Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orijentalizmi u Andrićevom Gralis-potkorpusu za period od 1925. do 1941. Petya Rogić 08.10.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orijentalizmi u Andrićevom Gralis-potkorpusu za period od 1925. do 1941. Petya Rogić 08.10.2011

Orijentalizmi u Andrićevom Gralis-potkorpusu za period od 1925. do 1941. Petya Rogić 08.10.2011

143 Views Download Presentation
Download Presentation

Orijentalizmi u Andrićevom Gralis-potkorpusu za period od 1925. do 1941. Petya Rogić 08.10.2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 4. SymposiumIvo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege (1925–1941)Graz, 6.–8. Oktober 2011 Orijentalizmi u Andrićevom Gralis-potkorpusu za period od 1925. do 1941. Petya Rogić 08.10.2011

 2. Дефиниция • думи, заети от турски, арабски и персийски език или посредством тях, а по произход могат да спадат и към ирански, гръцки, латински, иврит

 3. Ориентализми, които имат синоними

 4. Ориентализми, които имат синоними

 5. Ориентализми без еквиваленти

 6. Ориентализми със суфикси -džij-a, -luk, -an-a и -lij-a

 7. Ориентализми със суфикси -džij-a, -luk, -an-a и -lij-a

 8. Ориентализми със суфикси -džij-a, -luk, -an-a и -lij-a

 9. Ориентализми със суфикси -džij-a, -luk, -an-a и -lij-a

 10. образност • експресивност • стилистична маркираност • индивидуалност • прецизност

 11. Благодаря за вниманието!