slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
กิจกรรม

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

กิจกรรม - PowerPoint PPT Presentation


  • 191 Views
  • Uploaded on

กิจกรรม. 5 ส. จุดมุ่งหมาย. จุดมุ่งหมาย. เพื่อคุณภาพผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ สร้างลักษณะนิสัย. ทำไม ? ต้องทำ 5ส. งบประมาณลด ประหยัด เกิดประโยชน์ เอกสาร อุปกรณ์ ขัดขวางการทำงาน ใช้พื้นที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ สิ่งของจำนวนมาก ใช้เวลาค้นหาเอกสาร อุปกรณ์ เป็นเวลานาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'กิจกรรม' - blue


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมาย

  • เพื่อคุณภาพผลผลิต
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
  • สร้างลักษณะนิสัย
slide4

ทำไม ? ต้องทำ 5ส.

งบประมาณลด ประหยัด เกิดประโยชน์

เอกสาร อุปกรณ์ ขัดขวางการทำงาน

ใช้พื้นที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ สิ่งของจำนวนมาก

ใช้เวลาค้นหาเอกสาร อุปกรณ์ เป็นเวลานาน

บรรยากาศการทำงานไม่ดี

คนบางคนจิตใจหดหู่ ไม่อยากทำงาน สถานที่ไม่เหมาะสม

ไม่รักองค์กร

slide5

5 ส. คืออะไร

5 ส. คืออะไร

ส1 : สะสาง = SEIRI = เซริ

ส2 : สะดวก = SEITON = เซตง

ส3: สะอาด = SEISO = เซโซ

ส4 : สุขลักษณะ = SEIKETSU = เซเคทซึ

ส5 : สร้างนิสัย = SEISUKE = เซทซึเคะ

slide6

หลักการ

ขั้นตอนปฏิบัติ

1. สำรวจ

1. ขจัด

2. แยก

2. ขาย / ถูกระเบียบ / ขั้นตอน

3. ขจัด

3. เก็บ / หมวดหมู่ / ป้ายกำกับ

4. ดี / เสียหาย

5. ระวังของไม่ดี / เสียชื่อ

ส.1 : สะสาง

slide7

ส.2 : สะดวก

หลักการ

จุดมุ่งหมาย

1. วางเป็นที่ ติดป้าย

1. ลดเวลา

2. ใช้แล้วเก็บที่เดิม

2. เพิ่มประสิทธิภาพ

3. ใช้ประจำ วางใกล้ตัว

3. สร้างบรรยากาศ / จูงใจ

4. ใช้งาน จัดหมวดหมู่

slide8

ส.3 : สะอาด

หลักการ

จุดมุ่งหมาย

1. เริ่มที่พื้น ปัด กวาด เช็ดถู ขัด

1. ปรับปรุง สะอาด กว้างขวาง

ระเบียบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์

บรรยากาศ แรงจูงใจ อยากทำงาน

2. กำหนดแนวพื้นที่

3. ความสะอาด ขจัดที่ต้นเหตุ

2. ลดการสิ้นเปลือง

3. ลดเวลา ค้นหา ขจัดเอกสาร ซ้ำซ้อน

4. พื้นที่ ดูแลทั่วถึง

4. ลดอัตรา เสื่อมคุณภาพ

slide9

ส.4 : สุขลักษณะ

จุดมุ่งหมาย

หลักการ

1. สนับสนุน คิดริเริ่ม

พัฒนาสถานที่

ทุกคนร่วมมือ

เกิดจากการสะสาง ปฏิบัติ สะดวก ต่อเนื่อง ยั่งยืน

2. สร้างความปลอดภัย

3. สร้างชื่อเสียง

slide10

ส.5 : สร้างนิสัย

จุดมุ่งหมาย

หลักการ

1. สร้างนิสัย พื้นฐานที่ดี / ความสุข

การสร้างนิสัยที่ดี

อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ

2. สร้างพื้นฐานคุณภาพ

ผลงาน บริการ

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

slide11

ทำเพื่อ ?

จัดระเบียบ สะอาด เรียบร้อย

น่าอยู่ งามตา

สภาพการทำงานดี ร่วมมือ

เป็นแนวทางประกันคุณภาพ

ปรับระบบ กระบวนการ การบริหาร

slide12

กลยุทธ์การปฏิบัติ 5ส.

ประกาศนโยบาย 5 ส.

แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ

ให้ความรู้ กิจกรรม 5 ส

โครงสร้างการบริหาร และผู้รับผิดชอบ

แบ่งพื้นที่ และกำหนดผู้รับผิดชอบ

แผนประชาสัมพันธ์

PLAN

slide13

กลุ่มย่อย ประชุม (รายงานทุกสัปดาห์)

แผนภูมิ 5 ส. กำหนดพื้นที่/แผนปฏิบัติ

5 ส. ทุกวัน (ก่อน/หลัง ทำงาน)

ผู้บริหารตรวจเยี่ยม

ผู้บริหารประชุม เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้อำนวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์

จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม

DO

slide14

DO

(ต่อ)

กำหนดมาตรฐาน ทุกงาน

บุคลากรได้รับการอบรม, ศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

รณรงค์ (ประกวดคำขวัญ ติดโปสเตอร์)

ถ่ายภาพ ก่อน/หลัง กิจกรรม

กำหนดวัน BIG CLEANING DAY

ผู้บริหารสูงสุด ร่วมมือให้กำลังใจ

slide15

CHECK

คณะกรรมการ ตรวจ/ติดตาม

ประชุม / ผู้บริหาร / กลุ่มย่อย

ผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการตรวจพื้นที่

ตรวจข้อบกพร่อง โดยสมาชิกกลุ่ม

ตรวจพื้นที่ กรรมการภายนอก/ใน แบบฟอร์ม ชัดเจน บันทึก

ประกวด ให้รางวัล ติดประกาศ ชมเชย

slide16

สถานที่ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงาน ห้องน้ำ

สะอาด / ระเบียบ / เรียบร้อย ไม่มีฝุ่น

แฟ้มเอกสาร มีดัชนี จัดหมวด หมู่ แยกแยะ ชัดเจน

ตู้เอกสาร มีดัชนี จัดเก็บ เหมาะสม

รักษาเวลา เตรียมข้อมูล/ทราบล่วงหน้า

ACTION

slide17

ACTION(ต่อ)

จัดระเบียบ แผ่นป้าย ประกาศ สะอาด ไม่ล้าสมัย

ไม่มี ฝุ่นผง ควัน คราบ

ป้ายชื่อ ทิ้งขยะ แอร์ ไฟฟ้า โทรศัพท์ COMPUTER

ป้ายประกาศ เปรียบเทียบผล 5 ส.

5 ส. เป็นหน้าที่ปกติ พัฒนาต่อเนื่อง

slide18

เอกสารเป็นระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน

ทำงานรวดเร็ว

บุคลากรมีระเบียบวินัย

ใช้วัสดุ อุปกรณ์คุ้มค่า

สถานที่ทำงานเป็นระเบียบ

บรรยากาศการทำงานดีขึ้น

ประโยชน์ 5 ส.

slide19

ประกวด 5 ส รางวัล 3,000 2,000 1,000 บาท

ชมเชย 500 บาท 4 รางวัล

เกณฑ์

กลุ่มย่อย ประชุม (รายงานทุกสัปดาห์)

แบ่งพื้นที่ และกำหนดผู้รับผิดชอบ(ทำผังแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ)

ถ่ายภาพ ก่อน/หลัง กิจกรรม

5 ส. ทุกวัน (ก่อน/หลัง ทำงาน)

กำหนดวัน BIG CLEANING DAY

สถานที่ ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงาน ห้องน้ำ สะอาด

แฟ้มเอกสาร มีดัชนี จัดหมวด หมู่ แยกแยะ ชัดเจน

ตู้เอกสาร มีดัชนี จัดเก็บ เหมาะสม

ประกวด ให้รางวัล ติดประกาศ ชมเชย

slide20

หน่วยงานสำคัญ

OPD

ER

LR

คลินิกพิเศษ

Ward

ทันตกรรม

LAB

X ray

ห้องยา

โรงซ่อม

หน่วยงานสำคัญ

แผนไทย

โรงครัว

จ่ายกลาง

PCU

ITงานประกัน

ไตเทียม

บริหาร

สต๊อก

คลังพัสดุ

ห้องบัตร

slide21

The end.

เป้าหมาย 5ส

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

3. การทำกิจกรรม 5ส ทุกคนถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องทำให้เกิดผลในการปฏิบัติ และทุกคนต้องร่วมมือกัน ทำให้สำเร็จ

2. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

มุ่งส่งเสริมให้บุคลาการทุกระดับ

มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ

ในการปฏิบัติงานตามภาระกิจ

  • สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
  • มุ่งมั่นในการทำกิจกรรม 5ส
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

4. ผลงานจากกิจกรรม 5ส ถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

slide22

Thank you.

พวงเพ็ชร ผิวอ่อน