onderwijskundig ontwerp lager onderwijs en techniek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onderwijskundig ontwerp: Lager onderwijs en techniek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onderwijskundig ontwerp: Lager onderwijs en techniek

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
blaise

Onderwijskundig ontwerp: Lager onderwijs en techniek - PowerPoint PPT Presentation

126 Views
Download Presentation
Onderwijskundig ontwerp: Lager onderwijs en techniek
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Onderwijskundig ontwerp:Lager onderwijs en techniek Maandag 14 december 2009 Emilie Bekaert HannelorePlatteeuw Evelien Van Hulle Evelien Van Laere Sarah Verschaeve

 2. Inhoud van deze presentatie: 1. Inleiding2. Definiëring probleem3. Bronnen en analyses4. Productontwikkeling5. Uittesten en evaluatie prototype

 3. 1. Inleiding • Situering: • Kleuters en techniek • Lager onderwijs en techniek => Leefgroep 3

 4. 2. Definiëring probleem • Eerste gesprek met de leerkracht • Voldoende materiaal • Onvoldoende ‘experimenteren’ • Behoeftebepaling via vragenlijst voor leerkracht • Thema techniek • Inbreng van de kinderen • Zonder voorzeggen of voordoen • Individueel of in kleine groepjes → delen in groep

 5. Formulering probleem: • Hoe • Speels en ongedwongen • Inbreng van de kinderen • Oog voor experiment • Reeds aanwezige materiaal • Thema techniek • In de klas • ?

 6. 3. Bronnen en analyses • Literatuur • Eindtermen en ontwikkelingsdoelen • Leen De Bie • Cindy Bernaert • Tim De Keyser • Klasbezoeken • Vragenlijst

 7. 4. Productontwikkeling • Keuze voor Bundel • Experimenten • Begeleiding leerkracht • Leerlingen op ongedwongen en experimentele wijze kennis laten maken met techniek

 8. Vast format Aantal leerlingen Afbeelding Titel Tijd Doelen Experiment Materiaal Achtergrondinformatie

 9. Voorbeelden van experimentjes • Experiment Limonade • Experiment Raket • Experiment Brug • Experiment Kamerfontein • Experiment Vulkaan • Experiment Wonderplant

 10. 5. Uittesten en evaluatie prototype. • Rubric (leerlingen) • Vragenlijst (leerkracht)

 11. Rubric

 12. Vraagjes voor de leerkracht • Wat was uw algemene indruk bij het zien van het experimentje (op papier)? Wat dacht u? Wat verwachtte u? • Wat is uw algemene indruk na het uitproberen van het experimentje in de klas? • Gaat u dit experimentje nog uitvoeren in uw klas (vb. volgend jaar)? Waarom wel of waarom niet? • Wat denkt u dat de leerlingen er van vonden? • Is het experiment van enige waarde/nut voor het implementeren van techniek in de klas?

 13. Video