Download
turinys n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Turinys PowerPoint Presentation

Turinys

474 Views Download Presentation
Download Presentation

Turinys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Turinys • NATŪRALIŲJŲ SKAIČIŲ SUDĖTIES IR ATIMTIES UŽDAVINIAI • NATŪRALIŲJŲ SKAIČIŲ DAUGYBOS IR DALYBOS VEIKSMAI • ROMĖNIŠKIEJI SKAIČIAI • ATSAKYMAI • NAUDOTA LITERATŪRA

 2. NATŪRALIŲJŲ SKAIČIŲ SUDĖTIES IR ATIMTIES UŽDAVINIAI

 3. NATŪRALIŲJŲSKAIČIŲ SUDĖTIES IR ATIMTIES UŽDAVINIAI • 1923 metais Čekiškėje buvo 73 sodybos, kur gyveno 577 gyventojai, o likusieji gyveno dvare. Kiek žmonių gyveno dvare, jei Čekiškėje tuo metu iš viso gyveno 644 gyventojai. • Čekiškės bibliotekoje lankosi 319 skaitytojų. Iš jų 160- moksleiviai. Kiek skaitytojų yra ne moksleiviai? • 2000 metais Čekiškėje gyveno 2158 žmonės, iš kurių 1147 buvo moterys. Kiek Čekiškėje vyrų? • Čekiškės miestelio biblioteka įkurta 1837 metais. Kiek metų bus bibliotekai 2012 metais? • Čekiškės ligoninė veikė nuo 1949 metų iki 1992 metų. Kiek dar reikėjo veikti, kad būtų galima švęsti 50 metų jubiliejų? Kokie metai tai būtų? • 1947 metais pastatytas naujas vidurinės mokyklos pastatas. Kada mokykla švęs 30; 45; 55 metų jubiliejų? • Čekiškės bažnyčia pastatyta 1617 metais. Kiek metų mūsų bažnyčiai? • Kada bus kunigo J.Jasukaičio mirimo šimtosios metinės, jei jis miręs 1978 metais? • Atstumas nuo Plikių iki Vilkijos 18 km. Nuo Plikių iki Čekiškės, kuri yra kelyje Plikiai – Vilkija, yra 5 km. Kiek km. Skiria Čekiškę ir Vilkiją?

 4. NATŪRALIŲJŲSKAIČIŲ SUDĖTIES IR ATIMTIES UŽDAVINIAI • Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje vyko kamuoliuko sviedimo varžybos. Tadas kamuoliuką nusviedė 48 m., o Darius nusviedė 17 metrų daugiau už Tadą, bet 2 m. mažiau už Dainių. Kiek metrų kamuoliuką nusviedė Dainius? • 2280 metais Čekiškės mokykla švęs 333 metų sukaktį. Kelintais metais pastatyta mokykla? • Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje mokosi 405 moksleiviai. Dešimtokų yra 32, vienuoliktokų – 25, o abiturientų – 27. Kiek mokykloje liktų moksleivių, jei nebūtų šių klasių moksleivių? • Nuo Čekiškės iki Kauno, važiuojant pro Liučiūnus, yra 41 km. Koks atstumas skiria Čekiškę ir Liučiūnus, jei nuo Liučiūnų iki Kauno yra 35 km? • Čekiškės herbas patvirtintas 1999 m. Kada bus galima švęsti jo 50; 100; 150; 200 metų jubiliejų? • Čekiškės pradžios mokykla pastatyta 1526 metais. Kiek metų jai bus 2006 metais ir kelintais metais jai sukaks 555 metais? • Čekiškės bažnyčios varpinė pastatyta 1890 metais. Kiek metų jai bus 2004 metais?

 5. NATŪRALIŲJŲSKAIČIŲ SUDĖTIES IR ATIMTIES UŽDAVINIAI • Rokas nuo savo namų iki parduotuvės ėjo 500 metrų. Po to jis ėjo iki bažnyčios 20 km., kur susitiko savo draugą. Abu draugai ėjo į treniruotę į mokyklą 4000 dm. Kiek km. nuėjo Rokas? • 1620- 1863 metais Čekiškėje veikė lietuviška parapijinė mokykla. Vėliau ji buvo surusinta. Kiek metų vaikai mokėsi lietuviškai? • Panas Dovydaitis gimė 1886 m., o mirė 1942 m. Kiek metų jam tada buvo? • 1923 m. Čekiškėje 577 žmonės gyveno sodybose, o dvare – 67. Kiek iš viso Čekiškėje gyveno žmonių? • Čekiškėje gyvena 808 gyventojai. Per 1 metus vidutiniškai miršta 28 žmonės, gimsta – 25, kitur išvyksta 6, o atvyksta – 10. Kiek žmonių gyvens Čekiškėje po 2 metų? • Petriukas mokosi 5 klasėje. 2 dienas per savaitę būna 6 pamokos, 2 dienas – 5 ir 1 dieną 7 pamokos. Kiek pamokų Petriukas buvo mokykloje per 2 savaites, jei 1 dieną, kai turėjo būti 6 pamokos, jis sirgo? • 1999/2000 mokslo metais Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje mokėsi 309 moksleiviai. Kitais metais besimokančiųjų skaičius išaugo iki 400 moksleivių. Keliais moksleiviais padaugėjo šis skaičius? • Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos skautai susirengė į žygį. Iki pietų jie nuėjo 5 km ir pasiekė Liučiūnus. Papietavę jie keliavo toliau ir nuėjo dar 8 km iki Cinkiškių. Kiek km jie nuėjo, jei dar turėjo sugrįžti atgal į Čekiškę?

 6. NATŪRALIŲJŲSKAIČIŲ SUDĖTIES IR ATIMTIES UŽDAVINIAI • Čekiškės, Liučiūnų ir Plikių pradinių klasių moksleiviai išėjo žygį prie Dubysos. Pirmą dieną jie nuėjo 3 km 800 m, o antrąją dieną – 1200 m daugiau. Kiek jie nukeliavo per abi dienas? Atsakymą parašykite metrais ir kilometrais. • Bibliotekoje lankosi 345 skaitytojai. Iš jų 193 yra vaikai. Kiek skaitytojų yra suaugusieji? • 1897 m. Čekiškės miestelyje gyveno 668 žmonės. Pavasarį atsikėlė dar 32 gyventojai. Iš visų šių žmonių 430 buvo žydai. Kiek žmonių, išskyrus žydus, gyveno miestelyje? • Čekiškės miestelyje gyvena močiutė, kuri turi 2 anūkus. Vasarą jie atvažiavę paprašė, kad jiems užsakytų keletą žurnalų. Tadas prašė žurnalo, kuris kainuoja 12,8 Lt, o Saulius – 10,5. Paštininkė pasakė, kad tuos pinigus išskaičiuos iš močiutės pensijos. Kiek pinigų šį mėnesį gaus močiutė, jei jos pensija yra 120 Lt? • Per vienerius metus Čekiškės miestelio bibliotekoje apsilanko 3445 lankytojai. Šiais metais apsilankė pusė tiek, tačiau buvo atvykusi turistų grupė iš užsienio, kurią sudarė 299 moterys ir 349 vyrai. Kiek turistų apsilankė šiais metais? Kiek iš viso lankytojų pabuvojo bibliotekoje? • 1887 m. Čekiškieje vykiosio gaisro metu sudegė 66 gyvenamieji namai, 15 ūkinių pastatų, sinagoga. Kiek pastatų sudegė? • 1803 – 1837 metais Čekiškės klebonas buvo B.Miknevičius. Kiek metų jis kunigavo? • Čekiškės gydytojas A.Račkus gimė 1893 metais, o mirė būdamas 72 metų. Kelintais metais jis mirė?

 7. NATŪRALIŲJŲ SKAIČIŲ DAUGYBOS IR DALYBOS VEIKSMAI

 8. Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos bėgimo takelio ilgis 250 metrų. Vieną ratą moksleiviaiapibėga per 1 minutę. Per kiek laiko jie apibėgs 1 km 750 metrų? Čekiškės biblioteka dirbo nuo 13.00 val, iki 18.00 val. Tuo metu visi norėjo naršyti Internete, tačiau suspėjo tik 10 vaikų. Jie sėdėjo po lygiai laiko. Kiek kiekvienas vaikas prasėdėjo prie kompiuterio? Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje mišios sekmadieniais vyksta nuo 12.00 iki 13.05 val. Kiek minučių; sekundžių vyksta mišios? Mokyklos sode yra 50 obelų. Nuo kiekvienos obels vaikai priskynė po 5 maišus obuolių. Kiek maišų jie iš viso priskynė? 2005/2006 mokslo metais Čekiškės vidurinėje mokykloje (be Liučiūnų skyr.) buvo sukomplektuota 20 klasių, kuriose mokosi 372 moksleiviai. Kiek vidutiniškai moksleivių mokosi kiekvienoje klasėje. Atsakymą suapvalinkite iki vienetų. Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje esančio stadiono bėgimo takelio ilgis 250 m. Kiek ratų reikia apibėgti Jonui, kad jis nubėgtų 1 km. Čekiškės miestelio plotas yra 55 ha, o Čekiškės seniūnijos – 8207 ha. Kiek kartų miestelio plotas yra mažesnis už seniūnijos plotą? Dubysos upėje žvejojo trys draugai iš Čekiškės, Daugėliškių ir Vilkijos. Visi kartu jie pagavo 7 kg žuvies. Laimikį pasidalijo po lygiai. Po kiek kg teko kiekvienam berniukui? NATŪRALIŲJŲ SKAIČIŲ DAUGYBOS IR DALYBOS VEIKSMAI

 9. NATŪRALIŲJŲ SKAIČIŲ DAUGYBOS IR DALYBOS VEIKSMAI • Šiais metais Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos Dubysos skautų draugovės narių yra 42. Kiekvienais metais kiekvienas skautas turi sumokėti 20 Lt nario mokestį. Kiek pinigų skautų vadovė atiduos skautų organizacijai šiais metais? • Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje veikia tautinių šokių būrelis. Paprastai per savaitę jie rinkdavosi 1 kartą ir šokdavo 1 h. Kolektyvas buvo pakviestas į apžiūrą, todėl teko sustatyti naują šokį. Būrelio nariai 3 savaites rinkosi po tris kartus ir kaskart šokdavo po valandą. Kiek valandų; minučių jie šoko? • Fizikos mokytojas moksleiviams davė užduotį: tris vakarus iš eilės skaičiuoti žvaigždes. Auksė Čekiškės padangėje pirmą dieną suskaičiavo 69, antrą – 11. Trečią vakarą ji pamiršo, todėl prie jau suskaičiuotų žvaigždžių skaičiaus pridėjo skaičių, kurį gavo apskaičiavus kiek vidutiniškai žvaigždžių ji suskaičiavo per vieną vakarą. Kokį skaičių mergaitė pasakė mokytojui? • Čekiškės mokyklos sode yra 12 obelų. Kiekviena obelis turi po 215 obuolių. Tačiau šiais metais 5 obelys turėjo po 180 obuolių, o trys – po 230. Kiek obuolių yra šiemet? • Per savaitę moksleivis daugiausia gali mokytis 32 pamokas. Kiek pamokų vidutiniškai tenka vienai dienai? (Mokomės 5 dienas per savaitę). • Čekiškės bibliotekoje kasmet lankosi 3445 skaitytojai, o išduodamų yra 8460 knygų. Kiek vidutiniškai tenka vienam skaitytojui knygų?

 10. NATŪRALIŲJŲ SKAIČIŲ DAUGYBOS IR DALYBOS VEIKSMAI • Nuo 1946m. iki 2005 Čekiškės vidurinę mokyklą baigė 1288 moksleiviai. Kiek vidutiniškai per metus moksleivių baigdavo mokyklą? • Mokyklos informacinių technologijų kabinetuose ir bibliotekoje yra 28 kompiuteriai. Keliems moksleiviams tenka 1 kompiuteris, jei iš viso mokykloje mokosi 405 mokiniai? Atsakymą suapvalinkite iki vienetų. • Viena pamoka trunka 45 minutes. Kiek valandų trunka 6 pamokos? • Čekiškę ir Liučiūnus skirianti kelio atkarpa lygi 5 km. Kiek km nuveždamas ir parveždamas moksleivius nuvažiuos mokyklinis autobusas per savaitę, jei per dieną jis važiuos tik du kartus? • 9 klasės moksleiviai per savaitę mokosi 2 dienas po 7 pamokas, 2 dienas po 6 pamokas ir 1 dieną – 5. Dieną, kai turėjo būti 6 pamokos, jie išsiruošė į iškylą prie Dubysos. Kiek pamokų per savaitę paprastai mokosi devintokai? Kiek jie mokėsi tą savaitę, kai ėjo iškylauti? • Čekiškėje yra 18 gatvių. Kiek vidutiniškai kiekvienoj gatvėj gyvena žmonių, jei miestelyje jų yra 808? Atsakymą suapvalinkite iki vienetų. • Čekiškės miestelio bibliotekoje yra 12285 knygos. 12 klasės moksleivis namuose turi 200 knygų. Kiek kartų daugiau knygų yra bibliotekoje? Atsakymą suapvalinkite iki vienetų.

 11. ROMĖNIŠKIEJI SKAIČIAI

 12. ROMĖNIŠKIEJI SKAIČIAI • Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinėje mokykloje mokosi 380 moksleivių. Parašykite moksleivių skaičių romėniškais skaitmenimis. • Čekiškės bažnyčia pastatyta MDCXVII metais. Parašykite šį skaičių arabiškais atitikmenimis. • Čekiškėje yra 18 gatvių. Pakeiskite šį skaičių romėniškuoju. • XVIII amžiaus antroje pusėje minima Čekiškė, kurią nuo 1685 metų valdė P. Pacas. Amžių parašykite arabiškais skaičiais, o metus- romėniškaisiais atitikmenimis. • 1885 metais Čekiškėje buvo 1 pašto stotis, 3 maldyklos,1 krautuvė ir 5 alinės. Objektų skaičių parašykite romėniškais, o metus- arabiškais. • Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta XVII amžiuje. Kiek amžių yra bažnyčiai, jei dabar XXI amžius? • Čekiškės bažnyčioje yra skulptūrinė grupė, kurią išdrožė XVI-XVII amžiaus nežinomas meistras. Parašykite arabiškais skaitmenimis, kelinto tai amžiaus meistras. • 1936 metais Čekiškė išgrįsta akmenimis. Parašykite šį skaičių romėniškais skaitmenimis. • 1765 metais Čekiškė buvo vadinama miestu. Parašykite šiuos metus romėniškais skaitmenimis. • Pirmūno kolūkis Kilovos kaime buvo įkurtas 1949 metais. Parašykite šį skaičių romėniškais skaitmenimis.

 13. ROMĖNIŠKIEJI SKAIČIAI • Čekiškės miestelio vardas pirmą kartą paminėtas 1600 m. Šią svarbią datą parašykite romėniškais skaitemninis. • Čekiškės mokyklai Prano Dovydaičio vardas buvo suteiktas 2002 metais. Parašykite šią datą romėniškais skaitmenimis. • 1937 Metais Čekiškėje buvo įkurta viešoji biblioteka. Kada biblioteka švęs 70 metų jubiliejų? Parašykite tą datą romėniškais skaitmenimis. • 1923 metais Čekiškėje buvo 73 sodybos, kuriose gyveno 577 gyventojai, dvare- 67 žmonės. Iš viso buvo 644 gyventojai. Visus skaičius, paminėtus sąlygoje, užrašykite romėniškais skaitmenimis. • Čekiškės miesteliui svarbias datas pakeiskite romėniškais skaičiais: • Pirmą kartą paminėtas Čekiškės vardas - 1600 metais. • Atidaryta Čekiškės pradedamoji mokykla - 1919 metais. • Atidaryti Čekiškės kultūros namai - 1954 metais. • Įkurti Čekiškės senelių namai - 1993 metais. • Čekiškės teritorijoje saugomos aikštės planas, susidaręs XVII - XIX amžiais. Parašykite amžių arabiškais skaičiais. • Nuo 1887 metų Čekiškėje veikia felčerės punktas. Po kiek metų šalia šio punkto atsirado vaistinė, jei veikti pradėjo 1932m.? Atsakymą užrašykite romėniškais skaičiais.

 14. ATSAKYMAI

 15. 67 159 1011 175 7/1999 1977/1992/2002 387 2078 13 67 1947 321 13. 6 14. 2049/2099/2149/2199 15. 480/2081 16. 114 17. 20,9 18. 243 19. 56 20. 644 21. 810 22. 52 23. 91 24. 26 25. 8800/8,8 Natūraliųjų skaičių sudėties ir atimties uždaviniai

 16. 26. 152 27. 270 28. 96,7 29. 648; ~2371 30. 82 31. 34 32. 1965 33. 600; 235 34. 15 35. 1953 36. 1,47 37. 383 38. 10 39. 25 40. 31; 25

 17. 7 min 30 min 65 min; 3900 s 2500 maišų 19 mokinių 4 ratai 149,2 karto 2, 33 kg 840 Lt 9 h; 540 min 120 žvaigždžių 12. 1360 obuolių 13. 6 pamokos 14. ~2 knygos 15. 22 moksleiviai 16. 14 moksleivių 17. 4,5 h 18. 70 km 19. 31 pamoka; 25 pamokos 20. 44,88 ~45 žmonės 21. 61,425~61 kartas Natūraliųjų skaičių daugybos ir dalybos uždavinių atsakymai • 7 min • 30 min • 65 min; 3900 s • 2500 maišų • 19 mokinių • 4 ratai • 149,2 karto • 2, 33 kg • 840 Lt • 9 h; 540 min • 120 žvaigždžių

 18. CCCCLXXX 1617 XVIII 18 amžius; MDCLXXXV I; III; I; V; 1895 4 amžiai 16-17 amžiai MCMXXXVI MDCCLXV MCMIL 11. MDC 12. MMII 13. MMVII 14. MCMXXIII; LXXIII; DLXXVII; LXVII; DCXLIV 15. a) MDC b) MCMXIX c) MCMLIV d) MCMXCIII 16. 17-19 a. 17. VL Romėniškųjų skaičių užduočių atsakymai

 19. 1.   Lietuviškoji enciklopedija T. 5 Kaunas 1937 m. 2.   Lietuvių enciklopedija T. 36 – 37 LEL Bostonas 1969m. 3.   Bronius Kviklys, Lietuvos bažnyčios, Čikaga, 1983 m. 4.   Bronius Kviklys, Mūsų Lietuva T.2 Bostonas, 1964m. 5.   Antanas Miškinis, Lietuvos TSR urbanistikos paminklai, Vilnius, 1981 m. 6.   Antanas Vanagas, Lietuvių rašytojų sąvadas, Vilnius, 1987m. 7.    Antanas Vanagas, Lietuvos miestų vardai, Vilnius, 1996m. NAUDOTA LITERATŪRA: