Download
aukos portretas esama situacija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aukos portretas. Esama situacija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aukos portretas. Esama situacija

Aukos portretas. Esama situacija

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Aukos portretas. Esama situacija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aukos portretas. Esama situacija Seminaras “Prekybos žmonėmis nusikaltimų tyrimas” 2007 balandžio 19 – 20 d., Vilnius

 2. Prekybos žmonėmis mastas • 600 – 800 tūkst. žmonių-kasmet (NVO duomenys – iki 4 mln. kasmet) • 2-4 mil. žmonių, jei įtraukiama ir prekyba žmonėmis šalies viduje • 80 % sudaro moterys ir vaikai • 70 % iš jų - išvežami į kitas šalis

 3. Europa - kilmės ir tikslo regionas Kilmės regionas. • Centrinė ir rytų Europa – antra vieta pasaulyje/ kilmės regionas (po pietryčių Azijos), kasmet išvežama apie 175 tūkst.žmonių (1997 m. vertinimais; dabar mastas gali būti dar didesnis) Tikslo regionas • Pirmauja Vakarų Europa, bet ir centrinė Europa pamažu tampa tikslo regionu; Interpolo duomenimis 120 tūkst. per metus įveža vien į ES šalis senbuves.

 4. Problemos aktualumas Lietuvoje • Pirmieji atvejai - po 1990-ųjų • Staigaus augimo tendencijos (plečiasi mastai ir geografija) • Ekspertų vertinimai: 2000-3000 iš Baltijos šalių kasmet, daugiau nei pusė jų - iš Lietuvos

 5. Pagalbą teikiančių organizacijų duomenimis: 2004 m. – 53 atvejai; 2005 m. – 134 atvejai; 2006 m. – 101 atvejis LR URM duomenimis, pagalba suteikta: 2004 m.- 42 asmenims 2005 m.– 37 asmenys 2006 m.–16 asmenų. STATISTIKA apie prekybos žmonėmis aukas

 6. Aukų iš Lietuvos procentas bylose Vokietijoje (BKA)

 7. Aukos iš Lietuvos Londone, Poppy Project 2003 kovas - 2006 sausis

 8. AUKOS PORTRETASŠaltinis : TMO/ NVO duomenų bazė Informacija apie 315 prekybos žmonėmis atvejus Bendradarbiaujančios organizacijos: • Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras • Lietuvos Caritas • Dingusių žmonių šeimų paramos centras • Vilniaus m. Motinos ir vaiko pensionas • Anykščių bendruomenės centras • Vaiko namas • TMO Vilniaus biuras

 9. Prekybos žmonėmis aukų amžius • Iki 14m. - 12 atvejų • 15-16m. - 37 atvejai • 17-18m. - 52 atvejai • 19-20m. - 69 atvejai • 21-23m. - 45 atvejai • 24-26m. - 33 atvejai • 27-30m. - 23 atvejai • Virš 30 - 17 atvejų Iki 18 arba tik sulaukus 18 metų – 33%

 10. Išsilavinimas • 52 % – 10 klasių ir mažiau • Profesinis – 11 % • Vidurinis – 10 % • Aukštesnis nei vidurinis – 5%

 11. Statusas prieš tampant prekybos žmonėmis aukomis

 12. Vaikai

 13. Ekonominė padėtis prieš tampant prekybos žmonėmis auka • 64% moterų (199 atvejais) ekonominė padėtis – bloga ir labai bloga • Tik 13 merginų yra iš pasiturinčių šeimų

 14. Gyvenamoji vieta prieš tampant prekybos žmonėmis auka

 15. Didieji miestai – viso 161 atvejis (51%) Kaunas- 47, Klaipėda – 37, Panevėžys- 14, Vilnius – 51, Šiauliai- 12 • Kiti miestai – 63 atvejai Kėdainiai – 5, Marijampolė – 14, Radviliškis- 4, Telšiai, Šilutė, Biržai – po 3 atvejus. • Kaimas – 91 atvejis Jonavos raj.- 12, Kėdainių raj.-9, Vilniaus raj. – 7, Joniškio, Kauno, Mažeikių raj.- po 6 atvejus.

 16. Šalys, į kurias buvo pardavinėjamos moterys iki 2004.05.01

 17. Šalys, į kurias buvo vežamos prekybos žmonėmis aukos (2004.05.01 – 2006.12.31)

 18. Kaip pateko į pagalbą teikiančią organizaciją? Palyginus duomenis paaiškėjo, jog 2006 metais ženkliai išaugo atvejų, kuomet informaciją apie auką perduoda teisėtvarkos institucijos (2004 m. - 18%; 2005 m. 29%, 2006 - 41% )

 19. Pagalbos poreikiai:

 20. 76 proc. nukentėjusiųjų buvo žadėtas darbas, nesusijęs su sekso paslaugų teikimu 24% žinojo, jog reikės teikti seksualines paslaugas