Download
literat rinis portretas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LITERATŪRINIS PORTRETAS PowerPoint Presentation
Download Presentation
LITERATŪRINIS PORTRETAS

LITERATŪRINIS PORTRETAS

443 Views Download Presentation
Download Presentation

LITERATŪRINIS PORTRETAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LITERATŪRINIS PORTRETAS

  2. Pamokos uždavinys • Susipažinus su teorija apie literatūrinį portretą ir perskaičius pavyzdžius, pasiruošti kurti bendraklasio literatūrinį portretą.

  3. PORTRETAS – IŠORĖS BRUOŽŲ VISUMA • Fiziniai duomenys: kūno sudėjimas, rankos, kojos, liemuo, plaukai, veido bruožai, kakta, akys, nosis, ausys, burna, skruostai, barzda, ūsai, smakras; • eisena, apranga; • laikysena, manieros, balsas, kalbėjimo būdas, mimika, gestai.

  4. MENINIS PORTRETAS • Meniniu stiliumi aprašyti veikėjo išorės bruožai. • Dažniausiai ryškinami keli svarbiausi bruožai. • Veikėjas siejamas su situacija, veiksmo vieta ar laiku. • Portreto detalės atskleidžia veikėjo charakterį, ryškina kūrinio idėją.

  5. <…> Lengviausia man dabar vyksta atkurti Mačernį einantį (kažkodėl aš jį ryškiausiai atsimenu einantį, ateinantį, nueinantį, įeinantį ir išeinantį) rudenėjančia Šv. Onos gatve Vilniuje ir išnykstantį sunkios stačiatikių cerkvės šešėlyje. Jis eina svyruodamas į šalis, rankas į palto kišenes susikišęs, tai vieną, tai kitą petį mesdamas pirmyn ir sunkiai vilkdamas kojas, lyg jos į žemę klimptų. Tai einančio Mačernio portretas. Detalesnei jo fizionomijos studijai mano atmintis diktuoja visą eilę papildomų smulkmenų. Aukštas, plonas, trupučiuką linkterėjęs, nedarnių judesių, bet gerai suderintų su apyskurdžiais rūbais; tamsūs, trumpai nukirpti plaukai su perskyrimu kairėje pusėje, didelės ir taip pat tamsios akys, drėgnos ir liguistai švytinčios; gražus, bet nelabai taisyklingas veidas, gražus savo kontrasto ir netaisyklingumo estetika; didelė anglosaksiškos rasės nosis, kokią labai dažnai sutinkame aštuoniolikto šimtmečio anglų dailininkų tapytuose aristokratų portretuose, - štai visos pagrindinės jo veido linijos. <…> A.Nyka-NiliūnasNevermoreVytauto Mačernio portretui ir atminimui

  6. VERTINIMAS • Teksto apimtis 150-200 žodžių • Vertinama pagal rašinio vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į darbo apimtį. Ypatingai svarbu: • Ar portretas meninio stiliaus; • Teksto sklandumas, vaizdumas; • Kalbos turtingumas; • Raštingumas.