaje.
 • Novi pritisak na države članice za ubrzavanje i povećanje obima procesa desegregacije treba da se ogledaju u uslovima vezanim za trošenje strukturnih fondova.
 • U nacionalnom zakonodavstvu trba da postoje finansijske i administrativne sankcije za osoblje zaposleno u obrazovanju za koje se otkrije da stvaraju situacije u školi i učionici u kojima je prisutna segregacija.
slide13
Hvala na pažnji!

E-mail: msurdu@romaeducationfund.org

Website: http://romaeducationfund.hu/